Database of Lithuanian Nominal Phrases Dictionary is the first corpus-based dictionary of Lithuanian multi-word units.
The lexicon reflects a big variety of multi-word units: collocations, phrasal combinations, longer pieces of text (sometimes even several sentences). The identification of the nominal phrases is based on gravity counts in the 100m words Contemporary Corpus of Lithuanian Languages. The corpus reflects the written Lithuanian in the period of 1991-2002. The list of automatically identified MWU‘s was edited by linguists, only leaving meaningful and grammatically correct phrases that include at least one noun. The dictionary comprises almost 69 thousand nominal phrases.

Query


You can search for a specific word (word form), e.g. kompiuteris or kompiuterio, etc.
Adding of the beginning of the word, e.g. kompiuteris, will be queried with the phrase forms kompiuteris, kompiuteriais, kompiuterijos, kompiuterinių, etc.
Adding of the part of the word, e.g. kel, will be queried with the phrase forms keliu, iškelta, paskelbtas, pakelį, runkeliai, etc.
Adding of the end of the word, e.g. ris, will be queried with the phrase forms seseris, sandoris, duris, kuris, numeris, etc.

You can search for one or more of the word(s). You can search for parts of words indicating the stars (e.g. * nam nam * * nam *).
Finding of two or more word phrases, you can specify only those parts of those words (e.g. nam * gamyb* ).
You can search for a word with spaces, e.g., space, namas space, then there will queried phrases with words befor and after namas.
Adding of the lemma of the word, e.g. ministras will be queried phrases with other forms of this lemma, e.g. ministro, ministrą, ministru, etc.
You can search for the first word of the phrase, e.g., adding atominė, will be queried as atominė bomba, atomine elektrinė, atominė energetika, etc.
A B C Č D E Ę Ė F G H I Į Y J K L M N O P R S Š T U Ų Ū V Z Ž X

Query according to morphological features
Query according to morphological features(BETA)

Results
Phrase addition to leftPhrasePhrase addition to right
 CENTRO VEIKLA  
 DALYVAUTI POLITINĖJE VEIKLOJE  
 DARBINE VEIKLA  
 DARBINĘ VEIKLĄ  
 DARBINĖS VEIKLOS  
 DRAUDIMO VEIKLAI GAUTI  
 DRAUGIJOS VEIKLĄ  
 DĖL EKONOMINĖS VEIKLOS RŪŠIŲ KLASIFIKATORIAUS  
 DĖL KREDITO UNIJŲ VEIKLOS RIZIKĄ RIBOJANČIŲ NORMATYVŲ  
 DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS DIPLOMATINIŲ ATSTOVYBIŲ VEIKLOS  
 DĖL VALSTYBINĖS ŽEMĖS NE ŽEMĖS ŪKIO VEIKLAI NUOMOS UŽSIENIO VALSTYBIŲ JURIDINIAMS BEI FIZINIAMS ASMENIMS IR BENDROMS SU UŽSIENIO KAPITALU  
 EINAMUOSIUS ŪKINĖS VEIKLOS IR PRIEMONIŲ ... planus 
 EKONOMINĘ VEIKLĄ  
 EKONOMINĖ VEIKLA  
 EKONOMINĖS VEIKLOS RŪŠIŲ KLASIFIKATORIAUS  
 EKONOMINĖS VEIKLOS RŪŠIŲ  
 EKONOMINĖS VEIKLOS  
 FARMACINE VEIKLA VETERINARIJOJE  
 FARMACINEI VEIKLAI  
 FARMACINĖS VEIKLOS IR VAISTINIŲ STEIGIMO  
 FARMACINĖS VEIKLOS SUBJEKTŲ  
 FARMACINĖS VEIKLOS  
 FINANSINE VEIKLA  
 FINANSINĘ VEIKLĄ  
 FINANSINĘ ŪKINĘ VEIKLĄ  
 FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS  
 FINANSINĖS VEIKLOS KONTROLĘ VYKDO LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBĖS KONTROLĖS INSTITUCIJOS LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJA  
 FINANSINĖS VEIKLOS KONTROLĖ  
 FINANSINĖS VEIKLOS  
komisijos VEIKLAI FINANSUOTI  
 GALI BŪTI NAUDOJAMOS IR VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO VALDYBOS VEIKLOS PAJAMOS  
 GAMYBINEI VEIKLAI  
 GAMYBINĘ VEIKLĄ  
 GAMYBINĖS VEIKLOS  
 GERINTI SAVO VEIKLĄ  
 GYVENIMAS IR VEIKLA  
 GYVENIMO IR VEIKLOS  
 GYVENIMU IR VEIKLA  
 GYVENIMĄ IR VEIKLĄ  
 GYVYBINĖS VEIKLOS  
 INDIVIDUALIA SAVARANKIŠKA VEIKLA PER TEN ESANČIĄ NUOLATINĘ VEIKLAVIETĘ  
 INFORMACIJOS APIE GALIMĄ NETEISĖTU BŪDU ĮGYTO TURTO LEGALIZAVIMĄ AR ĮSTATYMŲ DRAUDŽIAMOS VEIKLOS FINANSINĮ APTARNAVIMĄ  
 INFORMUOJA VISUOMENĘ APIE MINISTERIJOS VEIKLĄ JOS KOMPETENCIJAI PRISKIRTAIS KLAUSIMAIS  
 IR KITOS VEIKLOS  
 JEIGU DĖL TO NEBUVO GALIMA VISIŠKAI AR IŠ DALIES NUSTATYTI ĮMONĖS VEIKLOS  
 JEIGU ĮMONĖ UŽSIIMA KOMERCINE ŪKINE VEIKLA  
 JUNGTINĖS VEIKLOS SUTARTIES  
 JUNGTINĖS VEIKLOS SUTARTIS  
 JUNGTINĖS VEIKLOS SUTARTĮ  
 JUNGTIS Į PROFESINES SĄJUNGAS IR DALYVAUTI JŲ VEIKLOJE  
 JURIDINIŲ IR FIZINIŲ ASMENŲ VEIKLĄ  
organizacijos; draugijos; klubo VEIKLOJE DALYVAUJA ... 
 KALBINĖS VEIKLOS RŪŠIŲ  
 KALBINĖS VEIKLOS  
 KITOMS SU REGIONINIO PARKO VEIKLA SUSIJUSIOMS PRIEMONĖMS VYKDYTI  
 KITOMS SU REGIONINIO PARKO VEIKLA SUSIJUSIOMS PRIEMONĖMS ĮGYVENDINTI  
 KIŠIMASIS Į TEISĖJO AR TEISMO VEIKLĄ DRAUDŽIAMAS IR UŽTRAUKIA įstatymo numatytą atsakomybę 
 KOMERCINE VEIKLA  
 KOMERCINE ŪKINE VEIKLA  
 KOMERCINEI IR ŪKINEI VEIKLAI  
 KOMERCINEI VEIKLAI  
 KOMERCINEI ŪKINEI VEIKLAI  
 KOMERCINIŲ BANKŲ VEIKLOS  
 KOMERCINIŲ BANKŲ VEIKLĄ  
 KOMERCINĘ VEIKLĄ  
 KOMERCINĖ VEIKLA  
 KOMERCINĖS AR ŪKINĖS VEIKLOS  
 KOMERCINĖS IR ŪKINĖS VEIKLOS  
 KOMERCINĖS VEIKLOS  
 KOMERCINĖS ŪKINĖS VEIKLOS APRIBOJIMAI PANAIKINAMI  
 KOMERCINĖS ŪKINĖS VEIKLOS APRIBOJIMUS  
 KOMERCINĖS ŪKINĖS VEIKLOS  
 KOMISIJOS KGB VEIKLAI LIETUVOJE TIRTI  
 KOMISIJOS KGB VEIKLAI TIRTI  
 KOMISIJOS SOVIETŲ SĄJUNGOS KGB VEIKLAI LIETUVOJE IŠTIRTI darbo grupės 
 KOMISIJOS ŠALČININKŲ RAJONO IR IGNALINOS RAJONO SNIEČKAUS GYVENVIETĖS TAIP PAT KAI KURIŲ KITŲ SAVIVALDYBIŲ TARYBŲ JŲ ORGANŲ BEI PAREIGŪNŲ ANTIKONSTITUCINEI VEIKLAI IŠTIRTI  
prekyba jais kaip PAGRINDINE VEIKLA BEI INVESTICINIŲ BENDROVIŲ TURTO valdymu 
 KREDITO UNIJŲ VEIKLOS RIZIKĄ RIBOJANČIŲ NORMATYVŲ  
 KULTŪRINEI VEIKLAI  
 KULTŪRINĘ VEIKLĄ  
 KULTŪRINĖ VEIKLA  
 KULTŪRINĖS VEIKLOS  
 KUNIGAIKŠČIAI RADVILOS IR JŲ VEIKLA  
 KŪRYBINEI VEIKLAI  
 KŪRYBINĘ VEIKLĄ  
 KŪRYBINĖ VEIKLA  
 KŪRYBINĖJE VEIKLOJE  
 KŪRYBINĖS VEIKLOS  
 LABDARINGA VEIKLA  
savo; per pirmuosius VEIKLOS METUS  
 LEIDYBINĘ VEIKLĄ  
 LEIDYBINĖ VEIKLA  
 LEIDYBINĖS KULTŪRINĖS IR KITOKIOS VEIKLOS SAVANORIŠKI FIZINIŲ IR JURIDINIŲ ASMENŲ ĮNAŠAI KITOS ĮPLAUKOS  
 LICENCIJUOJAMA VEIKLA  
 LICENCIJUOJAMOS VEIKLOS PAŽEIDIMUS TURI PAŠALINTI NE VĖLIAU KAIP PER MĖNESĮ NUO LICENCIJOS GALIOJIMO SUSTABDYMO  
 LICENCIJUOJAMOS VEIKLOS PAŽEIDIMUS  
 LICENCIJUOJAMOS VEIKLOS SĄLYGOS  
 LICENCIJUOJAMOS VEIKLOS SĄLYGŲ LAIKYMOSI PRIEŽIŪRĄ  
 LICENCIJUOJAMOS VEIKLOS SĄLYGŲ PRIEŽIŪRĄ  
 LICENCIJUOJAMOS VEIKLOS SĄLYGŲ  
 LICENCIJUOJAMOS VEIKLOS  
 LICENCIJUOJAMĄ VEIKLĄ  
 LIETUVOS NACIONALINĖS SVEIKATOS SISTEMOS VEIKLOS FINANSAVIMO  
 LIETUVOS RESPUBLIKOS JURIDINIŲ IR FIZINIŲ ASMENŲ VEIKLĄ SUSIJUSIĄ SU GAMTOS IŠTEKLIŲ NAUDOJIMU  
 LIETUVOS RESPUBLIKOS ŪKIO SUBJEKTŲ VEIKLOS APRIBOJIMO  
 LNSS VEIKLOS ORGANIZAVIMO LYGIUI  
 LNSS VEIKLOS ORGANIZAVIMO  
 MASINĖS INFORMACIJOS PRIEMONIŲ VEIKLOS NUTRAUKIMO  
 MASINĖS INFORMACIJOS PRIEMONIŲ VEIKLĄ  
 MAŽEIKIŲ NAFTOS VEIKLOS  
 MENINĖ VEIKLA  
 MENINĖS VEIKLOS  
 MERKELIS A ANTANAS SMETONA JO VISUOMENINĖ KULTŪRINĖ IR POLITINĖ VEIKLA  
 MINISTERIJOS VEIKLOS KLAUSIMUS  
 MINTIES VEIKLOS  
 MISIJINĖS VEIKLOS  
 MOKSLINE VEIKLA  
 MOKSLINEI VEIKLAI  
 MOKSLINĘ VEIKLĄ  
 MOKSLINĖ VEIKLA  
 MOKSLINĖJE VEIKLOJE  
 MOKSLINĖS VEIKLOS KRYPTIS  
 MOKSLINĖS VEIKLOS KRYPTYS  
 MOKSLINĖS VEIKLOS  
 MOKSLO IR STUDIJŲ INSTITUCIJŲ VEIKLOS VERTINIMO  
 MOKSLO METŲ STUDIJŲ MOKSLINĖS VEIKLOS ATASKAITĄ  
 MUITINĖS VEIKLOS SRITYJE  
 MĄSTYMO IR VEIKLOS  
 NACIONALINEI ŽEMĖS ŪKIO VEIKLOS PROGRAMAI ĮGYVENDINTI  
 NAUDOJIMO BEI VEIKLOS ŠIOJE TERITORIJOJE  
 NEAPMUITINAMŲ PARDUOTUVIŲ STEIGIMO IR VEIKLOS TVARKĄ REGLAMENTUOJA ĮSTATYMAS  
 NETEISĖTA VEIKLA  
 NURODYTA VEIKLA  
 NUSIKALSTAMA VEIKLA  
 NUSIKALSTAMOJE VEIKLOJE PRIEŠ LIETUVOS VALSTYBĘ  
 NUSIKALSTAMOS VEIKLOS IMITAVIMO MODELĮ  
 NUSIKALSTAMOS VEIKLOS  
 NUSIKALSTAMĄ VEIKLĄ  
ūkinę VEIKLĄ LIETUVOJE vykdantiems užsienio subjektams 
 OPERATYVINĖS VEIKLOS SUBJEKTŲ  
 OPERATYVINĖS VEIKLOS  
 ORGANIZACIJOS VEIKLOS  
 ORGANIZACIJŲ VEIKLOS  
 ORGANIZACIJŲ VEIKLĄ  
 PAGRINDINĖ VEIKLA  
 PAGRINDINĖ VEIKLOS ARBA NUOLATINĖ buvimo vieta 
 PAGRINDINĖ VEIKLOS KRYPTIS  
 PAGRINDINĖS VEIKLOS KRYPTYS  
 PANAŠIA VEIKLA  
 PAPILDYTI ŽODŽIAIS UŽSIIMTI TRANSPORTO ŪKINE VEIKLA JEIGU TO REIKALAUJA ĮSTATYMAI  
 PASTORACINĘ VEIKLĄ  
 PASTORACINĖS VEIKLOS  
 PASTOVIOS KOMERCINĖS ŪKINĖS VEIKLOS VIETOS  
 PASTOVIĄ KOMERCINĖS ŪKINĖS VEIKLOS VIETĄ  
 PATENTO MOKESČIO PAGAL VEIKLOS RŪŠIS  
 PAŠTO IR TELEKOMUNIKACIJŲ VEIKLOS LICENCIJAVIMO TAISYKLĖMIS  
 PAŠTO IR TELEKOMUNIKACIJŲ VEIKLOS LICENCIJŲ  
 PEDAGOGINEI VEIKLAI  
 PEDAGOGINĘ VEIKLĄ  
 PEDAGOGINĖJE VEIKLOJE  
 PEDAGOGINĖS VEIKLOS  
 PER NUSTATYTĄJĮ LAIKĄ NEPAŠALINA LICENCIJUOJAMOS VEIKLOS SĄLYGŲ  
 PIRMINIO LNSS VEIKLOS ORGANIZAVIMO LYGIO  
 PIRMUMO TEISĘ IŠSINUOMOTI ŽEMĘ STATINIUS ĮRENGINIUS ŪKINEI VEIKLAI  
 PLANUOJAMOS ŪKINĖS VEIKLOS POVEIKIO APLINKAI IŠSAMAUS VERTINIMO  
 PLANUOJAMOS ŪKINĖS VEIKLOS POVEIKIO APLINKAI VERTINIMO  
 PLANUOJAMOS ŪKINĖS VEIKLOS POVEIKIO APLINKAI  
 PLANUOJAMOS ŪKINĖS VEIKLOS  
 PLEČIA SAVO VEIKLĄ  
 PLĖSTI SAVO VEIKLĄ  
 PLĖSTI VEIKLĄ  
 POLICIJOS VEIKLOS  
 POLITINE VEIKLA  
 POLITINEI VEIKLAI  
 POLITINĘ VEIKLĄ  
 POLITINĖ VEIKLA  
 POLITINĖJE VEIKLOJE  
 POLITINĖS VEIKLOS  
 PRADĖJO SAVO VEIKLĄ  
 PRAKTINE VEIKLA  
 PRAKTINEI VEIKLAI  
 PRAKTINĘ VEIKLĄ  
 PRAKTINĖ VEIKLA  
 PRAKTINĖJE VEIKLOJE  
 PRAKTINĖS VEIKLOS  
 PREKYBINĖS VEIKLOS  
 AKREDITAVIMO SVEIKATOS PRIEŽIŪROS VEIKLAI  
KGB VEIKLAI TIRTI  
 AKTYVI VEIKLA  
 AKTYVIAI VEIKLAI  
 AKTYVIOS VEIKLOS  
 AKTYVIĄ VEIKLĄ  
 PRIVALOMOJO PATENTO MOKESČIO PAGAL VEIKLOS RŪŠIS  
 PROFESINE VEIKLA  
 PROFESINEI VEIKLAI  
 PROFESINĘ VEIKLĄ  
 PROFESINĖ VEIKLA  
 PROFESINĖJE VEIKLOJE  
 PROFESINĖS VEIKLOS  
 PROTINĖS VEIKLOS  
 PSICHINĖS VEIKLOS  
 REGIONINIO PARKO TERITORIJOJE FIZINIAI IR JURIDINIAI ASMENYS GALI VERSTIS VEIKLA NEPRIEŠTARAUJANČIA ... 
 REGIONINIO PARKO VEIKLAI ORGANIZUOTI  
 REGIONINIO PARKO VEIKLOS EKONOMINIAI PAGRINDAI  
 REGIONINIO PARKO VEIKLOS IR BŪKLĖS ATASKAITĄ  
 REGIONINIO PARKO VEIKLOS  
 REGIONINIO PARKO VEIKLĄ IR BŪKLĘ  
 REGIONINIO PARKO VEIKLĄ ORGANIZUOJA REGIONINIO PARKO DIREKCIJA  
 REGIONINIO PARKO VEIKLĄ ORGANIZUOJA REGIONINIO PARKO TARNYBA  
 REGIONINIO PARKO VEIKLĄ ORGANIZUOJA  
 REGIONINIO PARKO ŽEMĖS NAUDOTOJAI KITI FIZINIAI IR JURIDINIAI ASMENYS PRIVALO LAIKYTIS VEIKLOS APRIBOJIMŲ NUSTATYTŲ LIETUVOS RESPUBLIKOS SAUGOMŲ TERITORIJŲ ĮSTATYME LIETUVOS RESPUBLIKOS NEKILNOJAMŲJŲ KULTŪROS VERTYBIŲ APSAUGOS ĮSTATYME BEI KITUOSE ĮSTATYMUOSE REGIONINIO PARKO PLANAVIMO SCHEMOJE SPECIALIOSIOSE ŽEMĖS IR MIŠKO NAUDOJIMO SĄLYGOSE SAUGOMŲ TERITORIJŲ NUOSTATUOSE BEI KITUOSE TEISĖS AKTUOSE  
 REGIONINIO PARKO ŽEMĖS NAUDOTOJAI KITI JURIDINIAI IR FIZINIAI ASMENYS PRIVALO LAIKYTIS VEIKLOS APRIBOJIMŲ NUSTATYTŲ LIETUVOS RESPUBLIKOS SAUGOMŲ TERITORIJŲ ĮSTATYME LIETUVOS RESPUBLIKOS NEKILNOJAMŲJŲ KULTŪROS VERTYBIŲ APSAUGOS ĮSTATYME BEI KITUOSE ĮSTATYMUOSE REGIONINIO PARKO PLANAVIMO SCHEMOJE  
 REGLAMENTUOTI ŪKINĘ VEIKLĄ BEI URBANIZACIJOS PLĖTOTĘ  
 REKREACINĘ IR KITĄ VEIKLĄ  
 REKREACINĘ IR ŠVIETĖJIŠKĄ BEI PROPAGANDINĘ REGIONINIO PARKO VEIKLĄ  
 REKREACINĘ VEIKLĄ PIRMIAUSIA PAŽINTINĮ TURIZMĄ POILSIAVIMĄ  
 REKREACINĖS LEIDYBINĖS KULTŪRINĖS ŪKINĖS KOMERCINĖS IR KITOS VEIKLOS  
 RINKTI SAVO ATSTOVUS ORGANIZUOTI SAVO APARATĄ IR VEIKLĄ BEI FORMUOTI SAVO VEIKLOS PROGRAMĄ VALSTYBĖS ORGANAMS  
 SAVININKO ARBA JO ĮGALIOTO ASMENS VEIKLA  
 SAVO VEIKLĄ PRADĖJO ... 
 SKLEISTI INFORMACIJĄ APIE SAVO VEIKLĄ  
 SOCIALINĖS VEIKLOS  
 SOVIETŲ SĄJUNGOS KGB VEIKLAI LIETUVOJE IŠTIRTI  
 SOVIETŲ SĄJUNGOS KGB VEIKLOS LIETUVOJE  
 ANTRINIO LNSS VEIKLOS ORGANIZAVIMO LYGIO  
 STATYBOS TECHNINĖS VEIKLOS SRITYSE  
 STRUKTŪRA FUNKCIJA IR VEIKLOS REGULIAVIMAS  
 SUSIJUSIŲ SU VALSTYBĖS PASLAPČIŲ SUBJEKTŲ VEIKLA  
 SUSITARIANČIOSIOS VALSTYBĖS REZIDENTAS UŽSIIMA KOMERCINE ŪKINE VEIKLA KITOJE SUSITARIANČIOJOJE VALSTYBĖJE  
 SUSITARIANČIOSIOS ŠALIES REZIDENTAS UŽSIIMA KOMERCINE ŪKINE VEIKLA KITOJE SUSITARIANČIOJOJE ŠALYJE  
 SVEIKATINIMO VEIKLOS LYGIO  
 SVEIKATINIMO VEIKLOS ĮSTATYMŲ IR KITŲ TEISĖS AKTŲ PAŽEIDIMUS  
 SVEIKATINIMO VEIKLOS  
 SVEIKATOS PRIEŽIŪROS VEIKLAI  
 TARYBŲ JŲ ORGANŲ IR PAREIGŪNŲ ANTIKONSTITUCINEI VEIKLAI IŠTIRTI  
 TEISMŲ VEIKLOS BEI TEISĖJŲ IR TEISMŲ NEPRIKLAUSOMUMO  
 TELEKOMUNIKACIJŲ VEIKLOS LICENCIJAVIMO  
 TELEKOMUNIKACIJŲ VEIKLOS LICENCIJOS TURI BŪTI IŠDUOTOS ... 
 TIESIOGINEI VEIKLAI SKIRTIEMS PASTATAMS IR ĮRENGINIAMS STATYTI BEI EKSPLOATUOTI  
 TOLESNEI VEIKLAI  
 TOLESNĖS VEIKLOS PROGRAMAI RENGTI  
 TOLESNĖS VEIKLOS  
 TRETINIO LNSS VEIKLOS ORGANIZAVIMO LYGIO  
 TURI KREIPTIS Į TEISMĄ DĖL VISUOMENINĖS ORGANIZACIJOS VEIKLOS NUTRAUKIMO  
 TURI SUSTABDYTI SAVO VEIKLĄ  
 UŽ NE LAIKU PERVESTUS MOKESČIUS PER BANKUS KURIŲ VEIKLA SUSTABDYTA  
 UŽDAVINIUS FUNKCIJAS IR VEIKLOS APIMTĮ  
 UŽSIIMA KOMERCINE ŪKINE VEIKLA  
 UŽSIIMA VEIKLA NUKREIPTA PRIEŠ LIETUVOS RESPUBLIKĄ  
 UŽSIIMTI KITA DARBINE VEIKLA  
 UŽSIIMTI ŪKINE KOMERCINE VEIKLA  
 VADOVAUJANTIS LIETUVOS RESPUBLIKOS TRANSPORTO VEIKLOS PAGRINDŲ ĮSTATYMU  
 VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO VALDYBOS TERITORINIŲ SKYRIŲ VEIKLOS FINANSAVIMO  
 VALSTYBINĘ ŽEMĘ NE ŽEMĖS ŪKIO VEIKLAI  
 VALSTYBINĖS AKREDITAVIMO SVEIKATOS PRIEŽIŪROS VEIKLAI TARNYBOS PRIE SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJOS  
 VALSTYBINĖS ŽEMĖS NE ŽEMĖS ŪKIO VEIKLAI NUOMOS UŽSIENIO VALSTYBIŲ JURIDINIAMS BEI FIZINIAMS ASMENIMS  
 VALSTYBINĖS ŽEMĖS SKLYPUS NE ŽEMĖS ŪKIO VEIKLAI  
 VALSTYBINĖS ŽEMĖS SKLYPĄ NE ŽEMĖS ŪKIO VEIKLAI  
 VALSTYBINĖS ŽEMĖS SKLYPŲ NE ŽEMĖS ŪKIO VEIKLAI PARDAVIMO IR NUOMOS AUKCIONŲ  
 VALSTYBINĖS ŽEMĖS SKLYPŲ NE ŽEMĖS ŪKIO VEIKLAI PARDAVIMO IR NUOMOS NE AUKCIONO TVARKA  
 VALSTYBINĖS ŽEMĖS SKLYPŲ NE ŽEMĖS ŪKIO VEIKLAI PARDAVIMO IR NUOMOS TVARKĄ  
 VALSTYBĖ REGULIUOJA ŪKINĘ VEIKLĄ TAIP KAD JI TARNAUTŲ BENDRAI TAUTOS GEROVEI  
 VEIKIANČIŲ BANKŲ STATUTŲ ĮSTATŲ PAKEITIMO IR VEIKLOS PERTVARKYMO PAGAL LIETUVOS RESPUBLIKOS KOMERCINIŲ BANKŲ ĮSTATYMĄ  
 VEIKLA GALI BŪTI SUSTABDYTA IR NUTRAUKTA  
 VEIKLA IR KOVA SU JA  
 VEIKLA LIETUVOJE  
 VEIKLA PASIENIO APSAUGOS TARNYBOS PATALPOSE TURI BŪTI SUDERINTA  
 VEIKLA SUSIJUSI SU darbo santykiais 
 VEIKLOS ATASKAITĄ  
 VEIKLOS ATNAUJINIMO  
 VEIKLOS BARAS  
 VEIKLOS EFEKTYVUMĄ  
 VEIKLOS GAIRES  
 VEIKLOS KOORDINAVIMO  
 VEIKLOS KRYPTIS  
 VEIKLOS KRYPTYS  
 VEIKLOS KRYPTĮ  
 VEIKLOS KRYPČIŲ  
 VEIKLOS LIETUVOJE  
 VEIKLOS NUTRAUKIMO  
 VEIKLOS ORGANIZAVIMAS  
 VEIKLOS PLANAS  
 VEIKLOS PLANĄ  
 VEIKLOS POBŪDIS  
 VEIKLOS POBŪDĮ  
 VEIKLOS PRADŽIA  
 VEIKLOS PRADŽIOJE  
 VEIKLOS PROGRAMA  
 VEIKLOS PROGRAMĄ  
 VEIKLOS REZULTATAI  
 VEIKLOS REZULTATAS  
 VEIKLOS REZULTATUS  
 VEIKLOS REZULTATŲ MATAVIMO  
 VEIKLOS REZULTATŲ  
 VEIKLOS RŪŠIS  
 VEIKLOS RŪŠIŲ  
 VEIKLOS RŪŠYS  
 VEIKLOS RŪŠĮ  
 VEIKLOS SFERA  
 VEIKLOS SFERĄ  
 VEIKLOS SRITIMI  
 VEIKLOS SRITIMIS  
 VEIKLOS SRITIMS  
 VEIKLOS SRITIS  
 VEIKLOS SRITYJE  
 VEIKLOS SRITYS  
 VEIKLOS SRITYSE  
 VEIKLOS SRITĮ  
 VEIKLOS SRIČIAI  
 VEIKLOS SRIČIŲ  
 VEIKLOS SĄLYGAS  
 VEIKLOS SĄLYGŲ  
 VEIKLOS VERTINIMO SISTEMA  
 VEIKLOS VERTINIMO SISTEMOS  
 VEIKLOS VERTINIMO  
 VEIKLOS ZONAI PRIKLAUSO ORO UOSTAS  
 VEIKLĄ KONTROLIUOJA ... 
 VEIKLĄ PRADĖJO ... 
 VERSTIS KOMERCINE ŪKINE VEIKLA  
 VERTIMASIS UŽDRAUSTA KOMERCINE ŪKINE VEIKLA AR VEIKLA KURIAI REIKALINGAS LEIDIMAS  
 VIDUTINIUS PATENTO MOKESČIO PAGAL VEIKLOS RŪŠIS  
 VIETOS SAVIVALDYBIŲ ĮSTAIGŲ PAREIGŪNŲ VEIKLAI TIRTI  
 ASMENS ŪKINĖS VEIKLOS  
 VISA ARBA BEVEIK VISA VEIKLA  
atleidžiant JAS NUO NESUMOKĖTŲ MOKESČIŲ BEI KITŲ ĮMOKŲ IR VEIKLOS  
 VISUOMENINE VEIKLA  
 VISUOMENINEI VEIKLAI  
 VISUOMENINĘ VEIKLĄ  
 VISUOMENINĖ VEIKLA  
 VISUOMENINĖJE VEIKLOJE  
 VISUOMENINĖS VEIKLOS  
 VYKDO IR KVOTOS ORGANŲ VEIKLĄ KONTROLIUOJA ... 
 VYRIAUSYBĖS VEIKLOS  
 VYRIAUSYBĖS VEIKLĄ  
 ZONOS VEIKLOS TERMINAS GALI BŪTI PRATĘSTAS tik įstatymu 
 Į SAVO VEIKLĄ įtraukė; pažvelgti 
atlikti energetikos bei ryšių ir transporto VALDYMO INSTITUCIJŲ PARLAMENTINĘ KONTROLĘ TEIKTI PASIŪLYMUS IR REKOMENDACIJAS DĖL JŲ VEIKLOS GERINIMO  
 ĮMONIŲ VEIKLOS  
 ĮMONIŲ VEIKLĄ  
 ĮMONĖ BAIGIA VEIKLĄ KAIP SAVARANKIŠKAS ŪKIO SUBJEKTAS  
 ĮMONĖS VEIKLA  
 ĮMONĖS VEIKLOJE  
 ĮMONĖS VEIKLOS  
 ĮMONĖS VEIKLĄ  
 ĮPLAUKŲ GAUTŲ IŠ VEIKLOS  
 ŠIRDIES VEIKLA  
 ŠIRDIES VEIKLOS  
 ATLIKTI LIETUVOS BANKO FINANSINĖS VEIKLOS PATIKRINIMĄ  
 ŠVIETĖJIŠKA VEIKLA  
 ŠVIETĖJIŠKĄ VEIKLĄ  
 ŪKINE KOMERCINE VEIKLA  
 ŪKINE VEIKLA  
 ŪKINEI KOMERCINEI VEIKLAI SKIRTI  
 ŪKINEI KOMERCINEI VEIKLAI  
 ŪKINEI VEIKLAI LIETUVOJE  
 ŪKINEI VEIKLAI PLĖTOTI  
 ŪKINEI VEIKLAI  
 ŪKINĘ FINANSINĘ VEIKLĄ  
 ŪKINĘ IR FINANSINĘ VEIKLĄ  
 ŪKINĘ KOMERCINĘ VEIKLĄ  
 ŪKINĘ VEIKLĄ  
 ŪKINĖ IR KITOKIA VEIKLA KURI TURI ĮTAKOS APLINKAI  
 ŪKINĖ KOMERCINĖ VEIKLA  
 ŪKINĖ VEIKLA  
 ŪKINĖJE KOMERCINĖJE VEIKLOJE  
 ŪKINĖJE VEIKLOJE  
 ŪKINĖS FINANSINĖS VEIKLOS  
 ŪKINĖS IR FINANSINĖS VEIKLOS  
 ŪKINĖS IR KITOS VEIKLOS OBJEKTŲ STATYBĄ  
 ŪKINĖS KOMERCINĖS VEIKLOS  
 ŪKINĖS VEIKLOS OBJEKTUS  
 ŪKINĖS VEIKLOS OBJEKTŲ  
 ŪKINĖS VEIKLOS  
 ŪKIO SUBJEKTŲ VEIKLOS  
 ŽALIAVOS IR GAUTŲ PAJAMŲ IŠ ŠIOS VEIKLOS  
 ŽEMĖS ŪKIO VEIKLA  
 ŽEMĖS ŪKIO VEIKLAI  
 ŽEMĖS ŪKIO VEIKLOS  
 ŽMOGAUS VEIKLA  
 ŽMOGAUS VEIKLOS  
 ŽMOGAUS VEIKLĄ  
 ŽMONIŲ VEIKLOS  
atsiskaito UŽ SAVO VEIKLĄ  
 AUKŠTOSIOS NERVINĖS VEIKLOS  
 AUKŠČIAUSIOSIOS TARYBOS LAIKINOSIOS TYRIMO KOMISIJOS SOVIETŲ SĄJUNGOS KGB VEIKLAI LIETUVOJE IŠTIRTI  
 BAIGIA VEIKLĄ KAIP SAVARANKIŠKAS ŪKIO SUBJEKTAS  
 BANKO VEIKLAI  
 BANKO VEIKLOS RIZIKĄ RIBOJANČIUS NORMATYVUS  
 BANKO VEIKLOS RIZIKĄ RIBOJANČIŲ NORMATYVŲ  
 BANKO VEIKLOS  
 BANKO VEIKLĄ  
 BANKŲ VEIKLOS  
 BANKŲ VEIKLĄ  
 BENDRAI VEIKLAI  
 BENDROS VEIKLOS  
 BENDROVĖS VEIKLOS KLAUSIMUS  
 BENDROVĖS VEIKLOS  
 BENDRĄ VEIKLĄ