Database of Lithuanian Nominal Phrases Dictionary is the first corpus-based dictionary of Lithuanian multi-word units.
The lexicon reflects a big variety of multi-word units: collocations, phrasal combinations, longer pieces of text (sometimes even several sentences). The identification of the nominal phrases is based on gravity counts in the 100m words Contemporary Corpus of Lithuanian Languages. The corpus reflects the written Lithuanian in the period of 1991-2002. The list of automatically identified MWU‘s was edited by linguists, only leaving meaningful and grammatically correct phrases that include at least one noun. The dictionary comprises almost 69 thousand nominal phrases.

Query


You can search for a specific word (word form), e.g. kompiuteris or kompiuterio, etc.
Adding of the beginning of the word, e.g. kompiuteris, will be queried with the phrase forms kompiuteris, kompiuteriais, kompiuterijos, kompiuterinių, etc.
Adding of the part of the word, e.g. kel, will be queried with the phrase forms keliu, iškelta, paskelbtas, pakelį, runkeliai, etc.
Adding of the end of the word, e.g. ris, will be queried with the phrase forms seseris, sandoris, duris, kuris, numeris, etc.

You can search for one or more of the word(s). You can search for parts of words indicating the stars (e.g. * nam nam * * nam *).
Finding of two or more word phrases, you can specify only those parts of those words (e.g. nam * gamyb* ).
You can search for a word with spaces, e.g., space, namas space, then there will queried phrases with words befor and after namas.
Adding of the lemma of the word, e.g. ministras will be queried phrases with other forms of this lemma, e.g. ministro, ministrą, ministru, etc.
You can search for the first word of the phrase, e.g., adding atominė, will be queried as atominė bomba, atomine elektrinė, atominė energetika, etc.
A B C Č D E Ę Ė F G H I Į Y J K L M N O P R S Š T U Ų Ū V Z Ž X

Query according to morphological features
Query according to morphological features(BETA)

Results
Phrase addition to leftPhrasePhrase addition to right
 DALYVAUTI NATO VADOVAUJAMOJE TAIKOS ĮGYVENDINIMO OPERACIJOJE BUVUSIOJE JUGOSLAVIJOJE  
 DALYVAVIMO NATO VADOVAUJAMOJE TAIKOS ĮGYVENDINIMO OPERACIJOJE BUVUSIOJE JUGOSLAVIJOJE  
 DANIJOS KARALYSTĖS BATALIONO SUDĖTYJE DALYVAUTI NATO VADOVAUJAMOJE TAIKOS ĮGYVENDINIMO OPERACIJOJE BUVUSIOJE JUGOSLAVIJOJE  
 DARBO GRUPĖ VADOVAUJAMA ... 
 DARBUS KOORDINUOJA IR JIEMS VADOVAUJA LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS APSAUGOS DEPARTAMENTAS  
 DELEGACIJA VADOVAUJAMA ... 
 DELEGACIJAI VADOVAVO ... 
 DEPARTAMENTUI VADOVAUJA DIREKTORIUS KURĮ SKIRIA PAREIGOMS IR ATLEIDŽIA IŠ PAREIGŲ  
 GRUPEI VADOVAUJA ... 
 GRUPEI VADOVAVO ... 
 GRUPĖ KURIAI VADOVAUJA ... 
 GRUPĖ VADOVAUJAMA ... 
 KOKIAIS KRITERIJAIS VADOVAUJANTIS  
 KOMISIJA KURIAI VADOVAUJA ... 
 KOMISIJA VADOVAUJAMA ... 
 KOMITETAS KURIAM VADOVAUJA  
... VADOVAUJAMA DARBO GRUPĖ  
... VADOVAUJAMA GRUPĖ  
... VADOVAUJAMA KOMISIJA  
 PALESTINIEČIŲ LYDERIO YASSERO ARAFATO VADOVAUJAMO JUDĖJIMO FATAH  
A. Brazausko VADOVAUJAMA DELEGACIJA  
K. Griniaus; A. Brazausko; R. Pakso VADOVAUJAMA VYRIAUSYBĖ  
 REGIONINIO PARKO TARNYBAI VADOVAUJA ... 
Pakso VADOVAUJAMOS VYRIAUSYBĖS laikais 
Sauliaus Sondeckio VADOVAUJAMAS LIETUVOS KAMERINIS ORKESTRAS  
Vagnoriaus VADOVAUJAMOJE VYRIAUSYBĖJE  
 TUO METU VADOVAVO ... 
 VADOVAUJA DIREKTORIUS  
 VADOVAUJA VIRŠININKAS  
 VADOVAUJANTIS LIETUVOS RESPUBLIKOS vyriausybės ... nutarimu 
 VADOVAUJANTIS LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS APSAUGOS ĮSTATYMU  
 VADOVAUJANTIS LIETUVOS RESPUBLIKOS BAUDŽIAMOJO KODEKSO ... straipsniu 
 VADOVAUJANTIS LIETUVOS RESPUBLIKOS TRANSPORTO VEIKLOS PAGRINDŲ ĮSTATYMU  
 VADOVAUJANTIS LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS NUSTATYTA TVARKA  
 VADOVAUJANTIS LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS NUTARIMAIS  
 VADOVAUJANTIS LIETUVOS RESPUBLIKOS ĮMONIŲ ĮSTATYMU  
 VADOVAUJANTIS LIETUVOS RESPUBLIKOS ĮSTATYMAIS  
 VADOVAUJANTIS MUITINĖS DEPARTAMENTO ... įsakymu 
 VADOVAUJANTIS NELAIMINGŲ ATSITIKIMŲ DARBE TYRIMO IR APSKAITOS nuostatais 
 VADOVAUJANTIS NUSTATYTĄJA TVARKA PATVIRTINTAIS VALSTYBINIO TURTO PRIVATIZAVIMO SKELBIANT VIEŠĄ ARBA UŽDARĄ AKCIJŲ PASIRAŠYMĄ NUOSTATAIS  
 VADOVAUJANTIS TOKIA LOGIKA  
 VADOVAUJANTIS VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO PAŠALPŲ nuostatais 
 VADOVAUJANTIS VALSTYBINIO TURTO PIRMINIO PRIVATIZAVIMO ĮSTATYMU  
 VADOVAUJANTIS ŠIO KODEKSO ... straipsnio nuostatomis 
 VADOVAUJANČIAS PAREIGAS  
 VADOVAUJANČIOJI REGISTRO TVARKYMO ĮSTAIGA  
 VADOVAUJANČIUS POSTUS  
 VADOVAUJANČIŲ DARBUOTOJŲ  
 VADOVAUJANČIŲJŲ DARBUOTOJŲ IR SPECIALISTŲ KVALIFIKACIJOS KĖLIMO  
 VADOVAUJANČIŲJŲ DARBUOTOJŲ IR SPECIALISTŲ  
 VADOVAUTI VYRIAUSYBEI  
 VADOVAVO VILKAVIŠKIO VYSKUPAS J ŽEMAITIS MIC 
 VYTAUTO ŠUSTAUSKO VADOVAUJAMA LIETUVOS LAISVĖS SĄJUNGA  
 Y ARAFATO VADOVAUJAMO JUDĖJIMO FATAH  
 ŠIUO METU VADOVAUJA ...