Database of Lithuanian Nominal Phrases Dictionary is the first corpus-based dictionary of Lithuanian multi-word units.
The lexicon reflects a big variety of multi-word units: collocations, phrasal combinations, longer pieces of text (sometimes even several sentences). The identification of the nominal phrases is based on gravity counts in the 100m words Contemporary Corpus of Lithuanian Languages. The corpus reflects the written Lithuanian in the period of 1991-2002. The list of automatically identified MWU‘s was edited by linguists, only leaving meaningful and grammatically correct phrases that include at least one noun. The dictionary comprises almost 69 thousand nominal phrases.

Query


You can search for a specific word (word form), e.g. kompiuteris or kompiuterio, etc.
Adding of the beginning of the word, e.g. kompiuteris, will be queried with the phrase forms kompiuteris, kompiuteriais, kompiuterijos, kompiuterinių, etc.
Adding of the part of the word, e.g. kel, will be queried with the phrase forms keliu, iškelta, paskelbtas, pakelį, runkeliai, etc.
Adding of the end of the word, e.g. ris, will be queried with the phrase forms seseris, sandoris, duris, kuris, numeris, etc.

You can search for one or more of the word(s). You can search for parts of words indicating the stars (e.g. * nam nam * * nam *).
Finding of two or more word phrases, you can specify only those parts of those words (e.g. nam * gamyb* ).
You can search for a word with spaces, e.g., space, namas space, then there will queried phrases with words befor and after namas.
Adding of the lemma of the word, e.g. ministras will be queried phrases with other forms of this lemma, e.g. ministro, ministrą, ministru, etc.
You can search for the first word of the phrase, e.g., adding atominė, will be queried as atominė bomba, atomine elektrinė, atominė energetika, etc.
A B C Č D E Ę Ė F G H I Į Y J K L M N O P R S Š T U Ų Ū V Z Ž X

Query according to morphological features
Query according to morphological features(BETA)

Results
Phrase addition to leftPhrasePhrase addition to right
... tūkst KUBINIŲ METRŲ VANDENS  
geležies šalinimo; iššoko IŠ VANDENS  
geria; semia VANDENĮ IŠ šachtinių šulinių; šulinio 
iškyla VIRŠ VANDENS  
iškyla Į VANDENS PAVIRŠIŲ  
 DINGO KAIP Į VANDENĮ  
išplaukimas Į TERITORINĘ JŪRĄ JŪROS VIDAUS VANDENIS PASIENIO VANDENIS  
 DRUMSTAME VANDENYJE  
 ELEKTRINIŲ IR KATILINIŲ CHEMINIO VANDENS PARUOŠIMO ĮRENGINIŲ  
 ELEKTROS DUJŲ IR VANDENS TIEKIMO  
 EŽERO VANDENS  
kompensacija UŽ ŠILDYMĄ IR KARŠTĄ VANDENĮ  
 FONDO VANDENS TELKINIŲ ŽUVŲ IŠTEKLIUS  
 GARO IR VANDENS ŠILDYMO KATILŲ  
 GAUDYTI ŽUVIS BEI KITUS VANDENS GYVŪNUS  
 GAZUOTO VANDENS  
 GELEŽIES ŠALINIMO IŠ VANDENS  
 GERAS ŽENKLAS NETYČIA SUDAUŽYTI INDĄ SU VANDENIU  
 GERAS ŽENKLAS SUDAUŽYTI INDĄ SU VANDENIU  
 GERIAMAS VANDUO  
 GERIAMASIS VANDUO  
 GERIAMO VANDENS  
 GERIAMOJO VANDENS KOKYBĖS  
 GERIAMOJO VANDENS  
 GERIAMUOJU VANDENIU  
 GERIAMĄJĮ VANDENĮ  
liko BE VANDENS ir maisto 
 GRUNTINIAI VANDENYS  
 GRUNTINIO VANDENS LYGIO  
 GRUNTINIO VANDENS LYGĮ  
 GRUNTINIO VANDENS  
 GRUNTINIS VANDUO  
 GRUNTINIUS VANDENIS  
 GRUNTINIŲ VANDENŲ  
 GRUNTINĮ VANDENĮ  
 GRUPINIŲ KARŠTO VANDENS RUOŠIMO ĮRENGINIŲ IR KARŠTO VANDENS TINKLŲ  
 GRUPINIŲ KARŠTO VANDENS RUOŠIMO ĮRENGINIŲ  
 GRĄŽINAMOS ŽEMĖS ĮSKAITANT MIŠKĄ VANDENS TELKINIUS  
 GYVENAMOSIOMS PATALPOMS ŠILDYTI IR KARŠTAM VANDENIUI RUOŠTI  
 GYVENAMŲJŲ NAMŲ ŠILDYMO IR KARŠTO VANDENS TIEKIMO SISTEMŲ EKSPLOATAVIMO  
 GYVENAMŲJŲ NAMŲ ŠILDYMO IR KARŠTO VANDENS TIEKIMO SISTEMŲ ESANČIŲ PASTATE  
 GYVENAMŲJŲ PATALPŲ ŠILDYMO IŠLAIDŲ IR IŠLAIDŲ KARŠTAM VANDENIUI KOMPENSAVIMO MAŽAS PAJAMAS TURINČIOMS ŠEIMOMS  
 GYVENAMŲJŲ PATALPŲ ŠILDYMO IŠLAIDŲ IR IŠLAIDŲ KARŠTAM VANDENIUI  
 GYVOJO VANDENS  
 GYVULININKYSTĖS KOMPLEKSŲ NUTEKAMAISIAIS VANDENIMIS  
 GĖLO VANDENS  
mūsų; gėlųjų; tropinių VANDENŲ ŽUVYS  
 INDĄ SU VANDENIU  
 IŠ VANDENS ištrauktas; kyšojo 
 IŠLAIDAS UŽ KARŠTĄ VANDENĮ IR GYVENAMŲJŲ PATALPŲ ŠILDYMĄ  
 JŪRŲ IR VIDAUS VANDENŲ TRANSPORTUI  
 KAIP DU VANDENS LAŠAI panašūs 
 KAMBARIO TEMPERATŪROS VANDENIU  
paleidžiami Į VANDENS telkinį 
 KARŠTAM VANDENIUI RUOŠTI IR JO TEMPERATŪRAI PALAIKYTI  
 KARŠTAM VANDENIUI RUOŠTI  
 KARŠTAM VANDENIUI  
 KARŠTAME VANDENYJE  
 KARŠTAS VANDUO RUOŠIAMAS  
 KARŠTAS VANDUO TIEKIAMAS IŠ grupinių karšto vandens ruošimo įrenginių 
 KARŠTAS VANDUO  
 KARŠTO IR ŠALTO VANDENS SKAITIKLIUS  
 KARŠTO VANDENS IR GYVENAMŲJŲ PATALPŲ ŠILDYMO IŠLAIDŲ  
 KARŠTO VANDENS KIEKIS VIENAM GYVENTOJUI  
 KARŠTO VANDENS KIEKIS  
 KARŠTO VANDENS KIEKĮ BEI PATALPŲ ŠILDYMĄ  
 KARŠTO VANDENS RUOŠIMO ĮRENGINIAI YRA NAMO ŠILUMOS punkte 
 KARŠTO VANDENS RUOŠIMO ĮRENGINIUS IR KARŠTO VANDENS TINKLUS  
 KARŠTO VANDENS RUOŠIMO  
 KARŠTO VANDENS RUOŠIMUI  
 KARŠTO VANDENS SKAITIKLIAI  
 KARŠTO VANDENS SKAITIKLIUS  
 KARŠTO VANDENS SKAITIKLIŲ  
 KARŠTO VANDENS TIEKIMAS  
 KARŠTO VANDENS TIEKIMO SISTEMA  
 KARŠTO VANDENS TIEKIMO  
 KARŠTO VANDENS TIEKIMĄ  
 KARŠTO VANDENS  
 KARŠTU VANDENIU  
 KARŠTĄ VANDENĮ  
 KATILINIŲ CHEMINIO VANDENS PARUOŠIMO ĮRENGINIŲ APTARNAVIMAS  
 KAUNO VANDENYS  
 KAUNO VANDENŲ  
 KELEIVIŲ IR BAGAŽO VEŽIMO VIDAUS VANDENŲ TRANSPORTU  
 KIBIRĄ VANDENS  
perkant KAIMO VIETOVĖJE ŽEMĘ MIŠKĄ IR VANDENS TELKINIUS  
 KOMPENSACIJA UŽ KARŠTĄ VANDENĮ GYVENTOJAMS  
 KRAUJO IR VANDENS  
priklauso NUO VANDENS kiekio 
 KROVINIŲ VEŽIMO VIDAUS VANDENŲ KELIAIS  
puodą; indą SU KARŠTU VANDENIU  
 LEDINIAME VANDENYJE  
skolos; mokėti UŽ VANDENĮ  
 LIETAUS VANDENS  
 LIETAUS VANDUO  
stovi; nusileido; priėjo PRIE PAT VANDENS  
sudaužyti indą SU VANDENIU  
 LIETUVOS RESPUBLIKOS VANDENYSE  
 LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS VANDENYSE  
 LIONO VANDENYS  
 LIONO VANDENŲ  
 LITRUI VANDENS  
 MAISTO VANDENS KANALIZACIJOS IR ATLIEKŲ IŠVEŽIMO  
 MECHANINIO IR BIOLOGINIO VANDENS VALYMO ĮRENGINIUS  
 MINERALINIAI VANDENYS  
 MINERALINIO VANDENS IŠTEKLIUS IR ŽEMĖS GELMIŲ ERTMES  
 MINERALINIO VANDENS  
 MINERALINIS VANDUO  
 MINERALINIU VANDENIU  
 MINERALINIŲ VANDENŲ LOKOMOTIV RUSIJA  
 MINERALINIŲ VANDENŲ LOKOMOTIV  
 MINERALINIŲ VANDENŲ  
 MINERALINĮ VANDENĮ  
tylėjo LYG VANDENS Į BURNĄ prisisėmęs 
 MOKESTIS UŽ KARŠTĄ VANDENĮ BEI PATALPŲ ŠILDYMĄ  
 MOKESTIS UŽ KARŠTĄ VANDENĮ  
 MOKESČIO UŽ KARŠTĄ VANDENĮ IR GYVENAMŲJŲ PATALPŲ ŠILDYMĄ  
 NACIONALINIŲ PARKŲ VANDENS TELKINIUOSE  
 NAMO I A YRA ŠALTAS IR KARŠTAS VANDUO ELEKTRA  
 NAUJŲ RŪŠIŲ ŽUVIS IR VANDENS BESTUBURIUS GYVŪNUS  
 NAUJŲ RŪŠIŲ ŽUVIS IR VANDENS BESTUBURIUS  
įmesta Į KARŠTĄ VANDENĮ  
 NEDIDELIAME VANDENS KIEKYJE  
įstatykite; panardinkite Į ŠALTĄ VANDENĮ  
 NORMATYVINĮ VANDENS KIEKĮ VIENAM GYVENTOJUI  
 NUPLIKYTI VERDANČIU VANDENIU  
 NUTEKAMIEJI VANDENYS  
 NUTEKAMOJO VANDENS  
 NUTEKAMŲJŲ VANDENŲ VALYMO ĮRENGINIŲ  
 NUTEKAMŲJŲ VANDENŲ VALYMO  
 NUTEKAMŲJŲ VANDENŲ  
 NĖRA KARŠTO VANDENS APSKAITOS PRIETAISŲ  
 ORO IR VANDENS  
 AB KAUNO VANDENYS  
 PALANGOS VALSTYBINĖS VANDENS TIEKIMO ĮMONĖS  
 PANAŠŪS KAIP DU VANDENS LAŠAI  
 PASŪDYTAME VANDENYJE  
 PATALPOMS ŠILDYTI IR KARŠTAM VANDENIUI RUOŠTI  
 PAVIRŠINIO IR POŽEMINIO VANDENS  
 PAVIRŠINIO VANDENS  
 PERKAMOS ŽEMĖS MIŠKO IR VANDENS TELKINIŲ NOMINALIOS KAINOS NUSTATYMO METODIKĄ  
 PERKAMOS ŽEMĖS MIŠKO IR VANDENS TELKINIŲ NOMINALIOS KAINOS  
 PERKOŠTI IR SUPILTI Į ŠILTO VANDENS VONIĄ  
 PO VANDENIU atsidūrė; išbuvo 
 POŽEMINIO VANDENS APSAUGOS NUO UŽTERŠIMO IR EKOLOGIŠKAI ŠVARIOS ŽEMDIRBYSTĖS  
 POŽEMINIO VANDENS IŠTEKLIŲ  
 POŽEMINIO VANDENS  
 POŽEMINIS VANDUO  
 POŽEMINIUS VANDENIS  
 POŽEMINĮ VANDENĮ  
 PRIE VANDENS paviršiaus 
 PRIE VANDENS TELKINIO  
 PRIE VANDENS TELKINIŲ AR GYVENVIEČIŲ ESANTIEMS MIŠKAMS MIŠKŲ MOKSLINIO TYRIMO IR MOKYMO BEI SELEKCINĖS SĖKLININKYSTĖS OBJEKTAMS KURIŲ SĄRAŠUS TVIRTINA LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ  
 PRIE VANDENS TELKINIŲ AR GYVENVIEČIŲ ESANTIEMS MIŠKAMS MIŠKŲ MOKSLINIO TYRIMO IR MOKYMO BEI SELEKCINĖS SĖKLININKYSTĖS OBJEKTAMS  
 PRIE VANDENS TELKINIŲ  
 PRIVAČIUOSE VANDENS TELKINIUOSE  
 RYŠIŲ ELEKTROS DUJŲ ŠILUMOS AR VANDENS  
 SPECIALIOS PASKIRTIES UAB KAUNO VANDENYS  
 SPECIALIOSIOS PASKIRTIES UAB KAUNO VANDENYS  
 SPECIALIOSIOS PASKIRTIES UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ KAUNO VANDENYS  
 SPECIALIOSIOS PASKIRTIES UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS KAUNO VANDENYS  
 STIKLINE VERDANČIO VANDENS  
 SU VANDENS tiekimu 
 SUNAUDOTAS ŠILUMOS KIEKIS KARŠTO VANDENS RUOŠIMUI  
 SUSISIEKIMO MINISTERIJOS VANDENS TRANSPORTO  
 SUVARTOTO KARŠTO VANDENS KIEKIS  
 SŪRIAME VANDENYJE  
 TAME PAČIAME VANDENYJE  
 TARPTAUTINIUOSE VANDENYSE  
 TEIKTI AGENTAVIMO IR KROVINIŲ EKSPEDIJAVIMO PASLAUGAS VANDENS ORO IR GELEŽINKELIO TRANSPORTE  
 TEIKTI AGENTAVIMO IR KROVINIŲ EKSPEDIJAVIMO PASLAUGAS VANDENS TRANSPORTE  
 APLINKOS APSAUGOS KITŲ VYRIAUSYBĖS ĮGALIOTŲ INSTITUCIJŲ PAREIGŪNAMS ARBA VANDENS TELKINIŲ naudotojams ir savininkams 
 TEKANČIO VANDENS  
 TEKANČIU VANDENIU  
 TERITORINIUOSE VANDENYSE IR EKONOMINĖJE ZONOJE  
 TERITORINIUOSE VANDENYSE  
 TERITORINIUS VANDENIS  
 TERITORINIŲ VANDENŲ  
 TIEKIAMAS KARŠTAS VANDUO  
 TVENKINIŲ IR KITŲ VIDAUS VANDENŲ  
 UAB KAUNO VANDENYS  
 UAB VILNIAUS VANDENYS  
 UAB ŠIAULIŲ VANDENYS  
 UGNIES IR VANDENS  
 UGNĮ IR VANDENĮ  
 UPĖS VANDUO  
 VALSTYBINIO FONDO VANDENS TELKINIUOSE  
 VALSTYBINIO FONDO VANDENS TELKINIŲ NUOMININKAI PRIVALO IŠDUOTI NUOLATINIAMS LIETUVOS RESPUBLIKOS GYVENTOJAMS  
 VALSTYBINĖ VANDENS TIEKIMO ĮMONĖ  
 VALSTYBINĖS REIKŠMĖS VANDENS TELKINIUOSE  
 VALSTYBINĖS REIKŠMĖS VIDAUS VANDENYS MIŠKAI PARKAI  
 VANDENIUI ŠILDYTI  
 VANDENS APSKAITOS PRIETAISUS  
 VANDENS APSKAITOS  
 VANDENS BALANSO  
 VANDENS DEBITAS  
 VANDENS ELEKTROS DUJŲ IR KITO KURO  
 VANDENS GARAI  
 VANDENS GARŲ  
 VANDENS GYVŪNŲ  
 VANDENS IR DRUSKŲ  
 VANDENS IR ORO  
 VANDENS IR PELKIŲ PAUKŠČIŲ  
 VANDENS IR VĖJO  
 VANDENS KELIŲ  
 VANDENS KIEKIO  
 VANDENS KIEKIS  
 VANDENS KIEKĮ  
 VANDENS KOKYBĘ  
 VANDENS KOKYBĖ  
 VANDENS KOKYBĖS  
 VANDENS LAŠAI  
 VANDENS LELIJOS  
 VANDENS LYGIO  
 VANDENS LYGIS  
 VANDENS LYGIUI  
 VANDENS LYGĮ  
 VANDENS MALŪNAS SU TECHNOLOGINE ĮRANGA  
 VANDENS MASIŲ  
 VANDENS NUTEKĖJIMO  
 VANDENS PAUKŠČIAI  
 VANDENS PAUKŠČIŲ  
 VANDENS PAVIRŠIAUS  
 VANDENS PAVIRŠIUJE  
 VANDENS PAVIRŠIUMI  
 VANDENS PAVIRŠIŲ  
 VANDENS PROCEDŪROS  
 VANDENS SKAITIKLIAI  
 VANDENS SKAITIKLIUS  
 VANDENS SKAITIKLIŲ  
 VANDENS SPORTO ŠAKŲ  
 VANDENS SROVE  
 VANDENS SROVĖ  
 VANDENS SROVĖS  
 VANDENS TELKINIAI  
 VANDENS TELKINIAIS  
 VANDENS TELKINIAMS  
 VANDENS TELKINIO LEIDIMAI MEŠKERIOTI JAME TURI BŪTI IŠDUODAMI NEMOKAMAI  
 VANDENS TELKINIO  
 VANDENS TELKINIU  
 VANDENS TELKINIUOSE APLINKOS APSAUGOS MINISTERIJA GALI NUSTATYTI kitokį žvejybos režimą 
 VANDENS TELKINIUOSE ARBA JŲ DALYSE  
 VANDENS TELKINIUOSE  
 VANDENS TELKINIUS  
 VANDENS TELKINIŲ IR KELIŲ APSAUGOS ZONOS  
 VANDENS TELKINIŲ NUOMOS  
 VANDENS TELKINIŲ  
 VANDENS TELKINIŲ  
 VANDENS TELKINYJE  
 VANDENS TELKINYS  
 VANDENS TELKINĮ  
 VANDENS TEMPERATŪRA  
 VANDENS TEMPERATŪROS  
 VANDENS TEMPERATŪRĄ  
 VANDENS TIEKIMAS  
 VANDENS TIEKIMO IR NUOTEKŲ ŠALINIMO  
 VANDENS TIEKIMO IR NUOTĖKŲ ŠALINIMO  
 VANDENS TIEKIMO ĮMONEI  
 VANDENS TIEKIMO ĮMONĖS UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS VILNIAUS VANDENYS  
 VANDENS TIEKIMO ĮMONĖS  
 VANDENS TIEKIMO  
 VANDENS TIEKIMĄ  
 VANDENS TRANSPORTO PRIEMONES  
 VANDENS TRANSPORTO PRIEMONIŲ VIDUTINĖS RINKOS KAINOS  
 VANDENS TRANSPORTO PRIEMONĖS PAVADINIMAS  
 VANDENS TRANSPORTO PRIEMONĖS  
 VANDENS TRANSPORTO VALSTYBINĖS KONTROLĖS IR SAUGAUS PLAUKIOJIMO inspekcijai 
 VANDENS TRANSPORTO VALSTYBINĖS KONTROLĖS IR SAUGAUS PLAUKIOJIMO INSPEKCIJOS VIRŠININKAS PARAŠAS VARDO RAIDĖ PAVARDĖ  
 VANDENS TRANSPORTO VALSTYBINĖS KONTROLĖS IR SAUGAUS PLAUKIOJIMO INSPEKCIJOS  
 VANDENS TRANSPORTO  
 VANDENS VALYMO ĮRENGINIAI  
 VANDENS VALYMO ĮRENGINIUS  
 VANDENS VALYMO ĮRENGINIŲ STATYBAI SUTEIKTI PRIORITETĄ  
 VANDENS VALYMO ĮRENGINIŲ  
 VANDENS VALYMO  
 VANDENS ĮGERIAMUMAS  
 VANDENS ŠILDYMO KATILAS  
 VANDENS ŠILDYMO  
 VANDENS ŪKIO IR ŽEMĖTVARKOS  
 VANDENS ŪKIO  
 VANDUO ELEKTRA DUJOS  
 VANDUO IŠ čiaupo; šaltinio 
 VANDUO ŽVEJAS ŽMOGUS  
 VERDANČIAME VANDENYJE  
 VERDANČIO VANDENS  
 VERDANČIU VANDENIU  
 VERTINGŲ RŪŠIŲ ŽUVIS BEI VANDENS BESTUBURIUS GYVŪNUS  
 VIDAUS VANDENS KELIŲ DIREKCIJA  
 VIDAUS VANDENS KELIŲ  
 VIDAUS VANDENS TELKINIUOSE  
 VIDAUS VANDENYSE  
 VIDAUS VANDENŲ KELIAIS  
 VIDAUS VANDENŲ TRANSPORTO  
 VIDAUS VANDENŲ  
 VIENĄ VALGOMĄJĮ ŠAUKŠTĄ MIŠINIO UŽPILTI STIKLINE VERDANČIO VANDENS  
 VIETINIAI KAIMO IR VIENKIEMIŲ GYVENTOJAI GYVENANTYS NE TOLIAU KAIP UŽ KILOMETRO NUO VANDENS TELKINIO  
 VIETINIAMS KAIMO GYVENTOJAMS GYVENANTIEMS NE TOLIAU KAIP UŽ KILOMETRO NUO VANDENS TELKINIO  
 ASMENS TEISĘ ŽVEJOTI VANDENS TELKINYJE  
 VIRINTO VANDENS  
 VIRINTU VANDENIU  
 VĖJO IR VANDENS  
 Į VANDENĮ sudėti; įkrito; įmestas; lįsti 
 Į VERDANTĮ VANDENĮ suberti; sudėti 
 ŠALTAME VANDENYJE  
 ŠALTAS VANDUO  
 ŠALTINIO VANDUO  
 ŠALTO IR KARŠTO VANDENS BEI DUJŲ  
 ŠALTO IR KARŠTO VANDENS DUJŲ IR ŠILUMINĖS ENERGIJOS VARTOJIMO APSKAITOS IR ŠILUMOS KIEKIO  
 ŠALTO IR KARŠTO VANDENS  
 ŠALTO VANDENS SKAITIKLIO  
 ŠALTO VANDENS  
 ŠALTU VANDENIU  
 ŠALTĄ IR KARŠTĄ VANDENĮ  
 ŠALTĄ VANDENĮ  
 ŠILDYMO IR KARŠTO VANDENS TIEKIMO SISTEMAS  
 ŠILDYMO IR KARŠTO VANDENS TIEKIMO SISTEMŲ APTARNAVIMO DARBŲ  
 ŠILDYMO IR KARŠTO VANDENS TIEKIMO SISTEMŲ APTARNAVIMO  
 ŠILDYMO IR KARŠTO VANDENS TIEKIMO SISTEMŲ ESANČIŲ PASTATE APTARNAVIMO  
 ŠILDYMO IR KARŠTO VANDENS TIEKIMO SISTEMŲ  
 ŠILDYMO IR KARŠTO VANDENS  
 ŠILDYMUI IR KARŠTO VANDENS RUOŠIMUI  
 ŠILTAME VANDENYJE  
 ŠILTAS VANDUO  
 ŠILTO VANDENS TIEKIMO  
 ŠILTO VANDENS  
 ŠILTU VANDENIU  
 ŠILUMINĖS ENERGIJOS IR ŠALTO VANDENS VARTOJIMO APSKAITOS PRIETAISUS  
 ŠILUMOS IR KARŠTO VANDENS TIEKIMO TINKLŲ  
 ŠILUMOS IR KARŠTO VANDENS TIEKIMO  
 ŠILUMOS IR KARŠTO VANDENS  
 ŠUOLIAI Į VANDENĮ  
 ŠUOLIŲ Į VANDENĮ  
 ŠVARAUS VANDENS  
 ŠVARIU VANDENIU  
 ŠVARŲ VANDENĮ  
 ŠVĘSTO VANDENS  
 ŠVĘSTU VANDENIU  
 ŽEMĖ VIDAUS VANDENYS MIŠKAI PARKAI  
 ŽEMĖS PAVIRŠIUS IR GELMĖS ORAS VANDUO  
 ŽUVIES BEI KITŲ VANDENS GYVŪNŲ GAUDYMUI  
 ŽUVININKYSTĖS VANDENS TELKINIUOSE  
 ŽUVIS IR KITUS VANDENS GYVŪNUS  
 ŽUVŲ BEI KITŲ VANDENS GYVŪNŲ  
 ŽUVŲ IR KITŲ VANDENS GYVŪNŲ  
 ŽUVŲ IR VANDENS BESTUBURIŲ GYVŪNŲ GAUDYMUI  
 ŽUVŲ KITŲ VANDENS GYVŪNŲ IR AUGALŲ IŠTEKLIŲ APSAUGĄ  
 ŽVEJYBOS IR ŽUVŲ IŠTEKLIŲ APSAUGOS LIETUVOS VANDENYSE  
 ATSISKAITYMO SU GYVENTOJAIS UŽ KARŠTĄ VANDENĮ IR PATALPŲ ŠILDYMĄ  
 ATSISKAITYMO UŽ BUTO ŠILDYMĄ IR KARŠTĄ VANDENĮ  
 ATSISKAITYMO UŽ KARŠTĄ VANDENĮ IR PATALPŲ ŠILDYMĄ  
 ATSISKAITYMO UŽ ŠILDYMĄ IR KARŠTĄ VANDENĮ  
 ATVIRŲ VANDENS TELKINIŲ  
 BE VANDENS ir musė neišgyvens 
dingo KAIP Į VANDENĮ  
dingo LYG Į VANDENĮ  
 BET KURIUOSE VANDENS TELKINIUOSE  
 BIOLOGINIO VANDENS VALYMO ĮRENGINIUS  
 BIUDŽETO LĖŠOMIS ĮRENGTI VANDENS TELKINIAI