Database of Lithuanian Nominal Phrases Dictionary is the first corpus-based dictionary of Lithuanian multi-word units.
The lexicon reflects a big variety of multi-word units: collocations, phrasal combinations, longer pieces of text (sometimes even several sentences). The identification of the nominal phrases is based on gravity counts in the 100m words Contemporary Corpus of Lithuanian Languages. The corpus reflects the written Lithuanian in the period of 1991-2002. The list of automatically identified MWU‘s was edited by linguists, only leaving meaningful and grammatically correct phrases that include at least one noun. The dictionary comprises almost 69 thousand nominal phrases.

Query


You can search for a specific word (word form), e.g. kompiuteris or kompiuterio, etc.
Adding of the beginning of the word, e.g. kompiuteris, will be queried with the phrase forms kompiuteris, kompiuteriais, kompiuterijos, kompiuterinių, etc.
Adding of the part of the word, e.g. kel, will be queried with the phrase forms keliu, iškelta, paskelbtas, pakelį, runkeliai, etc.
Adding of the end of the word, e.g. ris, will be queried with the phrase forms seseris, sandoris, duris, kuris, numeris, etc.

You can search for one or more of the word(s). You can search for parts of words indicating the stars (e.g. * nam nam * * nam *).
Finding of two or more word phrases, you can specify only those parts of those words (e.g. nam * gamyb* ).
You can search for a word with spaces, e.g., space, namas space, then there will queried phrases with words befor and after namas.
Adding of the lemma of the word, e.g. ministras will be queried phrases with other forms of this lemma, e.g. ministro, ministrą, ministru, etc.
You can search for the first word of the phrase, e.g., adding atominė, will be queried as atominė bomba, atomine elektrinė, atominė energetika, etc.
A B C Č D E Ę Ė F G H I Į Y J K L M N O P R S Š T U Ų Ū V Z Ž X

Query according to morphological features
Query according to morphological features(BETA)

Results
Phrase addition to leftPhrasePhrase addition to right
dėl ĮMONIŲ TURINČIŲ JURIDINIO ASMENS TEISES METINĖS FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS SUDARYMO TVARKOS  
 DĖL KULTŪROS IR ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ IR ORGANIZACIJŲ DARBUOTOJŲ DARBO APMOKĖJIMO TVARKOS TOBULINIMO  
 DĖL POLITINIŲ PARTIJŲ IR POLITINIŲ ORGANIZACIJŲ UŽIMAMŲ PATALPŲ PRIVATIZAVIMO TVARKOS  
 DĖL POSĖDŽIO VEDIMO TVARKOS KALBĖJO SEIMO NARYS A KUNČINAS; S PEČELIŪNAS; V JARMOLENKA; A KUBILIUS; A ENDRIUKAITIS 
 DĖL VAŽIAVIMO KELEIVINIU TRANSPORTU LENGVATŲ IR KAI KURIŲ KATEGORIJŲ PAREIGŪNŲ TARNAUTOJŲ BEI KITŲ ASMENŲ VAŽIAVIMO KELEIVINIU TRANSPORTU IŠLAIDŲ KOMPENSAVIMO TVARKOS  
 DĖL VEDIMO TVARKOS  
kai kurių kategorijų pareigūnų, tarnautojų bei kitų asmenų IŠLAIDŲ UŽ NAUDOJIMĄSI KELEIVINIU TRANSPORTU KOMPENSAVIMO TVARKOS  
 ELEMENTARIOS TVARKOS  
 KIRTIMO MIŠKO NAUDOJIMO TVARKOS PAŽEIDIMŲ IR KITŲ VEIKSMŲ  
 LAIKANTIS ŠIOS TVARKOS  
 LEIDIMŲ IŠDAVIMO TVARKOS LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO RŪMUOSE  
 LIETUVOS RESPUBLIKOS RIBŲ TVARKOS PAŽEIDIMUS  
... STRAIPSNIŲ TAIKYMO TVARKOS  
 MOKĖJIMO TERMINŲ BEI TVARKOS  
 MORALINĖS TVARKOS  
 MUITINIO TRANZITO PROCEDŪROS ATLIKIMO TVARKOS PAŽEIDIMAS  
 NAUJOS TVARKOS  
 NORMATYVINIŲ AKTŲ SAUGOS DARBE KLAUSIMAIS RENGIMO IR TVIRTINIMO TVARKOS  
 NUSIDĖVĖJUSIŲ PAGRINDINIŲ PRIEMONIŲ TOLESNIO PANAUDOJIMO TVARKOS  
 NUSTATYTOS MUITINĖS PROCEDŪRŲ ATLIKIMO TVARKOS  
 NUSTATYTOS TVARKOS PAŽEIDIMAS  
 NUSTATYTOS TVARKOS  
 PASAULIO TVARKOS  
 PATAISOS DARBŲ ĮSTAIGŲ VIDAUS TVARKOS TAISYKLĖS  
 PATEIKĖ LIETUVOS RESPUBLIKOS ĮSTATYMO DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS PILIETYBĖS ĮSTATYMO PAKEITIMO IR PAPILDYMO PROJEKTĄ IR LIETUVOS RESPUBLIKOS ĮSTATYMO DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS AUKŠČIAUSIOSIOS TARYBOS NUTARIMO DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS PILIETYBĖS ĮSTATYMO ĮGYVENDINIMO TVARKOS PAKEITIMO IR PAPILDYMO PROJEKTĄ NUTARTA PRADĖTI PROJEKTŲ SVARSTYMO PROCEDŪRĄ  
 RELIGINIŲ BENDRIJŲ TEISĖS Į IŠLIKUSĮ NEKILNOJAMĄJĮ TURTĄ ATKŪRIMO TVARKOS  
 SIŪLYMUS DĖL PREKIŲ EKSPORTO IR IMPORTO REGULIAVIMO TVARKOS BEI MUITŲ TARIFŲ  
 SKUBESNĖS SVARSTYMO TVARKOS  
 SOCIALINĖS TVARKOS  
 TVARKOS BEI SĄLYGŲ UŽSIENIO VALSTYBIŲ DIPLOMATINĖMS IR KONSULINĖMS ĮSTAIGOMS  
 TVARKOS IR NETVARKOS  
 TVARKOS IR SĄLYGŲ  
 TVARKOS NUSTATYMO  
 TVARKOS PALAIKYMO IR PRIEŽIŪROS SKYRIAUS  
 TVARKOS PALAIKYMO  
 TVARKOS PATVIRTINIMO  
 TVARKOS PAŽEIDIMAS  
 TVARKOS PAŽEIDIMUS  
 TVARKOS SAUGOTOJAI  
 TVARKOS SERGĖTOJAI  
 TVARKOS SĄLYGŲ IR APRIBOJIMŲ  
 VALSTYBĖS SAUGUMO AR VIEŠOSIOS TVARKOS  
 VIDAUS TVARKOS TAISYKLĖS  
 VIDAUS TVARKOS  
 VIEŠOSIOS TVARKOS AR NUSTATYTŲ PAREIGŲ  
 VIEŠOSIOS TVARKOS PALAIKYMO  
 VIEŠOSIOS TVARKOS  
 VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TVARKOS PALAIKYMO IR PRIEŽIŪROS SKYRIAUS VEDĖJAS  
 ATASKAITŲ IR DOKUMENTŲ APIE SAVO FIZINIO ASMENS ARBA ĮMONĖS PAJAMAS PELNĄ IR MOKESČIUS PATEIKIMO TVARKOS PAŽEIDIMAS  
 ĮSTATYMO DĖL PILIEČIŲ NUOSAVYBĖS TEISIŲ Į IŠLIKUSĮ NEKILNOJAMĄJĮ TURTĄ ATSTATYMO TVARKOS IR SĄLYGŲ  
 ĮSTATYMĄ DĖL PILIEČIŲ NUOSAVYBĖS TEISIŲ Į IŠLIKUSĮ NEKILNOJAMĄJĮ TURTĄ ATSTATYMO TVARKOS IR SĄLYGŲ  
 BE JOKIOS TVARKOS