Database of Lithuanian Nominal Phrases Dictionary is the first corpus-based dictionary of Lithuanian multi-word units.
The lexicon reflects a big variety of multi-word units: collocations, phrasal combinations, longer pieces of text (sometimes even several sentences). The identification of the nominal phrases is based on gravity counts in the 100m words Contemporary Corpus of Lithuanian Languages. The corpus reflects the written Lithuanian in the period of 1991-2002. The list of automatically identified MWU‘s was edited by linguists, only leaving meaningful and grammatically correct phrases that include at least one noun. The dictionary comprises almost 69 thousand nominal phrases.

Query


You can search for a specific word (word form), e.g. kompiuteris or kompiuterio, etc.
Adding of the beginning of the word, e.g. kompiuteris, will be queried with the phrase forms kompiuteris, kompiuteriais, kompiuterijos, kompiuterinių, etc.
Adding of the part of the word, e.g. kel, will be queried with the phrase forms keliu, iškelta, paskelbtas, pakelį, runkeliai, etc.
Adding of the end of the word, e.g. ris, will be queried with the phrase forms seseris, sandoris, duris, kuris, numeris, etc.

You can search for one or more of the word(s). You can search for parts of words indicating the stars (e.g. * nam nam * * nam *).
Finding of two or more word phrases, you can specify only those parts of those words (e.g. nam * gamyb* ).
You can search for a word with spaces, e.g., space, namas space, then there will queried phrases with words befor and after namas.
Adding of the lemma of the word, e.g. ministras will be queried phrases with other forms of this lemma, e.g. ministro, ministrą, ministru, etc.
You can search for the first word of the phrase, e.g., adding atominė, will be queried as atominė bomba, atomine elektrinė, atominė energetika, etc.
A B C Č D E Ę Ė F G H I Į Y J K L M N O P R S Š T U Ų Ū V Z Ž X

Query according to morphological features
Query according to morphological features(BETA)

Results
Phrase addition to leftPhrasePhrase addition to right
 CENTRINĖS ŽVALGYBOS VALDYBOS CŽV  
 CENTRINĖS ŽVALGYBOS VALDYBOS  
 CENTRO SĄJUNGOS VALDYBOS PIRMININKAS ALGIS ČAPLIKAS; EGIDIJUS BIČKAUSKAS 
 CENTRO VALDYBA  
 CENTRO VALDYBOS  
 DIREKTORIŲ VALDYBA  
 DIREKTORIŲ VALDYBOS  
 DOKUMENTŲ IŠ MERO VALDYBOS  
 DRAUGIJOS VALDYBOS  
... MIESTO RAJONO MERAS VALDYBA  
... MIESTO RAJONO MERO VALDYBOS  
... MIESTO RAJONO VALDYBA  
 EKONOMINIŲ NUSIKALTIMŲ TYRIMO VALDYBOS  
... MIESTO RAJONO VALDYBAI  
... MIESTO RAJONO VALDYBOS SPRENDIMU  
... MIESTO RAJONO VALDYBOS ŽEMĖTVARKOS TARNYBA  
... MIESTO RAJONO VALDYBOS ŽEMĖTVARKOS TARNYBAI  
... MIESTO RAJONO VALDYBOS ŽEMĖTVARKOS TARNYBOS  
... MIESTO RAJONO VALDYBOS  
 FONDO VALDYBA  
 FONDO VALDYBOS PIRMININKAS  
 FONDO VALDYBOS TERITORINIAM SKYRIUI  
 FONDO VALDYBOS  
 GALI BŪTI NAUDOJAMOS IR VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO VALDYBOS VEIKLOS PAJAMOS  
 GENERALINIS PROKURORAS LIETUVOS BANKO VALDYBOS PIRMININKAS VALSTYBĖS KONTROLIERIUS  
 HANSA LTB VALDYBOS PIRMININKAS ARŪNAS ŠIKŠTA 
... MIESTO VALDYBA NUSPRENDĖ  
... MIESTO VALDYBA  
... MIESTO VALDYBAI  
... MIESTO VALDYBOJE  
... MIESTO VALDYBOS POSĖDYJE  
... MIESTO VALDYBOS  
 JAV CENTRINĖS ŽVALGYBOS VALDYBOS CŽV  
 JAV LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS KRAŠTO VALDYBOS pirmininkė 
 JEIGU VALDYBA SUDAROMA Į JĄ PAGAL PAREIGAS ĮEINA meras ir mero pavaduotojas 
 KAUNO M VALDYBOS IR TREČIOJO ASMENS  
 KAUNO MIESTO TARYBOS IR VALDYBOS NARIO  
 KAUNO MIESTO VALDYBA  
 KAUNO MIESTO VALDYBAI  
 KAUNO MIESTO VALDYBOS ATSTOVAS  
 KAUNO MIESTO VALDYBOS  
 KAUNO RAJONO VALDYBA  
 KELIŲ POLICIJOS VALDYBOS  
 KOMERCINIŲ BANKŲ TARYBŲ IR VALDYBŲ  
 KONKRETŲ ŠIOS RINKLIAVOS DYDĮ NUSTATO MIESTO RAJONO VALDYBA  
 KONKRETŲ ŠIOS VALSTYBINĖS RINKLIAVOS DYDĮ NUSTATO MIESTO RAJONO VALDYBA UŽ LEIDIMĄ PREKIAUTI ... 
 KONSERVATORIŲ PARTIJOS VALDYBOS PIRMININKAS GEDIMINAS VAGNORIUS 
 KONSERVATORIŲ VALDYBOS PIRMININKAS GEDIMINAS VAGNORIUS 
 KORPORACIJOS VALDYBOS PIRMININKAS ANTANAS BOSAS 
 LAD CENTRO VALDYBOS  
 LAIKINAI EITI LIETUVOS BANKO VALDYBOS PIRMININKO PAREIGAS  
 LB VALDYBA  
 LB VALDYBOS PIRMININKAS REINOLDIJUS ŠARKINAS; K RATKEVIČIUS 
 LB VALDYBOS PIRMININKO K RATKEVIČIAUS 
 LIBERALŲ SĄJUNGOS VALDYBA  
 LIETUVIŲ KATALIKŲ MOKSLO AKADEMIJOS CENTRO VALDYBA  
 LIETUVOS BANKO VALDYBA  
 LIETUVOS BANKO VALDYBOS PIRMININKAS REINOLDIJUS ŠARKINAS; K RATKEVIČIUS 
 LIETUVOS BANKO VALDYBOS PIRMININKO PAVADUOTOJĄ  
 LIETUVOS BANKO VALDYBOS PIRMININKO  
 LIETUVOS BANKO VALDYBOS PIRMININKU  
 LIETUVOS BANKO VALDYBOS PIRMININKĄ K RATKEVIČIŲ 
 LIETUVOS BANKO VALDYBOS  
 LIETUVOS ENERGIJOS VALDYBOS PIRMININKAS AKADEMIKAS JURGIS VILEMAS 
 LIETUVOS RADIJO IR TELEVIZIJOS VALDYBA  
 LIETUVOS RESPUBLIKOS PREZIDENTAS DEKRETAS DĖL LIETUVOS BANKO VALDYBOS NARIO  
 LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO VALDYBA NUTARIA PASKIRTI ... 
 LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO VALDYBA NUTARIA PRITARTI ... 
 LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO VALDYBA NUTARIA PRITARTI LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO NARIO ... kelionei 
 LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO VALDYBA NUTARIA  
 LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO VALDYBA VADOVAUDAMASI SEIMO STATUTO ... straipsniu nutaria ... 
 LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS IR LIETUVOS BANKO VALDYBOS  
 LIETUVOS ŽEMĖS ŪKIO BANKO OPERACINĖJE VALDYBOJE  
 LITIMPEKS BANKO VALDYBOS PIRMININKAS GINTAUTAS PREIDYS 
 LITO KOMITETAS LIETUVOS RESPUBLIKOS AUKŠČIAUSIOSIOS TARYBOS PIRMININKAS LIETUVOS RESPUBLIKOS MINISTRAS PIRMININKAS LIETUVOS BANKO VALDYBOS PIRMININKAS  
 LKDP VALDYBOS PIRMININKAS POVILAS KATILIUS 
 LKMA CENTRO VALDYBA  
 LSSR MINISTRŲ TARYBOS REIKALŲ VALDYBOS  
 MERAS VALDYBA AR VALSTYBĖS INSTITUCIJA APIE TAI RAŠTU INFORMUOJA  
 MERAS VALDYBA AR VALSTYBĖS INSTITUCIJA PRIIMA SPRENDIMĄ  
 MERO VALDYBOS  
 MERUI VALDYBAI  
 MIESTŲ AR RAJONŲ VALDYBŲ VALSTYBINIŲ VALSTYBINIŲ AKCINIŲ ĮMONIŲ VALSTYBINIŲ ĮSTAIGŲ IR ORGANIZACIJŲ  
 MIESTŲ IR RAJONŲ VALDYBOMS  
 MIESTŲ IR RAJONŲ VALDYBŲ  
 MIESTŲ RAJONŲ VALDYBOMS  
 MIESTŲ RAJONŲ VALDYBOS  
 MIESTŲ RAJONŲ VALDYBŲ GLOBOS IR RŪPYBOS SKYRIAI  
 MIESTŲ RAJONŲ VALDYBŲ GLOBOS IR RŪPYBOS  
 MIESTŲ RAJONŲ VALDYBŲ ŽEMĖTVARKOS TARNYBOS  
 MIESTŲ RAJONŲ VALDYBŲ  
 MINISTRAS PIRMININKAS LIETUVOS BANKO VALDYBOS PIRMININKAS ADOLFAS ŠLEŽEVIČIUS 
 MINISTRAS PIRMININKAS LIETUVOS BANKO VALDYBOS PIRMININKAS ADOLFAS ŠLEŽEVIČIUS KAZYS RATKEVIČIUS  
 MINISTRAS PIRMININKAS LIETUVOS BANKO VALDYBOS PIRMININKO PAVADUOTOJAS BRONISLOVAS LUBYS 
 MOKA VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO VALDYBOS TERITORINIAI SKYRIAI  
 NARKOTIKŲ KONTROLĖS VALDYBOS  
 NESUTARIMUS TARP JURIDINIŲ ARBA FIZINIŲ ASMENŲ IR MERO VALDYBOS  
 OPERATYVINĖS TARNYBOS VALDYBOS VYR KOMISARAS  
 PAGAL VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO VALDYBOS TERITORINIŲ SKYRIŲ inkasavimo pavedimus 
 PAPILDOMĄ INFORMACIJĄ PATEIKĖ LIETUVOS BANKO VALDYBOS PIRMININKAS K RATKEVIČIUS 
 PAREIŠKIMAS LIETUVOS BANKO VALDYBOS PIRMININKUI  
 PARTIJOS VALDYBOS PIRMININKAS GEDIMINAS VAGNORIUS 
 PASKYRIMO LIETUVOS BANKO VALDYBOS PIRMININKU  
 PAVESTI SEIMO VALDYBAI  
 PER RAJONO APSKRITIES MIESTO VALDYBĄ  
 PRANEŠĖJAS LIETUVOS BANKO VALDYBOS PIRMININKAS K RATKEVIČIUS 
 PREZIDENTAS IR VALDYBOS PIRMININKAS  
 PRIEŽIŪROS TARNYBOS VALDYBA  
 PRIEŽIŪROS TARNYBOS VALDYBAI  
 PRIEŽIŪROS TARNYBOS VALDYBOS  
 PRIVATIZUOJAMOS VALSTYBĖS SAVIVALDYBĖS KONTROLIUOJAMOS ĮMONĖS ADMINISTRACIJOS VADOVĄ AR IR VALDYBĄ  
 RADIJO IR TELEVIZIJOS VALDYBA REIKALAUJA TRANSLIUOTI OSTANKINĄ  
 RADIJO IR TELEVIZIJOS VALDYBOS  
 RAJONO VALDYBA  
 RAJONO VALDYBAI  
 RAJONO VALDYBOS SPRENDIMU  
 RAJONO VALDYBOS  
 RAJONO ŽEMĖS ŪKIO VALDYBA  
 RAJONO ŽEMĖS ŪKIO VALDYBOS ARBA MIESTO ŽEMĖTVARKOS IR GEODEZIJOS TARNYBA  
 RAJONO ŽEMĖS ŪKIO VALDYBOS ARBA MIESTO ŽEMĖTVARKOS IR GEODEZIJOS TARNYBAI  
 RAJONO ŽEMĖS ŪKIO VALDYBOS ARBA MIESTO ŽEMĖTVARKOS IR GEODEZIJOS TARNYBOJE  
 RAJONO ŽEMĖS ŪKIO VALDYBOS  
 RAJONŲ VALDYBŲ ŽEMĖS ŪKIO SKYRIAI  
 RAJONŲ VALDYBŲ ŽEMĖS ŪKIO SKYRIŲ  
 RAJONŲ VALDYBŲ  
 RAJONŲ ŽEMĖS ŪKIO VALDYBŲ  
 RAŠYTOJŲ SĄJUNGOS VALDYBOS  
 REIKALŲ VALDYBOS  
MEČISLOVAS PREIŠEGOLAVIČIUS LŽSS VALDYBOS DIREKTORIUS  
 RYTINIS PLENARINIS POSĖDIS LIETUVOS BANKO VALDYBOS PIRMININKAS K RATKEVIČIUS 
 SAKĖ LIETUVOS BANKO VALDYBOS PIRMININKAS REINOLDIJUS ŠARKINAS 
 SAKĖ VILNIAUS BANKO VALDYBOS PIRMININKO PATARĖJAS GITANAS NAUSĖDA 
 SAVIVALDYBIŲ POLICIJOS VALDYBOS  
 SAVIVALDYBĖS MERAS VALDYBA AR KITAS VALSTYBINĖS ŽEMĖS VALDYTOJAS  
 SAVIVALDYBĖS TARYBOS AR VALDYBOS SPRENDIMAS  
 SEIMO VALDYBA  
 SEIMO VALDYBAI  
 SEIMO VALDYBOS NARIAI IR FRAKCIJŲ ATSTOVAI  
 SEIMO VALDYBOS  
 SKIRIA IR MOKA VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO VALDYBOS TERITORINIAI SKYRIAI  
 SPAUDOS KONTROLĖS VALDYBA PRIE TEISINGUMO MINISTERIJOS  
 SPAUDOS KONTROLĖS VALDYBOS PRIE TEISINGUMO MINISTERIJOS VIRŠININKAS Š VIPARTAS 
 SPAUDOS KONTROLĖS VALDYBOS VIRŠININKAS Š VIPARTAS 
 SPAUDOS KONTROLĖS VALDYBOS  
 STEBĖTOJŲ TARYBOS BEI VALDYBOS NARYS  
 STEBĖTOJŲ TARYBOS VALDYBOS NARIŲ AR ADMINISTRACIJOS VADOVŲ  
 SU VILNIAUS MIESTO VALDYBA  
 TARYBAI IR VALDYBAI DĖL PASKOLŲ TEIKIMO  
 TARYBOS IR VALDYBOS  
 TARYBŲ IR VALDYBŲ NARIAI  
 TARYBŲ IR VALDYBŲ  
 TVARKĄ NUSTATO VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO VALDYBA  
 TĖVYNĖS SĄJUNGOS LIETUVOS KONSERVATORIŲ VALDYBOS PIRMININKAS GEDIMINAS VAGNORIUS 
 TĖVYNĖS SĄJUNGOS VALDYBOS PIRMININKAS G VAGNORIUS 
 APSKRITIES VALDYTOJAS AR MERAS VALDYBA  
 APSKRITIES VALDYTOJO ADMINISTRACIJOS ŽEMĖS ŪKIO DEPARTAMENTO RAJONO ŽEMĖS ŪKIO VALDYBOS ARBA MIESTO ŽEMĖTVARKOS IR GEODEZIJOS TARNYBAI  
 VAKAR MIESTO VALDYBAI BUVO PATEIKTI SVARSTYTI ... svarstymų projektai 
 VAKARŲ LIETUVOS PRAMONĖS IR FINANSŲ KORPORACIJOS VALDYBOS PIRMININKAS ANTANAS BOSAS 
 VALDYBA NUSPRENDĖ ... 
 VALDYBA NUTARIA PATVIRTINTI ... 
 VALDYBA PRIE TEISINGUMO MINISTERIJOS  
 VALDYBOS IR STEBĖTOJŲ TARYBOS NARIAMS  
 VALDYBOS NARIAI PRITARĖ ... 
 VALDYBOS NARIAI  
 VALDYBOS NARIAIS  
 VALDYBOS NARIAMS  
 VALDYBOS NARIO  
 VALDYBOS NARIU  
 VALDYBOS NARIUS  
 VALDYBOS NARIŲ  
 VALDYBOS NARYS  
 VALDYBOS NARĖ  
 VALDYBOS PIRMININKAS  
 VALDYBOS PIRMININKO IR JO PAVADUOTOJŲ  
 VALDYBOS PIRMININKO  
 VALDYBOS PIRMININKU IŠRINKTAS ... 
 VALDYBOS PIRMININKU  
 VALDYBOS PIRMININKUI  
 VALDYBOS PIRMININKĄ  
 VALDYBOS PIRMININKĖ  
 VALDYBOS POSĖDYJE  
 VALDYBOS POSĖDŽIO  
 VALDYBOS SPRENDIMU  
 VALDYBOS VIRŠININKAS  
 VALIUTŲ VALDYBOS MODELIO  
 VALIUTŲ VALDYBOS MODELIS  
 VALIUTŲ VALDYBOS MODELĮ  
 VALIUTŲ VALDYBOS  
 VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO VALDYBA  
 VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO VALDYBAI  
 VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO VALDYBOS BEI TERITORINIŲ SKYRIŲ  
 VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO VALDYBOS DIREKTORIAUS PATARĖJA  
 VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO VALDYBOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJA  
 VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO VALDYBOS DIREKTORIUS VINCAS KUNCA 
 VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO VALDYBOS DIREKTORIUS IR JO PAVADUOTOJAI  
 VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO VALDYBOS TERITORINIAI SKYRIAI IŠDUODA PAŽYMAS  
 VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO VALDYBOS TERITORINIAI SKYRIAI  
 VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO VALDYBOS TERITORINIAM SKYRIUI  
 VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO VALDYBOS TERITORINIŲ SKYRIŲ VEIKLOS FINANSAVIMO  
 VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO VALDYBOS TERITORINIŲ SKYRIŲ  
 VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO VALDYBOS  
 VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO VALDYBA  
 VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO VALDYBAI  
 VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO VALDYBOS MIESTŲ IR RAJONŲ SKYRIAMS  
 VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO VALDYBOS TERITORINIAI SKYRIAI  
 VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO VALDYBOS TERITORINIŲ SKYRIŲ  
 VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO VALDYBOS  
 VALSTYBINĖ DRAUDIMO PRIEŽIŪROS TARNYBOS VALDYBA  
 VALSTYBINĖ KELIŲ VALDYBA  
 VALSTYBINĖS DRAUDIMO PRIEŽIŪROS TARNYBOS PRIE FINANSŲ MINISTERIJOS VALDYBOS PIRMININKAS R KLEINAUSKAS 
 VALSTYBINĖS DRAUDIMO PRIEŽIŪROS TARNYBOS VALDYBAI  
 VALSTYBINĖS DRAUDIMO PRIEŽIŪROS TARNYBOS VALDYBOS NUTARIMAS NR ... 
 VALSTYBINĖS DRAUDIMO PRIEŽIŪROS TARNYBOS VALDYBOS PIRMININKAS  
 VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS POLICIJOS DEPARTAMENTO APSAUGOS POLICIJOS VALDYBOS nustatytais maršrutais 
 VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS POLICIJOS DEPARTAMENTO KELIŲ POLICIJOS VALDYBA  
 VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS POLICIJOS DEPARTAMENTO VIEŠOSIOS POLICIJOS VALDYBAI  
 VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS POLICIJOS DEPARTAMENTO VIEŠOSIOS POLICIJOS VALDYBOS  
 VIDAUS REIKALŲ VALDYBOS  
 VILNIAUS BANKO VALDYBOS PIRMININKAS JULIUS NIEDVARAS 
 VILNIAUS BANKO VALDYBOS PIRMININKO PATARĖJAS GITANAS NAUSĖDA 
 VILNIAUS BANKO VALDYBOS PIRMININKO PAVADUOTOJAS GINTAUTAS BAREIKA 
 VILNIAUS MIESTO VALDYBA  
 VILNIAUS MIESTO VALDYBAI  
 VILNIAUS MIESTO VALDYBOJE  
 VILNIAUS MIESTO VALDYBOS  
 VILNIUS LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO VALDYBA NUSPRENDŽIA ... 
 VILNIUS LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO VALDYBA NUSPRENDŽIA PAVESTI SEIMO KANCELIARIJOS FINANSŲ SKYRIUI APMOKĖTI ... 
 VILNIUS LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO VALDYBA NUSPRENDŽIA PRITARTI SEIMO NARIO ... kelionei į ... 
 VILNIUS LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO VALDYBA NUSPRENDŽIA PRITARTI SEIMO NARIŲ ... kelionei į ... 
 VILNIUS LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO VALDYBA NUSPRENDŽIA PRITARTI SEIMO NARĖS Sofijos Daubaraitės kelionei į ... 
 VISUOMENĖS INFORMAVIMO PRIEMONIŲ VALDYBOS PRIE TEISINGUMO MINISTERIJOS VIRŠININKAS Š VIPARTAS 
 VISUOMENĖS INFORMAVIMO PRIEMONIŲ VALDYBOS VIRŠININKAS Š VIPARTAS 
 VYRIAUSIOSIOS VALDYBOS  
 ĮMONĖS STEBĖTOJŲ TARYBOS IR VALDYBOS NARIAI  
 ATLEIDIMO IŠ LIETUVOS BANKO VALDYBOS PIRMININKO PAREIGŲ  
 ŪKIO BANKO VALDYBOS PIRMININKAS  
 ŽEMĖS ŪKIO BANKO OPERACINĖJE VALDYBOJE  
 ŽEMĖS ŪKIO VALDYBOS  
 BAIGIAMĄJĮ ŽODĮ PASAKĖ PRANEŠĖJAS LIETUVOS BANKO VALDYBOS PIRMININKAS K RATKEVIČIUS 
 BANKO VALDYBA  
 BANKO VALDYBAI  
 BANKO VALDYBOS PIRMININKAS  
 BANKO VALDYBOS PIRMININKO  
 BANKO VALDYBOS  
 BANKO VALDYBĄ  
 BENDROVĖS VALDYBA  
 BENDROVĖS VALDYBOS PIRMININKAS  
 BENDROVĖS VALDYBOS  
 BENDROVĖS VALDYMO ORGANUS STEBĖTOJŲ TARYBĄ VALDYBĄ  
 BIRŽŲ RAJONO ŽEMĖS ŪKIO VALDYBOS ŽEMĖTVARKOS IR GEODEZIJOS TARNYBA INFORMUOJA