Database of Lithuanian Nominal Phrases Dictionary is the first corpus-based dictionary of Lithuanian multi-word units.
The lexicon reflects a big variety of multi-word units: collocations, phrasal combinations, longer pieces of text (sometimes even several sentences). The identification of the nominal phrases is based on gravity counts in the 100m words Contemporary Corpus of Lithuanian Languages. The corpus reflects the written Lithuanian in the period of 1991-2002. The list of automatically identified MWU‘s was edited by linguists, only leaving meaningful and grammatically correct phrases that include at least one noun. The dictionary comprises almost 69 thousand nominal phrases.

Query


You can search for a specific word (word form), e.g. kompiuteris or kompiuterio, etc.
Adding of the beginning of the word, e.g. kompiuteris, will be queried with the phrase forms kompiuteris, kompiuteriais, kompiuterijos, kompiuterinių, etc.
Adding of the part of the word, e.g. kel, will be queried with the phrase forms keliu, iškelta, paskelbtas, pakelį, runkeliai, etc.
Adding of the end of the word, e.g. ris, will be queried with the phrase forms seseris, sandoris, duris, kuris, numeris, etc.

You can search for one or more of the word(s). You can search for parts of words indicating the stars (e.g. * nam nam * * nam *).
Finding of two or more word phrases, you can specify only those parts of those words (e.g. nam * gamyb* ).
You can search for a word with spaces, e.g., space, namas space, then there will queried phrases with words befor and after namas.
Adding of the lemma of the word, e.g. ministras will be queried phrases with other forms of this lemma, e.g. ministro, ministrą, ministru, etc.
You can search for the first word of the phrase, e.g., adding atominė, will be queried as atominė bomba, atomine elektrinė, atominė energetika, etc.
A B C Č D E Ę Ė F G H I Į Y J K L M N O P R S Š T U Ų Ū V Z Ž X

Query according to morphological features
Query according to morphological features(BETA)

Results
Phrase addition to leftPhrasePhrase addition to right
 CENTRO FRAKCIJOS VARDU  
frakcijos VARDU KALBĖJĘS ... 
garbės daktaro VARDAS SUTEIKTAS ... 
garbės; mokslo; garbės daktaro VARDAI SUTEIKTI ... 
garsinti LIETUVOS VARDĄ PASAULYJE  
 DANGUJE IR ŽEMĖJE TURI VARDĄ  
 DATA PARAŠAS VARDAS PAVARDĖ OPERATORIUS  
 DATA PARAŠAS VARDAS PAVARDĖ  
 DIEVO VARDU  
 DIREKTORIAMS TURINTIEMS MOKSLO LAIPSNĮ ARBA PEDAGOGINĮ MOKSLO VARDĄ PRIE TARNYBINIŲ ATLYGINIMŲ GALI BŪTI NUSTATOMOS ... 
 DOCENTO PEDAGOGINIS MOKSLO VARDAS GALI BŪTI SUTEIKIAMAS ... 
 DRAUDIMO ORGANIZACIJOS VADOVO IR VYR FINANSININKO VARDAS PAVARDĖ  
 DRAUDIMO ĮMONĖS VADOVAS VARDO RAIDĖ PARAŠAS PAVARDĖ  
 DVASINGOS ASMENYBĖS TURI KITĄ VARDĄ  
 DĖL MOKSLO LAIPSNIŲ IR PEDAGOGINIŲ MOKSLO VARDŲ NOSTRIFIKAVIMO  
 DĖL PASAULIO ŠACHMATŲ ČEMPIONO VARDO  
 DĖL VARDO PAVARDĖS ar kitų anketinių duomenų pakeitimo 
jo VARDU PAVADINTĄ miestą 
 EKONOMIKOS KOMITETO VARDU  
 FIRMOS VARDO  
 FIRMOS VARDĄ  
 FIRMŲ VARDAI  
 FIRMŲ VARDŲ  
 FIZINIO ASMENS VARDAS PAVARDĖ ADRESAS  
 FIZINIO ASMENS VARDAS PAVARDĖ ASMENS KODAS  
 FIZINIS AR JURIDINIS ASMUO SAVO VARDU  
 FMĮ KLIENTŲ AR SAVO VARDU  
 FRAKCIJOS VARDU  
 GARBĖS DAKTARO VARDAS  
 GARBĖS DAKTARO VARDĄ  
 GARBĖS VARDAS  
 GAVĖJŲ PAVADINIMAI VARDAI PAVARDĖS IR BUVEINIŲ ADRESAI  
 GERAS VARDAS  
 GERAS ŽENKLAS JEI VARDU GATVĖJE kelis kartus pašauktų 
 GERAS ŽENKLAS JEI VARDU GATVĖJE PAŠAUKTŲ  
 GERO VARDO  
 GERĄ VARDĄ  
 IR PADOVANOJO JAM VARDĄ KILNIAUSIĄ iš visų vardų 
 JURIDINIO ASMENS PAVADINIMAS ARBA FIZINIO ASMENS VARDAS PAVARDĖ ADRESAS  
 JŪSŲ VARDAS JŪSŲ EL PAŠTO ADRESAS JŪSŲ ŽINUTĖ JŪSŲ ŽINUTĖS  
 JŪSŲ VARDAS JŪSŲ EL PAŠTO ADRESAS JŪSŲ ŽINUTĖ O ČIA YRA JŪSŲ ŽINUTĖS  
 JŪSŲ VARDAS JŪSŲ EL PAŠTO ADRESAS JŪSŲ ŽINUTĖ  
 KAUNO MIESTO GARBĖS PILIEČIO VARDĄ  
 KELEIVIO VARDAS PAVARDĖ GYVENAMOJI vieta 
 KITO ASMENS VARDU  
 KITU VARDU  
 KOKS TAVO VARDAS  
 KOMISIJOS VARDU  
 KOMITETO VARDU  
 KRISTAUS VARDU  
 KUO TU VARDU  
 KUR DU AR TRYS SUSIRINKĘ MANO VARDU TEN IR AŠ ESU TARP JŲ  
rinkliavos MOKAMOS UŽ PREKIŲ ŽENKLŲ IR FIRMŲ VARDŲ registravimą 
 LDDP FRAKCIJOS VARDU PRAŠĖ PERBALSUOTI  
 LIETUVIŠKOS KILMĖS VARDAI  
... ORGANŲ VARDU NAGRINĖTI ADMINISTRACINIŲ TEISĖS PAŽEIDIMŲ BYLAS IR SKIRTI ADMINISTRACINES NUOBAUDAS TURI TEISĘ ... 
 LIETUVOS RESPUBLIKOS MOKSLO LAIPSNIŲ IR PEDAGOGINIŲ MOKSLO VARDŲ SISTEMOS  
 LIETUVOS VALSTYBĖS VARDU IR SU VALSTYBĖS GARANTIJA  
 LIETUVOS VALSTYBĖS VARDU  
 LIETUVOS VARDO  
 LIETUVOS VARDĄ  
 MANDATŲ IR ETIKOS KOMISIJOS VARDU  
 MANO VARDAS IR TELEFONO NUMERIS PAS ARŪNĄ  
 MANO VARDU  
 MOKSLO LAIPSNIŲ IR PEDAGOGINIŲ MOKSLO VARDŲ NOSTRIFIKAVIMO  
 MOKSLO LAIPSNIŲ IR PEDAGOGINIŲ MOKSLO VARDŲ SISTEMOS  
 MOKSLO LAIPSNIŲ IR PEDAGOGINIŲ MOKSLO VARDŲ TEIKIMO  
 MOKSLO LAIPSNIŲ IR PEDAGOGINIŲ MOKSLO VARDŲ  
vadinti DAIKTUS TIKRAISIAIS VARDAIS  
 MOKSLO LAIPSNIŲ IR VARDŲ  
 MOKSLO LAIPSNĮ ARBA PEDAGOGINĮ MOKSLO VARDĄ  
 MUITINĖS PAREIGŪNO VARDAS PAVARDĖ IR PARAŠAS  
vyskupų; studentų VARDU PADĖKOJO ... 
 NEGALI SAVO VARDU ĮGALIOTI KITŲ ĮMONIŲ  
 NEI VARDO NEI PAVARDĖS  
 NESKUNDŽIAMAS NUTARIMAS SKELBIAMAS LIETUVOS RESPUBLIKOS VARDU  
 NUGALĖTOJO VARDO  
 NUGALĖTOJO VARDĄ  
 NURODOMAS JO VARDAS IR PAVARDĖ ADRESAS  
... VARDU PAVADINTA gatvė 
... VARDU PAVADINTAS miestas 
 PARAŠAS VARDAS PAVARDĖ  
 PARAŠAS VARDO RAIDĖ PAVARDĖ A V  
 PARAŠAS VARDO RAIDĖ PAVARDĖ  
 PAREIGOS PARAŠAS VARDAS PAVARDĖ  
 PAREIGOS VARDAS PAVARDĖ PARAŠAS  
 PAREIGOS VARDAS PAVARDĖ  
 PAVADINIMAI VARDAI PAVARDĖS IR BUVEINIŲ ADRESAI  
 PAVADINIMAS FIZINIO ASMENS VARDAS PAVARDĖ ADRESAS  
 PAVADINIMAS VARDAS PAVARDĖ BUVEINĖS ADRESAS IR ASMENĮ IDENTIFIKUOJANTIS KODAS  
 PAVADINIMAS VARDAS PAVARDĖ IR BUVEINĖS ADRESAS  
 PAVADINIMAS VARDAS PAVARDĖ IR PARAŠAS  
 PAVARDĖ IR VARDAS  
 PAVARDĖ VARDAS  
 PAVIENIŲ OBJEKTŲ VARDAI  
 PEDAGOGINIAI MOKSLO VARDAI IR MOKSLO LAIPSNIAI  
 PEDAGOGINIAI MOKSLO VARDAI  
 PEDAGOGINIO MOKSLO VARDO SUTEIKIMO DIENOS  
 PEDAGOGINIO MOKSLO VARDO  
 PEDAGOGINIS MOKSLO VARDAS  
 PEDAGOGINIUS MOKSLO VARDUS  
 PEDAGOGINIŲ MOKSLO VARDŲ SISTEMOS IR JŲ SUTEIKIMO  
 PEDAGOGINIŲ MOKSLO VARDŲ TEIKIMO  
 PEDAGOGINĮ MOKSLO VARDĄ  
 PREKIŲ IR PASLAUGŲ ŽENKLŲ BEI FIRMŲ VARDŲ  
 PREKIŲ ŽENKLŲ IR FIRMŲ VARDŲ  
 PRIESAIKOS TEKSTAS AŠ VARDAS PAVARDĖ PRISIEKIU BŪTI IŠTIKIMAS LIETUVOS RESPUBLIKAI  
 PROFESORIAUS PEDAGOGINIS MOKSLO VARDAS GALI BŪTI SUTEIKIAMAS ... 
 PROFESORIAUS VARDĄ  
 RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS VARDU VYRIAUSYBĖS VARDU  
 SAVININKAI NEGALI SAVO VARDU ĮGALIOTI KITŲ ĮMONIŲ  
 SAVININKO TIKRASIS VARDAS AR JO ADRESAS  
 SAVO VARDĄ IR PAVARDĘ  
 SUTEIKTAS DOCENTO PEDAGOGINIS MOKSLO VARDAS  
 TAM KURIS ATEINA VIEŠPATIES VARDU  
 TEESIE ŠVENTAS TAVO VARDAS  
 TEISĖJO VARDĄ  
 TIKRASIS VARDAS  
 TIKRINIAI VARDAI  
 TIKRINIUS VARDUS  
 TIKRINIŲ VARDŲ  
 TO PATIES VARDO  
 TOS ĮMONĖS VARDU  
 TURINTIEMS MOKSLO LAIPSNĮ ARBA PEDAGOGINĮ MOKSLO VARDĄ IR DIRBANTIEMS PAGAL SPECIALYBĘ  
 TĖVE MŪSŲ KURS ESI DANGUJE TEESIE ŠVENTAS TAVO VARDAS  
 VADOVAS PARAŠAS VARDO RAIDĖ PAVARDĖ  
 VALSTYBĖS VARDU  
 VANDENS TRANSPORTO VALSTYBINĖS KONTROLĖS IR SAUGAUS PLAUKIOJIMO INSPEKCIJOS VIRŠININKAS PARAŠAS VARDO RAIDĖ PAVARDĖ  
 VARDAI IR PAVARDĖS  
 VARDAI PAVARDĖS PARAŠAI  
 VARDAI PAVARDĖS  
 VARDAIS IR PAVARDĖMIS  
 VARDAS BUVO SUTEIKTAS ... 
 VARDAS IR PAVARDĖ ARBA PAVADINIMAS  
 VARDAS IR PAVARDĖ  
 VARDAS PAKEISTAS  
 VARDAS PAVARDĖ ADRESAS TELEFONAS FAKSAS  
 VARDAS PAVARDĖ ADRESAS  
 VARDAS PAVARDĖ ASMENS KODAS  
 VARDAS PAVARDĖ GIMIMO DATA  
 VARDAS PAVARDĖ GIMIMO METAI  
 VARDAS PAVARDĖ PARAŠAS  
 VARDAS PAVARDĖ PAREIGOS  
 VARDAS PAVARDĖ PAVADINIMAS  
 VARDAS PAVARDĖ  
 VARDO DIENA  
 VARDO IR PAVARDĖS  
 VARDO SUTEIKIMO  
 VARDU IR PAVARDE  
 VARDUS IR PAVARDES  
 VARDĄ IR PAVARDĘ ASMENS KODĄ  
 VARDĄ IR PAVARDĘ  
 VARDĄ PAVARDĘ ASMENS KODĄ  
 VARDĄ PAVARDĘ  
 VARDŲ IR PAVARDŽIŲ RAŠYMO  
 VARDŲ IR PAVARDŽIŲ  
 VEIDAI IR VARDAI  
 ASMENS PAREIGOS VARDAS PAVARDĖ IR PARAŠAS  
 VILNIAUS MIESTO GARBĖS PILIEČIO VARDAS  
 ASMENS VARDAS IR PAVARDĖ  
 ASMENS VARDAS PAVARDĖ ASMENS KODAS  
 VIRŠININKAS PARAŠAS VARDO PIRMOJI RAIDĖ PAVARDĖ  
 ASMUO SAVO VARDU IR SAVO LĖŠOMIS  
 VYKDYTOJAS PARAŠAS VARDO RAIDĖ PAVARDĖ TELEFONAS  
 VYRIAUSYBĖS VARDU  
 VYRIAUSYBĖS ĮGALIOTAS ASMUO VARDAS PAVARDĖ  
 VYTAUTO DIDŽIOJO UNIVERSITETO GARBĖS DAKTARO VARDAS  
 VYTAUTO DIDŽIOJO VARDĄ  
 ĮMONĖS VARDU SUDARYTI SUTARTIS  
 ĮMONĖS VARDU  
 ĮMONĖS ĮSTAIGOS VADOVAS PARAŠAS VARDO RAIDĖ PAVARDĖ  
 ĮVAIRIAIS VARDAIS  
 ŠVIETIMO MOKSLO IR KULTŪROS KOMITETO VARDU  
 ATSTOVO VARDAS IR PAVARDĖ  
 AŠ VARDAS PAVARDĖ  
 BAŽNYČIOS VARDU