Database of Lithuanian Nominal Phrases Dictionary is the first corpus-based dictionary of Lithuanian multi-word units.
The lexicon reflects a big variety of multi-word units: collocations, phrasal combinations, longer pieces of text (sometimes even several sentences). The identification of the nominal phrases is based on gravity counts in the 100m words Contemporary Corpus of Lithuanian Languages. The corpus reflects the written Lithuanian in the period of 1991-2002. The list of automatically identified MWU‘s was edited by linguists, only leaving meaningful and grammatically correct phrases that include at least one noun. The dictionary comprises almost 69 thousand nominal phrases.

Query


You can search for a specific word (word form), e.g. kompiuteris or kompiuterio, etc.
Adding of the beginning of the word, e.g. kompiuteris, will be queried with the phrase forms kompiuteris, kompiuteriais, kompiuterijos, kompiuterinių, etc.
Adding of the part of the word, e.g. kel, will be queried with the phrase forms keliu, iškelta, paskelbtas, pakelį, runkeliai, etc.
Adding of the end of the word, e.g. ris, will be queried with the phrase forms seseris, sandoris, duris, kuris, numeris, etc.

You can search for one or more of the word(s). You can search for parts of words indicating the stars (e.g. * nam nam * * nam *).
Finding of two or more word phrases, you can specify only those parts of those words (e.g. nam * gamyb* ).
You can search for a word with spaces, e.g., space, namas space, then there will queried phrases with words befor and after namas.
Adding of the lemma of the word, e.g. ministras will be queried phrases with other forms of this lemma, e.g. ministro, ministrą, ministru, etc.
You can search for the first word of the phrase, e.g., adding atominė, will be queried as atominė bomba, atomine elektrinė, atominė energetika, etc.
A B C Č D E Ę Ė F G H I Į Y J K L M N O P R S Š T U Ų Ū V Z Ž X

Query according to morphological features
Query according to morphological features(BETA)

Results
Phrase addition to leftPhrasePhrase addition to right
 BUVUSIAME VAIKŲ DARŽELYJE  
 DALIS BAŽNYČIOS VAIKŲ ANTROJO PASAULINIO KARO METAIS stokojo meilės persekiojamiems žydams 
 DAUGELIS VAIKŲ  
 DAUGUMA VAIKŲ  
 DIEVO VAIKAI  
 DIEVO VAIKAIS  
 DIEVO VAIKŲ  
išleisti VAIKĄ Į MOKYKLĄ  
 DIRBTI SU VAIKAIS  
 DRAUGE SU VAIKAIS  
 DU VAIKAI  
 DU VAIKUS  
 DVIEJŲ VAIKŲ MAMA  
 DVIEJŲ VAIKŲ MOTINA  
 DVIEJŲ VAIKŲ TĖVAS  
išvykti PAS VAIKUS  
 DĖL VAIKO teisių; ateities; gyvenamosios vietos nustatymo; ligos; pagrobimo 
 DĖL VAIKŲ ir jaunuolių; teisių apsaugos; apsaugos ir bendradarbiavimo tarptautinio įvaikinimo srityje; ar mylimo žmogaus; ateities; auklėjimo; globos; mokymo; teisių apsaugos tarnybos; vasaros poilsio 
 DĖL VAIKŲ TEISIŲ APSAUGOS TARNYBOS PRIE SOCIALINĖS APSAUGOS MINISTERIJOS NUOSTATŲ IR RAJONŲ MIESTŲ VAIKŲ TEISIŲ APSAUGOS TARNYBŲ  
 FONDO KAIMO VAIKAI  
 GALIĄ TAPTI DIEVO VAIKAIS  
 GELBĖKIT VAIKUS  
kurti gyvenimą SAU IR SAVO VAIKAMS  
kurti gyvenimą SAU IR VAIKAMS  
 GIMDYTI VAIKUS  
 GIMUS VAIKUI  
leisti VAIKUS Į MOKYKLĄ  
 GINTI VAIKŲ TEISES  
 HONORARĄ SKIRIU LABDAROS FONDUI KAIMO VAIKAI  
 I AR II GRUPĖS INVALIDĄ ARBA VAIKĄ INVALIDĄ  
 IKIMOKYKLINIO AMŽIAUS VAIKAI  
 IKIMOKYKLINIO AMŽIAUS VAIKŲ  
 IKIMOKYKLINĖS VAIKŲ AUKLĖJIMO ĮSTAIGOS ARBA MOKYKLOS  
 INTERNATINIŲ MOKYKLŲ VAIKŲ GLOBOS NAMŲ AUKLĖTINIAI  
 IŠMOKYTI VAIKUS  
 JO SUTUOKTINIUI IR VAIKAMS JEIGU JIE PAGAL LIETUVOS RESPUBLIKOS ĮSTATYMĄ YRA LIETUVOS PILIEČIAI  
 JUNGTINIŲ TAUTŲ VAIKO TEISIŲ KONVENCIJĄ  
 JUNGTINIŲ TAUTŲ VAIKŲ FONDO  
 KAI KURIE VAIKAI  
 KAIMO VAIKAI  
 KAIMO VAIKŲ  
 KAIP MAŽAS VAIKAS  
 KAIP MAŽI VAIKAI  
 KAUNO AKLŲJŲ IR SILPNAREGIŲ VAIKŲ GLOBOS BENDRIJAI  
 KAUNO MEDICINOS UNIVERSITETO VAIKŲ LIGŲ KLINIKOS  
pasilenkia PRIE VAIKO lovos 
 KAUNO VAIKŲ IR MOKSLEIVIŲ LAISVALAIKIO RŪMŲ  
 KAUNO VAIKŲ TEISIŲ APSAUGOS TARNYBOS VADOVĖ  
 KETURIS IR DAUGIAU VAIKŲ  
 KETURIS VAIKUS  
 KETURIŲ VAIKŲ TĖVAS  
 KIEKVIENAM VAIKUI  
 KIEKVIENAS VAIKAS  
 KIEKVIENO VAIKO TEISĘ TURĖTI TOKIAS GYVENIMO SĄLYGAS  
 KIEKVIENO VAIKO  
 KINAS VAIKŲ IR JAUNIMO CENTRO KINO SALĖJE  
 KITAS VAIKAS  
 KITI VAIKAI  
 KONVENCIJĄ DĖL VAIKŲ APSAUGOS IR BENDRADARBIAVIMO  
 KŪDIKIAMS IR VAIKAMS SKIRTŲ MAISTO PRODUKTŲ  
 KŪDIKIŲ IR VAIKŲ MITYBOS  
 KŪDIKIŲ IR VAIKŲ  
 KŪDIKIŲ IR ĮVAIRAUS AMŽIAUS VAIKŲ  
 KŪDIKIŲ VAIKŲ BEI PAAUGLIŲ MITYBOS GERINIMO  
 KŪDIKIŲ VAIKŲ BEI PAAUGLIŲ MITYBOS  
 LABIAU PASAUGOKITE VAIKUS  
rengti VAIKUS PIRMAJAI KOMUNIJAI  
 LEISTI VAIKUS Į LIETUVIŠKAS MOKYKLAS  
 LIETUVIŲ VAIKŲ LITERATŪROS  
 LIETUVOS VAIKAMS  
 LIETUVOS VAIKŲ IR JAUNIMO CENTRAS  
 LIETUVOS VAIKŲ IR JAUNIMO DAILĖS STUDIJOS PARODA  
 LIETUVOS VAIKŲ  
 LIKUSIUS BE TĖVŲ VAIKUS NAŠLAIČIUS  
 LIKUSIŲ BE TĖVŲ GLOBOS VAIKŲ  
 MAŽAIS VAIKAIS  
 MAŽAM VAIKUI  
 MAŽAMETĮ VAIKĄ  
 MAŽAMEČIAI VAIKAI  
 MAŽAMEČIUS VAIKUS  
 MAŽAMEČIŲ VAIKŲ  
 MAŽAS VAIKAS  
 MAŽI VAIKAI  
 MAŽIEMS VAIKAMS  
 MAŽO VAIKO  
 MAŽUS VAIKUS  
 MAŽĄ VAIKĄ  
 MAŽŲ VAIKŲ  
 MES DABAR ESAME DIEVO VAIKAI  
 MIRUS BUVUSIO SAVININKO VAIKUI  
 MIRUSIO ASMENS VAIKUS ĮVAIKIUS  
 MIRUSIOJO VAIKUS ĮVAIKIUS  
 MOKO VAIKUS  
 MOKYKLINIO AMŽIAUS VAIKAI  
 MOKYKLINIO AMŽIAUS VAIKŲ  
 MOKYTI VAIKUS  
 MOKĖ VAIKUS  
 MOTERIMS IR VAIKAMS  
 MOTERIS IR VAIKUS  
 MOTERYS IR VAIKAI  
 MOTERYS SU VAIKAIS  
 MOTERŲ IR VAIKŲ  
 MOTINA IR VAIKAS  
 MOTINOS IR VAIKO SVEIKATOS APSAUGOS  
 MOTINOS IR VAIKO  
 MOTINYSTĖS TĖVYSTĖS PAŠALPA IKI VAIKUI SUKAKS VIENERI METAI  
 MUZIKOS IR TEATRO ŠVENTĖ VAIKAMS IR JAUNIMUI  
 NACIONALINĖS M MAŽVYDO BIBLIOTEKOS VAIKŲ LITERATŪROS  
 NAŠLAIČIAI IR LIKĘ BE TĖVŲ GLOBOS VAIKAI  
 NAŠLAIČIAMS IR LIKUSIEMS BE TĖVŲ GLOBOS VAIKAMS  
 NAŠLAIČIŲ IR LIKUSIŲ BE TĖVŲ GLOBOS VAIKŲ  
 NE TIK VAIKAI BET IR SUAUGĘ  
 NE TIK VAIKAMS BET IR SUAUGUSIEMS  
 NEPILNAMEČIUS VAIKUS  
 NEPILNAMEČIŲ VAIKŲ  
 NEPRIKLAUSOMAI NUO TO AR JIE TURI VAIKŲ  
 NESANTUOKINIŲ VAIKŲ  
 NEĮGALIEMS VAIKAMS  
 NEĮGALIUS VAIKUS  
 NEĮGALIŲ VAIKŲ  
 NEĮGALIŲJŲ VAIKŲ  
šeima BE VAIKŲ  
 NUOLATINĖ EKSPOZICIJA VAIKŲ DAILĖS GALERIJA  
 NĖŠČIAS MOTERIS IR MOTERIS SU VAIKAIS  
žmona SU DVIEM VAIKAIS  
 PADEDA VAIKAMS  
 PADEDA VAIKUI  
 PADĖTI VAIKAMS  
 PADĖTI VAIKUI  
 PAGAL VAIKŲ ENCIKLOPEDIJĄ  
 PAGALBA VAIKAMS ŠALYJE IR UŽSIENYJE  
 PAGULDYTAS Į SANTARIŠKIŲ VAIKŲ LIGONINĘ  
 PASISAKOME UŽ TAI KAD BŪTŲ SUDARYTOS SĄLYGOS KIEKVIENAM VAIKUI MOKYTIS GIMTĄJA KALBA VISŲ LYGIŲ mokyklose 
 ABU VAIKAI  
 PENKIS VAIKUS  
 AGENTŪROS VISOS LIETUVOS VAIKAI  
 PRIE VAIKŲ globos namų 
 RAJONO AR MIESTO VAIKŲ TEISIŲ APSAUGOS TARNYBOS  
 RAJONŲ MIESTŲ VAIKŲ TEISIŲ APSAUGOS TARNYBŲ  
 REABILITUOTIEMS POLITINIAMS KALINIAMS TREMTINIAMS IR JŲ VAIKAMS  
 AMŽIAUS PABAIGOJE GALI SULAUKTI IŠ VAIKŲ GLOBOS IR SOLIDARUMO  
 SAVININKO AR JO VAIKŲ MIRTIES LIUDIJIMŲ  
 ANGLŲ K MOKOMOJI PROGRAMA VAIKAMS  
 SAVO DANGIŠKOJO TĖVO VAIKAI  
 SAVO VAIKAMS ĮVAIKIAMS TĖVAMS ĮTĖVIAMS SUTUOKTINIUI  
 SERGANČIAM VAIKUI  
 SERGANČIO VAIKO  
 SERGANČIŲ VAIKŲ  
 SNIEGUOLĖ IR SEPTYNI NYKŠTUKAI BALETAS VAIKAMS  
 SOCIALIAI REMTINIEMS VAIKAMS  
 SOCIALIAI REMTINŲ VAIKŲ  
 SOCIALIAI REMTINŲ ŠEIMŲ VAIKAMS  
 SOS VAIKAI  
 SPECIALIŲJŲ POREIKIŲ VAIKAMS  
 SPECIALIŲJŲ POREIKIŲ VAIKŲ  
 SPECIALIŲJŲ VAIKŲ AUKLĖJIMO IR GLOBOS NAMŲ  
 SU KITAIS VAIKAIS  
 SU MAŽAIS VAIKAIS  
 SU MAŽAMEČIAIS VAIKAIS  
 SU VAIKAIS kalbėtis; dirbti; žaidė 
 SU VAIKU ant rankų 
 SU VAIKŲ literatūros; kūrybos 
 SUAUGUSIEMS IR VAIKAMS  
 SUAUGUSIŲJŲ IR VAIKŲ  
 SUSILAUKTI VAIKŲ  
 SUSITARIANČIOSIOS ŠALIES KURIOS PILIETIS YRA VAIKAS  
 SUTARČIŲ PATVIRTINIMĄ SUTUOKTINIAMS TĖVAMS VAIKAMS VAIKAIČIAMS  
 SUTRIKUSIO INTELEKTO VAIKAMS  
 SUTRIKUSIO INTELEKTO VAIKŲ  
 SUTRIKUSIO VYSTYMOSI VAIKŲ CENTRO  
 SUTUOKTINIUI TĖVAMS VAIKAMS VAIKAIČIAMS BROLIAMS IR SESERIMS  
 SUTUOKTINIUI VAIKAMS ĮVAIKIAMS TĖVAMS  
 SVEIKŲ VAIKŲ  
 TAD ELKITĖS KAIP ŠVIESOS VAIKAI  
 TARP TĖVŲ IR VAIKŲ  
apginti; apsaugoti VAIKĄ NUO ... 
 TAUTOS VYRAI NET MOTERYS IR VAIKAI  
 TEATRAI VAIKAMS  
 TEISINIUS SANTYKIUS TARP TĖVŲ IR VAIKŲ  
 TEISINIUS SANTYKIUS TARP VAIKO IR JO MOTINOS BEI TĖVO  
 TRIJŲ VAIKŲ MOTINA  
 TRIS VAIKUS  
 TRYS VAIKAI  
 TURĖTI VAIKŲ  
 TURĖTI VAIKŲ  
 TĖVAI IR KITI TEISĖTI VAIKO atstovai 
 TĖVAI IR VAIKAI  
 TĖVAMS IR VAIKAMS  
 TĖVŲ IR VAIKŲ BROLIŲ IR SESERŲ  
 TĖVŲ IR VAIKŲ TARPUSAVIO SANTYKIAI  
 TĖVŲ IR VAIKŲ  
 TĖVŲ VAIKAI  
 UŽ VAIKO auklėjimą; priežiūrą; mokymą; maitinimą 
 UŽ VAIKŲ išlaikymą; auklėjimą; katekizavimą 
 UŽMOKESČIO UŽ VAIKŲ IŠLAIKYMĄ IKIMOKYKLINĖSE ĮSTAIGOSE  
 VAIKAI AUGA  
 VAIKAI IR ANŪKAI  
 VAIKAI IR JAUNIMAS  
 VAIKAI IR JAUNUOLIAI  
 VAIKAI IR PAAUGLIAI  
 VAIKAI IR SUAUGUSIEJI  
 VAIKAI IR SUAUGĘ  
 VAIKAI IR VAIKAIČIAI  
 VAIKAI IŠ asocialių šeimų 
 VAIKAI MOKOMI ... 
 VAIKAI MOKOSI ... 
 VAIKAI MĖGSTA ... 
 VAIKAI SU mama; fizine negalia 
 VAIKAI SU NEGALIA  
 VAIKAI ĮVAIKIAI  
 VAIKAMS IR ANŪKAMS  
 VAIKAMS IR JAUNIMUI  
 VAIKAMS IR JAUNUOLIAMS  
 VAIKAMS IR PAAUGLIAMS  
 VAIKAMS IR SUAUGUSIEMS  
 VAIKAMS IR VAIKAIČIAMS  
 VAIKAMS SU NEGALIA  
 VAIKAMS TURINTIEMS TEISĘ GAUTI NAŠLAIČIŲ PENSIJĄ  
 VAIKAS GALI ĮGYTI LIETUVOS RESPUBLIKOS PILIETYBĘ  
 VAIKAS PRADEDA ... 
 VAIKO AKIMIS  
 VAIKO ASMENYBĘ  
 VAIKO ASMENYBĖS  
 VAIKO BŪKLĘ  
 VAIKO ELGESIO  
 VAIKO GIMIMAS  
 VAIKO GIMIMO  
 VAIKO GLOBOS RŪPYBOS  
 VAIKO GLOBOS  
 VAIKO IR MOTINOS  
 VAIKO KELIONĖS DOKUMENTO IŠDAVIMO IR ĮFORMINIMO  
 VAIKO KELIONĖS DOKUMENTĄ PAGAL GYVENAMĄJĄ VIETĄ  
 VAIKO NUO VIENERIŲ IKI TREJŲ METŲ PRIEŽIŪROS  
 VAIKO ORGANIZMO  
 VAIKO PRIEŽIŪRAI  
 VAIKO PRIEŽIŪROS ATOSTOGŲ IKI VAIKUI SUKAKS VIENERI METAI  
 VAIKO PRIEŽIŪROS ATOSTOGŲ  
 VAIKO PRIEŽIŪROS  
 VAIKO RAIDOS  
 VAIKO TEISES  
 VAIKO TEISIŲ APSAUGOS INSTITUCIJOS  
 VAIKO TEISIŲ APSAUGOS TARNYBOS VADOVĖ BIRUTĖ VALMIENĖ 
 VAIKO TEISIŲ APSAUGOS TARNYBOS  
 VAIKO TEISIŲ APSAUGOS  
 VAIKO TEISIŲ KONVENCIJA  
 VAIKO TEISIŲ KONVENCIJOS  
 VAIKO TEISIŲ KONVENCIJĄ  
 VAIKO TEISIŲ  
 VAIKO TĖVAS  
 VAIKO TĖVIŠKĖS NAMAI  
 VAIKO TĖVIŠKĖS NAMUOSE  
 VAIKO TĖVIŠKĖS NAMŲ  
 VAIKO UGDYMO  
 VAIKUI AUGANT  
 VAIKUS IR JAUNIMĄ  
 VAIKUS IR JAUNUOLIUS  
 VAIKUS IR PAAUGLIUS  
 VAIKUS IR SUAUGUSIUS  
 VAIKUS MOKYTI  
 VAIKUS NUO pusantrų iki trejų metų 
 VAIKUS NUO PUSANTRŲ IKI TREJŲ METŲ  
 VAIKUS RAŠTO GALIMA IŠMOKYTI PAPRASČIAUSIAI PASIŪLIUS JIEMS UŽ TAI SUMOKĖTI  
 VAIKĄ INVALIDĄ  
 VAIKŲ AUKLĖJIMAS  
 VAIKŲ AUKLĖJIMO IR GLOBOS NAMUOSE  
 VAIKŲ AUKLĖJIMO IR GLOBOS NAMUS  
 VAIKŲ AUKLĖJIMO  
 VAIKŲ AUKLĖJIMUI  
 VAIKŲ AUKLĖJIMĄ  
 VAIKŲ BEI JAUNIMO  
 VAIKŲ DAILĖS GALERIJA  
 VAIKŲ DAILĖS MUZIKOS IR SPORTO MOKYKLŲ MOKINIAI  
 VAIKŲ DAILĖS MUZIKOS IR SPORTO MOKYKLŲ MOKINIAMS  
 VAIKŲ DAILĖS MUZIKOS SPORTO  
 VAIKŲ DAILĖS STUDIJOS  
 VAIKŲ DARŽELIAI  
 VAIKŲ DARŽELIO  
 VAIKŲ DARŽELIS  
 VAIKŲ DARŽELIUOSE  
 VAIKŲ DARŽELIUS  
 VAIKŲ DARŽELIŲ  
 VAIKŲ DARŽELYJE  
 VAIKŲ DARŽELĮ  
 VAIKŲ DIENOS  
 VAIKŲ FONDUI  
 VAIKŲ GEROVĖS  
 VAIKŲ GLOBOS NAMAI  
 VAIKŲ GLOBOS NAMAMS  
 VAIKŲ GLOBOS NAMUOSE INTERNATUOSE  
 VAIKŲ GLOBOS NAMUOSE  
 VAIKŲ GLOBOS NAMUS  
 VAIKŲ GLOBOS NAMŲ AUKLĖTINIAI  
 VAIKŲ GLOBOS NAMŲ AUKLĖTINIAMS  
 VAIKŲ GLOBOS NAMŲ  
 VAIKŲ GLOBOS  
 VAIKŲ GYNIMO  
 VAIKŲ IR JAUNIMO CENTRAS  
 VAIKŲ IR JAUNIMO CENTRE  
 VAIKŲ IR JAUNIMO CENTRO  
 VAIKŲ IR JAUNIMO GLOBOS BEI AUKLĖJIMO  
 VAIKŲ IR JAUNIMO  
 VAIKŲ IR JAUNUOLIŲ  
 VAIKŲ IR MOKSLEIVIŲ LAISVALAIKIO RŪMŲ  
 VAIKŲ IR MOTERŲ  
 VAIKŲ IR PAAUGLIŲ NUSIKALSTAMUMO PREVENCIJOS  
 VAIKŲ IR PAAUGLIŲ  
 VAIKŲ IR SUAUGUSIŲ  
 VAIKŲ IR SUAUGUSIŲJŲ  
 VAIKŲ IR TĖVŲ  
 VAIKŲ IR VAIKAIČIŲ  
 VAIKŲ JAUNIMO IR SUAUGUSIŲJŲ  
 VAIKŲ KNYGOS  
 VAIKŲ KŪRYBOS  
 VAIKŲ LITERATŪROJE  
 VAIKŲ LITERATŪROS  
 VAIKŲ LOPŠELIO DARŽELIO  
 VAIKŲ LOPŠELIS DARŽELIS  
 VAIKŲ LOPŠELYJE DARŽELYJE  
 VAIKŲ MITYBOS  
 VAIKŲ MUZIKOS MOKYKLOS  
 VAIKŲ NAMAI  
 VAIKŲ NAMAMS  
 VAIKŲ NAMUOSE AR PAS GLOBĖJUS  
 VAIKŲ NAMUOSE  
 VAIKŲ NAMUS  
 VAIKŲ NAMŲ AUKLĖTINIAI  
 VAIKŲ NAMŲ  
 VAIKŲ PIEŠINIAI  
 VAIKŲ PIEŠINIŲ PARODA  
 VAIKŲ SERGANČIŲ bronchine astma; alerginėmis ligomis; inkstų ligomis; tuberkulioze 
 VAIKŲ SKAIČIUS  
 VAIKŲ SU NEGALIA  
 VAIKŲ SVEIKATAI  
 VAIKŲ SVEIKATOS  
 VAIKŲ TEATRO  
 VAIKŲ TEISES  
 VAIKŲ TEISIŲ APSAUGOS TARNYBA  
 VAIKŲ TEISIŲ APSAUGOS TARNYBAI  
 VAIKŲ TEISIŲ APSAUGOS TARNYBOS DARBUOTOJOS  
 VAIKŲ TEISIŲ APSAUGOS TARNYBOS INSPEKTORĖ  
 VAIKŲ TEISIŲ APSAUGOS TARNYBOS VADOVĖ  
 VAIKŲ TEISIŲ APSAUGOS TARNYBOS VYR INSPEKTORĖ  
 VAIKŲ TEISIŲ APSAUGOS TARNYBOS  
 VAIKŲ TEISIŲ APSAUGOS TARNYBĄ  
 VAIKŲ TEISIŲ APSAUGOS TARNYBŲ  
 VAIKŲ TEISIŲ APSAUGOS  
 VAIKŲ TEISIŲ  
 VAIKŲ TĖVAI  
 VAIKŲ UGDYMO  
 VAIKŲ VASAROS POILSĮ  
 VAIKŲ ŽAIDIMO  
 VALSTIEČIŲ LAIKRAŠČIO LABDAROS FONDO KAIMO VAIKAI  
 VALSTYBINIŲ PAŠALPŲ ŠEIMOMS AUGINANČIOMS VAIKUS  
atiduoti Į VAIKŲ NAMUS  
 VIENAM VAIKUI  
 VIENAS VAIKAS  
 VIENO VAIKO  
 VIENĄ VAIKĄ  
 VILIJAMPOLĖS VAIKŲ IR JAUNIMO pensionate 
 VILIJAMPOLĖS VAIKŲ PENSIONATO  
 VILNIAUS UNIVERSITETINĖS VAIKŲ LIGONINĖS PEDIATRIJOS CENTRO  
 VILNIAUS UNIVERSITETINĖS VAIKŲ LIGONINĖS  
 VISI VAIKAI  
 VISIEMS VAIKAMS  
 ASOCIALIŲ ŠEIMŲ VAIKAI  
 VISOS LIETUVOS VAIKAI  
 VISUS VAIKUS  
 VYRŲ MOTERŲ IR VAIKŲ  
 ĮVAIRAUS AMŽIAUS VAIKŲ  
 ŠEIMOMS AUGINANČIOMS TRIS IR DAUGIAU VAIKŲ  
 ŠEIMOS IR VAIKO REIKALŲ KOMISIJOS PIRMININKĖ  
 ŠEŠIS VAIKUS  
 ŠIO AMŽIAUS VAIKŲ  
 ŠYPSOS LĖLĖS IR VAIKAI  
 ATOSTOGAS VAIKO PRIEŽIŪRAI  
 ŽMONA IR VAIKAI  
 ŽMONAI IR VAIKAMS  
 ŽMONOS IR VAIKAI  
 ŽMONOS IR VAIKŲ  
 ŽMONĄ IR VAIKUS  
 ŽYDŲ VAIKAI  
 ŽYDŲ VAIKŲ  
 ATSAKOMYBĖ UŽ VAIKO AUKLĖJIMĄ IR VYSTYMĄSI  
atsižvelgiama Į VAIKO interesus 
atsižvelgiant Į VAIKŲ amžių 
 AUGINA VAIKUS  
 AUGINANTYS VAIKUS  
 AUGINTI VAIKUS  
 AUKLĖJANT VAIKUS  
 AUKLĖTI SAVO VAIKUS  
 AUKLĖTI VAIKUS PAGAL SAVO ĮSITIKINIMUS  
 AUKLĖTI VAIKUS  
bendrauti; kartu SU SAVO VAIKAIS  
bendravimas; elgesys SU VAIKU  
 BEGLOBIŲ VAIKŲ  
 BENDRAUTI SU VAIKAIS  
 BENDRAVIMO SU VAIKAIS  
 BENT VIENĄ VAIKĄ INVALIDĄ