Database of Lithuanian Nominal Phrases Dictionary is the first corpus-based dictionary of Lithuanian multi-word units.
The lexicon reflects a big variety of multi-word units: collocations, phrasal combinations, longer pieces of text (sometimes even several sentences). The identification of the nominal phrases is based on gravity counts in the 100m words Contemporary Corpus of Lithuanian Languages. The corpus reflects the written Lithuanian in the period of 1991-2002. The list of automatically identified MWU‘s was edited by linguists, only leaving meaningful and grammatically correct phrases that include at least one noun. The dictionary comprises almost 69 thousand nominal phrases.

Query


You can search for a specific word (word form), e.g. kompiuteris or kompiuterio, etc.
Adding of the beginning of the word, e.g. kompiuteris, will be queried with the phrase forms kompiuteris, kompiuteriais, kompiuterijos, kompiuterinių, etc.
Adding of the part of the word, e.g. kel, will be queried with the phrase forms keliu, iškelta, paskelbtas, pakelį, runkeliai, etc.
Adding of the end of the word, e.g. ris, will be queried with the phrase forms seseris, sandoris, duris, kuris, numeris, etc.

You can search for one or more of the word(s). You can search for parts of words indicating the stars (e.g. * nam nam * * nam *).
Finding of two or more word phrases, you can specify only those parts of those words (e.g. nam * gamyb* ).
You can search for a word with spaces, e.g., space, namas space, then there will queried phrases with words befor and after namas.
Adding of the lemma of the word, e.g. ministras will be queried phrases with other forms of this lemma, e.g. ministro, ministrą, ministru, etc.
You can search for the first word of the phrase, e.g., adding atominė, will be queried as atominė bomba, atomine elektrinė, atominė energetika, etc.
A B C Č D E Ę Ė F G H I Į Y J K L M N O P R S Š T U Ų Ū V Z Ž X

Query according to morphological features
Query according to morphological features(BETA)

Results
Phrase addition to leftPhrasePhrase addition to right
 BUHALTERINĖS APSKAITOS TVARKYMAS  
 BUHALTERINĖS APSKAITOS TVARKYMO  
 BUHALTERINĖS APSKAITOS TVARKYMĄ  
 DOKUMENTŲ TVARKYMO  
 DOKUMENTŲ TVARKYMĄ  
 DUOMENŲ BANKO TVARKYMO ĮSTAIGA  
 INVESTICINIŲ SĄSKAITŲ TVARKYMO BEI APMOKĖJIMO UŽ įsigyjamus privatizavimo objektus taisyklėmis 
 KOMPIUTERINIO DUOMENŲ TVARKYMO SKYRIAUS  
 KOMPIUTERINIO DUOMENŲ TVARKYMO  
 KROVIMO IR TVARKYMO  
 KULTŪROS VERTYBIŲ TVARKYMO KONSERVAVIMO IR RESTAURAVIMO  
 LEIDŽIA ĮSAKYMUS DĖL MINISTERIJOS PERSONALO DARBO ORGANIZAVIMO IR RAŠTVEDYBOS TVARKYMO  
 MIESTO TVARKYMO  
 MIŠKININKYSTĖS ŽINIŲ IR MIŠKŲ TVARKYMO PATIRTIES  
 NEKILNOJAMŲJŲ KULTŪROS VERTYBIŲ TVARKYMO DARBŲ  
 PAVOJINGŲ ATLIEKŲ TVARKYMO  
 PRIEŽIŪROS IR TVARKYMO DARBUS  
 PRIVAČIŲ MIŠKŲ TVARKYMO IR NAUDOJIMO  
 PRIVAČIŲ MIŠKŲ TVARKYMO  
 RADIOAKTYVIŲJŲ ATLIEKŲ TVARKYMO  
 REGIONINIO PARKO TERITORIJOS TVARKYMO GAMTOS IR KULTŪROS VERTYBIŲ APSAUGOS PROGRAMOMS REALIZUOTI  
 REGIONINIO PARKO TVARKYMO  
 REGISTRO TVARKYMO ĮSTAIGA  
 REGISTRO TVARKYMO ĮSTAIGAI TURI PATEIKTI ... 
 REGISTRO TVARKYMO ĮSTAIGAI  
 REGISTRO TVARKYMO ĮSTAIGOS  
 REGISTRO TVARKYMO  
 REIKALŲ TVARKYMAS  
 REIKALŲ TVARKYMĄ  
 SAUGOJIMO TVARKYMO TYRIMO IR NAUDOJIMO  
 STRAIPSNIS DĖL MIESTŲ IR GYVENAMŲJŲ VIETOVIŲ TVARKYMO IR ŠVAROS TAISYKLIŲ PAŽEIDIMO  
 SVARBIŲ REIKALŲ TVARKYMĄ  
 TERITORIJOS TVARKYMO  
 APLINKOS TVARKYMAS  
 APLINKOS TVARKYMO  
 TVARKYMO DARBŲ  
 TVARKYMO IR NORMAVIMO  
 TVARKYMĄ IR PRIEŽIŪRĄ  
 VADOVAUJANČIOJI REGISTRO TVARKYMO ĮSTAIGA  
 ATLIEKŲ TVARKYMAS  
 ATLIEKŲ TVARKYMO  
 ATLIEKŲ TVARKYMĄ  
 ŽEMĖS TVARKYMO  
 ATĖMIMU TEISĖS PENKERIEMS METAMS DIRBTI DARBĄ SUSIJUSĮ SU MATERIALINIŲ VERTYBIŲ APSKAITA IR TVARKYMU