Database of Lithuanian Nominal Phrases Dictionary is the first corpus-based dictionary of Lithuanian multi-word units.
The lexicon reflects a big variety of multi-word units: collocations, phrasal combinations, longer pieces of text (sometimes even several sentences). The identification of the nominal phrases is based on gravity counts in the 100m words Contemporary Corpus of Lithuanian Languages. The corpus reflects the written Lithuanian in the period of 1991-2002. The list of automatically identified MWU‘s was edited by linguists, only leaving meaningful and grammatically correct phrases that include at least one noun. The dictionary comprises almost 69 thousand nominal phrases.

Query


You can search for a specific word (word form), e.g. kompiuteris or kompiuterio, etc.
Adding of the beginning of the word, e.g. kompiuteris, will be queried with the phrase forms kompiuteris, kompiuteriais, kompiuterijos, kompiuterinių, etc.
Adding of the part of the word, e.g. kel, will be queried with the phrase forms keliu, iškelta, paskelbtas, pakelį, runkeliai, etc.
Adding of the end of the word, e.g. ris, will be queried with the phrase forms seseris, sandoris, duris, kuris, numeris, etc.

You can search for one or more of the word(s). You can search for parts of words indicating the stars (e.g. * nam nam * * nam *).
Finding of two or more word phrases, you can specify only those parts of those words (e.g. nam * gamyb* ).
You can search for a word with spaces, e.g., space, namas space, then there will queried phrases with words befor and after namas.
Adding of the lemma of the word, e.g. ministras will be queried phrases with other forms of this lemma, e.g. ministro, ministrą, ministru, etc.
You can search for the first word of the phrase, e.g., adding atominė, will be queried as atominė bomba, atomine elektrinė, atominė energetika, etc.
A B C Č D E Ę Ė F G H I Į Y J K L M N O P R S Š T U Ų Ū V Z Ž X

Query according to morphological features
Query according to morphological features(BETA)

Results
Phrase addition to leftPhrasePhrase addition to right
 CENTRINIO BANKO VALDYTOJAS  
 DĖL KAI KURIŲ ĮMONIŲ VALSTYBEI PRIKLAUSANČIŲ AKCIJŲ PERDAVIMO APSKRIČIŲ VALDYTOJAMS  
 ESANČIŲ ŽEMĖS SAVININKŲ VALDYTOJŲ IR NAUDOTOJŲ  
 FUNKCIJŲ PERDAVIMO APSKRIČIŲ VALDYTOJAMS  
 KAUNO APSKRITIES VALDYTOJAS PETRAS MIKELIONIS 
 KAUNO APSKRITIES VALDYTOJO ADMINISTRACIJAI  
 KAUNO APSKRITIES VALDYTOJO ADMINISTRACIJOS ŽEMĖTVARKOS IR GEODEZIJOS SKYRIAUS  
 KAUNO APSKRITIES VALDYTOJO  
 KAUNO APYGARDOS PROKURATŪRAI IR KAUNO APSKRITIES VALDYTOJO ADMINISTRACIJAI  
 KLAIPĖDOS APSKRITIES VALDYTOJAS  
 LAIVO VALDYTOJAS  
 LAIVO VALDYTOJUI  
 MINISTERIJA APSKRITIES VALDYTOJAS AR KITA VALSTYBĖS INSTITUCIJA  
 MINISTERIJŲ DEPARTAMENTŲ IŠ VISO IŠ JŲ VALSTYBINIŲ TARNYBŲ ĮMONIŲ ĮSTAIGŲ IR ORGANIZACIJŲ PAPRASTOSIOS NEPAPRASTOSIOS ASIGNAVIMŲ VALDYTOJŲ IŠLAIDOS IŠLAIDOS PAVADINIMAS IŠ VISO IŠ JŲ DARBO UŽMOKESČIUI  
 MINISTERIJŲ VYRIAUSYBĖS ĮSTAIGŲ SAVIVALDYBIŲ BEI APSKRIČIŲ VALDYTOJŲ  
 MIŠKO VALDYTOJŲ SAVININKŲ IR NAUDOTOJŲ  
 MIŠKŲ URĖDIJŲ VALSTYBINIŲ PARKŲ IR KITŲ MIŠKO VALDYTOJŲ  
 MIŠKŲ VALDYTOJAI  
 MIŠKŲ VALDYTOJAMS SAVININKAMS IR NAUDOTOJAMS  
 NEMOKAMAI GAUTI IŠ MINISTERIJŲ KITŲ VYRIAUSYBĖS ĮSTAIGŲ APSKRIČIŲ VALDYTOJŲ ADMINISTRACIJŲ  
 NUOSTATA JOG VALSTYBEI ATSTOVAUJA APSKRITIES VALDYTOJAS  
 PETRAS MIKELIONIS KAUNO APSKRITIES VALDYTOJAS  
 PRIIMA LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ APSKRITIES VALDYTOJAS  
 RAJONŲ VALDYTOJAI IR RESPUBLIKOS MIESTŲ MERAI  
 SAVININKO VALDYTOJO  
 SAVIVALDOS VYKDOMŲJŲ INSTITUCIJŲ MINISTERIJŲ KITŲ VYRIAUSYBĖS ĮSTAIGŲ APSKRIČIŲ VALDYTOJŲ  
 SAVIVALDYBĖS MERAS VALDYBA AR KITAS VALSTYBINĖS ŽEMĖS VALDYTOJAS  
 TAURAGĖS APSKRITIES VALDYTOJO ADMINISTRACIJAI  
 APLINKOS APSAUGOS MINISTERIJA KULTŪROS MINISTERIJA STATYBOS IR URBANISTIKOS MINISTERIJA ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJA IR KITOS MINISTERIJOS KULTŪROS MINISTERIJOS KULTŪROS VERTYBIŲ APSAUGOS DEPARTAMENTAS VILNIAUS APSKRITIES VALDYTOJO ADMINISTRACIJA  
 APLINKOS APSAUGOS MINISTERIJOS KULTŪROS MINISTERIJOS KULTŪROS VERTYBIŲ APSAUGOS DEPARTAMENTO VILNIAUS APSKRITIES VALDYTOJO ADMINISTRACIJOS  
 TRANSPORTO PRIEMONIŲ SAVININKŲ IR VALDYTOJŲ CIVILINĖS ATSAKOMYBĖS DRAUDIMAS  
 TRANSPORTO PRIEMONIŲ SAVININKŲ IR VALDYTOJŲ CIVILINĖS ATSAKOMYBĖS DRAUDIMO  
 TRANSPORTO PRIEMONIŲ SAVININKŲ IR VALDYTOJŲ CIVILINĖS ATSAKOMYBĖS DRAUDIMU  
 TRANSPORTO PRIEMONIŲ SAVININKŲ IR VALDYTOJŲ CIVILINĖS ATSAKOMYBĖS PRIVALOMOJO DRAUDIMO  
 TRANSPORTO PRIEMONIŲ SAVININKŲ IR VALDYTOJŲ CIVILINĖS ATSAKOMYBĖS  
 APSKRITIES VALDYTOJAS P MIKELIONIS 
 APSKRITIES VALDYTOJAS AR MERAS VALDYBA  
 APSKRITIES VALDYTOJAS  
 APSKRITIES VALDYTOJO ADMINISTRACIJA  
 APSKRITIES VALDYTOJO ADMINISTRACIJOS STATYBOS INSPEKCIJOS ATSTOVAS  
 APSKRITIES VALDYTOJO ADMINISTRACIJOS VALSTYBINĖS STATYBOS INSPEKCIJOS  
 APSKRITIES VALDYTOJO ADMINISTRACIJOS ŽEMĖS ŪKIO DEPARTAMENTO RAJONO ŽEMĖS ŪKIO VALDYBOS ARBA MIESTO ŽEMĖTVARKOS IR GEODEZIJOS TARNYBAI  
 APSKRITIES VALDYTOJO ADMINISTRACIJOS ŽEMĖS ŪKIO DEPARTAMENTO  
 APSKRITIES VALDYTOJO ADMINISTRACIJOS ŽEMĖTVARKOS IR GEODEZIJOS TARNYBA  
 APSKRITIES VALDYTOJO ADMINISTRACIJOS ŽEMĖTVARKOS IR GEODEZIJOS TARNYBOS  
 APSKRITIES VALDYTOJO ADMINISTRACIJOS ŽEMĖTVARKOS IR GEODEZIJOS TARNYBŲ  
 APSKRITIES VALDYTOJO ADMINISTRACIJOS ŽEMĖTVARKOS IR GEODEZIJOS  
 APSKRITIES VALDYTOJO ADMINISTRACIJOS  
 APSKRITIES VALDYTOJO IR VYRIAUSYBĖS ATSTOVO  
 APSKRITIES VALDYTOJO ĮGALIOJIMAI  
 APSKRITIES VALDYTOJO  
 APSKRITIES VALDYTOJUI  
 UTENOS APSKRITIES VALDYTOJO ADMINISTRACIJAI  
 UTENOS IR VILNIAUS APSKRIČIŲ VALDYTOJŲ ADMINISTRACIJOS  
 UTENOS IR VILNIAUS APSKRIČIŲ VALDYTOJŲ ADMINISTRACIJŲ  
 APSKRIČIŲ VALDYTOJAI  
 APSKRIČIŲ VALDYTOJAMS  
 APSKRIČIŲ VALDYTOJŲ ADMINISTRACIJOMS  
 APSKRIČIŲ VALDYTOJŲ ADMINISTRACIJOS ŽEMĖTVARKOS IR GEODEZIJOS TARNYBOS  
 APSKRIČIŲ VALDYTOJŲ ADMINISTRACIJOS  
 APSKRIČIŲ VALDYTOJŲ ADMINISTRACIJŲ ŽEMĖS ŪKIO DEPARTAMENTŲ  
 APSKRIČIŲ VALDYTOJŲ ADMINISTRACIJŲ  
 APSKRIČIŲ VALDYTOJŲ  
 VALDYTOJU IŠ LIETUVOS RESPUBLIKOS PUSĖS  
 ASIGNAVIMŲ VALDYTOJAI  
 ASIGNAVIMŲ VALDYTOJAMS  
 ASIGNAVIMŲ VALDYTOJŲ PAVADINIMAS  
 ASIGNAVIMŲ VALDYTOJŲ  
 VILNIAUS APSKRITIES VALDYTOJAS  
 VILNIAUS APSKRITIES VALDYTOJO ADMINISTRACIJA  
 VILNIAUS APSKRITIES VALDYTOJO ADMINISTRACIJOS  
 VILNIAUS APSKRITIES VALDYTOJO  
 VYTAUTAS V ŽEIMANTAS VILNIAUS APSKRITIES VALDYTOJO ADMINISTRACIJOS ATSTOVAS SPAUDAI  
 ATITINKAMOS APSKRITIES VALDYTOJAS ARBA JO ĮGALIOTAS APSKRITIES VALDYTOJO ADMINISTRACIJOS ŽEMĖTVARKOS IR GEODEZIJOS TARNYBOS VIRŠININKAS APSKRITIES VALDYTOJAS SAVO SPRENDIMU  
 ĮSTAIGŲ IR ORGANIZACIJŲ PAPRASTOSIOS NEPAPRASTOSIOS ASIGNAVIMŲ VALDYTOJŲ IŠLAIDOS  
 BANKO VALDYTOJAS  
 BANKO VALDYTOJO