Database of Lithuanian Nominal Phrases Dictionary is the first corpus-based dictionary of Lithuanian multi-word units.
The lexicon reflects a big variety of multi-word units: collocations, phrasal combinations, longer pieces of text (sometimes even several sentences). The identification of the nominal phrases is based on gravity counts in the 100m words Contemporary Corpus of Lithuanian Languages. The corpus reflects the written Lithuanian in the period of 1991-2002. The list of automatically identified MWU‘s was edited by linguists, only leaving meaningful and grammatically correct phrases that include at least one noun. The dictionary comprises almost 69 thousand nominal phrases.

Query


You can search for a specific word (word form), e.g. kompiuteris or kompiuterio, etc.
Adding of the beginning of the word, e.g. kompiuteris, will be queried with the phrase forms kompiuteris, kompiuteriais, kompiuterijos, kompiuterinių, etc.
Adding of the part of the word, e.g. kel, will be queried with the phrase forms keliu, iškelta, paskelbtas, pakelį, runkeliai, etc.
Adding of the end of the word, e.g. ris, will be queried with the phrase forms seseris, sandoris, duris, kuris, numeris, etc.

You can search for one or more of the word(s). You can search for parts of words indicating the stars (e.g. * nam nam * * nam *).
Finding of two or more word phrases, you can specify only those parts of those words (e.g. nam * gamyb* ).
You can search for a word with spaces, e.g., space, namas space, then there will queried phrases with words befor and after namas.
Adding of the lemma of the word, e.g. ministras will be queried phrases with other forms of this lemma, e.g. ministro, ministrą, ministru, etc.
You can search for the first word of the phrase, e.g., adding atominė, will be queried as atominė bomba, atomine elektrinė, atominė energetika, etc.
A B C Č D E Ę Ė F G H I Į Y J K L M N O P R S Š T U Ų Ū V Z Ž X

Query according to morphological features
Query according to morphological features(BETA)

Results
Phrase addition to leftPhrasePhrase addition to right
dėl transporto ir kitų paslaugų teikimo pervežant Kazachstano KROVINIUS PER KLAIPĖDOS VALSTYBINĮ JŪRŲ UOSTĄ  
 BUVUSI KAUNO VALSTYBINĖ įmonė 
 BUVUSI VALSTYBINĖ AKCINĖ ĮMONĖ  
 BUVUSI VALSTYBINĖ ĮMONĖ  
 BUVUSI VILNIAUS VALSTYBINĖ įmonė 
 BŪTINŲJŲ VAISTŲ IR MEDICINOS PAGALBOS PRIEMONIŲ KURIŲ IŠLAIDOS ARBA JŲ DALIS AMBULATORINIO GYDYMO METU KOMPENSUOJAMOS IŠ VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO AR VALSTYBĖS BIUDŽETO LĖŠŲ BEI SAVIVALDYBIŲ LĖŠŲ  
 BŪTINŲJŲ VAISTŲ IR MEDICINOS PAGALBOS PRIEMONIŲ KURIŲ VISOS IŠLAIDOS AR JŲ DALIS AMBULATORINIO GYDYMO METU KOMPENSUOJAMOS IŠ VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO AR VALSTYBĖS BIUDŽETO LĖŠŲ BEI SAVIVALDYBIŲ BIUDŽETŲ LĖŠŲ  
 BŪTINŲJŲ VAISTŲ IR MEDICINOS PAGALBOS PRIEMONIŲ KURIŲ VISOS IŠLAIDOS AR JŲ DALIS KOMPENSUOJAMA IŠ VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO IR LIETUVOS VALSTYBĖS BIUDŽETO BEI SAVIVALDYBIŲ BIUDŽETŲ  
 BŪTINŲJŲ VAISTŲ KURIŲ IŠLAIDOS ARBA JŲ DALIS AMBULATORINIO GYDYMO METU KOMPENSUOJAMOS IŠ VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO IR LIETUVOS VALSTYBĖS BIUDŽETO BEI SAVIVALDYBIŲ BIUDŽETŲ  
 BŪTINŲJŲ VAISTŲ KURIŲ IŠLAIDOS ARBA JŲ DALIS AMBULATORINIO GYDYMO METU KOMPENSUOJAMOS IŠ VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO VALSTYBĖS BIUDŽETO BEI SAVIVALDYBIŲ BIUDŽETŲ LĖŠŲ  
 DARBDAVYS SUDERINĘS SU VALSTYBINE DARBO INSPEKCIJA  
 DARBO PAJAMAS NUO KURIŲ SKAIČIUOJAMOS VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO ĮMOKOS  
 DRAUDŽIAMI VALSTYBINIU SOCIALINIU DRAUDIMU  
 DĖL KELIŲ TRANSPORTO PRIEMONIŲ VALSTYBINIŲ TECHNINIŲ APŽIŪRŲ  
 DĖL KLAIPĖDOS VALSTYBINIO JŪRŲ UOSTO RINKLIAVŲ  
 DĖL KONTROLĖS IR KAI KURIŲ KITŲ VALSTYBINIŲ INSTITUCIJŲ MATERIALINĖS BAZĖS STIPRINIMO IR DARBUOTOJŲ SKATINIMO  
 DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS AUKŠČIAUSIOSIOS TARYBOS NUTARIMO DĖL VALSTYBINIO LIETUVOS GYVENTOJŲ GENOCIDO TYRIMO CENTRO ĮSTEIGIMO IR LIETUVOS RESPUBLIKOS ĮSTATYMO DĖL YPATINGOS REIKŠMĖS ARCHYVŲ IŠSAUGOJIMO  
 DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS AUKŠČIAUSIOSIOS TARYBOS NUTARIMO DĖL VALSTYBINĖS PARAMOS ŽEMĖS ŪKIUI IR MIŠKŲ ŪKIUI  
 DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBINIŲ IR VALSTYBINIŲ AKCINIŲ ĮMONIŲ VALSTYBINIO KAPITALO  
 DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS ĮSTATYMO DĖL BUVUSIŲ LIETUVOS TSR VALSTYBINIŲ PROFESINIŲ SĄJUNGŲ TURTO  
 DĖL LIETUVOS VALSTYBINIO KOMERCINIO BANKO  
 DĖL LĖŠŲ GAUTŲ PRIVATIZAVUS VALSTYBINĮ TURTĄ  
 DĖL MOKESČIŲ UŽ VALSTYBINIUS GAMTOS IŠTEKLIUS  
 DĖL SPECIFINĖS PASKIRTIES VALSTYBINIŲ ĮMONIŲ SĄRAŠO  
 DĖL VALSTYBINIAMS GAMTOS PAMINKLAMS padarytos žalos nustatymo 
 DĖL VALSTYBINIO TURTO PIRMINIO PRIVATIZAVIMO  
 DĖL VALSTYBINIO TURTO PRIVATIZAVIMO AUKCIONŲ ORGANIZAVIMO  
 DĖL VALSTYBINIO TURTO PRIVATIZAVIMO SKELBIANT KONKURSUS  
 DĖL VALSTYBINIO TURTO PRIVATIZAVIMO UŽ LAISVAI KONVERTUOJAMĄ VALIUTĄ  
 DĖL VALSTYBINIŲ IR VALSTYBINIŲ AKCINIŲ ĮMONIŲ DARBUOTOJŲ VIDUTINIO DARBO UŽMOKESČIO DIDINIMO  
 DĖL VALSTYBINIŲ IR VALSTYBINIŲ AKCINIŲ ĮMONIŲ REORGANIZAVIMO Į AKCINES BENDROVES  
 DĖL VALSTYBINIŲ MOKSLO INSTITUTŲ  
 DĖL VALSTYBINIŲ VALSTYBINIŲ AKCINIŲ ĮMONIŲ VALSTYBINIŲ ĮSTAIGŲ IR ORGANIZACIJŲ  
 DĖL VALSTYBINĖS ATOMINĖS ENERGETIKOS SAUGOS INSPEKCIJOS  
 DĖL VALSTYBINĖS DARBO INSPEKCIJOS IR VALSTYBINĖS TECHNIKOS PRIEŽIŪROS TARNYBOS  
 DĖL VALSTYBINĖS KOMISIJOS LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBĖS SIENAI DELIMITUOTI  
 DĖL VALSTYBINĖS KOMISIJOS RYTŲ LIETUVOS PROBLEMOMS IŠNAGRINĖTI  
 DĖL VALSTYBINĖS MIŠKŲ TARNYBOS PAREIGŪNŲ  
 DĖL VALSTYBINĖS PARAMOS ŽEMĖS ŪKIUI IR MIŠKŲ ŪKIUI  
 DĖL VALSTYBINĖS ŽEMĖS NE ŽEMĖS ŪKIO VEIKLAI NUOMOS UŽSIENIO VALSTYBIŲ JURIDINIAMS BEI FIZINIAMS ASMENIMS IR BENDROMS SU UŽSIENIO KAPITALU  
 ENERGETIKOS VALSTYBINĖ INSPEKCIJA  
 ENERGETIKOS VALSTYBINĖS INSPEKCIJOS  
... MIESTO RAJONO VALSTYBINEI MOKESČIŲ INSPEKCIJAI  
... MIESTO RAJONO VALSTYBINIO ŽEMĖS KADASTRO DUOMENŲ REGISTRE  
... MIESTO RAJONO VALSTYBINĖ MOKESČIŲ INSPEKCIJA  
 FINANSŲ MINISTERIJOS VALSTYBINEI MOKESČIŲ INSPEKCIJAI  
 FORMĄ NUSTATO VALSTYBINĖ VAISTŲ KONTROLĖS TARNYBA  
 GALI BŪTI NAUDOJAMOS IR VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO VALDYBOS VEIKLOS PAJAMOS  
 GARGŽDŲ VALSTYBINEI NAFTOS GEOLOGIJOS įmonei 
 GARGŽDŲ VALSTYBINĖ NAFTOS GEOLOGIJOS įmonė 
 GAUNANTIEMS ARBA TURINTIEMS TEISĘ GAUTI VALSTYBINĘ SOCIALINIO DRAUDIMO PENSIJĄ  
 GAUTŲ PASKOLŲ BEI KITŲ VALSTYBINIŲ FONDŲ LĖŠŲ  
 GAVUS LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSIOJO VALSTYBINIO GYDYTOJO HIGIENISTO pavaduotojui; nutarimu 
leisti įplaukti Į KLAIPĖDOS VALSTYBINĮ JŪRŲ UOSTĄ  
 GRĄŽINA VALSTYBINĖ MOKESČIŲ INSPEKCIJA  
 GYVENAMOSIOS VIETOS VALSTYBINEI MOKESČIŲ INSPEKCIJAI  
 GYVENAMŲJŲ NAMŲ Į VALSTYBINIO AR VISUOMENINIO BUTŲ FONDO BUTUS  
 IGNALINOS VALSTYBINĖS ATOMINĖS ELEKTRINĖS APSAUGOS  
 IGNALINOS VALSTYBINĖS ATOMINĖS ELEKTRINĖS  
 INSPEKCIJAI PRIE VALSTYBINĖS KONKURENCIJOS IR VARTOTOJŲ TEISIŲ GYNIMO TARNYBOS  
 INSPEKCIJĄ PRIE VALSTYBINĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS TARNYBOS  
 IŠMOKOS IŠ VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO LĖŠŲ  
 IŠNUOMOTŲ PASTATŲ AR PATALPŲ ATSKYRIMO NUO VALSTYBINĖS ĮMONĖS PROJEKTĄ  
 JONAVOS VALSTYBINĖS GELŽBETONIO KONSTRUKCIJŲ GAMYKLOS  
 JONAVOS VALSTYBINĖS ĮMONĖS AZOTAS  
 JURIDINIAMS ASMENIMS ĮTRAUKTIEMS Į MINISTERIJŲ DEPARTAMENTŲ IR KITŲ VALSTYBINIŲ TARNYBŲ klasifikatorių 
 KAUNO APSKRITIES VALSTYBINĖ MOKESČIŲ INSPEKCIJA  
 KAUNO APSKRITIES VALSTYBINĖS MAISTO IR VETERINARIJOS TARNYBOS  
 KAUNO APSKRITIES VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS KAUNO SKYRIAUS  
 KAUNO APSKRITIES VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS VIRŠININKĖ V ŽUROMSKAITĖ 
 KAUNO APSKRITIES VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS ŠVIETIMO IR KONSULTAVIMO SKYRIAUS VIRŠININKĖ  
 KAUNO APSKRITIES VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS ŠVIETIMO IR KONSULTAVIMO SKYRIAUS VYR INSPEKTORĖ  
 KAUNO APSKRITIES VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS ŠVIETIMO IR KONSULTAVIMO SKYRIAUS VYRIAUSIOJI mokesčių inspektorė 
 KAUNO APSKRITIES VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS ŠVIETIMO IR KONSULTAVIMO SKYRIAUS VYRIAUSIOJI INSPEKTORĖ  
 KAUNO APSKRITIES VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS ŠVIETIMO IR KONSULTAVIMO  
 KAUNO APSKRITIES VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS  
 KAUNO M VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS  
 KAUNO MIESTO VALSTYBINĖ MOKESČIŲ INSPEKCIJA  
 KAUNO MIESTO VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS  
 KAUNO RAJONO VALSTYBINĖ MOKESČIŲ INSPEKCIJA  
 KAUNO RAJONO VALSTYBINĖS BUITINIŲ PASLAUGŲ ĮMONĖS  
 KAUNO VALSTYBINIAME AKADEMINIAME DRAMOS TEATRE  
 KAUNO VALSTYBINIO pieno kombinato; istorijos muziejaus; lėlių teatro; muzikinio teatro 
 KAUNO VALSTYBINIO AKADEMINIO DRAMOS TEATRO  
 KAUNO VALSTYBINIO CHORO  
 KAUNO VALSTYBINIS muzikinis teatras; pieno kombinatas 
 KAUNO VALSTYBINIS AKADEMINIS DRAMOS TEATRAS  
 KAUNO VALSTYBINIS CHORAS  
 KAUNO VALSTYBINĖ įmonė; konservų įmonė; maisto ir veterinarijos tarnyba 
... MINISTERIJOS SEKRETORIUS VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS VIRŠININKAS S ČIPKUS 
 KELIŲ TRANSPORTO PRIEMONIŲ VALSTYBINIŲ TECHNINIŲ APŽIŪRŲ  
 KITOMIS VALSTYBINĖMIS TARNYBOMIS  
 KLAIPĖDOS R VALSTYBINĖS AKCINĖS ĮMONĖS  
 KLAIPĖDOS VALSTYBINIAM JŪRŲ UOSTUI PLĖTOTI  
 KLAIPĖDOS VALSTYBINIAM JŪRŲ UOSTUI  
 KLAIPĖDOS VALSTYBINIAME JŪRŲ UOSTE  
 KLAIPĖDOS VALSTYBINIO JŪRŲ UOSTO DIREKCIJA  
 KLAIPĖDOS VALSTYBINIO JŪRŲ UOSTO DIREKCIJAI  
 KLAIPĖDOS VALSTYBINIO JŪRŲ UOSTO DIREKCIJOS  
 KLAIPĖDOS VALSTYBINIO JŪRŲ UOSTO KAPITONO  
 KLAIPĖDOS VALSTYBINIO JŪRŲ UOSTO KOMPLEKSO MUITINĖS PRIEŽIŪROS ZONOJE  
 KLAIPĖDOS VALSTYBINIO JŪRŲ UOSTO KOMPLEKSO MUITINĖS PRIEŽIŪROS ZONOSE  
 KLAIPĖDOS VALSTYBINIO JŪRŲ UOSTO KOMPLEKSO MUITINĖS PRIEŽIŪROS  
 KLAIPĖDOS VALSTYBINIO JŪRŲ UOSTO PLĖTOJIMO  
 KLAIPĖDOS VALSTYBINIO JŪRŲ UOSTO TERITORIJOJE  
 KLAIPĖDOS VALSTYBINIO JŪRŲ UOSTO TERITORIJOS NUOMOS  
 KLAIPĖDOS VALSTYBINIO JŪRŲ UOSTO  
 KLAIPĖDOS VALSTYBINIS jūrų uostas; kartono kombinatas 
 KLAIPĖDOS VALSTYBINĖS AKCINĖS ĮMONĖS PIENAS  
 KLAIPĖDOS VALSTYBINĖS LAIVŲ KROVOS DARBŲ  
 KLAIPĖDOS VALSTYBINĖS NAFTOS ĮMONĖS TERITORIJOJE  
persiregistruoti Į VALSTYBINES AR VALSTYBINES AKCINES ĮMONES  
 KOMPENSUOJAMA IŠ VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO LĖŠŲ  
 KONKRETŲ RINKLIAVOS DYDĮ NUSTATO MINISTERIJA VALSTYBINĖ TARNYBA  
 KONKRETŲ ŠIOS VALSTYBINĖS RINKLIAVOS DYDĮ NUSTATO MIESTO RAJONO VALDYBA UŽ LEIDIMĄ PREKIAUTI ... 
 LAIKINIEJI VALSTYBINIAI NUMERIO ŽENKLAI  
 LAISVOS VALSTYBINĖS ŽEMĖS FONDO ŽEMĖJE  
 LAISVOS VALSTYBINĖS ŽEMĖS FONDO ŽEMĖS AR MIŠKO PLOTAS  
 LAZDIJŲ RAJONO VALSTYBINĖS TIEKIMO ĮMONĖS  
stoti kitos valstybės KARINĖN TARNYBON AR DIRBTI PAREIGŪNU VALSTYBINĖJE TARNYBOJE  
 LIETUVOS RESPUBLIKOS AUKŠČIAUSIOSIOS TARYBOS NUTARIMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBINIO TURTO PIRMINIO PRIVATIZAVIMO ĮSTATYMO ĮSIGALIOJIMO  
 LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO  
 LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO ĮSTATYME ARBA LIETUVOS RESPUBLIKOS PARAMOS ŠEIMAI valstybinių pašalpų įstatyme 
 LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBINIS PATENTŲ BIURAS  
 LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBINĖS DELEGACIJOS TARPVALSTYBINĖMS DERYBOMS SU TSR SĄJUNGA  
 LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSIASIS VALSTYBINIS DARBO INSPEKTORIUS  
 LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSIASIS VALSTYBINIS GYDYTOJAS HIGIENISTAS  
 LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSIOJO VALSTYBINIO GYDYTOJO HIGIENISTO  
 LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS IR KITŲ VALSTYBINIŲ TARNYBŲ VADOVŲ  
 LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO EKONOMINIŲ SANTYKIŲ VALSTYBINIO REGULIAVIMO  
 LIETUVOS VALSTYBINIAME KOMERCINIAME BANKE  
 LIETUVOS VALSTYBINIO socialinio draudimo fondo biudžeto sudarymo ir vykdymo taisyklių; turto pirminio privatizavimo įstatymo 
 LIETUVOS VALSTYBINIO ARCHYVŲ FONDO DOKUMENTŲ  
 LIETUVOS VALSTYBINIO ARCHYVŲ FONDO  
 LIETUVOS VALSTYBINIO KOMERCINIO BANKO KAUNO SKYRIAUS  
 LIETUVOS VALSTYBINIO KOMERCINIO BANKO KAUNO SKYRIUJE  
 LIETUVOS VALSTYBINIO KOMERCINIO BANKO  
 LIETUVOS VALSTYBINIS akademinis dramos teatras; augalų veislių tyrimo centras 
 LIETUVOS VALSTYBINĘ VĖLIAVĄ  
 LIETUVOS VALSTYBINĖ energetikos sistema 
 LIETUVOS VALSTYBINĖ KOKYBĖS INSPEKCIJA  
 LIETUVOS VALSTYBINĖ MOKESČIŲ INSPEKCIJA PRIE LIETUVOS FINANSŲ MINISTERIJOS  
 LIETUVOS VALSTYBINĖS PRIVATIZAVIMO AGENTŪROS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS  
 LIETUVOS VALSTYBINĖS ŽVEJYBOS LAIVYNO ĮMONĖS JŪRA  
 MAŽEIKIŲ VALSTYBINĖ NAFTOS PERDIRBIMO ĮMONĖ NAFTA  
 MAŽEIKIŲ VALSTYBINĖS NAFTOS PERDIRBIMO ĮMONĖS NAFTA  
 MAŽEIKIŲ VALSTYBINĖS ĮMONĖS NAFTA  
tas laikotarpis nebus įskaitytas Į VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO STAŽĄ  
 MIESTŲ AR RAJONŲ VALDYBŲ VALSTYBINIŲ VALSTYBINIŲ AKCINIŲ ĮMONIŲ VALSTYBINIŲ ĮSTAIGŲ IR ORGANIZACIJŲ  
 MIESTŲ IR RAJONŲ VALSTYBINIŲ MOKESČIŲ INSPEKCIJŲ  
 MIESTŲ IR RAJONŲ VALSTYBINĖMS MOKESČIŲ INSPEKCIJOMS  
 MIESTŲ RAJONŲ VALSTYBINIŲ MOKESČIŲ INSPEKCIJŲ  
 MIESTŲ RAJONŲ VALSTYBINĖMS MOKESČIŲ INSPEKCIJOMS  
 MIESTŲ RAJONŲ VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS  
 MINISTERIJOMS DEPARTAMENTAMS IR KITOMS VALSTYBINĖMS TARNYBOMS  
 MINISTERIJOMS DEPARTAMENTAMS KITOMS VALSTYBINĖMS TARNYBOMS BEI INSTITUCIJOMS  
 MINISTERIJOMS DEPARTAMENTAMS KITOMS VALSTYBINĖMS TARNYBOMS BEI SAVIVALDYBĖMS  
 MINISTERIJOMS DEPARTAMENTAMS KITOMS VALSTYBINĖMS TARNYBOMS  
 MINISTERIJOMS IR KITOMS VALSTYBINĖMS INSTITUCIJOMS  
 MINISTERIJOS STRUKTŪRINIŲ PADALINIŲ DEPARTAMENTŲ TARNYBŲ IR INSPEKCIJŲ PRIE MINISTERIJOS KITŲ JAI PAVALDŽIŲ ĮSTAIGŲ BEI ORGANIZACIJŲ JOS REGULIAVIMO SRIČIAI PRISKIRTŲ VALSTYBINIŲ ĮMONIŲ VADOVUS  
 MINISTERIJŲ DEPARTAMENTŲ IŠ VISO IŠ JŲ VALSTYBINIŲ TARNYBŲ ĮMONIŲ ĮSTAIGŲ IR ORGANIZACIJŲ PAPRASTOSIOS NEPAPRASTOSIOS ASIGNAVIMŲ VALDYTOJŲ IŠLAIDOS IŠLAIDOS PAVADINIMAS IŠ VISO IŠ JŲ DARBO UŽMOKESČIUI  
 MINISTERIJŲ DEPARTAMENTŲ KITŲ VALSTYBINIŲ TARNYBŲ  
 MINISTERIJŲ IR KITŲ VALSTYBINIŲ TARNYBŲ  
 MIŠKŲ URĖDIJŲ IR VALSTYBINIŲ PARKŲ  
 MIŠKŲ URĖDIJŲ VALSTYBINIŲ PARKŲ IR KITŲ MIŠKO VALDYTOJŲ  
 MOKA VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO VALDYBOS TERITORINIAI SKYRIAI  
 MOKA VALSTYBINĘ KALBĄ  
 MOKESTIS UŽ VALSTYBINIUS GAMTOS IŠTEKLIUS  
 MOKESČIAI UŽ VALSTYBINIUS GAMTOS IŠTEKLIUS IR APLINKOS TERŠIMĄ  
 MOKESČIO UŽ VALSTYBINĮ KAPITALĄ  
 MOKESČIŲ UŽ VALSTYBINIUS GAMTOS IŠTEKLIUS IŠSKYRUS ... 
 MOKESČIŲ UŽ VALSTYBINIUS GAMTOS IŠTEKLIUS  
 MOKSLININKŲ VALSTYBINIŲ PENSIJŲ  
Į Kauno apskrities VALSTYBINĘ MOKESČIŲ INSPEKCIJĄ KREIPIASI DAUG MOKESČIŲ MOKĖTOJŲ  
 NAUJOSIOS AKMENĖS VALSTYBINĖS AUTOTRANSPORTO ĮMONĖS  
įmokos Į VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO BIUDŽETĄ  
 NEGYVENAMŲJŲ PASTATŲ AR PATALPŲ ATSKYRIMO NUO VALSTYBINĖS ĮMONĖS  
 NEKOMERCINIŲ LAIVŲ ĮPLAUKIMO Į KLAIPĖDOS VALSTYBINĮ JŪRŲ UOSTĄ IR BUVIMO  
 NEPAŽEIDĖ VIEŠŲJŲ IR PRIVAČIŲ INTERESŲ DERINIMO VALSTYBINĖJE TARNYBOJE ĮSTATYMO  
įtraukti Į VALSTYBINĮ REGISTRĄ kasos aparatai 
 NUOSAVYBĖ IR VALSTYBINĖ NUOSAVYBĖ  
 NURODOMAS SUTRUMPINTAS GARANTIJOS PAVADINIMAS DP DRAUDIMO POLISAS ARBA DRAUDIMO ORGANIZACIJOS GARANTINIS RAŠTAS BG BANKO LAIDAVIMO DOKUMENTAS BB BENDROJI GARANTIJA PG PATIKIMO ŪKIO SUBJEKTO GARANTINIS RAŠTAS GN KAI GARANTIJA NETAIKOMA LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS MUITINĖS DEPARTAMENTO AR KITOS VALSTYBINĖS INSTITUCIJOS SPRENDIMU  
 NUSTATYTO DYDŽIO VALSTYBINĘ RINKLIAVĄ  
 NUSTATYTOJO DYDŽIO VALSTYBINĘ RINKLIAVĄ  
 PAGAL LIETUVOS RESPUBLIKOS LAIKINĄJĮ ĮSTATYMĄ DĖL PRIVATAUS KAPITALO KAUPIMO VALSTYBINĖSE ĮMONĖSE  
 PAGAL LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBINIO TURTO PIRMINIO PRIVATIZAVIMO ĮSTATYMĄ  
 PAGAL VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO VALDYBOS TERITORINIŲ SKYRIŲ inkasavimo pavedimus 
 PAGAL VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO ĮSTATYMĄ  
 PAGAL VALSTYBINIO TURTO PIRMINIO PRIVATIZAVIMO ĮSTATYMĄ  
 PAGAL VALSTYBINIŲ SOCIALINIO DRAUDIMO PENSIJŲ ĮSTATYMĄ  
 PAIMTA Į VALSTYBINĮ ŽEMĖS FONDĄ  
 PAJAMŲ MOKESČIO IR VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO ĮMOKŲ APSKAIČIAVIMO IR MOKĖJIMO  
 PALANGOS VALSTYBINĖS VANDENS TIEKIMO ĮMONĖS  
 PALŪKANOS UŽ VALSTYBINIO KAPITALO NAUDOJIMĄ  
 PALŪKANOS UŽ VALSTYBINĮ KAPITALĄ  
 PALŪKANŲ UŽ VALSTYBINIO KAPITALO NAUDOJIMĄ  
 PAREIGŪNŲ IR KARIŲ VALSTYBINIŲ PENSIJŲ  
 PAREIGŪNŲ IR KARIŲ VALSTYBINĖS PENSIJOS UŽ TARNYBĄ  
 PAREIGŪNŲ IR KARIŲ VALSTYBINĖS PENSIJOS  
 PASIENIO IR TRANSPORTO VALSTYBINĖS VETERINARIJOS TARNYBOS  
 PASVALIO VALSTYBINĖS BUITINIŲ PASLAUGŲ ĮMONĖS  
 PATEIKIAMI KARTU SU VERTIMAIS Į VALSTYBINĘ KALBĄ  
 ADMINISTRACIJA IR KITOS VALSTYBINĖS INSTITUCIJOS  
 PATEIKTI VALSTYBINEI PAMINKLOSAUGOS KOMISIJAI INFORMACIJĄ  
 PATVIRTINTA LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBINĖS DARBO INSPEKCIJOS  
 PATVIRTINTŲ VALSTYBINIO IR VISUOMENINIO BUTŲ FONDO PRIVATIZAVIMO  
 PAVOJINGŲ IR YPAČ PAVOJINGŲ UŽKREČIAMŲJŲ LIGŲ PROFILAKTIKOS IR KONTROLĖS VALSTYBINĖS STRATEGIJOS  
 PAŽEIDĖ VIEŠŲJŲ IR PRIVAČIŲ INTERESŲ DERINIMO VALSTYBINĖJE TARNYBOJE ĮSTATYMĄ  
 PER LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBINĘ SIENĄ  
 PER VALSTYBINĘ SIENĄ  
 PER VALSTYBINĘ TELEVIZIJĄ  
 PERIODINIŲ LEIDINIŲ LAIKRAŠČIŲ ŽURNALŲ LEIDYKLŲ PERIODINIŲ LEIDINIŲ REDAKCIJŲ KURIOS NUOMOJA AR KITAIP TEISĖTAI FAKTIŠKAI NAUDOJA VALSTYBINIO REGULIAVIMO SRIČIAI PRISKIRTAS PATALPAS  
 PERKAMA IŠ LIETUVOS VALSTYBINĖS ENERGETIKOS SISTEMOS  
 AGROCHEMIJA VALSTYBINĖ TARPRAJONINĖ AGROSERVISO ĮMONĖ  
 PIRKIMO PARDAVIMO OBJEKTAS YRA VALSTYBINIO IR VISUOMENINIO BUTŲ FONDO gyvenamieji namai 
 PIRMOJO AR ANTROJO LAIPSNIO VALSTYBINĘ PENSIJĄ  
 PIRMOJO LAIPSNIO VALSTYBINES PENSIJAS  
 POLICIJOS IR ARBA VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PAREIGŪNAI  
 AKCINIŲ BENDROVIŲ UŽDARŲJŲ AKCINIŲ BENDROVIŲ IR VALSTYBINIŲ AKCINIŲ ĮMONIŲ ĮSTATŲ  
 AKCINIŲ BENDROVIŲ UŽDARŲJŲ AKCINIŲ BENDROVIŲ VALSTYBINIŲ AKCINIŲ ĮMONIŲ TAIP PAT JŲ FILIALŲ  
JOLANTA ŠUKYTĖ KAUNO APSKRITIES VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS VYR INSPEKTORĖ  
JOLANTA ŠUKYTĖ KAUNO APSKRITIES VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS VYRIAUSIOJI inspektorė 
JOLANTA ŠUKYTĖ KAUNO APSKRITIES VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS ŠVIETIMO IR KONSULTAVIMO SKYRIAUS VYR INSPEKTORĖ  
JOLANTA ŠUKYTĖ KAUNO APSKRITIES VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS ŠVIETIMO IR KONSULTAVIMO SKYRIAUS VYRIAUSIOJI INSPEKTORĖ  
 AKCINĖS BENDROVĖS LIETUVOS VALSTYBINIO KOMERCINIO BANKO  
 PRAŠOME ATVYKTI Į KAUNO APSKRITIES VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS KAUNO SKYRIŲ  
 AKTUS DĖL VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO ĮMOKŲ BAUDŲ IR DELSPINIGIŲ  
 PRIEŽIŪRĄ VYKDO VALSTYBINĖ VISUOMENĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS TARNYBA  
 PRITARTA LIETUVOS RESPUBLIKOS ĮSTATYMO DĖL VALSTYBINĖS VALDŽIOS IR VALDYMO INSTITUCIJŲ SAVIVALDOS INSTITUCIJŲ VALSTYBĖS IR SAVIVALDYBIŲ ĮMONIŲ ĮSTAIGŲ IR ORGANIZACIJŲ NENAUDOJAMO ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO NURAŠYMO  
 PRIVALOMOJO SVEIKATOS DRAUDIMO IR VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO  
 PRIVALOMOJO VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO IR SVEIKATOS DRAUDIMO ĮMOKAS  
 PRIVALOMOJO VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO ĮMOKAS  
 PRIVALOMOJO VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO ĮMOKŲ SUMOS  
 PRIVALOMOJO VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO ĮMOKŲ  
 PRIVALOMUOJU VALSTYBINIU SOCIALINIU DRAUDIMU  
 PRIVALOMŲJŲ ĮMOKŲ Į VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO BIUDŽETĄ  
 PRIVALĖS TURĖTI NE MAŽIAU KAIP TREJUS METUS VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO STAŽO  
 PRIVATIZAVIMO KOMISIJOS IR LIETUVOS VALSTYBINĖS PRIVATIZAVIMO AGENTŪROS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS  
 PRIVATIZAVUS VALSTYBINĘ AR VALSTYBINĘ AKCINĘ ĮMONĘ  
 PRIVATIZUOJAMOS LIETUVOS VALSTYBINĖS ENERGETIKOS SISTEMOS ĮMONĖS AKCIJŲ  
 PRIVATIZUOJAMŲ VALSTYBINIŲ IR VALSTYBINIŲ AKCINIŲ ĮMONIŲ  
 PRIVATIZUOTI PAGAL LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBINIO TURTO PIRMINIO PRIVATIZAVIMO ĮSTATYMĄ  
 RAJONO MIESTO VALSTYBINIO ŽEMĖS KADASTRO DUOMENŲ REGISTRE  
 REGISTRAVIMO DOKUMENTAI IR VALSTYBINIAI NUMERIO ŽENKLAI  
 REGISTRAVIMO DOKUMENTŲ IR VALSTYBINIŲ NUMERIO ŽENKLŲ  
 RENGINIUOSE SUSIJUSIUOSE SU VALSTYBINĖS KALBOS ĮSTATYMO ĮGYVENDINIMU  
 AMBULATORINIO GYDYMO METU KOMPENSUOJAMOS IŠ VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO IR VALSTYBĖS AR SAVIVALDYBIŲ BIUDŽETŲ LĖŠŲ  
 AMBULATORINIO GYDYMO METU KOMPENSUOJAMOS IŠ VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO LĖŠŲ  
 SANATORINIŲ KURORTINIŲ ĮSTAIGŲ IR POILSIO NAMŲ VALDYTŲ BUVUSIŲ LIETUVOS TSR VALSTYBINIŲ PROFESINIŲ SĄJUNGŲ NUOSAVYBĖS NUSTATYMO  
 SAVIVALDYBIŲ VALSTYBINIŲ ĮMONIŲ IR ORGANIZACIJŲ GYVENAMŲJŲ PATALPŲ PARDAVIMO PAGAL LIETUVOS RESPUBLIKOS GYVENTOJŲ APSIRŪPINIMO GYVENAMOSIOMIS PATALPOMIS ĮSTATYMĄ  
 SAVIVALDYBĖS MERAS VALDYBA AR KITAS VALSTYBINĖS ŽEMĖS VALDYTOJAS  
 SERTIFIKATUS IŠDUODA VALSTYBINĖ KELIŲ TRANSPORTO INSPEKCIJA PRIE SUSISIEKIMO MINISTERIJOS TOLIAU INSPEKCIJA  
VIRGINIJA VANAGIENĖ KAUNO APSKRITIES VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS ŠVIETIMO IR KONSULTAVIMO SKYRIAUS INSPEKTORĖ  
 SKAIČIUOJAMOS PRIVALOMOJO VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO ĮMOKOS  
 SKIRIA IR MOKA VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO VALDYBOS TERITORINIAI SKYRIAI  
 SOCIALINIO DRAUDIMO ĮSTAIGŲ PAREIGŪNŲ REIKALAVIMŲ DĖL VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO ĮMOKŲ MOKĖJIMO  
 SPECIALIŲJŲ REIKALAVIMŲ VALSTYBINĖS PRIEŽIŪROS INSTITUCIJA  
 SPECIFINĖS PASKIRTIES VALSTYBINIŲ ĮMONIŲ  
 SPECIFINĖS PASKIRTIES VALSTYBINĘ ĮMONĘ  
 STATYBOS SPECIALIŲJŲ REIKALAVIMŲ VALSTYBINĖS PRIEŽIŪROS TVARKA  
 STATYBOS VALSTYBINĖS PRIEŽIŪROS TARNYBOS PAŽYMĄ  
 STATYBOS VALSTYBINĖS PRIEŽIŪROS  
 SUSIJUSIŲ SU VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO įmokomis ir išmokomis 
 SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJA IR VALSTYBINĖ LIGONIŲ KASA  
 SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJOS IR VALSTYBINĖS LIGONIŲ KASOS  
 TARNAUTOJAI IR PAREIGŪNAI TURI MOKĖTI VALSTYBINĘ KALBĄ PAGAL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS NUSTATYTAS kategorijas 
 APDRAUSTŲJŲ VALSTYBINIU SOCIALINIU DRAUDIMU ĮSKAITOS TAISYKLIŲ  
 APDRAUSTŲJŲ VALSTYBINIU SOCIALINIU DRAUDIMU ĮSKAITOS  
 TAUPOMOJO BANKO KITŲ BANKŲ IR VALSTYBINIO DRAUDIMO  
 TAURIŲJŲ METALŲ IR BRANGAKMENIŲ VALSTYBINĖS PRIEŽIŪROS INSTITUCIJOS  
 TAURIŲJŲ METALŲ IR BRANGAKMENIŲ VALSTYBINĖS PRIEŽIŪROS PAREIGŪNAI PADARIUS ŠIO KODEKSO 193 -0 1 straipsnyje numatytus teisės pažeidimus 
 TAURIŲJŲ METALŲ IR BRANGAKMENIŲ VALSTYBINĖS PRIEŽIŪROS  
 TEISĖ GAUTI VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO SENATVĖS PENSIJĄ  
 TEISĖ GAUTI VALSTYBINĘ SOCIALINIO DRAUDIMO PENSIJĄ  
 TERITORINEI VALSTYBINEI MOKESČIŲ INSPEKCIJAI  
 TERITORINIŲ VALSTYBINIŲ MOKESČIŲ INSPEKCIJŲ  
 TERITORINĖ VALSTYBINĖ MOKESČIŲ INSPEKCIJA PRIVALO PATIKRINTI  
 TERITORINĖ VALSTYBINĖ MOKESČIŲ INSPEKCIJA  
 TERITORINĖMS VALSTYBINĖMS MOKESČIŲ INSPEKCIJOMS  
 TERITORINĖS VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS GALI IŠDUOTI ĮMONĖMS  
 TERITORINĖS VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS IR VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO ĮSTAIGOS  
 TERITORINĖS VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PAŽYMA KAD DEKLARUOTOS PAJAMOS IR SUMOKĖTI MOKESČIAI  
 TERITORINĖS VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS VIRŠININKAS  
 TERITORINĖS VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS  
 TO MIESTO RAJONO VALSTYBINEI MOKESČIŲ INSPEKCIJAI  
 TRAKTORIŲ SAVAEIGIŲ VAŽIUOKLIŲ TRAKTORIŲ PRIEKABŲ KELIŲ TIESIMO MAŠINŲ IR KITOS ŽEMĖS ŪKIO TECHNIKOS VALSTYBINĖS PRIEŽIŪROS  
 TRIŠALĖS KOMISIJOS PRIE VALSTYBINĖS DARBO INSPEKCIJOS  
 TURI BŪTI PRISKIRTA PRIE VALSTYBINIO KAPITALO REZERVO  
 TURI TEISĘ GAUTI VALSTYBINĘ SOCIALINIO DRAUDIMO NAŠLIŲ PENSIJĄ  
 TVARKO LAISVOS VALSTYBINĖS ŽEMĖS FONDĄ IŠSKYRUS ŽEMĘ PERDUOTĄ VALDYTI SAVIVALDOS INSTITUCIJOMS  
 APSKAIČIUOJAMAS PAGAL VALSTYBINIŲ INSTITUCIJŲ NUSTATYTAS KAINAS  
 TVARKĄ NUSTATO VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO VALDYBA  
 APSKRITIES VALDYTOJO ADMINISTRACIJOS VALSTYBINĖS STATYBOS INSPEKCIJOS  
 APSKRITIES VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS MIESTO RAJONO SKYRIUI  
 APSKRITIES VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS SKYRIUI  
apskrities valdytojas gali parduoti arba išnuomoti naujus VALSTYBINĖS ŽEMĖS SKLYPUS NE AUKCIONO TVARKA kaimo vietovėje 
 UŽ VALSTYBINIŲ TECHNINIŲ APŽIŪRŲ ATLIKIMĄ  
 APSKRIČIŲ VALSTYBINIŲ MOKESČIŲ INSPEKCIJŲ  
 APSKRIČIŲ VYRIAUSIEJI VALSTYBINIAI GYDYTOJAI HIGIENISTAI IR JŲ PAVADUOTOJAI  
 APSKRIČIŲ VYRIAUSIEJI VALSTYBINIAI GYDYTOJAI HIGIENISTAI  
 UŽKREČIAMŲJŲ LIGŲ PROFILAKTIKOS IR KONTROLĖS VALSTYBINĖS STRATEGIJOS  
 UŽPILDO VALSTYBINIS PATENTŲ BIURAS  
 UŽSIENIO REIKALŲ MINISTERIJOS VALSTYBINIO IR DIPLOMATINIO PROTOKOLO  
 VADOVAUJANTIS NUSTATYTĄJA TVARKA PATVIRTINTAIS VALSTYBINIO TURTO PRIVATIZAVIMO SKELBIANT VIEŠĄ ARBA UŽDARĄ AKCIJŲ PASIRAŠYMĄ NUOSTATAIS  
 VADOVAUJANTIS VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO PAŠALPŲ nuostatais 
 VADOVAUJANTIS VALSTYBINIO TURTO PIRMINIO PRIVATIZAVIMO ĮSTATYMU  
 VAISTINĖ VALSTYBINĖ  
 VALSTYBINE KAINŲ IR KONKURENCIJOS TARNYBA PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS  
 VALSTYBINE KALBA  
 VALSTYBINE ŠVENTE  
 VALSTYBINE ŽEME  
 VALSTYBINEI AKCINEI ĮMONEI  
 VALSTYBINEI DARBO INSPEKCIJAI  
 VALSTYBINEI DRAUDIMO PRIEŽIŪROS TARNYBAI PRIE FINANSŲ MINISTERIJOS  
 VALSTYBINEI DRAUDIMO ĮSTAIGAI  
 VALSTYBINEI FIRMAI ŽALVARIS  
 VALSTYBINEI INSTITUCIJAI  
 VALSTYBINEI KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS komisijai 
 VALSTYBINEI KAINŲ IR KONKURENCIJOS TARNYBAI PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS  
 VALSTYBINEI KAINŲ IR KONKURENCIJOS TARNYBAI  
 VALSTYBINEI KOMISIJAI  
 VALSTYBINEI KONKURENCIJOS IR VARTOTOJŲ TEISIŲ GYNIMO TARNYBAI PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS  
 VALSTYBINEI LIGONIŲ KASAI  
 VALSTYBINEI MOKESČIŲ INSPEKCIJAI IR STATISTIKOS DEPARTAMENTUI  
 VALSTYBINEI MOKESČIŲ INSPEKCIJAI IR VALSTYBĖS DOKUMENTŲ TECHNOLOGINĖS APSAUGOS TARNYBAI  
 VALSTYBINEI MOKESČIŲ INSPEKCIJAI PRIE FINANSŲ MINISTERIJOS  
 VALSTYBINEI MOKESČIŲ INSPEKCIJAI  
 VALSTYBINEI MOKSLO STUDIJŲ IR TECHNOLOGIJŲ TARNYBAI  
 VALSTYBINEI NAFTOS PERDIRBIMO ĮMONEI NAFTA  
 VALSTYBINEI PAMINKLOSAUGOS KOMISIJAI  
 VALSTYBINEI SOCIALINIO DRAUDIMO PENSIJAI SKIRTI  
 VALSTYBINEI VAISTŲ KONTROLĖS TARNYBAI  
 VALSTYBINEI ĮMONEI LIETUVOS DUJOS IR GARGŽDŲ VALSTYBINEI NAFTOS GEOLOGIJOS įmonės 
 VALSTYBINEI ĮMONEI LIETUVOS DUJOS  
 VALSTYBINEI ĮMONEI LIETUVOS GELEŽINKELIAI  
 VALSTYBINEI ĮMONEI LIETUVOS VALSTYBINĖ ENERGETIKOS SISTEMA  
 VALSTYBINEI ĮMONEI  
 VALSTYBINES INSTITUCIJAS  
 VALSTYBINES PAREIGAS  
 VALSTYBINES PENSIJAS  
 VALSTYBINES PROGRAMAS  
 VALSTYBINES TECHNINES APŽIŪRAS  
 VALSTYBINES ĮMONES  
 VALSTYBINES ĮSTAIGAS  
 VALSTYBINES ŠVIETIMO KULTŪROS KŪNO KULTŪROS IR SPORTO departamentas 
 VALSTYBINIAI APLINKOS APSAUGOS INSPEKTORIAI  
 VALSTYBINIAI ARCHYVAI  
 VALSTYBINIAI BANKAI  
 VALSTYBINIAI EGZAMINAI  
 VALSTYBINIAI KOMERCINIAI BANKAI  
 VALSTYBINIAI MIŠKAI  
 VALSTYBINIAI MOKSLO INSTITUTAI  
 VALSTYBINIAI NOTARAI IR KITI PAREIGŪNAI ATLIEKANTYS NOTARINIUS VEIKSMUS  
 VALSTYBINIAI NUMERIAI  
 VALSTYBINIAI NUMERIO ŽENKLAI PAGAMINTI IŠ KARTONO  
 VALSTYBINIAI NUMERIO ŽENKLAI  
 VALSTYBINIAI VETERINARIJOS INSPEKTORIAI  
 VALSTYBINIAIS NUMERIAIS  
 VALSTYBINIAM KAPITALUI  
 VALSTYBINIAM KOMERCINIAM BANKUI  
 VALSTYBINIAM PATENTŲ BIURUI  
 VALSTYBINIAM SAUGOJIMUI  
 VALSTYBINIAM SOCIALINIAM DRAUDIMUI  
 VALSTYBINIAME KOMERCINIAME BANKE  
 VALSTYBINIAME PATENTŲ BIURE  
 VALSTYBINIAME SEKTORIUJE  
 VALSTYBINIAME ŽEMĖS KADASTRO DUOMENŲ REGISTRE  
 VALSTYBINIAMS AUTOMOBILIŲ KELIAMS TIESTI TAISYTI IR PRIŽIŪRĖTI  
 VALSTYBINIAMS GAMTOS PAMINKLAMS  
 VALSTYBINIAMS MOKSLO INSTITUTAMS  
 VALSTYBINIO ARBITRAŽO  
 VALSTYBINIO ARCHYVO  
 VALSTYBINIO BANKO  
 VALSTYBINIO EGZAMINO  
 VALSTYBINIO FONDO VANDENS TELKINIUOSE  
 VALSTYBINIO FONDO VANDENS TELKINIŲ NUOMININKAI PRIVALO IŠDUOTI NUOLATINIAMS LIETUVOS RESPUBLIKOS GYVENTOJAMS  
 VALSTYBINIO GAMTOS APSAUGOS FONDO SUDARYMO IR DISPONAVIMO JUO  
 VALSTYBINIO GEODEZINIO PAGRINDO  
 VALSTYBINIO GYVENIMO  
 VALSTYBINIO IR VISUOMENINIO BUTŲ FONDO PRIVATIZAVIMO  
 VALSTYBINIO IR VISUOMENINIO BUTŲ FONDO  
 VALSTYBINIO JŪRŲ UOSTO  
 VALSTYBINIO KAPITALO DALĮ  
 VALSTYBINIO KAPITALO  
 VALSTYBINIO KOMERCINIO BANKO  
 VALSTYBINIO KOMERCINIO IR ŽEMĖS ŪKIO BANKŲ PRIVATIZAVIMO  
 VALSTYBINIO MASTO  
 VALSTYBINIO MEDICININIO AUDITO INSPEKCIJOS  
 VALSTYBINIO MEDICININIO AUDITO  
 VALSTYBINIO MIŠKO  
 VALSTYBINIO MIŠKOTVARKOS INSTITUTO  
 VALSTYBINIO MOKSLO INSTITUTO  
 VALSTYBINIO MOKSLO IR STUDIJŲ FONDO  
 VALSTYBINIO NUMERIO  
 VALSTYBINIO PATENTŲ BIURO APELIACINIS SKYRIUS  
 VALSTYBINIO PATENTŲ BIURO DIREKTORIUS RIMVYDAS NAUJOKAS 
 VALSTYBINIO PATENTŲ BIURO  
 VALSTYBINIO PRIVALOMOJO DRAUDIMO NUO NELAIMINGŲ ATSITIKIMŲ DARBE  
 VALSTYBINIO PROJEKTAVIMO INSTITUTO LIETUVOS STATYBOS PROJEKTAS  
 VALSTYBINIO REGISTRO  
 VALSTYBINIO REGULIAVIMO  
 VALSTYBINIO SEKTORIAUS DARBUOTOJŲ VIDUTINIO DARBO UŽMOKESČIO  
 VALSTYBINIO SEKTORIAUS  
 VALSTYBINIO SIMFONINIO ORKESTRO  
 VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO BIUDŽETO VYKDYMO  
 VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO BIUDŽETO  
 VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO BIUDŽETUI  
 VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO BIUDŽETAS  
 VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO BIUDŽETO VYKDYMO  
 VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO BIUDŽETO  
 VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO BIUDŽETUI  
 VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO BIUDŽETĄ  
 VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO LĖŠŲ  
 VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO SODROS  
 VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO TARYBA  
 VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO TARYBOS  
 VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO VALDYBA  
 VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO VALDYBAI  
 VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO VALDYBOS BEI TERITORINIŲ SKYRIŲ  
 VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO VALDYBOS DIREKTORIAUS PATARĖJA  
 VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO VALDYBOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJA  
 VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO VALDYBOS DIREKTORIUS VINCAS KUNCA 
 VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO VALDYBOS DIREKTORIUS IR JO PAVADUOTOJAI  
 VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO VALDYBOS TERITORINIAI SKYRIAI IŠDUODA PAŽYMAS  
 VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO VALDYBOS TERITORINIAI SKYRIAI  
 VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO VALDYBOS TERITORINIAM SKYRIUI  
 VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO VALDYBOS TERITORINIŲ SKYRIŲ VEIKLOS FINANSAVIMO  
 VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO VALDYBOS TERITORINIŲ SKYRIŲ  
 VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO VALDYBOS  
 VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO ĮSTAIGŲ PAREIGŪNŲ  
 VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO ĮSTAIGŲ  
 VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO  
 VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDUI  
 VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO IR KITŲ IŠ VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO BIUDŽETO FINANSUOJAMŲ ĮSTAIGŲ DARBUOTOJŲ DARBO UŽMOKESČIUI PADIDINTI  
 VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO LĖŠAS  
 VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO PAŠALPOMS MOKĖTI  
 VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO PAŠALPŲ  
 VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO PAŽYMĖJIMAS  
 VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO PAŽYMĖJIME  
 VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO PENSIJŲ PAŠALPŲ IR KOMPENSACIJŲ MOKĖJIMO  
 VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO STAŽO  
 VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO STAŽĄ  
 VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO VALDYBA  
 VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO VALDYBAI  
 VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO VALDYBOS MIESTŲ IR RAJONŲ SKYRIAMS  
 VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO VALDYBOS TERITORINIAI SKYRIAI  
 VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO VALDYBOS TERITORINIŲ SKYRIŲ  
 VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO VALDYBOS  
 VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO VYKDYMO IŠLAIDOS  
 VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO ĮMOKAS  
 VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO ĮMOKOS  
 VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO ĮMOKŲ IR IŠMOKŲ  
 VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO ĮMOKŲ TARIFO  
 VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO ĮMOKŲ  
 VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO ĮSTAIGŲ SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮSTAIGŲ KITŲ ĮMONIŲ ĮSTAIGŲ ORGANIZACIJŲ INFORMACIJĄ  
 VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO ĮSTAIGŲ  
 VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO ĮSTATYMO ĮSIGALIOJIMO  
 VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO  
 VALSTYBINIO SOCIALINIO PENSIJŲ DRAUDIMO STAŽAS  
 VALSTYBINIO SOCIALINIO PENSIJŲ DRAUDIMO STAŽO  
 VALSTYBINIO SOCIALINIO PENSIJŲ DRAUDIMO STAŽĄ INVALIDUMO PENSIJAI  
 VALSTYBINIO SOCIALINIO PENSIJŲ DRAUDIMO STAŽĄ  
 VALSTYBINIO SOCIALINIO PENSIJŲ DRAUDIMO ĮMOKOS  
 VALSTYBINIO SOCIALINIO PENSIJŲ DRAUDIMO  
 VALSTYBINIO TURIZMO DEPARTAMENTO DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAS JUOZAS RAGUCKAS 
 VALSTYBINIO TURIZMO DEPARTAMENTO  
 VALSTYBINIO TURTO PIRMINIO PRIVATIZAVIMO ĮSTATYME  
 VALSTYBINIO TURTO PIRMINIO PRIVATIZAVIMO ĮSTATYMUI  
 VALSTYBINIO TURTO PIRMINIO PRIVATIZAVIMO ĮSTATYMĄ  
 VALSTYBINIO TURTO PIRMINIO PRIVATIZAVIMO  
 VALSTYBINIO TURTO PRIVATIZAVIMO AUKCIONŲ  
 VALSTYBINIO TURTO PRIVATIZAVIMO SKELBIANT VIEŠĄ AKCIJŲ PASIRAŠYMĄ  
 VALSTYBINIO TURTO PRIVATIZAVIMO  
 VALSTYBINIO TURTO PRIVATIZAVIMUI  
 VALSTYBINIO TURTO SAVININKO FUNKCIJAS  
 VALSTYBINIO TURTO  
 VALSTYBINIO VALDYMO FUNKCIJAS  
 VALSTYBINIO VALDYMO  
 VALSTYBINIO VISUOMENĖS SVEIKATOS CENTRO DARBO KONTROLĖS IR KOORDINAVIMO  
 VALSTYBINIO VISUOMENĖS SVEIKATOS CENTRO DIREKTORIAUS  
 VALSTYBINIO VISUOMENĖS SVEIKATOS CENTRO  
 VALSTYBINIO ŪKIO  
 VALSTYBINIO ŽEMĖS FONDO  
 VALSTYBINIO ŽEMĖS KADASTRO DUOMENŲ REGISTRE  
 VALSTYBINIO ŽEMĖS KADASTRO DUOMENŲ REGISTRO  
 VALSTYBINIO ŽEMĖS KADASTRO DUOMENŲ  
 VALSTYBINIO ŽEMĖS KADASTRO  
 VALSTYBINIO ŽEMĖTVARKOS INSTITUTO  
 VALSTYBINIO ŽIRGYNO  
 VALSTYBINIS BANKAS  
 VALSTYBINIS DARBO INSPEKTORIUS  
 VALSTYBINIS INVENTORIZAVIMO PROJEKTAVIMO IR PASLAUGŲ BIURAS  
 VALSTYBINIS KALTINTOJAS  
 VALSTYBINIS KAPITALAS IR VALSTYBINIO KAPITALO REZERVAS  
 VALSTYBINIS KAPITALAS  
 VALSTYBINIS KOMERCINIS BANKAS  
 VALSTYBINIS LEIDYBOS CENTRAS  
 VALSTYBINIS MIŠKOTVARKOS INSTITUTAS  
 VALSTYBINIS MOKSLO IR STUDIJŲ FONDAS  
 VALSTYBINIS NOTARAS  
 VALSTYBINIS NUMERIS  
 VALSTYBINIS PATENTŲ BIURAS  
 VALSTYBINIS PUČIAMŲJŲ INSTRUMENTŲ ORKESTRAS TRIMITAS  
 VALSTYBINIS RADIJAS  
 VALSTYBINIS REGULIAVIMAS  
 VALSTYBINIS SIMFONINIS ORKESTRAS  
 VALSTYBINIS SOCIALINIS DRAUDIMAS  
 VALSTYBINIS TURIZMO DEPARTAMENTAS  
 VALSTYBINIS TURTAS  
 VALSTYBINIS VISUOMENĖS SVEIKATOS CENTRAS  
 VALSTYBINIS ŽEMĖTVARKOS INSTITUTAS  
 VALSTYBINIU LYGIU  
 VALSTYBINIU MASTU  
 VALSTYBINIU SIMFONINIU ORKESTRU  
 VALSTYBINIU SOCIALINIU DRAUDIMU  
 VALSTYBINIU SOCIALINIU PENSIJŲ DRAUDIMU  
 VALSTYBINIU TURTU  
 VALSTYBINIUOSE ARCHYVUOSE  
 VALSTYBINIUOSE BANKUOSE  
 VALSTYBINIUOSE MIŠKUOSE  
 VALSTYBINIUS BANKUS  
 VALSTYBINIUS BRANDOS EGZAMINUS  
 VALSTYBINIUS EGZAMINUS  
 VALSTYBINIUS GAMTOS IŠTEKLIUS  
 VALSTYBINIUS MIŠKUS VALDO NAUDOJA PAGAL MIŠKOTVARKOS PROJEKTUS JUOS SAUGO IR TVARKO  
 VALSTYBINIUS NUMERIO ŽENKLUS  
 VALSTYBINIUS NUMERIUS  
 VALSTYBINIUS UŽSAKYMUS  
 VALSTYBINIŲ ARBITRŲ BEI VALSTYBĖS KONTROLĖS DEPARTAMENTO DARBUOTOJŲ TARNYBINIŲ ATLYGINIMŲ  
 VALSTYBINIŲ ARCHYVŲ PAŽYMĖJIMAI  
 VALSTYBINIŲ ARCHYVŲ  
 VALSTYBINIŲ BANKŲ  
 VALSTYBINIŲ BEI VALSTYBINIŲ AKCINIŲ IR KITŲ ĮMONIŲ ĮSTAIGŲ BEI ORGANIZACIJŲ  
 VALSTYBINIŲ BRANDOS EGZAMINŲ  
 VALSTYBINIŲ EGZAMINŲ  
 VALSTYBINIŲ GAMTOS IŠTEKLIŲ  
 VALSTYBINIŲ INSTITUCIJŲ PAREIGŪNŲ IR SOCIALIAI REMTINŲ ŽMONIŲ GRUPIŲ  
 VALSTYBINIŲ INSTITUCIJŲ  
 VALSTYBINIŲ IR KOMERCINIŲ BANKŲ  
 VALSTYBINIŲ IR VALSTYBINIŲ AKCINIŲ ĮMONIŲ  
 VALSTYBINIŲ IR VISUOMENINIŲ ORGANIZACIJŲ  
 VALSTYBINIŲ IR VISUOMENINIŲ ĮSTAIGŲ IR ORGANIZACIJŲ  
 VALSTYBINIŲ KADASTRŲ KLASIFIKATORIŲ IR REGISTRŲ  
 VALSTYBINIŲ KADASTRŲ KLASIFIKATORIŲ REGISTRŲ RENGIMO  
 VALSTYBINIŲ MIŠKŲ DEPARTAMENTO DIREKTORIUS G GIBAS 
 VALSTYBINIŲ MIŠKŲ  
 VALSTYBINIŲ MOKESČIŲ INSPEKCIJŲ  
 VALSTYBINIŲ MOKSLO INSTITUTŲ  
 VALSTYBINIŲ MOKSLO IR STUDIJŲ INSTITUCIJŲ KURIOSE MOKSLININKO DARBAS ĮSKAITOMAS Į DAKTARO AR HABILITUOTO DAKTARO STAŽĄ  
 VALSTYBINIŲ MOKSLO IR STUDIJŲ INSTITUCIJŲ  
 VALSTYBINIŲ NUMERIO ŽENKLŲ  
 VALSTYBINIŲ NUMERIŲ  
 VALSTYBINIŲ PARKŲ  
 VALSTYBINIŲ PASLAPČIŲ  
 VALSTYBINIŲ PAŠALPŲ ŠEIMOMS AUGINANČIOMS VAIKUS  
 VALSTYBINIŲ PENSIJŲ  
 VALSTYBINIŲ PROGRAMŲ  
 VALSTYBINIŲ SOCIALINIO DRAUDIMO PENSIJŲ SKYRIMO IR MOKĖJIMO NUOSTATUOSE  
 VALSTYBINIŲ SOCIALINIO DRAUDIMO PENSIJŲ SKYRIMO IR MOKĖJIMO  
 VALSTYBINIŲ SOCIALINIO DRAUDIMO PENSIJŲ ĮSTATYMAS  
 VALSTYBINIŲ SOCIALINIO DRAUDIMO PENSIJŲ ĮSTATYME  
 VALSTYBINIŲ SOCIALINIO DRAUDIMO PENSIJŲ ĮSTATYMO PATAISAS  
 VALSTYBINIŲ SOCIALINIO DRAUDIMO PENSIJŲ ĮSTATYMO STRAIPSNIUOSE  
 VALSTYBINIŲ SOCIALINIO DRAUDIMO PENSIJŲ ĮSTATYMO ĮSIGALIOJIMO  
 VALSTYBINIŲ SOCIALINIO DRAUDIMO PENSIJŲ ĮSTATYMO  
 VALSTYBINIŲ SOCIALINIO DRAUDIMO PENSIJŲ ĮSTATYMU  
 VALSTYBINIŲ SOCIALINIO DRAUDIMO PENSIJŲ ĮSTATYMUI  
 VALSTYBINIŲ SOCIALINIO DRAUDIMO PENSIJŲ ĮSTATYMĄ  
 VALSTYBINIŲ STRUKTŪRŲ  
 VALSTYBINIŲ TARNYBŲ  
 VALSTYBINIŲ TECHNINIŲ APŽIŪRŲ  
 VALSTYBINIŲ TRUMPALAIKIŲ OBLIGACIJŲ  
 VALSTYBINIŲ VALSTYBINIŲ AKCINIŲ ĮMONIŲ AKCINIŲ BENDROVIŲ  
 VALSTYBINIŲ VALSTYBINIŲ AKCINIŲ ĮMONIŲ VALSTYBINIŲ ĮSTAIGŲ IR ORGANIZACIJŲ  
 VALSTYBINIŲ VISUOMENINIŲ KOOPERATINIŲ ORGANIZACIJŲ ĮMONIŲ  
 VALSTYBINIŲ ĮMONIŲ KOLŪKIŲ IR TARYBINIŲ ŪKIŲ  
 VALSTYBINIŲ ĮMONIŲ VADOVŲ  
 VALSTYBINIŲ ĮMONIŲ ĮSTAIGŲ IR ORGANIZACIJŲ  
 VALSTYBINIŲ ĮMONIŲ ĮSTAIGŲ ORGANIZACIJŲ KOLŪKIŲ KITOKIŲ KOOPERATINIŲ ORGANIZACIJŲ JŲ SUSIVIENIJIMŲ  
 VALSTYBINIŲ ĮMONIŲ  
 VALSTYBINIŲ ĮSTAIGŲ ĮMONIŲ IR ORGANIZACIJŲ KOLŪKIŲ IR KITOKIŲ KOOPERATINIŲ bei visuomeninių organizacijų 
 VALSTYBINIŲ ĮSTAIGŲ  
 VALSTYBINIŲ ŠVENČIŲ  
 VALSTYBINĮ GAMTOS APSAUGOS fondą 
 VALSTYBINĮ GAMTOS IŠTEKLIŲ NAUDOJIMO REGULIAVIMĄ  
 VALSTYBINĮ KALTINIMĄ PALAIKANTIS prokuroras; generalinio prokuroro pavaduotojas 
 VALSTYBINĮ KALTINIMĄ  
 VALSTYBINĮ KAPITALĄ  
 VALSTYBINĮ KOMERCINĮ BANKĄ  
 VALSTYBINĮ REGULIAVIMĄ  
 VALSTYBINĮ SOCIALINĮ DRAUDIMĄ  
 VALSTYBINĮ SUVERENITETĄ IR TERITORINĮ VIENTISUMĄ  
 VALSTYBINĮ TURTĄ  
 VALSTYBINĮ VAISTŲ IR VAISTINIŲ MEDŽIAGŲ  
 VALSTYBINĮ ŽEMĖS KADASTRĄ  
 VALSTYBINĘ AKCINĘ ĮMONĘ  
 VALSTYBINĘ APLINKOS APSAUGOS IR GAMTOS IŠTEKLIŲ NAUDOJIMO KONTROLĘ  
 VALSTYBINĘ APLINKOS APSAUGOS KONTROLĘ VYKDANČIŲ PAREIGŪNŲ TEISĖTŲ NURODYMŲ NEVYKDYMO  
 VALSTYBINĘ APLINKOS APSAUGOS POLITIKĄ  
 VALSTYBINĘ KAINŲ IR KONKURENCIJOS TARNYBĄ PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS  
 VALSTYBINĘ KALBĄ  
 VALSTYBINĘ MIŠKŲ KONTROLĘ VYKDANČIŲ PAREIGŪNŲ TEISĖTŲ NURODYMŲ NEVYKDYMO  
 VALSTYBINĘ MOKESČIŲ INSPEKCIJĄ  
 VALSTYBINĘ PENSIJĄ  
 VALSTYBINĘ PRIEŽIŪRĄ ATLIEKA LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSIASIS VALSTYBINIS augalų apsaugos inspektorius 
 VALSTYBINĘ PRIEŽIŪRĄ VYKDO ... 
 VALSTYBINĘ PRIEŽIŪRĄ  
 VALSTYBINĘ RINKLIAVĄ  
 VALSTYBINĘ SIENĄ  
 VALSTYBINĘ SOCIALINIO DRAUDIMO PENSIJĄ  
 VALSTYBINĘ TEISINĘ PAGALBĄ  
 VALSTYBINĘ VĖLIAVĄ  
 VALSTYBINĘ ĮMONĘ  
 VALSTYBINĘ ŽEMĘ NE ŽEMĖS ŪKIO VEIKLAI  
 VALSTYBINĘ ŽEMĘ  
 VALSTYBINĖ AKCINĖ ĮMONĖ  
 VALSTYBINĖ ATOMINĖS ENERGETIKOS SAUGOS INSPEKCIJA  
 VALSTYBINĖ AUTOTRANSPORTO ĮMONĖ  
 VALSTYBINĖ DARBO INSPEKCIJA PRIE SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS  
 VALSTYBINĖ DARBO INSPEKCIJA  
 VALSTYBINĖ DRAUDIMO PRIEŽIŪROS TARNYBOS VALDYBA  
 VALSTYBINĖ DRAUDIMO ĮSTAIGA  
 VALSTYBINĖ ELEKTROS RYŠIŲ INSPEKCIJA  
 VALSTYBINĖ FIRMA  
 VALSTYBINĖ GRŪDŲ PERDIRBIMO ĮMONĖ  
 VALSTYBINĖ GYVULIŲ SĖKLINIMO ĮMONĖ  
 VALSTYBINĖ INSTITUCIJA  
 VALSTYBINĖ JAUNIMO REIKALŲ TARYBA  
 VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA  
 VALSTYBINĖ KAINŲ IR KONKURENCIJOS TARNYBA  
 VALSTYBINĖ KALBA  
 VALSTYBINĖ KELIŲ TRANSPORTO INSPEKCIJA  
 VALSTYBINĖ KELIŲ VALDYBA  
 VALSTYBINĖ KOKYBĖS INSPEKCIJA  
 VALSTYBINĖ KOMISIJA  
 VALSTYBINĖ KONKURENCIJOS IR VARTOTOJŲ TEISIŲ GYNIMO TARNYBA PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS  
 VALSTYBINĖ KONKURENCIJOS IR VARTOTOJŲ TEISIŲ GYNIMO TARNYBA  
 VALSTYBINĖ LIETUVIŲ KALBOS KOMISIJA PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO  
 VALSTYBINĖ LIETUVIŲ KALBOS KOMISIJA  
 VALSTYBINĖ LIGONIŲ KASA  
 VALSTYBINĖ MAISTO IR VETERINARIJOS TARNYBA  
 VALSTYBINĖ MELIORACIJOS ĮMONĖ  
 VALSTYBINĖ MIŠKŲ inspekcija 
 VALSTYBINĖ MOKESČIŲ INSPEKCIJA PRANEŠA  
 VALSTYBINĖ MOKESČIŲ INSPEKCIJA PRIE FINANSŲ MINISTERIJOS  
 VALSTYBINĖ MOKESČIŲ INSPEKCIJA PRIE LIETUVOS FINANSŲ MINISTERIJOS  
 VALSTYBINĖ MOKESČIŲ INSPEKCIJA PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS  
 VALSTYBINĖ MOKESČIŲ INSPEKCIJA  
 VALSTYBINĖ MOKESČIŲ INSPEKTORĖ  
 VALSTYBINĖ MOKSLO STUDIJŲ IR TECHNOLOGIJŲ TARNYBA  
 VALSTYBINĖ PAMINKLOSAUGOS KOMISIJA  
 VALSTYBINĖ PENSIJA  
 VALSTYBINĖ PREKYBOS ĮMONĖ  
 VALSTYBINĖ PRIVATIZAVIMO AGENTŪRA  
 VALSTYBINĖ REGISTRACIJA  
 VALSTYBINĖ RINKLIAVA  
 VALSTYBINĖ SOCIALINIO DRAUDIMO INVALIDUMO PENSIJA  
 VALSTYBINĖ SOCIALINIO DRAUDIMO PENSIJA  
 VALSTYBINĖ SOCIALINIO DRAUDIMO SENATVĖS PENSIJA  
 VALSTYBINĖ TABAKO IR ALKOHOLIO KONTROLĖS TARNYBA  
 VALSTYBINĖ TELEVIZIJA  
 VALSTYBINĖ TURIZMO TARNYBA  
 VALSTYBINĖ VAISTINĖ  
 VALSTYBINĖ VAISTŲ KONTROLĖS TARNYBA  
 VALSTYBINĖ VANDENS TIEKIMO ĮMONĖ  
 VALSTYBINĖ VETERINARIJOS TARNYBA  
 VALSTYBINĖ ĮMONĖ LIETUVOS GELEŽINKELIAI  
 VALSTYBINĖ ĮMONĖ LIETUVOS KURAS  
 VALSTYBINĖ ĮMONĖ LIETUVOS PAŠTAS  
 VALSTYBINĖ ĮMONĖ LIETUVOS VALSTYBINĖ ENERGETIKOS SISTEMA  
 VALSTYBINĖ ĮMONĖ  
 VALSTYBINĖ ŽEMĖTVARKOS IR GEODEZIJOS TARNYBA  
 VALSTYBINĖJE AKCINĖJE ĮMONĖJE  
 VALSTYBINĖJE KONSERVATORIJOJE  
 VALSTYBINĖJE MOKESČIŲ INSPEKCIJOJE  
 VALSTYBINĖJE TARNYBOJE  
 VALSTYBINĖJE ĮMONĖJE  
 VALSTYBINĖMIS INSTITUCIJOMIS  
 VALSTYBINĖMS INSTITUCIJOMS  
 VALSTYBINĖMS IR VALSTYBINĖMS AKCINĖMS ĮMONĖMS  
 VALSTYBINĖMS MOKESČIŲ INSPEKCIJOMS  
 VALSTYBINĖMS ĮMONĖMS IR SPECIALIOSIOS PASKIRTIES BENDROVĖMS  
 VALSTYBINĖMS ĮMONĖMS ĮSTAIGOMS IR ORGANIZACIJOMS  
 VALSTYBINĖMS ĮMONĖMS  
 VALSTYBINĖMS ĮSTAIGOMS ĮMONĖMS IR ORGANIZACIJOMS  
 VALSTYBINĖS AGROSERVISO ĮMONĖS  
 VALSTYBINĖS AKCINĖS ĮMONĖS  
 VALSTYBINĖS AKREDITAVIMO SVEIKATOS PRIEŽIŪROS VEIKLAI TARNYBOS PRIE SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJOS  
 VALSTYBINĖS AR SAVIVALDYBIŲ VISUOMENĖS INFORMAVIMO PRIEMONĖS  
 VALSTYBINĖS ATOMINĖS ENERGETIKOS SAUGOS INSPEKCIJOS VIRŠININKAS  
 VALSTYBINĖS ATOMINĖS ENERGETIKOS SAUGOS INSPEKCIJOS  
 VALSTYBINĖS AUGALŲ APSAUGOS PRIEŽIŪROS ORGANŲ PAREIGŪNAI  
 VALSTYBINĖS AUGALŲ KARANTINO INSPEKCIJOS PAREIGŪNAI  
 VALSTYBINĖS AUTOTRANSPORTO ĮMONĖS  
 VALSTYBINĖS BUITINIŲ PASLAUGŲ ĮMONĖS  
 VALSTYBINĖS DARBO INSPEKCIJOS KAUNO SKYRIAUS VIRŠININKAS ARŪNAS OSTRAUSKAS 
 VALSTYBINĖS DARBO INSPEKCIJOS PAREIGŪNAI  
 VALSTYBINĖS DARBO INSPEKCIJOS  
 VALSTYBINĖS DRAUDIMO PRIEŽIŪROS TARNYBOS PRIE FINANSŲ MINISTERIJOS VALDYBOS PIRMININKAS R KLEINAUSKAS 
 VALSTYBINĖS DRAUDIMO PRIEŽIŪROS TARNYBOS PRIE FINANSŲ MINISTERIJOS  
 VALSTYBINĖS DRAUDIMO PRIEŽIŪROS TARNYBOS VALDYBAI  
 VALSTYBINĖS DRAUDIMO PRIEŽIŪROS TARNYBOS VALDYBOS NUTARIMAS NR ... 
 VALSTYBINĖS DRAUDIMO PRIEŽIŪROS TARNYBOS VALDYBOS PIRMININKAS  
 VALSTYBINĖS DRAUDIMO ĮSTAIGOS  
 VALSTYBINĖS DUOMENŲ APSAUGOS INSPEKCIJOS  
 VALSTYBINĖS DURPIŲ ĮMONĖS  
 VALSTYBINĖS ELEKTROS RYŠIŲ INSPEKCIJOS VIRŠININKAS  
 VALSTYBINĖS ELEKTROS RYŠIŲ INSPEKCIJOS  
 VALSTYBINĖS FIRMOS  
 VALSTYBINĖS GEODEZIJOS IR KARTOGRAFIJOS  
 VALSTYBINĖS GEODEZIJOS TARNYBOS PRIE STATYBOS IR URBANISTIKOS MINISTERIJOS  
 VALSTYBINĖS GRŪDŲ PERDIRBIMO ĮMONĖS  
 VALSTYBINĖS GYVULININKYSTĖS ĮMONĖS  
 VALSTYBINĖS HIGIENOS INSPEKCIJOS PAREIGŪNAI  
 VALSTYBINĖS HIGIENOS INSPEKCIJOS  
 VALSTYBINĖS INSTITUCIJOS  
 VALSTYBINĖS IR SAVIVALDYBIŲ MOKYMO IR AUKLĖJIMO ĮSTAIGOS  
 VALSTYBINĖS IR VALSTYBINĖS AKCINĖS ĮMONĖS  
 VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJOS PIRMININKAS VIDMANTAS JANKAUSKAS 
 VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJOS VADOVAS VIDMANTAS JANKAUSKAS 
 VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJOS  
 VALSTYBINĖS KAINŲ IR KONKURENCIJOS TARNYBOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS  
 VALSTYBINĖS KAINŲ IR KONKURENCIJOS TARNYBOS  
 VALSTYBINĖS KALBOS INSPEKCIJOS  
 VALSTYBINĖS KALBOS MOKĖJIMO  
 VALSTYBINĖS KALBOS STATUSĄ  
 VALSTYBINĖS KALBOS VARTOJIMO IR UGDYMO  
 VALSTYBINĖS KALBOS ĮSTATYMAS  
 VALSTYBINĖS KALBOS ĮSTATYMO  
 VALSTYBINĖS KALBOS ĮSTATYMĄ  
 VALSTYBINĖS KALBOS  
 VALSTYBINĖS KELIŲ TRANSPORTO INSPEKCIJOS  
 VALSTYBINĖS KOKYBĖS INSPEKCIJOS KAUNO SEKTORIAUS VEDĖJA  
 VALSTYBINĖS KOKYBĖS INSPEKCIJOS VYRIAUSIOJI INSPEKTORĖ  
 VALSTYBINĖS KOKYBĖS INSPEKCIJOS  
 VALSTYBINĖS KOMISIJOS  
 VALSTYBINĖS KONKURENCIJOS IR VARTOTOJŲ TEISIŲ GYNIMO TARNYBOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS DIREKTORIUS R STANIKŪNAS 
 VALSTYBINĖS KONKURENCIJOS IR VARTOTOJŲ TEISIŲ GYNIMO TARNYBOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS  
 VALSTYBINĖS KONKURENCIJOS IR VARTOTOJŲ TEISIŲ GYNIMO TARNYBOS  
 VALSTYBINĖS KONTROLĖS  
 VALSTYBINĖS LIETUVIŲ KALBOS KOMISIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO  
 VALSTYBINĖS LIETUVIŲ KALBOS KOMISIJOS  
 VALSTYBINĖS LIETUVIŲ KALBOS  
 VALSTYBINĖS LIGONIŲ KASOS DIREKTORIAUS PATARĖJA  
 VALSTYBINĖS LIGONIŲ KASOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAS  
 VALSTYBINĖS LIGONIŲ KASOS DIREKTORIUS SAULIUS JANONIS 
 VALSTYBINĖS LIGONIŲ KASOS  
 VALSTYBINĖS MAISTO IR VETERINARIJOS TARNYBOS DIREKTORIAUS  
 VALSTYBINĖS MAISTO IR VETERINARIJOS TARNYBOS DIREKTORIUS KAZIMIERAS LUKAUSKAS 
 VALSTYBINĖS MAISTO IR VETERINARIJOS TARNYBOS SPECIALISTAI  
 VALSTYBINĖS MAISTO IR VETERINARIJOS TARNYBOS  
 VALSTYBINĖS MEDICININĖS SOCIALINĖS EKSPERTIZĖS KOMISIJOS  
 VALSTYBINĖS MELIORACIJOS ĮMONĖS  
 VALSTYBINĖS MIŠKŲ INSPEKCIJOS  
 VALSTYBINĖS MIŠKŲ KONTROLĖS  
 VALSTYBINĖS MIŠKŲ TARNYBOS PAREIGŪNAI  
 VALSTYBINĖS MIŠKŲ TARNYBOS PAREIGŪNŲ  
 VALSTYBINĖS MIŠKŲ TARNYBOS  
 VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS IŠDUOTĄ PAŽYMĄ  
 VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE FINANSŲ MINISTERIJOS JURIDINIO SKYRIAUS VIRŠININKĖ  
 VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKAS  
 VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKO  
 VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE FINANSŲ MINISTERIJOS  
 VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKO  
 VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS VIRŠININKAS P NAVIKAS 
 VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS VIRŠININKO  
 VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS  
 VALSTYBINĖS MOKSLO PROGRAMOS LIETUVOS ŽEMĖS GELMIŲ raida 
 VALSTYBINĖS MOKSLO PROGRAMOS  
 VALSTYBINĖS MOKSLO STUDIJŲ IR TECHNOLOGIJŲ TARNYBOS  
 VALSTYBINĖS MOKSLO ĮSTAIGOS  
 VALSTYBINĖS NAFTOS KOMPANIJOS  
 VALSTYBINĖS NE MAISTO PRODUKTŲ inspekcijos 
 VALSTYBINĖS NOTARINĖS KONTOROS  
 VALSTYBINĖS NUOSAVYBĖS OBJEKTAI IR ŽEMĖS SKLYPAI  
 VALSTYBINĖS NUOSAVYBĖS  
 VALSTYBINĖS PAMINKLOSAUGOS KOMISIJOS KONTROLĖS TARNYBOS PAREIGŪNAI  
 VALSTYBINĖS PAMINKLOSAUGOS KOMISIJOS PIRMININKĖ GRAŽINA DRĖMAITĖ 
 VALSTYBINĖS PAMINKLOSAUGOS KOMISIJOS  
 VALSTYBINĖS PENSIJOS  
 VALSTYBINĖS POLITIKOS  
 VALSTYBINĖS PREKYBOS ĮMONĖS  
 VALSTYBINĖS PREMIJOS LAUREATAS  
 VALSTYBINĖS PRIEŠGAISRINĖS PRIEŽIŪROS  
 VALSTYBINĖS PRIEŽIŪROS INSTITUCIJŲ  
 VALSTYBINĖS PRIEŽIŪROS TARNYBŲ  
 VALSTYBINĖS PRIEŽIŪROS  
 VALSTYBINĖS PROGRAMOS  
 VALSTYBINĖS REIKŠMĖS AUTOMOBILIŲ KELIŲ IR JŲ STATINIŲ  
 VALSTYBINĖS REIKŠMĖS IR RIZIKOS  
 VALSTYBINĖS REIKŠMĖS ISTORIJOS ARCHEOLOGIJOS IR KULTŪROS OBJEKTŲ SĄRAŠO  
 VALSTYBINĖS REIKŠMĖS VANDENS TELKINIUOSE  
 VALSTYBINĖS REIKŠMĖS VIDAUS VANDENYS MIŠKAI PARKAI  
 VALSTYBINĖS REIKŠMĖS  
 VALSTYBINĖS REMONTO IR TECHNINIO APTARNAVIMO ĮMONĖS  
 VALSTYBINĖS RINKLIAVOS  
 VALSTYBINĖS SIENOS  
 VALSTYBINĖS SOCIALINIO DRAUDIMO BAZINĖS PENSIJOS DYDŽIO PRIEDAS  
 VALSTYBINĖS SOCIALINIO DRAUDIMO BAZINĖS PENSIJOS DYDŽIO  
 VALSTYBINĖS SOCIALINIO DRAUDIMO BAZINĖS PENSIJOS  
 VALSTYBINĖS SOCIALINIO DRAUDIMO PENSIJOS  
 VALSTYBINĖS STATYBINIŲ MEDŽIAGŲ ĮMONĖS  
 VALSTYBINĖS STATYBOS ĮMONĖS  
 VALSTYBINĖS SVARBOS  
 VALSTYBINĖS TABAKO IR ALKOHOLIO KONTROLĖS TARNYBOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS  
 VALSTYBINĖS TABAKO IR ALKOHOLIO KONTROLĖS TARNYBOS  
 VALSTYBINĖS TARNYBOS  
 VALSTYBINĖS TECHNINĖS APŽIŪROS  
 VALSTYBINĖS TELEVIZIJOS  
 VALSTYBINĖS TERITORIJŲ PLANAVIMO IR STATYBOS INSPEKCIJOS  
 VALSTYBINĖS VAISTINĖS  
 VALSTYBINĖS VAISTŲ KONTROLĖS TARNYBOS PRIE SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJOS  
 VALSTYBINĖS VAISTŲ KONTROLĖS TARNYBOS VIRŠININKAS VYTAUTAS BUDNIKAS 
 VALSTYBINĖS VAISTŲ KONTROLĖS TARNYBOS  
 VALSTYBINĖS VALDŽIOS BEI VALDYMO INSTITUCIJOS IR VIETINĖS VALDŽIOS BEI VALDYMO INSTITUCIJOS  
 VALSTYBINĖS VALDŽIOS INSTITUCIJŲ  
 VALSTYBINĖS VALDŽIOS IR VALDYMO BEI TEISĖSAUGOS ORGANŲ  
 VALSTYBINĖS VALDŽIOS IR VALDYMO INSTITUCIJAS  
 VALSTYBINĖS VALDŽIOS IR VALDYMO INSTITUCIJOMS  
 VALSTYBINĖS VALDŽIOS IR VALDYMO INSTITUCIJOSE  
 VALSTYBINĖS VALDŽIOS IR VALDYMO INSTITUCIJŲ SEIMO NARIŲ IR KITŲ PAREIGŪNŲ POLITINIŲ PARTIJŲ POLITINIŲ IR VISUOMENINIŲ ORGANIZACIJŲ AR PILIEČIŲ  
 VALSTYBINĖS VALDŽIOS IR VALDYMO INSTITUCIJŲ  
 VALSTYBINĖS VALDŽIOS IR VALDYMO ORGANAI  
 VALSTYBINĖS VALDŽIOS IR VALDYMO ORGANAIS  
 VALSTYBINĖS VALDŽIOS IR VALDYMO ORGANAMS  
 VALSTYBINĖS VALDŽIOS IR VALDYMO ORGANAMS  
 VALSTYBINĖS VALDŽIOS IR VALDYMO ORGANŲ  
 VALSTYBINĖS VALDŽIOS VALDYMO IR TEISĖSAUGOS ORGANAMS  
 VALSTYBINĖS VALDŽIOS  
 VALSTYBINĖS VETERINARIJOS TARNYBOS  
 VALSTYBINĖS VETERINARIJOS VAISTINĖS  
 VALSTYBINĖS VISUOMENINIO MAITINIMO ĮMONĖS  
 VALSTYBINĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS TARNYBOS PASIENIO KONTROLĖS POSTŲ  
 VALSTYBINĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS TARNYBOS PRIE SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJOS  
 VALSTYBINĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS TARNYBOS  
 VALSTYBINĖS VĖLIAVOS  
 VALSTYBINĖS ĮMONĖS LIETUVOS DUJOS  
 VALSTYBINĖS ĮMONĖS LIETUVOS GELEŽINKELIAI SUKARINTOS APSAUGOS TARNYBOS  
 VALSTYBINĖS ĮMONĖS LIETUVOS GELEŽINKELIAI  
 VALSTYBINĖS ĮMONĖS LIETUVOS IR ARMĖNIJOS STATYBA  
 VALSTYBINĖS ĮMONĖS LIETUVOS TELEKOMAS  
 VALSTYBINĖS ĮMONĖS LIETUVOS VALSTYBINĖ ENERGETIKOS SISTEMA  
 VALSTYBINĖS ĮMONĖS SIGNALAS  
 VALSTYBINĖS ĮMONĖS TURTO  
 VALSTYBINĖS ĮMONĖS  
 VALSTYBINĖS ĮSTAIGOS  
 VALSTYBINĖS ŠVIETIMO KULTŪROS IR SOCIALINĖS POLITIKOS  
 VALSTYBINĖS ŽEMĖS NE ŽEMĖS ŪKIO VEIKLAI NUOMOS UŽSIENIO VALSTYBIŲ JURIDINIAMS BEI FIZINIAMS ASMENIMS  
 VALSTYBINĖS ŽEMĖS NUOMOS SUTARČIŲ  
 VALSTYBINĖS ŽEMĖS NUOMOS  
 VALSTYBINĖS ŽEMĖS SKLYPAI  
 VALSTYBINĖS ŽEMĖS SKLYPUS NE ŽEMĖS ŪKIO VEIKLAI  
 VALSTYBINĖS ŽEMĖS SKLYPUS  
 VALSTYBINĖS ŽEMĖS SKLYPĄ NE ŽEMĖS ŪKIO VEIKLAI  
 VALSTYBINĖS ŽEMĖS SKLYPŲ NE ŽEMĖS ŪKIO VEIKLAI PARDAVIMO IR NUOMOS AUKCIONŲ  
 VALSTYBINĖS ŽEMĖS SKLYPŲ NE ŽEMĖS ŪKIO VEIKLAI PARDAVIMO IR NUOMOS NE AUKCIONO TVARKA  
 VALSTYBINĖS ŽEMĖS SKLYPŲ NE ŽEMĖS ŪKIO VEIKLAI PARDAVIMO IR NUOMOS TVARKĄ  
 VALSTYBINĖS ŽEMĖS SKLYPŲ PARDAVIMO IR NUOMOS NE ŽEMĖS ŪKIO PASKIRČIAI  
 VALSTYBINĖS ŽEMĖS SKLYPŲ PIRKIMO PARDAVIMO NUOMOS IR PANAUDOS SUTARTIS  
 VALSTYBINĖS ŽEMĖS VALDYMO NAUDOJIMO IR DISPONAVIMO  
 VALSTYBINĖS ŽEMĖS VALDYMO TEISĘ  
 VALSTYBINĖS ŽEMĖS VALDYMO TEISĖ SUTEIKIAMA ... 
 VALSTYBINĖS ŽEMĖS ŪKIO ĮMONĖS  
 VALSTYBINĖS ŽEMĖS  
 VALSTYBINĖS ŽEMĖTVARKOS DARBUS  
 VALSTYBINĖS ŽEMĖTVARKOS IR GEODEZIJOS TARNYBOS PRIE ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJUI  
 VALSTYBINĖS ŽEMĖTVARKOS IR GEODEZIJOS TARNYBOS PRIE ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS  
 VALSTYBINĖS ŽEMĖTVARKOS IR GEODEZIJOS TARNYBOS  
 VALSTYBINĖS ŽUVININKYSTĖS ĮMONĖS  
 VALSTYBINĖS ŽVEJYBOS LAIVYNO ĮMONĖS JŪRA  
 VALSTYBINĖSE AUKŠTOSIOSE MOKYKLOSE  
 VALSTYBINĖSE GYDYMO ĮSTAIGOSE  
 VALSTYBINĖSE INSTITUCIJOSE  
 VALSTYBINĖSE IR SAVIVALDYBIŲ ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮSTAIGOSE  
 VALSTYBINĖSE IR SAVIVALDYBIŲ BENDROJO LAVINIMO PROFESINĖSE bei aukštesniosiose mokyklose 
 VALSTYBINĖSE MOKESČIŲ INSPEKCIJOSE  
 VALSTYBINĖSE MOKSLO IR STUDIJŲ INSTITUCIJOSE  
 VALSTYBINĖSE ĮMONĖSE ĮSTAIGOSE IR ORGANIZACIJOSE  
 VALSTYBINĖSE ĮMONĖSE  
 VALSTYBINĖSE ĮSTAIGOSE IR ORGANIZACIJOSE  
 VALSTYBINĖSE ĮSTAIGOSE  
 VANDENS TRANSPORTO VALSTYBINĖS KONTROLĖS IR SAUGAUS PLAUKIOJIMO inspekcijai 
 VANDENS TRANSPORTO VALSTYBINĖS KONTROLĖS IR SAUGAUS PLAUKIOJIMO INSPEKCIJOS VIRŠININKAS PARAŠAS VARDO RAIDĖ PAVARDĖ  
 VANDENS TRANSPORTO VALSTYBINĖS KONTROLĖS IR SAUGAUS PLAUKIOJIMO INSPEKCIJOS  
 ASMENIMS GAUNANTIEMS ARBA TURINTIEMS TEISĘ GAUTI VALSTYBINĘ SOCIALINIO DRAUDIMO PENSIJĄ  
 VIEŠŲJŲ IR PRIVAČIŲ INTERESŲ DERINIMO VALSTYBINĖJE TARNYBOJE ĮSTATYMO  
 VIEŠŲJŲ IR PRIVAČIŲ INTERESŲ DERINIMO VALSTYBINĖJE TARNYBOJE ĮSTATYMĄ  
 VIEŠŲJŲ IR PRIVAČIŲ INTERESŲ DERINIMO VALSTYBINĖJE TARNYBOJE  
 VILNIAUS VALSTYBINIS AKCINIS FARMACIJOS FABRIKAS  
 VILNIAUS VALSTYBINĖ staklių gamykla; ... vaistinė 
 VILNIAUS VALSTYBINĖS grūdų perdirbimo pramonės aptarnavimo įmonės; konservų įmonės; įmonės ... 
 VILNIAUS VALSTYBINĖS ĮMONĖS  
 VISA PASKIRTA VALSTYBINĖ SOCIALINIO DRAUDIMO INVALIDUMO PENSIJA  
 VISAGINO VALSTYBINĖS ENERGETIKOS STATYBOS ĮMONĖS  
 VYRESNIEJI VALSTYBINIAI APLINKOS APSAUGOS INSPEKTORIAI  
 VYRIAUSIAJAM VALSTYBINIAM GYDYTOJUI  
 VYRIAUSIASIS VALSTYBINIS DARBO INSPEKTORIUS M PLUKTAS 
 VYRIAUSIASIS VALSTYBINIS DARBO INSPEKTORIUS JO PAVADUOTOJAS  
 VYRIAUSIASIS VALSTYBINIS GYDYTOJAS HIGIENISTAS  
 VYRIAUSIASIS VALSTYBINIS VETERINARIJOS INSPEKTORIUS K LUKAUSKAS 
 VYRIAUSIEJI IR VYRESNIEJI VALSTYBINIAI APLINKOS APSAUGOS INSPEKTORIAI  
 VYRIAUSIEJI VALSTYBINIAI GYDYTOJAI HIGIENISTAI IR JŲ PAVADUOTOJAI  
 VYRIAUSIOJO VALSTYBINIO DARBO INSPEKTORIAUS  
 VYRIAUSIOJO VALSTYBINIO GYDYTOJO HIGIENISTO  
 VYRIAUSIOJO VALSTYBINIO VETERINARIJOS INSPEKTORIAUS PAVADUOTOJAS  
 YPATINGOSIOS VALSTYBINIO ARCHYVŲ FONDO DALIES  
 ĮGALIOTOS VALSTYBINĖS PRIEŽIŪROS TARNYBOS  
 ATITINKAMOS TARNYBOS PATEIKIA VALSTYBINĖMS MOKESČIŲ INSPEKCIJOMS ... 
 ĮPLAUKTI Į KLAIPĖDOS VALSTYBINĮ JŪRŲ UOSTĄ  
 ĮREGISTRAVIMĄ VALSTYBINIO ŽEMĖS KADASTRO DUOMENŲ REGISTRE  
 ĮSKAITYTAS Į VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO STAŽĄ  
 ĮSTAIGOSE AR ORGANIZACIJOSE TAIP PAT VALSTYBINĖSE AR SAVIVALDYBIŲ VISUOMENĖS INFORMAVIMO PRIEMONĖSE  
 ĮTRAUKTOS Į OBJEKTŲ PRIVATIZUOJAMŲ UŽ LAISVAI KONVERTUOJAMĄ VALIUTĄ SĄRAŠĄ ARBA Į SPECIFINĖS PASKIRTIES VALSTYBINIŲ ĮMONIŲ SĄRAŠĄ  
 ŠEIMOS KURIOS UŽ ŠILUMINĘ ENERGIJĄ ATSISKAITO PAGAL TIESIOGINES SUTARTIS SU VALSTYBINĖS ĮMONĖS LIETUVOS ENERGETIKOS SISTEMA  
 ATLEIDIMO PRIEŠ TERMINĄ IŠ LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBINIO ARBITRAŽO  
 ŠILUMOS ENERGIJA TIEKIAMA IŠ LIETUVOS VALSTYBINĖS ENERGETIKOS SISTEMOS  
 ATLIKTI ĮVAIRIUS DARBUS VALSTYBINĖS REIKŠMĖS KELIŲ KOMPLEKSO DALYJE  
 ŽEMĖS ŪKIO EKONOMINIŲ SANTYKIŲ VALSTYBINIO REGULIAVIMO  
 ATSAKYMO Į PAKLAUSIMĄ DĖL VALSTYBINĖS ĮMONĖS LIETUVOS SPAUDA  
 ATSKAITYMUS VALSTYBINIAMS AUTOMOBILIŲ KELIAMS TIESTI TAISYTI IR PRIŽIŪRĖTI  
 ATSKAITYMŲ VALSTYBINIAMS AUTOMOBILIŲ KELIAMS TIESTI TAISYTI IR PRIŽIŪRĖTI  
 AUKŠTOSIOMS MOKYKLOMS IR VALSTYBINIAMS MOKSLO INSTITUTAMS  
 AUKŠTŲJŲ MOKYKLŲ IR VALSTYBINIŲ MOKSLO INSTITUTŲ  
 BIUDŽETINIŲ IR VIEŠŲJŲ ĮSTAIGŲ BEI VALSTYBINĖS HIGIENOS INSPEKCIJOS