Database of Lithuanian Nominal Phrases Dictionary is the first corpus-based dictionary of Lithuanian multi-word units.
The lexicon reflects a big variety of multi-word units: collocations, phrasal combinations, longer pieces of text (sometimes even several sentences). The identification of the nominal phrases is based on gravity counts in the 100m words Contemporary Corpus of Lithuanian Languages. The corpus reflects the written Lithuanian in the period of 1991-2002. The list of automatically identified MWU‘s was edited by linguists, only leaving meaningful and grammatically correct phrases that include at least one noun. The dictionary comprises almost 69 thousand nominal phrases.

Query


You can search for a specific word (word form), e.g. kompiuteris or kompiuterio, etc.
Adding of the beginning of the word, e.g. kompiuteris, will be queried with the phrase forms kompiuteris, kompiuteriais, kompiuterijos, kompiuterinių, etc.
Adding of the part of the word, e.g. kel, will be queried with the phrase forms keliu, iškelta, paskelbtas, pakelį, runkeliai, etc.
Adding of the end of the word, e.g. ris, will be queried with the phrase forms seseris, sandoris, duris, kuris, numeris, etc.

You can search for one or more of the word(s). You can search for parts of words indicating the stars (e.g. * nam nam * * nam *).
Finding of two or more word phrases, you can specify only those parts of those words (e.g. nam * gamyb* ).
You can search for a word with spaces, e.g., space, namas space, then there will queried phrases with words befor and after namas.
Adding of the lemma of the word, e.g. ministras will be queried phrases with other forms of this lemma, e.g. ministro, ministrą, ministru, etc.
You can search for the first word of the phrase, e.g., adding atominė, will be queried as atominė bomba, atomine elektrinė, atominė energetika, etc.
A B C Č D E Ę Ė F G H I Į Y J K L M N O P R S Š T U Ų Ū V Z Ž X

Query according to morphological features
Query according to morphological features(BETA)

Results
Phrase addition to leftPhrasePhrase addition to right
dėl atsakomybės UŽ LIETUVOS gyventojų genocidą 
 BYLOSE DĖL GRĄŽINIMO Į DARBĄ DĖL ATLYGINIMO UŽ DARBĄ  
 BYLOSE DĖL NUSIKALTIMŲ UŽ KURIUOS GALI BŪTI SKIRIAMA MIRTIES BAUSMĖ  
 CIVILINĖS ATSAKOMYBĖS UŽ PASKOLŲ GRĄŽINIMĄ  
 CIVILINĖS ATSAKOMYBĖS UŽ ŽALĄ  
 DAIKTUS KURIŲ KIEKIS YRA DIDESNIS UŽ ... 
 DAIKTŲ KURIŲ KIEKIS YRA DIDESNIS UŽ ... 
gavo APDOVANOJIMĄ UŽ GERIAUSIĄ režisūrą 
 DANTIS UŽ DANTĮ  
griebti jautį UŽ RAGŲ  
griebė UŽ AUSIES  
griebė UŽ KAKLO  
griebė UŽ PAKARPOS  
... LITAIS UŽ TONĄ  
... LITO UŽ KV METRĄ BENDROJO NAUDINGOJO PLOTO  
 DARBUOTOJO ATSAKINGO UŽ OBJEKTO PRIVATIZAVIMO PROGRAMOS REALIZAVIMĄ  
 DARBUOTOJO ATSAKINGO UŽ OBJEKTO PRIVATIZAVIMO PROGRAMOS ĮGYVENDINIMĄ  
gyvena ilgiau UŽ VYRUS  
... LITO UŽ KV METRĄ  
IKI ...; po ... CENTO UŽ KILOVATVALANDĘ  
 DELSPINIGIŲ NUSTATYMO UŽ išmokų, susijusių ... 
 DELSPINIGIŲ UŽ NE LAIKU SUMOKĖTUS importo muitus 
... LITŲ UŽ TONĄ GYVOJO SVORIO  
ir UŽ JO RIBŲ  
iš UŽ KAMPO išniro; iššoko; pasirodė 
 DIDESNĘ UŽ VALSTYBĖS SKOLINIMOSI KAINĄ  
išlaidų; mokestis UŽ NAUDOJIMĄSI keleiviniu transportu; gyvenamąja patalpa 
 DIPLOMATAI UŽ GYVYBĘ  
išlindo IŠ UŽ KAMPO  
išmesti UŽ BORTO  
 DOKUMENTAS PATVIRTINANTIS KAD SUMOKĖTAS MOKESTIS UŽ ... 
 DOVANAS UŽ TARNYBOS PAREIGŲ VYKDYMĄ  
 DĖKOJAME UŽ POKALBĮ KALBĖJOSI ALDONA KAČERAUSKIENĖ 
 DĖKOJAME UŽ POKALBĮ  
 DĖKOJU UŽ POKALBĮ IR LINKIU KAD ... 
 DĖKOJU UŽ POKALBĮ JONO JUKNEVIČIAUS NUOTR  
 DĖKOJU UŽ POKALBĮ KALBĖJOSI ELVYRA KUČINSKAITĖ; JUSTINAS ADOMAITIS 
 DĖKOJU UŽ POKALBĮ  
 DĖL ASMENŲ REPRESUOTŲ UŽ PASIPRIEŠINIMĄ OKUPACINIAMS REŽIMAMS  
 DĖL KOMPENSACIJŲ UŽ VALSTYBĖS IŠPERKAMĄ ŽEMĘ IR MIŠKĄ BEI ATSISKAITYMO SU VALSTYBE  
 DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS MOKESČIŲ UŽ APLINKOS TERŠIMĄ  
 DĖL MOKESČIŲ UŽ VALSTYBINIUS GAMTOS IŠTEKLIUS  
 DĖL PALŪKANŲ UŽ VALSTYBĖS KAPITALO NAUDOJIMĄ  
 DĖL PRAMONĖS ĮMONIŲ ĮSISKOLINIMO UŽ DUJAS ELEKTROS IR ŠILUMINĘ ENERGIJĄ BEI ATSISKAITYMO UŽ ŠIUOS IŠTEKLIUS  
 DĖL RINKLIAVOS UŽ TEIKIAMAS PASLAUGAS LIETUVOS RESPUBLIKOS ORO ERDVĖJE IR ORO UOSTUOSE  
 DĖL VALSTYBINIO TURTO PRIVATIZAVIMO UŽ LAISVAI KONVERTUOJAMĄ VALIUTĄ  
 DĖL ĮMONIŲ KURIŲ VALSTYBEI PRIKLAUSANČIOMIS AKCIJOMIS KOMPENSUOJAMA UŽ VALSTYBĖS IŠPERKAMĄ ŽEMĘ MIŠKĄ GYVENAMUOSIUS NAMUS JŲ DALIS BUTUS  
kai kurių kategorijų pareigūnų, tarnautojų bei kitų asmenų IŠLAIDŲ UŽ NAUDOJIMĄSI KELEIVINIU TRANSPORTU KOMPENSAVIMO TVARKOS  
 EINAMOJO SĄRAŠO LIETUVOS DUJŲ AKCIJŲ CENTRINĖJE RINKOJE PARDUOTA UŽ ... 
kaina ...; moka ... LT UŽ TONĄ  
 EKONOMINIŲ SANKCIJŲ UŽ TEISĖS AKTŲ PAŽEIDIMUS TAIKYMO  
 EKONOMINIŲ SANKCIJŲ UŽ TEISĖS AKTŲ PAŽEIDIMUS  
koja UŽ KOJOS  
kompensacija UŽ ŠILDYMĄ IR KARŠTĄ VANDENĮ  
konkursas UŽ SAUGŲ EISMĄ  
kova UŽ LAISVĘ  
kova UŽ ŽMOGŲ  
 GABENIMO BEI ATSISKAITYMO UŽ JUOS tvarką 
kovojo; mažesnė; mišios UŽ LIETUVĄ  
kovos UŽ NEPRIKLAUSOMYBĘ  
kovoti; knyga UŽ GYVYBĘ  
kovoti UŽ GYVENIMĄ  
kovoti UŽ SAVO TEISES  
kovoti UŽ TĖVYNĖS LAISVĘ  
kovoti; mirti UŽ TIKĖJIMĄ  
 GAUNAMAS UŽ PAKENKIMĄ SVEIKATAI AR DĖL NUKENTĖJUSIOJO MIRTIES  
 GAUTI UŽ VALSTYBĖS IŠPERKAMĄ NEKILNOJAMĄJĮ TURTĄ  
laikyti liežuvį UŽ DANTŲ gydymą 
laikyti LIEŽUVĮ UŽ DANTŲ  
lengvatinius tarifus; kompensavimas GYVENTOJAMS UŽ ŠILUMINĘ ENERGIJĄ  
 GRIEBTI UŽ GERKLĖS  
maistas UŽ NAFTĄ  
malda; mirti UŽ TĖVYNĘ  
maldos UŽ TAIKĄ  
maždaug UŽ PUSKILOMETRIO  
 GYVENAMŲJŲ PATALPŲ SAVININKŲ ATSISKAITYMO UŽ PASTATO EKSPLOATAVIMĄ IR KOMUNALINES BEI LAIDINIO RADIJO PASLAUGAS  
 GYVENTOJAI UŽ PREKES AR PASLAUGAS ATSISKAITO GRYNAIS PINIGAIS  
 GYVENTOJAMS UŽ GYVENAMŲJŲ PATALPŲ KURIOSE NĖRA šiluminės energijos 
mirė; permaldavimą UŽ MŪSŲ NUODĖMES  
mišios UŽ VILNIAUS kraštą 
moka ... CENTUS UŽ KILOVATVALANDĘ  
moka po ... LITŲ UŽ TONĄ  
mokestis; kainas UŽ ŠILUMĄ  
mokesčiai UŽ ŠILDYMĄ  
mokesčiai; kompensacija UŽ ŽEMĘ  
mokesčio UŽ VAŽIAVIMĄ be bilieto 
mokesčio; įmokos UŽ STUDIJAS  
mokėti ... litų UŽ VALANDĄ  
mokėti UŽ ATLIKTĄ DARBĄ  
mokėti UŽ VAISTUS  
mokėti; mokestis UŽ MOKSLĄ  
mokėti; skola; atsiskaitymai UŽ ELEKTRĄ  
 HONORARAS UŽ MENO KŪRINIUS  
muitinės transportu UŽ VIENĄ VALANDĄ įskaitant kelionę 
 I LAIPSNIO KRYŽIUMI UŽ TĖVYNĘ  
 IKI TO MĖNESIO UŽ KURĮ MOKAMA PENSIJA  
 IMPORTO MUITŲ IR MOKESČIŲ UŽ atsiunčiamas per valstybės įmonę "Lietuvos paštas" pašto siuntas 
 IMPORTUOJAMIEMS PAKAITOS PRODUKTAMS KURIE IMPORTUOJAMI ANKSČIAU UŽ LAIKINAI IŠVEŽAMŲ PERDIRBTI PREKIŲ IŠVEŽIMĄ  
 IMPORTUOTIEMS PAKAITOS PRODUKTAMS KURIE BUVO IMPORTUOTI ANKSČIAU UŽ LAIKINAI IŠVEŽAMŲ PERDIRBTI PREKIŲ IŠVEŽIMĄ  
 IMTIS ATSAKOMYBĖS UŽ save 
 IMTIS ATSAKOMYBĖS UŽ SAVO VEIKSMUS  
 INDEKSAVIMO IR ATSISKAITYMO UŽ ŠIUOS OBJEKTUS ĮMONIŲ AKCIJAS  
 INFORMACIJOS IR LEIDYBOS CENTRO UŽ GYVYBĘ  
nelikti UŽ NUGARŲ  
 INTERNETO UŽ FIKSUOTĄ MĖNESINĮ MOKESTĮ  
 INVESTICINIŲ SĄSKAITŲ TVARKYMO BEI APMOKĖJIMO UŽ įsigyjamus privatizavimo objektus taisyklėmis 
nežinia UŽ KOKIUS NUOPELNUS  
 IŠ LIETUVOS VALSTYBĖS BIUDŽETO Į PRIVALOMOJO SVEIKATOS DRAUDIMO FONDO BIUDŽETĄ UŽ VALSTYBĖS LĖŠOMIS DRAUDŽIAMUS ASMENIS  
 IŠ OBJEKTŲ PRIVATIZUOJAMŲ UŽ LAISVAI KONVERTUOJAMĄ VALIUTĄ SĄRAŠO  
 IŠBRAUKTI IŠ OBJEKTŲ PRIVATIZUOJAMŲ UŽ LAISVAI KONVERTUOJAMĄ VALIUTĄ SĄRAŠO  
 IŠKELTI BAUDŽIAMĄJĄ BYLĄ UŽ MELAGINGŲ PARODYMŲ DAVIMĄ  
 IŠLAIDAS UŽ KARŠTĄ VANDENĮ IR GYVENAMŲJŲ PATALPŲ ŠILDYMĄ  
 IŠNYKĘS TEISTUMAS UŽ PAŽEIDIMUS NUOSAVYBEI ŪKININKAVIMO TVARKAI  
 IŠNYKĘS TEISTUMAS UŽ TURTINIUS ŪKINIUS nusikaltimus 
nuperki UŽ VALDIŠKUS PINIGUS  
nupirkti; parduotas UŽ SIMBOLINĘ KAINĄ  
 IŠTEKĖTI UŽ UŽSIENIEČIO  
nurodyti SUMĄ KURIĄ PIRKĖJAS PRIVALO SUMOKĖTI UŽ ĮSIGYJAMĄ žemės sklypą 
nustatyta minimali ... lito UŽ KILOGRAMĄ kaina 
nuteistas UŽ SUKČIAVIMĄ stambiu mastu 
nuteistas UŽ ŠNIPINĖJIMĄ  
nuteistas UŽ ŽMOGŽUDYSTĘ  
 JEI MOKESČIŲ SUMOS APSKAIČIUOTOS UŽ importuojamus pakaitos produktus 
nutverti UŽ SPRANDO  
 JURIDINIAI BEI FIZINIAI ASMENYS ATSAKO UŽ GAMYBOS PROCESO METU susidariusias atliekas 
opera UŽ TRIS SKATIKUS  
ordinas UŽ NUOPELNUS LIETUVAI  
padalinyje atsakingame UŽ PREKIŲ KLASIFIKAVIMĄ  
padaryti UŽ NEDIDELĮ MOKESTĮ  
padėkojo UŽ RŪPESTĮ ir paramą; ir pagalbą 
 KAINAS IR TARIFUS UŽ SAVIVALDYBĖS ĮMONIŲ teikiamas paslaugas 
 KAINŲ NUSTATYMO IR MOKĖJIMO UŽ JAS  
 KAIP KOMPENSACIJĄ UŽ ... 
paeidavo UŽ KLUONO  
pajamos UŽ KNYGĄ  
pajamos; atsiskaitymas UŽ PARDUOTĄ PRODUKCIJĄ  
paleistas UŽ UŽSTATĄ  
palūkanos UŽ PASKOLAS  
pamatė UŽ STIKLO  
 KAS UŽ ŠĮ NUTARIMĄ  
 KAS UŽ ŠĮ ĮSTATYMĄ  
papurtė; griebė UŽ PETIES  
pardavinėja po ... lito UŽ LITRĄ pieno 
pardavinėjo po ... LITO UŽ LITRĄ  
pardavinėjo UŽ GRAŠIUS  
parduotas UŽ LITĄ  
parduotas UŽ VIENĄ LITĄ  
parduoti UŽ TĄ PAČIĄ KAINĄ  
pasigirdo UŽ NUGAROS  
pasisako UŽ BAUSMĘ  
pasislėpė UŽ MEDŽIŲ  
 KERŠTAS UŽ pralaimėjimą; Čečėniją 
paėmė JĄ UŽ RANKOS  
paėmė UŽ PAŽASTŲ  
paėmė; sugriebė; čiumpa UŽ ALKŪNĖS  
paėmė; veda UŽ RANKOS  
paėmė; vedasi UŽ PARANKĖS  
paėmė; čiupo; nutvėrė MANE UŽ RANKOS  
pensija UŽ TARNYBĄ  
 KITŲ TEISĖS AKTŲ UŽ KURIŲ ĮGYVENDINIMĄ ATSAKINGA MUITINĖ  
perka UŽ VALIUTĄ  
 KOALICIJA UŽ TIKRĄJĄ SAVIVALDĄ  
 KOJA UŽ KOJOS  
 KOL KAS NIEKAS NEPRISIĖMĖ ATSAKOMYBĖS UŽ pagrobimą; sprogimą 
pinigai UŽ PARDUOTĄ PIENĄ  
pirko UŽ GRYNUS PINIGUS  
pirkti UŽ SKOLINTUS PINIGUS  
 KOMPENSACIJA UŽ nepanaudotas atostogas 
 KOMPENSACIJA UŽ KARŠTĄ VANDENĮ GYVENTOJAMS  
 KOMPENSACIJAS UŽ šildymą; žemę 
 KOMPENSACIJOMS UŽ VALSTYBĖS IŠPERKAMUS GYVENAMUOSIUS NAMUS ARBA JŲ DALIS  
 KOMPENSACIJOMS UŽ VALSTYBĖS IŠPERKAMUS GYVENAMUOSIUS NAMUS JŲ DALIS BUTUS  
 KOMPENSACIJOS UŽ VALSTYBĖS IŠPERKAMĄ ŽEMĘ MIŠKĄ  
 KOMPENSACIJOS UŽ YPATINGAS DARBO SĄLYGAS  
 KOMPENSACIJOS UŽ ŽEMĘ  
 KOMPENSACIJĄ UŽ moralinę žalą; naudojimąsi ar už teisę naudotis bet kokiomis autorinėmis teisėmis 
 KOMPENSACIJŲ UŽ VALSTYBĖS IŠPERKAMĄ NEKILNOJAMĄJĮ TURTĄ  
 KOMPENSACIJŲ UŽ VALSTYBĖS IŠPERKAMĄ ŽEMĘ IR MIŠKĄ BEI ATSISKAITYMO SU VALSTYBE  
 KOMPENSACIJŲ UŽ YPATINGAS DARBO SĄLYGAS  
 KOMPENSAVIMO UŽ VALSTYBĖS IŠPERKAMĄ ŽEMĘ IR MIŠKĄ BEI ATSISKAITYMO SU VALSTYBE UŽ PERKAMĄ ŽEMĘ IR MIŠKĄ  
 KOMPENSAVIMO UŽ VALSTYBĖS IŠPERKAMĄ ŽEMĘ MIŠKĄ GYVENAMUOSIUS NAMUS JŲ DALIS BUTUS VALSTYBEI PRIKLAUSANČIOMIS AKCIJOMIS  
 KOMPENSUOJAMA UŽ VALSTYBĖS IŠPERKAMĄ ŽEMĘ MIŠKĄ GYVENAMUOSIUS NAMUS JŲ DALIS BUTUS  
pokalbis vyko UŽ UŽDARŲ DURŲ  
 KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ MOKESČIŲ UŽ KIEKVIENĄ PRADELSTĄ DIENĄ  
 KONKRETŲ ŠIOS VALSTYBINĖS RINKLIAVOS DYDĮ NUSTATO MIESTO RAJONO VALDYBA UŽ LEIDIMĄ PREKIAUTI ... 
 KONKURSO BŪDU UŽ LAISVAI KONVERTUOJAMĄ VALIUTĄ  
 KONSTITUCINĖ PATAISA UŽ IR PRIEŠ  
prekės; kokybė UŽ PRIEINAMĄ KAINĄ  
premija; padėka UŽ GERĄ DARBĄ  
 KOVA UŽ demokratiją; laisvę; Lietuvos laisvę; nepriklausomybę; pripažinimą 
 KOVA UŽ BŪVĮ  
 KOVOJE UŽ BŪVĮ  
 KOVOJE UŽ NEPRIKLAUSOMYBĘ  
 KOVOS UŽ atvirą visuomenę; gyvybę; Lietuvos nepriklausomybę; nepriklausomybę; savo teises 
 KOVOS UŽ BŪVĮ  
 KOVOS UŽ LAISVĘ  
 KOVOSE UŽ LIETUVOS LAISVĘ  
 KOVOTI UŽ SAVO TEISES  
 KOVOTOJAMS UŽ LIETUVOS LAISVĘ IR NEPRIKLAUSOMYBĘ  
 KOVOTOJAS UŽ Lietuvos laisvę; lietuvybę; teisybę 
 KOVOTOJUS UŽ LIETUVOS LAISVĘ IR NEPRIKLAUSOMYBĘ  
 KOVOTOJŲ UŽ LAISVĘ  
 KOVOTOJŲ UŽ LIETUVOS LAISVĘ IR NEPRIKLAUSOMYBĘ  
 KOVĄ UŽ laisvę; nepriklausomybę 
priima UŽ GRYNĄ PINIGĄ  
priimti UŽ TIKRĄ PINIGĄ  
privatizavimas UŽ INVESTICINIUS ČEKIUS  
privatizavimas UŽ ČEKIUS  
rinkliavos MOKAMOS UŽ PREKIŲ ŽENKLŲ IR FIRMŲ VARDŲ registravimą 
 LAIKOMA KAD ATLYGINIMAI UŽ NUOSAVYBĖS TEISIŲ PERLEIDIMĄ susidaro 
 LAIKOMAS PRIIMTU JEIGU UŽ JĮ BALSAVO DAUGUMA DALYVAVUSIŲ  
 LAIKU NESUMOKĖJUS UŽ KIEKVIENĄ PAVĖLUOTĄ DIENĄ imama po 0,5 proc. delspinigių 
 LAIPSNIŲ IR PRIEMOKŲ UŽ JUOS  
 LAUKE UŽ DURŲ  
skausmas UŽ KRŪTINKAULIO  
 LEIDYBOS IR INFORMACIJOS CENTRO UŽ GYVYBĘ  
skola UŽ DUJAS  
skolos UŽ PATALPŲ NUOMĄ  
skolos; mokėti UŽ VANDENĮ  
skolos; sumokėti UŽ ELEKTROS ENERGIJĄ  
 LIEKA BALSUOTI UŽ VISĄ ĮSTATYMĄ  
 LIEKA UŽ BORTO  
slepiasi UŽ KRŪMŲ  
... DOLERIO UŽ BARELĮ  
slėptis UŽ ŠIRMOS  
 LIETUVOJE IR UŽ JOS RIBŲ  
stovi UŽ JO NUGAROS  
stovi UŽ JŲ NUGARŲ  
stovi UŽ VARTŲ  
stovėjo UŽ PREKYSTALIO  
stovėti; deramasi JAI UŽ NUGAROS  
stveriasi; susiėmė; griebiasi UŽ GALVOS  
stvėrė UŽ ATLAPŲ  
... DOLERIO UŽ EURĄ  
sumokėti UŽ BUTĄ  
surištomis UŽ NUGAROS rankomis 
 LIKO UŽ BORTO  
susideda; suriš; užlaužė RANKAS UŽ NUGAROS  
susiimti; stvėrėsi; griebtis UŽ GALVŲ  
susikibę UŽ PARANKIŲ  
susikibę UŽ RANKŲ  
... DOLERIŲ UŽ TONĄ  
 LR ĮSTATYMO DĖL ASMENŲ REPRESUOTŲ UŽ PASIPRIEŠINIMĄ OKUPACINIAMS REŽIMAMS TEISIŲ ATSTATYMO  
 MAINAIS UŽ bendradarbiavimą; branduolinį kurą; laisvę; paklusnumą; žemę 
 MALDOS UŽ KRIKŠČIONIŲ VIENYBĘ SAVAITĖ  
 MALDOS UŽ KRIKŠČIONIŲ VIENYBĘ  
 MALDOS UŽ PAŠAUKIMUS  
 MALDOS UŽ TAIKĄ  
suvartojantiems per metus iki 5 mln kub metrus dujų ... LITUS UŽ 1000 kub metrų 
suėmė UŽ PEČIŲ  
sąskaitos UŽ SUTEIKTAS PASLAUGAS  
sėdi UŽ VIENO STALO  
sėdėjo UŽ AUTOMOBILIO VAIRO  
 MEDALĮ UŽ NUOPELNUS LIETUVOS SPORTUI  
sėdėjo UŽ STALO  
sėsti; moterys UŽ VAIRO  
tampo UŽ AUSŲ  
tampyti UŽ UODEGOS  
tampyti UŽ ŪSŲ  
tampė; griebė UŽ PLAUKŲ  
 MELSTIS UŽ TAIKĄ  
teistas UŽ CHULIGANIZMĄ  
teistas UŽ PLĖŠIMĄ ir vagystę 
teistas UŽ TURTO PRIEVARTAVIMĄ ir poveikį nukentėjusiajam 
teistas UŽ VAGYSTES  
teistas UŽ ĮVAIRIUS NUSIKALTIMUS  
tempė UŽ RANKOVĖS  
tiesiai UŽ MŪSŲ NUGARŲ  
timpteli; patraukė UŽ LIEŽUVIO  
 MINIMALUS VALANDINIS ATLYGIS UŽ KIEKVIENĄ PRASTOVOS valandą 
tupi vilkas UŽ TVOROS  
 MOKAMI ATLYGINIMAI UŽ NUOSAVYBĖS TEISIŲ PERLEIDIMĄ  
užbėgti JIEMS UŽ AKIŲ  
 MOKESTIS UŽ darželį; dujas; internetą; licencijos išdavimą; studijas; telefoną 
 MOKESTIS UŽ APLINKOS TERŠIMĄ  
 MOKESTIS UŽ GYVENAMŲJŲ PATALPŲ ŠILDYMĄ  
 MOKESTIS UŽ KARŠTĄ VANDENĮ BEI PATALPŲ ŠILDYMĄ  
 MOKESTIS UŽ KARŠTĄ VANDENĮ  
 MOKESTIS UŽ KOMUNALINES PASLAUGAS  
 MOKESTIS UŽ MOKSLĄ  
 MOKESTIS UŽ NE LIETUVOS RESPUBLIKOJE ĮREGISTRUOTŲ TRANSPORTO PRIEMONIŲ BUVIMĄ LIETUVOS RESPUBLIKOS TERITORIJOJE  
 MOKESTIS UŽ REGISTRAVIMĄ  
užbėgti UŽ AKIŲ  
 MOKESTIS UŽ SVORĮ  
 MOKESTIS UŽ VALSTYBINIUS GAMTOS IŠTEKLIUS  
 MOKESTIS UŽ ŠILDYMĄ  
 MOKESTIS UŽ ŠILUMĄ  
 MOKESTĮ UŽ išankstinį pardavimą; aplinkos teršimą; įvažiavimą 
 MOKESTĮ UŽ MOKSLĄ  
 MOKESTĮ UŽ NAUDOJIMĄSI  
užbėgti ĮVYKIAMS UŽ AKIŲ  
 MOKESČIAI UŽ elektrą; karštą vandenį; šildymą 
 MOKESČIAI UŽ KOMUNALINES PASLAUGAS  
 MOKESČIAI UŽ LICENCIJAS  
 MOKESČIAI UŽ PATENTUS IR LICENCIJAS  
 MOKESČIAI UŽ PATENTUS LICENCIJAS  
 MOKESČIAI UŽ VALSTYBINIUS GAMTOS IŠTEKLIUS IR APLINKOS TERŠIMĄ  
 MOKESČIO ADMINISTRATORIAUS PASKIRTŲ BAUDŲ UŽ MOKESČIŲ ĮSTATYMŲ PAŽEIDIMUS  
 MOKESČIO UŽ išankstinį bilieto pardavimą; mokslą; komunalines paslaugas; internetą; gyvenamosios patalpos nuomą 
 MOKESČIO UŽ APLINKOS TERŠIMĄ  
 MOKESČIO UŽ KARŠTĄ VANDENĮ IR GYVENAMŲJŲ PATALPŲ ŠILDYMĄ  
 MOKESČIO UŽ NAUDOJIMĄSI  
 MOKESČIO UŽ STUDIJAS  
 MOKESČIO UŽ VALSTYBINĮ KAPITALĄ  
 MOKESČIUS UŽ butą; aplinkos teršimą; elektrą; karštą vandenį 
 MOKESČIUS UŽ KOMUNALINES PASLAUGAS  
 MOKESČIŲ UŽ APLINKOS TERŠIMĄ  
 MOKESČIŲ UŽ EKSPLOATAVIMĄ IR KOMUNALINES BEI LAIDINIO RADIJO PASLAUGAS  
 MOKESČIŲ UŽ GAMTOS IŠTEKLIUS KAIP NACIONALINĮ TURTĄ DALĮ  
 MOKESČIŲ UŽ GAMTOS IŠTEKLIUS  
užkišęs UŽ DIRŽO  
 MOKESČIŲ UŽ KOMUNALINES PASLAUGAS  
 MOKESČIŲ UŽ VALSTYBINIUS GAMTOS IŠTEKLIUS IŠSKYRUS ... 
 MOKESČIŲ UŽ VALSTYBINIUS GAMTOS IŠTEKLIUS  
užkliuvo UŽ SLENKSČIO  
užpuolė IŠ UŽ NUGAROS  
 MOKYKLOJE IR UŽ JOS RIBŲ  
 MOKĖTI ATLYGINIMUS UŽ NUOSAVYBĖS TEISIŲ PERLEIDIMĄ  
 MOTINYSTĖS PAŠALPA UŽ NĖŠTUMO IR GIMDYMO ATOSTOGAS  
 MOTINYSTĖS PAŠALPA UŽ NĖŠTUMO IR GIMDYMO LAIKOTARPĮ  
 MOTINYSTĖS PAŠALPAS UŽ NĖŠTUMO IR GIMDYMO LAIKOTARPĮ  
 MOTINYSTĖS PAŠALPĄ UŽ NĖŠTUMO IR GIMDYMO LAIKOTARPĮ BEI ŠEIMOS NARIO slaugos pašalpą 
 MUITAI IR MOKESČIAI SUMOKĖTI UŽ PREKES  
važinėja; parduoti UŽ PUSĘ KAINOS  
 MUITO SUMA LITAIS IR CENTAIS UŽ VIENĄ LAIKINAI IŠVEŽTŲ PERDIRBTI PREKIŲ KIEKIO MATAVIMO VIENETĄ  
 MUITO SUMA LITAIS IR CENTAIS UŽ VIENĄ PREKIŲ KIEKIO MATO VIENETĄ  
 MUITŲ UŽ IMPORTUOJAMAS PREKES TARIFŲ  
vedėsi UŽ PAVADĖLIO  
vedžioti UŽ NOSIES  
 NAŠLAIČIŲ PENSIJĄ UŽ KIEKVIENĄ IŠ MIRUSIŲ TĖVŲ  
 NE DAUGIAU KAIP UŽ DVEJUS PRAĖJUSIUS METUS  
įkišti; sėdi UŽ GROTŲ  
 NE TIK LIETUVOJE BET IR UŽ JOS RIBŲ  
 NE UŽ KALNŲ  
 NEBE UŽ KALNŲ  
 NEBLAIVŪS VAIRUOTOJAI UŽ EISMO TAISYKLIŲ PAŽEIDIMUS NUBAUSTI ... 
 NEGALI BŪTI MAŽESNI UŽ ŠIUO NUTARIMU PATVIRTINTĄ MINIMALIĄ MĖNESINĘ ALGĄ MINIMALŲ VALANDINĮ ATLYGĮ  
įsigyti; pirkti UŽ SAVO LĖŠAS  
įtrauktas Į OBJEKTŲ PRIVATIZUOJAMŲ UŽ LAISVAI KONVERTUOJAMĄ VALIUTĄ SĄRAŠĄ  
čiupo UŽ SKVERNO  
čiupo; griebė JAUTĮ UŽ RAGŲ  
 NUO MOKESČIŲ SUMOS APSKAIČIUOTOS UŽ importuojamus pakaitos produktus 
šilumos kainai CENTO UŽ VIENĄ ŠILUMOS kilovatvalandę 
 NUOŠIRDŽIAI DĖKOJAME UŽ GRAŽIĄ DOVANĄ  
 NUTEISTAS UŽ PADARYTĄ NUSIKALTIMĄ  
žemės UŽ MIESTO RIBŲ  
 NĖRA DIDESNĖS MEILĖS KAIP GYVYBĘ UŽ DRAUGUS ATIDUOTI  
 OBJEKTŲ PRIVATIZUOJAMŲ UŽ LAISVAI KONVERTUOJAMĄ VALIUTĄ SĄRAŠĄ  
 OBJEKTŲ PRIVATIZUOJAMŲ UŽ LAISVAI KONVERTUOJAMĄ VALIUTĄ  
 PADĖKA UŽ darbą; pasiaukojimą; ryžtą; paramą 
 PADĖKĄ UŽ gerą darbą; malonų skridimą; pakvietimą 
 PAGAL LIETUVOS RESPUBLIKOS ĮSTATYMUS IR KITUS TEISĖS AKTUS UŽ KURIŲ VYKDYMĄ ATSAKO MUITINĖ  
 PAGAL ĮVERTINIMO AKTĄ UŽ ... litų 
 PAJAMOS UŽ paslaugas ir sutartinius darbus 
 PAJAMOS UŽ PARDUOTĄ produkciją; turtą 
 PAJAMOS UŽ REALIZUOTAS PREKES  
 PAJAMOS UŽ REALIZUOTĄ ŽEMĖS ŪKIO PRODUKCIJĄ  
 PAJAMOS VIENAM ŠEIMOS NARIUI YRA MAŽESNĖS UŽ VALSTYBĖS REMIAMAS  
 PAJAMŲ UŽ REALIZUOTĄ BENZINĄ  
 PAKAITOS PRODUKTAMS KURIE BUVO IMPORTUOTI ANKSČIAU UŽ LAIKINAI IŠVEŽAMŲ PERDIRBTI PREKIŲ IŠVEŽIMĄ  
 PAKAITOS PRODUKTŲ KURIE BUVO IMPORTUOTI ANKSČIAU UŽ LAIKINAI IŠVEŽAMŲ PERDIRBTI PREKIŲ IŠVEŽIMĄ  
 PAKAITOS PRODUKTŲ KURIE IMPORTUOJAMI ANKSČIAU UŽ LAIKINAI IŠVEŽAMŲ PERDIRBTI PREKIŲ IŠVEŽIMĄ  
 PALEISTAS UŽ UŽSTATĄ  
 PALEISTI UŽ UŽSTATĄ  
 PALŪKANAS UŽ indėlius; kreditą; paskolas 
 PALŪKANAS UŽ FIZINIŲ ASMENŲ INDĖLIUS  
 PALŪKANOS UŽ banko kreditus; kreditus; obligacijas; paskolą 
 PALŪKANOS UŽ LAIKINAI ĮVEŽTAS PERDIRBTI PREKES  
 PALŪKANOS UŽ VALSTYBINIO KAPITALO NAUDOJIMĄ  
 PALŪKANOS UŽ VALSTYBINĮ KAPITALĄ  
 PALŪKANOS UŽ VALSTYBĖS KAPITALO NAUDOJIMĄ  
 PALŪKANŲ UŽ depozitus; paskolą; kreditą 
 PALŪKANŲ UŽ VALSTYBINIO KAPITALO NAUDOJIMĄ  
 PALŪKANŲ UŽ VALSTYBĖS KAPITALO NAUDOJIMĄ  
 PARDUODAMŲ UŽ PINIGUS  
 PARDUODANT AKCIJAS UŽ NOMINALIĄ JŲ VERTĘ  
 PAREIGŪNŲ IR KARIŲ VALSTYBINĖS PENSIJOS UŽ TARNYBĄ  
 PASAULIO GYDYTOJŲ FEDERACIJOS UŽ ŽMOGAUS GYVYBĘ LIETUVOS ASOCIACIJOS PIRMININKĖ  
 PASISAKOME UŽ TAI KAD BŪTŲ SUDARYTOS SĄLYGOS KIEKVIENAM VAIKUI MOKYTIS GIMTĄJA KALBA VISŲ LYGIŲ mokyklose 
 ABONENTINIS MOKESTIS UŽ telefoną 
 PASLAUGA UŽ PASLAUGĄ  
 PASLAUGŲ UŽ PASLAUGAS  
 PASPAUDŽIA MYGTUKĄ UŽ BALSAVIMAS PRADĖTAS  
 PATEKO UŽ GROTŲ  
 ADMINISTRACINĖ NUOBAUDA UŽ MUITINĖS TAISYKLIŲ PAŽEIDIMĄ IR KONTRABANDĄ  
Bažnyčia pasitinka dėkodama DIEVUI UŽ JO MEILĘ IR GLOBĄ  
 PERSEKIOTI UŽ KRITIKĄ  
 PINIGAI UŽ darbą; akcijas; bilietus 
 PINIGUS UŽ darbą; kelionę; akcijas; įdarbinimą; nuomą; palūkanas; paslaugas; arklius; bilietus 
 PINIGŲ KIEKIS UŽ DARBĄ  
 PINIGŲ SUMA UŽ KURIĄ GALĖTŲ BŪTI PARDUOTAS  
 PINIGŲ UŽ butą; pieną; informaciją 
 AKCIJŲ PARDUOTA UŽ ... 
 PO SVARSTYMO PRITARTA LIETUVOS RESPUBLIKOS ĮSTATYMO DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS ĮSTATYMO DĖL ASMENŲ REPRESUOTŲ UŽ PASIPRIEŠINIMĄ OKUPACINIAMS REŽIMAMS TEISIŲ ATSTATYMO  
 AKCIZAS UŽ gazolius 
 AKCIZO UŽ DYZELINIUS DEGALUS  
 AKCIZĄ UŽ REALIZUOTĄ BENZINĄ DYZELINIUS DEGALUS IR TEPALUS  
 AKIS UŽ AKĮ DANTIS UŽ DANTĮ  
 AKIS UŽ AKĮ  
 PREKIŲ UŽ ... mln litų 
Jėzus sakosi atėjęs savo gyvybės atiduoti kaip IŠPIRKOS UŽ DAUGELĮ  
 PREMIJA UŽ darbą; informaciją; nuopelnus 
 PREMIJA UŽ GERIAUSIĄ ... 
 PREMIJAS UŽ pergales; gerą darbą 
 PREMIJOS UŽ geriausius ... 
 PREMIJĄ UŽ darbus; geriausią ...; informaciją 
 PRIEMOKŲ UŽ DARBĄ KENKSMINGOMIS LABAI KENKSMINGOMIS IR PAVOJINGOMIS SĄLYGOMIS  
 PRISIIMA ATSAKOMYBĘ UŽ ... 
 PRISIIMTI ATSAKOMYBĘ UŽ savo gyvenimą; savo veiksmus; pasirinkimą 
 PRISIIMTI ATSAKOMYBĘ UŽ JO GYVYBĘ  
 PRISIĖMĖ ATSAKOMYBĘ UŽ sprogimą 
 PRIVATIZAVIMO AGENTŪROS DARBUOTOJAS ATSAKINGAS UŽ OBJEKTO PRIVATIZAVIMO PROGRAMOS REALIZAVIMĄ  
 PRIVATIZAVIMO UŽ LAISVAI KONVERTUOJAMĄ VALIUTĄ  
 PRIVATIZUOJAMŲ UŽ LAISVAI KONVERTUOJAMĄ VALIUTĄ  
 PRIZĄ UŽ GERIAUSIĄ debiutą; vaidmenį; moters vaidmenį; dizainą 
Lietuvoje ir UŽ JOS RIBŲ  
Lietuvoje ir UŽ JOS RIBŲ  
 PVM SUMOS UŽ PARDUOTAS PREKES BEI SUTEIKTAS PASLAUGAS  
 PVM UŽ PREKES IR PASLAUGAS  
 PVM UŽ REALIZUOTAS PREKES IR PASLAUGAS  
 PVM UŽ REALIZUOTĄ PRODUKCIJĄ IR SUTEIKTAS PASLAUGAS  
 REIKALAUSIU ATSISKAITYTI UŽ ŽMOGAUS GYVYBĘ  
 RESPUBLIKOJE IR UŽ JOS RIBŲ  
 REZIDENTAS GAUNA ATLYGINIMĄ UŽ NUOSAVYBĖS TEISIŲ PERLEIDIMĄ  
 RINKLIAVA UŽ įvažiavimą; automobilių stovėjimą 
 RINKLIAVOS UŽ KELIŲ POLICIJOS teikiamas paslaugas 
 RINKLIAVOS UŽ TEIKIAMAS PASLAUGAS LIETUVOS RESPUBLIKOS ORO ERDVĖJE IR ORO UOSTUOSE  
 RINKLIAVŲ UŽ LIETUVOS RESPUBLIKOS CIVILINĖS AVIACIJOS DIREKCIJOS atliekamą orlaivių aptarnavimą 
PVM UŽ PARDUOTAS PREKES AR SUTEIKTAS PASLAUGAS  
PVM UŽ PREKES IR PASLAUGAS  
 SERTIFIKATUI GAUTI PATEIKIA ĮMONĖS VADOVAS ARBA ASMUO ATSAKINGAS UŽ TARPTAUTINIUS VEŽIOJIMUS  
 SEZONINIO DARBO SUTARTIS UŽ LAIKĄ NUO NAUJOS DARBO SUTARTIES SUDARYMO  
... litų UŽ TONĄ gyvojo svorio; kviečių 
 SKIRTOS BAUDOS UŽ MOKESČIO ĮSTATYMO PAŽEIDIMUS  
 SKOLAS UŽ KURIAS BUVO GARANTUOTA  
 SKOLOS UŽ elektros energiją; elektrą; dujas; šildymą; vandenį 
akcijų pasirašymo UŽ GRYNUS PINIGUS sutartis 
anksčiau laiko UŽ GERĄ ELGESĮ  
 SUGRIEŽTINTI ATSAKOMYBĘ UŽ MELAGINGUS PRANEŠIMUS  
 SUMOKĖTAS PVM UŽ ĮSIGYTAS PREKES GAUTAS PASLAUGAS  
 SUMOKĖTI UŽ IMPORTUOTAS PREKES  
 SURENKAMĄJĄ SĄSKAITĄ UŽ REALIZUOTĄ KONFISKUOTĄ TURTĄ  
 SUSIKIBĘ UŽ RANKŲ  
 SUSIMOKĖTI UŽ BUTĄ  
 SUSITARIANČIOSIOS VALSTYBĖS REZIDENTAS GAUNA UŽ samdomą darbą 
 SUSIĖMĖ UŽ GALVOS  
 SĖSTI UŽ GROTŲ  
 TAI YRA MANO KŪNAS KURIS UŽ JUS ATIDUODAMAS  
 TAIKOMA BAUDŽIAMOJI ATSAKOMYBĖ ARBA JIS ATLIEKA BAUSMĘ UŽ KITĄ NUSIKALTIMĄ  
 APDOVANOJIMĄ UŽ geriausią režisūrą; nuopelnus; vaidmenį 
 TARP ATITINKAMŲ JŲ TERITORIJŲ IR UŽ JŲ RIBŲ  
apmokėjimas; atlyginimas UŽ DARBĄ  
apmokėjimo UŽ ŠIUOS DARBUS  
 TIEK UŽ JOS RIBŲ  
 TIK UŽ LAISVAI KONVERTUOJAMĄ VALIUTĄ  
 APMOKĖJIMAS UŽ siųstuvų darbą 
 APMOKĖJIMO UŽ DARBĄ  
 APMOKĖJIMO UŽ NUPIRKTAS OBLIGACIJAS  
 APMOKĖJIMO UŽ NUPIRKTUS VERTYBINIUS POPIERIUS  
 APSKAIČIUOTA SUMA BEI MOKĖJIMO BŪDAS UŽ PREKĘ  
 APSKAIČIUOTAS UŽ LAIKINAI IŠVEŽTAS PERDIRBTI PREKES  
 APSKAIČIUOTOS UŽ PARDUOTAS PREKES SUTEIKTAS PASLAUGAS PVM SUMOS  
 UŽ AKCIJAS mokėta ... 
 UŽ AKIŲ buvo nuteistas ... 
 UŽ APYKAKLĖS  
 UŽ ATLANTO gyventi 
 UŽ ATLIKTUS DARBUS apmoka 
 UŽ BANDYMĄ pabėgti; paveikti teismą 
 UŽ BILIETĄ mokėjo 
 UŽ BORTO liko ... 
 UŽ DALYVAVIMĄ demonstracijoje; 1863 metų sukilime 
 UŽ DANTŲ gydymą 
 UŽ DARBUS turi būti apmokama 
 UŽ DARBĄ atsiskaito ... 
 UŽ DARBŲ CIKLĄ  
 UŽ DARŽINĖS kampo 
 UŽ DAUGELĮ metų; kitų; nusikaltimų 
 UŽ DOLERĮ mokėjo 
 UŽ DURŲ stovėjo; laukia; pasigirdo 
 UŽ EISMO TAISYKLIŲ PAŽEIDIMUS NUBAUSTI  
 UŽ ELEKTROS ENERGIJĄ PAGAL APSKAITOS PRIETAISUS  
 UŽ GARBĖS IR ORUMO ĮŽEIDIMĄ  
 UŽ GAUTUS PINIGUS nusipirko 
 UŽ GELEŽINĖS UŽDANGOS  
 UŽ GERKLĖS griebti 
 UŽ GERĄ TARNYBĄ apdovanojamas; paskatinamas 
 UŽ GROTŲ ATSIDŪRĖ ... 
 UŽ GROTŲ PRALEIS ... parų; ... metus 
 UŽ HORIZONTO laisvė 
 UŽ JAV DOLERĮ  
 UŽ JOKIUS PINIGUS nenusipirksi 
 UŽ JŪRŲ MARIŲ  
 UŽ KARINIUS NUSIKALTIMUS IR NUSIKALTIMUS ŽMONIJAI  
 UŽ KARO NUSIKALTIMUS  
 UŽ KELIONĘ sumokėjo 
 UŽ KELIŲ EISMO TAISYKLIŲ PAŽEIDIMUS  
 UŽ KELIŲ EISMO TAISYKLIŲ PAŽEIDIMĄ  
 UŽ KELIŲ KILOMETRŲ  
 UŽ KELIŲ ŠIMTŲ METRŲ NUO ... 
 UŽ KELIŲ ŠIMTŲ METRŲ  
 UŽ KELIŲ ŽINGSNIŲ  
 UŽ KIEKVIENĄ VIETĄ  
 UŽ KOJŲ pririšti; traukia; pakabinti 
 UŽ KOKIĄ PARTIJĄ balsuoti 
 UŽ KOKIĄ SUMĄ sutiktumėte žaisti rusišką ruletę 
 UŽ KOMPENSUOJAMUOSIUS VAISTUS  
 UŽ KOMUNALINES PASLAUGAS  
 UŽ KOMUNALINIUS PATARNAVIMUS  
 UŽ KONVERTUOJAMĄ VALIUTĄ  
 UŽ KRIMINALINIUS NUSIKALTIMUS  
 UŽ KURIUOS NUSTATYTI IMPORTO EKSPORTO MUITAI IR MOKESČIAI AR KURIEMS TAIKOMI ĮVEŽIMO IŠVEŽIMO DRAUDIMAI BEI APRIBOJIMAI  
 UŽ KURIUOS NUSTATYTI IMPORTO EKSPORTO MUITAI IR MOKESČIAI ARBA KURIEMS TAIKOMI ĮVEŽIMO IŠVEŽIMO DRAUDIMAI BEI APRIBOJIMAI  
 UŽ KURIĄ PARTIJĄ atiduoti savo balsą 
 UŽ KURĮ BALSAVO DAUGIAU RINKĖJŲ  
 UŽ LAIKINAI ĮVEŽTAS PERDIRBTI PREKES  
 UŽ LAISVAI KONVERTUOJAMĄ VALIUTĄ  
 UŽ LANGO auga; sninga; stovi; tvyrojo; žiema 
 UŽ LANGŲ pasigirdo 
 UŽ LIETUVOS LAISVĘ IR NEPRIKLAUSOMYBĘ  
 UŽ LIETUVOS LAISVĘ  
 UŽ LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBĘ  
 UŽ LIETUVOS RESPUBLIKOS RIBŲ  
 UŽ LIETUVOS RESPUBLIKOS TERITORIJOS RIBŲ  
 UŽ LIETUVOS RESPUBLIKOS ĮSTATYMŲ NUMATYTUS PAŽEIDIMUS  
 UŽ LIETUVOS RIBŲ gyvenančius ... 
 UŽ MIESTO vartų; sienos 
 UŽ NAMO kampo 
 UŽ NE LAIKU PERVESTUS MOKESČIUS PER BANKUS KURIŲ VEIKLA SUSTABDYTA  
 UŽ NUGAROS stovi 
 UŽ NUOMĄ moka 
 UŽ NUOPELNUS kuriant ir stiprinant Lietuvos respublikos krašto apsaugą 
 UŽ NUOPELNUS LIETUVAI apdovanotas ... 
 UŽ NUSIKALTIMUS PADARYTUS DĖL NEATSARGUMO  
 UŽ PADARYTUS NUSIKALTIMUS  
 UŽ PADARYTĄ NUSIKALTIMĄ  
 UŽ PADARYTĄ ŽALĄ  
 UŽ PAPILDOMĄ MOKESTĮ  
 UŽ PAREIŠKIMUS DĖL ŽALOS PADARYTOS ... 
 UŽ PASIKĖSINIMĄ SUKČIAUTI STAMBIU MASTU  
 UŽ PASIPRIEŠINIMĄ OKUPACINIAMS REŽIMAMS  
 UŽ PASLAUGAS moka 
 UŽ PASLAUGĄ sumokėti 
 UŽ PERGALĘ dėkojo 
 UŽ PIENĄ mokėjo; ir mėsą 
 UŽ PINIGUS įsigyti 
 UŽ POLIARINIO RATO  
 UŽ POSŪKIO pasirodė; išniro 
 UŽ PRIĖMIMĄ ATSAKINGAS AUKŠČIAUSIOSIOS TARYBOS DEPUTATAS  
 UŽ PUSVALANDŽIO būsiu 
 UŽ RANKOS pagautas 
 UŽ RESPUBLIKOS RIBŲ  
 UŽ ROMANĄ Šėtoniškos eilės 
 UŽ SAULĘ gražesnis 
 UŽ SAVO DARBĄ gauna atlyginimą 
 UŽ SAVO PINIGUS nupirko 
 UŽ SAVUS PINIGUS pirko 
 UŽ SIENOS girdėti 
 UŽ SKOLAS išjungti; atiduoti; atsiskaityti; perimti 
 UŽ SKOLĄ ĮKEISTĄ TURTĄ PARDUOTI IŠ VARŽYTINIŲ  
 UŽ SLENKSČIO stovėjo ... 
 UŽ SPYGLIUOTŲ VIELŲ  
 UŽ SUTEIKTĄ GALIMYBĘ GAUTI TIEK DAUG VERTINGOS INFORMACIJOS  
 UŽ TAM TIKRĄ MOKESTĮ teikė informaciją 
 UŽ TARPININKAVIMĄ gauna ... 
 UŽ TEISĘ išvykti; gyventi; ekranizuoti; naudotis; tiražuoti 
 UŽ TOKIĄ SUMĄ  
 UŽ TOKĮ NUSIKALTIMĄ  
 UŽ TRIJŲ MĖNESIŲ  
 UŽ TUOS PINIGUS pirkti 
 UŽ TVARTO kampo 
 UŽ TYČINĮ NUŽUDYMĄ sunkinančiomis aplinkybėmis; iš savanaudiškų paskatų 
 UŽ UPĖS vingio 
 UŽ VAGYSTĘ teistas 
 UŽ VAIDMENĮ juostoje 
 UŽ VAIDMENĮ FILME Erina Brokovič 
 UŽ VAIKO auklėjimą; priežiūrą; mokymą; maitinimą 
 UŽ VAIKŲ išlaikymą; auklėjimą; katekizavimą 
 UŽ VALSTYBINIŲ TECHNINIŲ APŽIŪRŲ ATLIKIMĄ  
 UŽ VALSTYBĖS atstatymą 
 UŽ VALSTYBĖS IŠPERKAMUS GYVENAMUOSIUS NAMUS JŲ DALIS BUTUS  
 UŽ VALSTYBĖS PINIGUS  
 UŽ VALSTYBĖS VIENKARTINES IŠMOKAS IR KITAS TIKSLINES KOMPENSACIJAS  
 UŽ VEIKSMUS NUKREIPTUS PRIEŠ TEISĖTĄ ... 
 UŽ VIRVUTĖS tampomas 
 UŽ ĮSTATYMO RIBŲ  
 UŽ ŠALIES RIBŲ  
 UŽ ŠIAS PASLAUGAS pateikus pažymą apie šeimos pajamas 
 UŽ ŠILUMINĘ ENERGIJĄ ATSISKAITO per tarpines organizacijas 
 UŽ ŠIRDIES griebia 
 UŽ ŠIĄ PARTIJĄ balsuoja 
 UŽ ŠIĄ PASLAUGĄ moka 
 UŽ ŠĮ DARBĄ atsakingi 
 UŽ ŠĮ NUSIKALTIMĄ baudžiama laisvės atėmimu; gresia; numatytas laisvės atėmimas 
 UŽ ŠĮ PAŽEIDIMĄ numatyta bauda 
 UŽ ŽMONIŲ nuodėmes; teises 
 UŽBĖGA UŽ AKIŲ  
 UŽBĖGDAMAS UŽ AKIŲ  
 UŽBĖGO UŽ AKIŲ  
 UŽBĖGTI UŽ AKIŲ  
 UŽBĖGTI ĮVYKIAMS UŽ AKIŲ  
 UŽMOKESČIO UŽ VAIKŲ IŠLAIKYMĄ IKIMOKYKLINĖSE ĮSTAIGOSE  
 UŽSIENIO VALSTYBIŲ DIPLOMATINĖMS IR KONSULINĖMS ATSTOVYBĖMS BEI TARPTAUTINĖMS ORGANIZACIJOMS UŽ ĮSIGYTAS PREKES GAUTAS PASLAUGAS  
 VAIKUS RAŠTO GALIMA IŠMOKYTI PAPRASČIAUSIAI PASIŪLIUS JIEMS UŽ TAI SUMOKĖTI  
atgailauti UŽ SAVO NUODĖMES  
 VEDŽIOJA UŽ NOSIES  
 VEDŽIOTI UŽ NOSIES  
 VERTĖ YRA MAŽESNĖ UŽ ŠIUO METU GALIOJANTĮ minimalų deklaravimui priklausančio turto kainos dydį 
 VIETINIAI KAIMO IR VIENKIEMIŲ GYVENTOJAI GYVENANTYS NE TOLIAU KAIP UŽ KILOMETRO NUO VANDENS TELKINIO  
 VIETINIAMS KAIMO GYVENTOJAMS GYVENANTIEMS NE TOLIAU KAIP UŽ KILOMETRO NUO VANDENS TELKINIO  
 ASMENŲ REPRESUOTŲ UŽ PASIPRIEŠINIMĄ OKUPACINIAMS REŽIMAMS  
 ASMENŲ ŽUVUSIŲ UŽ LIETUVOS RESPUBLIKOS LAISVĘ  
 ASMUO NUTEISTAS UŽ TYČINĮ NUSIKALTIMĄ  
 VISIŠKĄ TURTINĘ ATSAKOMYBĘ UŽ PROJEKTŲ ĮGYVENDINIMĄ  
atleisti NUO ŽYMINIO MOKESČIO UŽ MUITINĖS PROCEDŪRŲ įforminimą 
atlyginimas UŽ NEKILNOJAMOJO TURTO IR TEISIŲ Į JĮ įregistravimą 
 ĮSIPAREIGOJIMUS UŽ KURIUOS BUVO GARANTUOTA  
 ĮSITEISĖJO NUOSPRENDIS UŽ NUSIKALTIMĄ  
 ĮSKAITANT ANKSTESNIUOSE ETAPUOSE PASIRAŠYTAS AKCIJAS IR PARDUODANT AKCIJAS UŽ NOMINALIĄ JŲ KAINĄ NETAIKANT PINIGŲ KVOTŲ  
 ĮSTATYMUI DĖL ASMENŲ REPRESUOTŲ UŽ PASIPRIEŠINIMĄ OKUPACINIAMS REŽIMAMS TEISIŲ ATSTATYMO  
 ĮSTATYMUS IR KITUS TEISĖS AKTUS UŽ KURIŲ ĮGYVENDINIMĄ ATSAKINGA MUITINĖ  
 ĮSTATYMŲ IR KITŲ TEISĖS AKTŲ UŽ PREKES  
 ĮSTATYMŲ NUSTATYTA TVARKA ATSAKO UŽ bendrovės ūkinės veiklos pažeidimų nuslėpimą 
 ĮTRAUKTI Į OBJEKTŲ PRIVATIZUOJAMŲ UŽ LAISVAI KONVERTUOJAMĄ VALIUTĄ SĄRAŠĄ  
 ĮTRAUKTOS Į OBJEKTŲ PRIVATIZUOJAMŲ UŽ LAISVAI KONVERTUOJAMĄ VALIUTĄ SĄRAŠĄ ARBA Į SPECIFINĖS PASKIRTIES VALSTYBINIŲ ĮMONIŲ SĄRAŠĄ  
atpigo ... CENTAIS UŽ LITRĄ  
 ŠALYJE IR UŽ JOS RIBŲ  
 ŠEIMOS KURIOS UŽ ŠILUMINĘ ENERGIJĄ ATSISKAITO PAGAL TIESIOGINES SUTARTIS SU VALSTYBINĖS ĮMONĖS LIETUVOS ENERGETIKOS SISTEMA  
 ŠEIMOS PAJAMŲ UŽ ŠIAS PASLAUGAS  
atsakomybė UŽ SAVO VEIKSMUS  
atsakomybės UŽ NAMINĖS DEGTINĖS gamybą; gaminimą; laikymą 
atsakomybės; bausti UŽ PAŽEIDIMUS  
 ATLYGINIMAI UŽ NUOSAVYBĖS TEISIŲ PERLEIDIMĄ  
 ATLYGINIMAS UŽ atostogas; išgelbėjimą jūroje 
 ATLYGINIMAS UŽ DARBĄ  
 ATLYGINIMO UŽ žalą; notarinius veiksmus 
atsiduria UŽ SPYGLIUOTOS VIELOS  
 ATLYGINIMO UŽ ATLIEKAMUS NOTARINIUS VEIKSMUS IR TEIKIAMAS teisines bei technines paslaugas 
 ATLYGINIMO UŽ DARBĄ  
 ATLYGINIMUS UŽ NUOSAVYBĖS TEISIŲ PERLEIDIMĄ  
 ATLYGINIMĄ UŽ nuosavybės teisių perleidimą 
 ATLYGINIMĄ UŽ DARBĄ  
 ATLYGINIMŲ UŽ NUOSAVYBĖS TEISIŲ PERLEIDIMĄ  
 ŽALOS ATLYGINIMAS UŽ KIEKVIENĄ SUGAUTĄ arba sunaikintą žuvį ar kitą vandens bestuburį 
 ATPILDAS UŽ nedorus darbus; nuodėmę 
 ATSAKINGA UŽ GATVIŲ BEI KITŲ SAVIVALDYBĖS NUOSAVYBĖS OBJEKTŲ PAVADINIMŲ apskaitos tvarkymą 
 ATSAKINGAM UŽ OBJEKTO PRIVATIZAVIMO PROGRAMOS REALIZAVIMĄ  
 ATSAKINGĄ UŽ PREKIŲ KLASIFIKAVIMĄ  
 ATSAKO UŽ RINKIMŲ BIULETENIŲ IR VOKŲ išleidimą, apskaitą ir pristatymą 
 ŽUVUSIEMS UŽ LIETUVOS LAISVĘ  
 ŽUVUSIŲ UŽ LIETUVOS LAISVĘ  
 ŽUVUSIŲ UŽ LIETUVOS RESPUBLIKOS LAISVĘ  
 ŽUVUSIŲJŲ UŽ LIETUVOS LAISVĘ IR NEPRIKLAUSOMYBĘ  
 ŽUVUSIŲJŲ UŽ LIETUVOS LAISVĘ  
 ATSAKOMYBE UŽ tarnybos vengimą 
atsilyginti; dėkoja UŽ PARAMĄ per rinkimus 
 ATSAKOMYBĘ UŽ žalą; savo veiksmus; administracinius teisės pažeidimus 
 ATSAKOMYBĘ UŽ SAVO VEIKSMUS  
 ATSAKOMYBĖ UŽ šio įstatymo pažeidimus 
 ATSAKOMYBĖ UŽ TAISYKLIŲ PAŽEIDIMĄ  
 ATSAKOMYBĖ UŽ VAIKO AUKLĖJIMĄ IR VYSTYMĄSI  
 ATSAKOMYBĖ UŽ ŠIŲ TAISYKLIŲ PAŽEIDIMUS  
 ŽYMINĮ MOKESTĮ UŽ nurodytuosius leidimus 
 ŽYMINĮ MOKESTĮ UŽ LICENCIJOS VEŽTI KELEIVIUS IR KROVINIUS  
 ŽYMINĮ MOKESTĮ UŽ LICENCIJOS VEŽTI KELEIVIUS  
 ATSAKOMYBĖ UŽ ŽALĄ  
 ATSAKOMYBĖS UŽ branduolinę žalą; Lietuvos gyventojų genocidą 
 ATSAKOMYBĖS UŽ NUSIKALTIMUS LIETUVOS GYVENTOJAMS  
 ATSAKOMYBĖS UŽ SAVO VEIKSMUS  
atsirevanšuoti UŽ PRALAIMĖJIMĄ  
 ATSAKYTI UŽ SAVO VEIKSMUS  
... JAM UŽ NUGAROS  
atsiskaito UŽ SAVO VEIKLĄ  
 ATSIDŪRĖ UŽ GROTŲ  
atsiskaityti UŽ PREKES  
 ATSIREVANŠUOTI UŽ PRALAIMĖJIMĄ  
 ATSISKAITANT SU GYVENTOJAIS UŽ SUVARTOTĄ karšto vandens kiekį 
 ATSISKAITYMO SU GYVENTOJAIS UŽ KARŠTĄ VANDENĮ IR PATALPŲ ŠILDYMĄ  
 ATSISKAITYMO UŽ BUTO ŠILDYMĄ IR KARŠTĄ VANDENĮ  
 ATSISKAITYMO UŽ ELEKTROS IR ŠILUMINĘ ENERGIJĄ DUJAS BEI RYŠIŲ PASLAUGAS  
 ATSISKAITYMO UŽ ELEKTROS IR ŠILUMOS ENERGIJĄ DUJAS BEI RYŠIŲ PASLAUGAS  
 ATSISKAITYMO UŽ KARŠTĄ VANDENĮ IR PATALPŲ ŠILDYMĄ  
 ATSISKAITYMO UŽ ŠILDYMĄ IR KARŠTĄ VANDENĮ  
 ATSISKAITYMŲ UŽ GYVENAMŲJŲ PATALPŲ NUOMĄ IR KOMUNALINES BEI RYŠIŲ PASLAUGAS  
... JAV DOLERIO UŽ BARELĮ  
 ATSKAITOMA PVM SUMA YRA DIDESNĖ UŽ PARDUOTŲ PREKIŲ IR SUTEIKTŲ PASLAUGŲ PVM SUMĄ  
 ATSKAITYTI PVM UŽ PIRKTAS PREKES GAUTAS PASLAUGAS  
... JAV DOLERIŲ UŽ ... 
atsisėdo; atsistojo; liko MAN UŽ NUGAROS  
... JAV DOLERIŲ UŽ TONĄ  
 AUKOJO ŠV MIŠIAS UŽ ... 
balsas; likti UŽ KADRO  
balsuoti; kas UŽ LIETUVOS RESPUBLIKOS Aukščiausiosios Tarybos nutarimą 
bauda UŽ GREIČIO VIRŠIJIMĄ  
bausmė UŽ NUODĖMES  
bausmė UŽ ŠIUOS NUSIKALTIMUS  
 AČIŪ UŽ ATSAKYMUS  
 AČIŪ UŽ DĖMESĮ  
 AČIŪ UŽ KOMPLIMENTĄ  
 AČIŪ UŽ POKALBĮ  
bausti UŽ MOKESČIŲ NEMOKĖJIMĄ  
bausti UŽ NEPAKLUSNUMĄ  
 BALSUOJANT UŽ ASMENIS  
 BALSUOTI ŠIOS AKCINĖS BENDROVĖS VISUOTINIAME AKCININKŲ SUSIRINKIME UŽ AKCINĖS BENDROVĖS ĮSTATINIO KAPITALO DIDINIMĄ  
 BALTIJOS ASAMBLĖJOS APDOVANOJIMŲ UŽ LITERATŪROS MENO IR MOKSLO LAIMĖJIMUS  
byla UŽ DOKUMENTŲ KLASTOJIMĄ  
 BAUDA UŽ greičio viršijimą; administracinės teisės pažeidimus; kelių eismo taisyklių pažeidimus 
 BAUDAS UŽ greičio viršijimą; šio įstatymo pažeidimus 
 BAUDOS UŽ greičio viršijimą; už kelių eismo taisyklių pažeidimus; už pažeidimus 
 BAUDOS UŽ GARBĖS IR ORUMO ĮŽEIDIMĄ  
 BAUDĄ UŽ tai kad ... 
 BAUDŲ UŽ KELIŲ EISMO TAISYKLIŲ PAŽEIDIMUS  
 BAUDŽIAMĄJĄ ATSAKOMYBĘ UŽ nusikaltimus 
 BAUSMĖ UŽ tai; nusikaltimą; nuodėmes; nuodėmę 
 BAUSMĖS UŽ nuodėmes; vagystes 
didinti ... CENTAIS UŽ KILOVATVALANDĘ  
dingo; išnyko UŽ HORIZONTO laisvė 
diskvalifikuotas UŽ DOPINGO VARTOJIMĄ  
dividendai UŽ AKCIJAS  
dėkoja UŽ DĖMESĮ  
dėkoja UŽ GALIMYBĘ apsilankyti; dalyvauti; susipažinti 
dėkoja UŽ PAGALBĄ Lietuvai; rengiant ...; žydams 
dėkoja UŽ POKALBĮ IR LINKI ... 
dėkoja; padėkoti DIEVUI UŽ tai; jo dovanas; patirtas malones 
dėkoju UŽ AKTYVŲ DALYVAVIMĄ