Database of Lithuanian Nominal Phrases Dictionary is the first corpus-based dictionary of Lithuanian multi-word units.
The lexicon reflects a big variety of multi-word units: collocations, phrasal combinations, longer pieces of text (sometimes even several sentences). The identification of the nominal phrases is based on gravity counts in the 100m words Contemporary Corpus of Lithuanian Languages. The corpus reflects the written Lithuanian in the period of 1991-2002. The list of automatically identified MWU‘s was edited by linguists, only leaving meaningful and grammatically correct phrases that include at least one noun. The dictionary comprises almost 69 thousand nominal phrases.

Query


You can search for a specific word (word form), e.g. kompiuteris or kompiuterio, etc.
Adding of the beginning of the word, e.g. kompiuteris, will be queried with the phrase forms kompiuteris, kompiuteriais, kompiuterijos, kompiuterinių, etc.
Adding of the part of the word, e.g. kel, will be queried with the phrase forms keliu, iškelta, paskelbtas, pakelį, runkeliai, etc.
Adding of the end of the word, e.g. ris, will be queried with the phrase forms seseris, sandoris, duris, kuris, numeris, etc.

You can search for one or more of the word(s). You can search for parts of words indicating the stars (e.g. * nam nam * * nam *).
Finding of two or more word phrases, you can specify only those parts of those words (e.g. nam * gamyb* ).
You can search for a word with spaces, e.g., space, namas space, then there will queried phrases with words befor and after namas.
Adding of the lemma of the word, e.g. ministras will be queried phrases with other forms of this lemma, e.g. ministro, ministrą, ministru, etc.
You can search for the first word of the phrase, e.g., adding atominė, will be queried as atominė bomba, atomine elektrinė, atominė energetika, etc.
A B C Č D E Ę Ė F G H I Į Y J K L M N O P R S Š T U Ų Ū V Z Ž X

Query according to morphological features
Query according to morphological features(BETA)

Results
Phrase addition to leftPhrasePhrase addition to right
 BUVIMO VALDŽIOJE  
 CARINĖS VALDŽIOS  
 CARO VALDŽIA  
 CARO VALDŽIAI  
 CARO VALDŽIOS  
 CENTRINĖ VALDŽIA  
 CENTRINĖS VALDŽIOS  
 CIVILINĖ VALDŽIA  
 DABARTINEI VALDŽIAI  
 DABARTINĘ VALDŽIĄ  
 DABARTINĖ VALDŽIA  
 DABARTINĖS VALDŽIOS  
 DIDŽIOJO KUNIGAIKŠČIO VALDŽIA  
 DIDŽIOJO KUNIGAIKŠČIO VALDŽIĄ  
 DVASINĖS VALDŽIOS  
 DĖL MIESTŲ IR RAJONŲ SAVIVALDYBIŲ VALDŽIOS IR VALDYMO INSTITUCIJŲ  
 DĖL VALDŽIOS pasidalijimo; perėmimo 
kova; kovodami DĖL VALDŽIOS  
kovojo; nukreipta PRIEŠ VALDŽIĄ  
kovoti; veikė PRIEŠ SOVIETŲ VALDŽIĄ  
kreipiasi Į VALDŽIOS institucijas 
 GRĮŽIMAS Į VALDŽIĄ  
 GRĮŽTI Į VALDŽIĄ  
... MIESTO VALDŽIA  
... MIESTO VALDŽIAI  
... MIESTO VALDŽIOJE  
... MIESTO VALDŽIOS  
... MIESTO VALDŽIĄ  
nušalinti; priklausomybė NUO VALDŽIOS  
paimti VALDŽIĄ Į SAVO RANKAS  
 KARALIAUS VALDŽIA  
 KARALIAUS VALDŽIOS  
 KARALIAUS VALDŽIĄ  
 KARINĖ VALDŽIA  
 KAUNO VALDŽIA  
 KAUNO VALDŽIOS  
 KEIČIANTIS VALDŽIOMS  
 KETVIRTOJI VALDŽIA  
 KETVIRTOSIOS VALDŽIOS  
 KINIJOS VALDŽIA  
 KOMPETENTINGA VALDŽIOS INSTITUCIJA  
 KOMPETENTINGOS VALDŽIOS INSTITUCIJOS  
 KOVA DĖL VALDŽIOS  
 KOVOJE DĖL VALDŽIOS  
 KOVOS DĖL VALDŽIOS  
prieiti PRIE VALDŽIOS  
 LAIKINOSIOS VALDŽIOS  
santykiai SU VALDŽIA  
 LDDP VALDŽIA  
 LDDP VALDŽIOS  
 LIETUVOS VALDŽIA  
 LIETUVOS VALDŽIAI  
 LIETUVOS VALDŽIOS  
 LIETUVOS VALDŽIĄ  
 MIESTŲ IR RAJONŲ SAVIVALDYBIŲ VALDŽIOS IR VALDYMO INSTITUCIJŲ  
 NAUJA VALDŽIA  
 NAUJAJAI VALDŽIAI  
 NAUJOJI VALDŽIA  
 NAUJOS VALDŽIOS  
 NAUJOSIOS VALDŽIOS  
 NUŠALINIMO NUO VALDŽIOS  
 OKUPACINĖ VALDŽIA  
 OKUPACINĖS VALDŽIOS  
 PASAULIETINĖS VALDŽIOS  
 PASIKEITUS VALDŽIAI  
 ABSOLIUČIĄ VALDŽIĄ  
 POLITINĘ VALDŽIĄ  
 POLITINĖ VALDŽIA  
 POLITINĖS VALDŽIOS  
 PRIE VALDŽIOS LOVIO  
 PRIE VALDŽIOS VAIRO  
 PRITARTA LIETUVOS RESPUBLIKOS ĮSTATYMO DĖL VALSTYBINĖS VALDŽIOS IR VALDYMO INSTITUCIJŲ SAVIVALDOS INSTITUCIJŲ VALSTYBĖS IR SAVIVALDYBIŲ ĮMONIŲ ĮSTAIGŲ IR ORGANIZACIJŲ NENAUDOJAMO ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO NURAŠYMO  
 RAJONO VALDŽIA  
 RAJONO VALDŽIOS  
 RUSIJOS VALDŽIA  
 RUSIJOS VALDŽIAI  
 RUSIJOS VALDŽIOS  
 RUSIJOS VALDŽIĄ  
 RUSŲ VALDŽIA  
 RUSŲ VALDŽIOS  
 ANKSTESNĖS VALDŽIOS  
 SOVIETINEI VALDŽIAI  
 SOVIETINĖ VALDŽIA  
 SOVIETINĖS VALDŽIOS  
 SOVIETŲ VALDŽIA  
 SOVIETŲ VALDŽIAI  
 SOVIETŲ VALDŽIOS  
 SOVIETŲ VALDŽIĄ  
 SUGRĮŽTI Į VALDŽIĄ  
 SUSITARIANČIOJI VALSTYBĖ AR JOS VIETOS VALDŽIA  
 TARYBŲ VALDŽIA  
 TARYBŲ VALDŽIAI  
 TARYBŲ VALDŽIOS METAIS  
 TARYBŲ VALDŽIOS  
 TARYBŲ VALDŽIĄ  
 TEISMINĖS VALDŽIOS  
 TEISĖTOS VALDŽIOS  
 UŽGROBTI VALDŽIĄ  
 VALDŽIA LEIDO  
 VALDŽIOJE ESANČIŲ politikų 
 VALDŽIOS ATSTOVAI TEIGIA JOG ... 
 VALDŽIOS ATSTOVAI  
 VALDŽIOS ATSTOVAIS  
 VALDŽIOS ATSTOVAMS  
 VALDŽIOS ATSTOVAS  
 VALDŽIOS ATSTOVŲ  
 VALDŽIOS INSTITUCIJAS  
 VALDŽIOS INSTITUCIJOMIS  
 VALDŽIOS INSTITUCIJOMS  
 VALDŽIOS INSTITUCIJOS  
 VALDŽIOS INSTITUCIJOSE  
 VALDŽIOS INSTITUCIJŲ  
 VALDŽIOS IR VALDYMO INSTITUCIJŲ BEI SAVIVALDYBIŲ  
 VALDŽIOS IR VALDYMO ORGANŲ  
 VALDŽIOS IR VISUOMENĖS  
 VALDŽIOS KORIDORIUOSE  
 VALDŽIOS ORGANAI  
 VALDŽIOS ORGANAMS  
 VALDŽIOS ORGANUS  
 VALDŽIOS ORGANŲ  
 VALDŽIOS PAREIGŪNAI  
 VALDŽIOS PAREIGŪNAMS  
 VALDŽIOS PAREIGŪNŲ  
 VALDŽIOS PASIKEITIMO  
 VALDŽIOS POSTUS  
 VALDŽIOS SLUOKSNIUOSE  
 VALDŽIOS SPRENDIMAI  
 VALDŽIOS STRUKTŪRAS  
 VALDŽIOS STRUKTŪROMS  
 VALDŽIOS STRUKTŪROS  
 VALDŽIOS STRUKTŪROSE  
 VALDŽIOS STRUKTŪRŲ  
 VALDŽIOS VEIKSMUS  
 VALDŽIOS VIRŠŪNĖSE  
 VALDŽIOS VYRAI  
 VALDŽIOS VYRAMS  
 VALDŽIOS VYRUS  
 VALDŽIOS VYRŲ IR MOTERŲ  
 VALDŽIOS VYRŲ  
 VALDŽIOS ĮSTAIGŲ  
 VALDŽIOS ŽMONIŲ  
 VALDŽIOS ŽMONĖS  
 VALDŽIŲ ATSKYRIMO PRINCIPO  
 VALDŽIŲ ATSKYRIMO  
 VALSTYBINĖS VALDŽIOS BEI VALDYMO INSTITUCIJOS IR VIETINĖS VALDŽIOS BEI VALDYMO INSTITUCIJOS  
 VALSTYBINĖS VALDŽIOS INSTITUCIJŲ  
 VALSTYBINĖS VALDŽIOS IR VALDYMO BEI TEISĖSAUGOS ORGANŲ  
 VALSTYBINĖS VALDŽIOS IR VALDYMO INSTITUCIJAS  
 VALSTYBINĖS VALDŽIOS IR VALDYMO INSTITUCIJOMS  
 VALSTYBINĖS VALDŽIOS IR VALDYMO INSTITUCIJOSE  
 VALSTYBINĖS VALDŽIOS IR VALDYMO INSTITUCIJŲ SEIMO NARIŲ IR KITŲ PAREIGŪNŲ POLITINIŲ PARTIJŲ POLITINIŲ IR VISUOMENINIŲ ORGANIZACIJŲ AR PILIEČIŲ  
 VALSTYBINĖS VALDŽIOS IR VALDYMO INSTITUCIJŲ  
 VALSTYBINĖS VALDŽIOS IR VALDYMO ORGANAI  
 VALSTYBINĖS VALDŽIOS IR VALDYMO ORGANAIS  
 VALSTYBINĖS VALDŽIOS IR VALDYMO ORGANAMS  
 VALSTYBINĖS VALDŽIOS IR VALDYMO ORGANAMS  
 VALSTYBINĖS VALDŽIOS IR VALDYMO ORGANŲ  
 VALSTYBINĖS VALDŽIOS VALDYMO IR TEISĖSAUGOS ORGANAMS  
 VALSTYBINĖS VALDŽIOS  
 VALSTYBĖS IR SAVIVALDYBIŲ VALDŽIOS IR VALDYMO INSTITUCIJŲ BEI KITŲ BIUDŽETINIŲ ORGANIZACIJŲ INFORMACIJOS  
 VALSTYBĖS VALDŽIOS INSTITUCIJŲ IR SAVIVALDOS VYKDOMŲJŲ INSTITUCIJŲ  
 VALSTYBĖS VALDŽIOS INSTITUCIJŲ VISUOMENINIŲ ORGANIZACIJŲ  
 VALSTYBĖS VALDŽIOS IR VALDYMO INSTITUCIJOMS  
 VALSTYBĖS VALDŽIOS IR VALDYMO INSTITUCIJŲ  
 VALSTYBĖS VALDŽIOS VALDYMO IR TEISĖSAUGOS INSTITUCIJOSE  
 VALSTYBĖS VALDŽIOS  
 VERŽIASI Į VALDŽIĄ  
 VIETINEI VALDŽIAI  
 VIETINĖ VALDŽIA  
 VIETINĖS VALDŽIOS  
 VIETOS VALDŽIA  
 VIETOS VALDŽIAI  
 VIETOS VALDŽIOS INSTITUCIJŲ TEISĖ  
 VIETOS VALDŽIOS  
 VIEŠOSIOS VALDŽIOS  
 VISA VALDŽIA  
 VISOS VALDŽIOS  
 VISUOMENĖS IR VALDŽIOS  
 VISĄ VALDŽIĄ  
 ATEINA Į VALDŽIĄ  
 VISŲ VALDŽIŲ  
 VOKIEČIŲ OKUPACINEI VALDŽIAI  
 VOKIEČIŲ OKUPACINĖ VALDŽIA  
 VOKIEČIŲ OKUPACINĖS VALDŽIOS  
 VOKIEČIŲ VALDŽIA  
 VOKIEČIŲ VALDŽIOS  
 ATEITI Į VALDŽIĄ  
 VYKDOMAJAI VALDŽIAI  
 VYKDOMOJI VALDŽIA  
 VYKDOMOJOJE VALDŽIOJE  
 VYKDOMOSIOS VALDŽIOS ATSTOVAI  
 VYKDOMOSIOS VALDŽIOS  
 VYKDOMĄJĄ VALDŽIĄ  
 ATITINKAMI PRIIMANČIOSIOS VALSTYBĖS VALDŽIOS ORGANAI  
 ĮSTATYMŲ LEIDŽIAMOSIOS IR VYKDOMOSIOS VALDŽIOS  
 ĮSTATYMŲ LEIDŽIAMOSIOS VALDŽIOS  
 ĮVAIRIŲ VALDŽIOS ATSTOVŲ BEI POLITINIŲ VEIKĖJŲ UŽUOJAUTŲ  
 ŠALIES VALDŽIA  
 ŠALIES VALDŽIOS  
 ŠALIES VALDŽIĄ  
 ATĖJIMAS Į VALDŽIĄ  
 ATĖJIMO Į VALDŽIĄ  
 ATĖJIMĄ Į VALDŽIĄ  
 ATĖJO Į VALDŽIĄ  
 ATĖJUS Į VALDŽIĄ  
 ATĖJUSI Į VALDŽIĄ  
 ATĖJĘ Į VALDŽIĄ  
 ATĖJĘS Į VALDŽIĄ  
 AUKŠTŲ VALDŽIOS PAREIGŪNŲ  
 AUKŠČIAUSIOJI VALDŽIA  
atėjimo Į VALDŽIĄ  
 AUKŠČIAUSIOS VALDŽIOS  
 AUKŠČIAUSIOSE VALDŽIOS STRUKTŪROSE  
 AUKŠČIAUSIOSIOS VALDŽIOS  
 AUKŠČIAUSIUOSE VALDŽIOS EŠELONUOSE  
 AUKŠČIAUSIUOSE VALDŽIOS SLUOKSNIUOSE  
 BALTARUSIJOS VALDŽIA  
 BAŽNYTINĖS VALDŽIOS