Database of Lithuanian Nominal Phrases Dictionary is the first corpus-based dictionary of Lithuanian multi-word units.
The lexicon reflects a big variety of multi-word units: collocations, phrasal combinations, longer pieces of text (sometimes even several sentences). The identification of the nominal phrases is based on gravity counts in the 100m words Contemporary Corpus of Lithuanian Languages. The corpus reflects the written Lithuanian in the period of 1991-2002. The list of automatically identified MWU‘s was edited by linguists, only leaving meaningful and grammatically correct phrases that include at least one noun. The dictionary comprises almost 69 thousand nominal phrases.

Query


You can search for a specific word (word form), e.g. kompiuteris or kompiuterio, etc.
Adding of the beginning of the word, e.g. kompiuteris, will be queried with the phrase forms kompiuteris, kompiuteriais, kompiuterijos, kompiuterinių, etc.
Adding of the part of the word, e.g. kel, will be queried with the phrase forms keliu, iškelta, paskelbtas, pakelį, runkeliai, etc.
Adding of the end of the word, e.g. ris, will be queried with the phrase forms seseris, sandoris, duris, kuris, numeris, etc.

You can search for one or more of the word(s). You can search for parts of words indicating the stars (e.g. * nam nam * * nam *).
Finding of two or more word phrases, you can specify only those parts of those words (e.g. nam * gamyb* ).
You can search for a word with spaces, e.g., space, namas space, then there will queried phrases with words befor and after namas.
Adding of the lemma of the word, e.g. ministras will be queried phrases with other forms of this lemma, e.g. ministro, ministrą, ministru, etc.
You can search for the first word of the phrase, e.g., adding atominė, will be queried as atominė bomba, atomine elektrinė, atominė energetika, etc.
A B C Č D E Ę Ė F G H I Į Y J K L M N O P R S Š T U Ų Ū V Z Ž X

Query according to morphological features
Query according to morphological features(BETA)

Results
Phrase addition to leftPhrasePhrase addition to right
 DARBININKO DARBO VALANDOS KAINA DIDINAMA ... 
 DARBININKO DARBO VALANDOS KAINA  
 DARBININKŲ DARBO VALANDOS  
 DARBO VALANDAS  
 DARBO VALANDOMIS  
 DARBO VALANDOS KAINOS PAGAL DARBŲ RŪŠIS  
 DARBO VALANDOS  
 DARBO VALANDŲ  
 DAUGIAU KAIP DVI VALANDAS  
 DAUGIAU KAIP VALANDĄ  
 DAUGIAU NEI VALANDĄ  
 DEVINTĄ VALANDĄ  
 DEŠIMTĄ VALANDĄ RYTO  
 DIENĄ IR VALANDĄ  
 DVI TRIS VALANDAS  
 DVI VALANDAS  
 DVI VALANDOS  
 DVIDEŠIMT KETURIAS VALANDAS PER PARĄ  
 DVIEJŲ VALANDŲ  
 DVYLIKA VALANDŲ  
 DVYLIKTĄ VALANDĄ  
išvysto ... KILOMETRŲ PER VALANDĄ GREITĮ  
 GELBĖK MANE NUO ŠIOS VALANDOS  
 GERĄ VALANDĄ  
maždaug ... KILOMETRŲ PER VALANDĄ GREIČIU važiavęs; lėkė 
mokėti ... litų UŽ VALANDĄ  
muitinės transportu UŽ VIENĄ VALANDĄ įskaitant kelionę 
 ILGAS VALANDAS  
 IŠTISAS VALANDAS  
 KAS DVI VALANDAS  
 KAS VALANDĄ  
 KELETĄ VALANDŲ  
 KELIAS VALANDAS  
 KELINTĄ VALANDĄ  
 KELIOMS VALANDOMS  
 KELIŲ VALANDŲ  
 KETURIAS VALANDAS  
 KETURIOS VALANDOS  
 KETVIRTĄ VALANDĄ RYTO  
 KETVIRTĄ VALANDĄ  
 KETVIRTĮ VALANDOS  
 KIEK VALANDŲ  
 KOMENDANTO VALANDA  
po POROS VALANDŲ  
 LIKUS KELIOMS VALANDOMS IKI ... 
 LIKUS VALANDAI IKI vidurnakčio 
 LIKUS VOS KELIOMS VALANDOMS IKI ... 
 MAŠINŲ IR MECHANIZMŲ DARBO VALANDOS  
 MAŽDAUG PO PUSANTROS VALANDOS  
 MAŽDAUG PO VALANDOS  
 MAŽDAUG PUSANTROS VALANDOS  
 MAŽDAUG VALANDĄ  
 MIRTIES VALANDĄ  
važiuoti ... KM PER VALANDĄ greičiu 
viršijimas ne daugiau kaip ... KILOMETRŲ PER VALANDĄ  
 NEPRAĖJUS NĖ VALANDAI  
 NURODYTĄ DIENĄ IR VALANDĄ  
... VALANDŲ PER PARĄ  
 PEDAGOGINIO DARBO VALANDŲ  
 PENKIAS VALANDAS  
 PENKTĄ VALANDĄ RYTO  
 PENKTĄ VALANDĄ  
 PER DVI VALANDAS  
 PER KELETĄ VALANDŲ  
 PER KELIAS VALANDAS  
 PER PORĄ VALANDŲ  
 PER PUSANTROS VALANDOS  
 PER PUSĘ VALANDOS  
 PER TRIS VALANDAS  
 PER VALANDĄ  
 PIKO VALANDOMIS  
 PIRMĄ VALANDĄ NAKTIES  
 PO DARBO VALANDŲ  
 PO DVIEJŲ VALANDŲ  
 PO GEROS VALANDOS  
 PO KELIŲ VALANDŲ  
 PO POROS VALANDŲ  
 PO PUSANTROS VALANDOS  
 PO TRIJŲ VALANDŲ  
 PO VALANDOS  
 PORĄ VALANDŲ  
 PRAĖJUS KELIOMS VALANDOMS  
 PRAĖJUS VOS KELIOMS VALANDOMS  
 PUSANTROS VALANDOS  
 PUSTREČIOS VALANDOS  
 PUSĘ VALANDOS  
 SEPTINTĄ VALANDĄ RYTO  
 SEPTINTĄ VALANDĄ  
 SEPTYNIAS VALANDAS  
 SKAUDŽIĄ NETEKTIES VALANDĄ MIRUS MYLIMAI MAMAI NUOŠIRDŽIAI UŽJAUČIA ... 
 ANTRĄ VALANDĄ NAKTIES  
 SUNKIĄ NETEKTIES VALANDĄ  
 SUNKIĄ VALANDĄ  
 ANTRĄ VALANDĄ  
 TREČIĄ VALANDĄ NAKTIES  
 TREČIĄ VALANDĄ  
 TRIJŲ VALANDŲ  
 TRIS VALANDAS  
 VALANDA KAI MES NIEKO NEŽINOJOM  
 VALANDA KAI MES NIEKO NEŽINOJOME  
 VALANDOS TRUKMĖS  
 VALANDĄ KITĄ  
 VALANDŲ LITURGIJA  
 VALANDŲ SKAIČIUS  
 VALANDŲ SKAIČIŲ  
 VALANDŲ VALANDAS  
 VIDUTINĖS VALANDOS KAINOS  
 VIENA VALANDA atgal 
 VIENA VALANDA Į PRIEKĮ  
 VIENOS VALANDOS TRUKMĖS  
 VIENOS VALANDOS  
 VIENĄ VALANDĄ  
 VIETA DATA METAI MĖNUO DIENA VALANDA  
 VISĄ VALANDĄ  
 VYRIAUSYBĖS VALANDA  
 ŠEŠIAS VALANDAS  
 ŠEŠTĄ VALANDĄ RYTO  
 ŠEŠTĄ VALANDĄ VAKARO  
 ŠEŠTĄ VALANDĄ  
 ATPILDO VALANDA  
 AŠTUNTĄ VALANDĄ RYTO  
 AŠTUONIAS VALANDAS  
 BEVEIK DVI VALANDAS  
 BEVEIK TRIS VALANDAS  
dvi SU PUSE VALANDOS