Database of Lithuanian Nominal Phrases Dictionary is the first corpus-based dictionary of Lithuanian multi-word units.
The lexicon reflects a big variety of multi-word units: collocations, phrasal combinations, longer pieces of text (sometimes even several sentences). The identification of the nominal phrases is based on gravity counts in the 100m words Contemporary Corpus of Lithuanian Languages. The corpus reflects the written Lithuanian in the period of 1991-2002. The list of automatically identified MWU‘s was edited by linguists, only leaving meaningful and grammatically correct phrases that include at least one noun. The dictionary comprises almost 69 thousand nominal phrases.

Query


You can search for a specific word (word form), e.g. kompiuteris or kompiuterio, etc.
Adding of the beginning of the word, e.g. kompiuteris, will be queried with the phrase forms kompiuteris, kompiuteriais, kompiuterijos, kompiuterinių, etc.
Adding of the part of the word, e.g. kel, will be queried with the phrase forms keliu, iškelta, paskelbtas, pakelį, runkeliai, etc.
Adding of the end of the word, e.g. ris, will be queried with the phrase forms seseris, sandoris, duris, kuris, numeris, etc.

You can search for one or more of the word(s). You can search for parts of words indicating the stars (e.g. * nam nam * * nam *).
Finding of two or more word phrases, you can specify only those parts of those words (e.g. nam * gamyb* ).
You can search for a word with spaces, e.g., space, namas space, then there will queried phrases with words befor and after namas.
Adding of the lemma of the word, e.g. ministras will be queried phrases with other forms of this lemma, e.g. ministro, ministrą, ministru, etc.
You can search for the first word of the phrase, e.g., adding atominė, will be queried as atominė bomba, atomine elektrinė, atominė energetika, etc.
A B C Č D E Ę Ė F G H I Į Y J K L M N O P R S Š T U Ų Ū V Z Ž X

Query according to morphological features
Query according to morphological features(BETA)

Results
Phrase addition to leftPhrasePhrase addition to right
... LITŲ BENDROSIOS NOMINALIOS VERTĖS  
 DEKLARUOJAMA PREKIŲ VERTĖ  
 DEKLARUOJAMŲ PREKIŲ VERTĖS  
... LITŲ VERTĖS akcijų emisiją 
 DIDELĖS MENINĖS VERTĖS  
 DĖL PRIDĖTINĖS VERTĖS MOKESČIO MOKĖJIMO TERMINO ATIDĖJIMO  
 DĖL PRIDĖTINĖS VERTĖS MOKESČIO  
 ESTETINĘ VERTĘ  
 FAKTŪRINĖ VERTĖ PAGAL APVALINIMO TAISYKLES SUAPVALINTA IKI SVEIKO SKAIČIAUS  
 FAKTŪRINĖ VERTĖ  
 FAKTŪRINĖS VERTĖS  
 GRYNĄJA VERTE  
 GRĄŽINTINO TURTO VERTĖS  
 GYVENAMOJO NAMO JO DALIES BUTO VERTĘ  
 IMPORTUOJAMŲ PREKIŲ MUITINĘ VERTĘ  
 IMPORTUOJAMŲ PREKIŲ VERTĖ  
 INDEKSUOTA LIKUTINĖ VERTĖ  
 INVESTICINĖS BENDROVĖS TURTO VERTĖS IR ILGALAIKIŲ bei trumpalaikių finansinių įsipareigojimų skirtumas 
 INVESTUOJAMO TURTO VERTĘ  
 ISTORINĖ VERTĖ  
 IŠ RUSŲ KALBOS VERTĖ ... 
 IŠLEISTŲ AKCIJŲ SKAIČIAUS IR AKCIJŲ NOMINALIOS VERTĖS  
 KAPAS ISTORINĖ VERTĖ  
 KIEKIS IR VERTĖ  
 KODAS IŠ MUITINĖS VERTĖS NUSTATYMO METODŲ  
... MLN LITŲ VERTĖS  
 KULTŪRINĘ VERTĘ IR VISUOMENINĘ REIKŠMĘ KULTŪROS VERTYBES IR KULTŪROS PAMINKLUS  
 KULTŪRINĘ VERTĘ  
 KULTŪRINĖ VERTĖ IR PAGRINDINIAI DUOMENYS  
 KULTŪRINĖ VERTĖ  
 LIKUTINE VERTE  
 LIKUTINĘ VERTĘ  
 LIKUTINĖ BALANSINĖ VERTĖ  
 LIKUTINĖ VERTĖ  
 LIKUTINĖS VERTĖS  
 MATERIALAUS ILGALAIKIO TURTO VERTĖS PADIDĖJIMAS  
 MEDŽIAGŲ VERTĖ NEVIRŠIJA ... 
 MEDŽIAGŲ VERTĖ  
 MENINĘ VERTĘ  
 MENINĖ VERTĖ  
 MENINĖS VERTĖS  
turi IŠLIEKAMĄJĄ VERTĘ  
 MUITAS AKCIZAS IR PRIDĖTINĖS VERTĖS MOKESTIS  
 MUITAS AKCIZAS PRIDĖTINĖS VERTĖS MOKESTIS IR PANAŠIAI  
 MUITINĖ VERTĖ IR KIEKIS  
 MUITINĖS VERTĖS DYDŽIO PROCENTAIS  
 MUITO IR PRIDĖTINĖS VERTĖS MOKESČIO SUMĄ  
... TŪKST LITŲ VERTĖS  
... TŪKST RB INDEKSUOTA LIKUTINĖ VERTĖ  
... TŪKST RB LIKUTINĖ VERTĖ  
 NEĮKAINOJAMOS VERTĖS  
 NOMINALI VERTĖ  
 NOMINALIA VERTE  
 NOMINALIAI VERTEI  
 NOMINALIOS AKCIJŲ VERTĖS  
 NOMINALIOS VERTĖS  
 NOMINALIĄ VERTĘ  
... TŪKSTANČIŲ LITŲ VERTĖS  
 NURODOMAS PRIDĖTINĖS VERTĖS MOKESČIO kodas 
 NUSTATANT JŲ LIKUTINĘ VERTĘ  
 NUSTATANT PREKIŲ MUITINĘ VERTĘ  
 PAGRINDINIŲ PRIEMONIŲ LIKUTINĘ VERTĘ  
 PAGRINDINIŲ PRIEMONIŲ PRADINĘ LIKUTINĘ VERTĘ  
 PAGRINDINIŲ PRIEMONIŲ PRADINĖ LIKUTINĖ VERTĖ  
 PAGRINDINIŲ PRIEMONIŲ VERTĘ  
 PARDUODAMŲ AKCIJŲ NOMINALI VERTĖ  
 PARDUODANT AKCIJAS UŽ NOMINALIĄ JŲ VERTĘ  
 ABEJOTINOS VERTĖS  
 PLOTĄ IR VERTĘ ŽEMĖS NAUDOJIMO SĄLYGAS IR APRIBOJIMUS  
 AKCIJŲ NOMINALI VERTĖ  
 AKCIJŲ VERTĖ  
 PRADINĖ LIKUTINĖ VERTĖ  
 PREKIŲ MUITINEI VERTEI NUSTATYTI  
 PREKIŲ MUITINĘ VERTĘ  
 PREKIŲ MUITINĖ VERTĖ  
 PREKIŲ MUITINĖS VERTĖS DEKLARACIJOS PILDYMO IR MUITINIO ĮFORMINIMO  
 PREKIŲ MUITINĖS VERTĖS  
 PRETENZIJAS Į BET KOKIĄ EKONOMINĘ VERTĘ  
 PRIDĖTINĖS VERTĖS MOKESTIS APSKAIČIUOJAMAS NUO PREKIŲ MUITINĖS VERTĖS MUITO IR AKCIZO  
 PRIDĖTINĖS VERTĖS MOKESTIS  
 PRIDĖTINĖS VERTĖS MOKESTĮ  
 PRIDĖTINĖS VERTĖS MOKESČIO LENGVATAS  
 PRIDĖTINĖS VERTĖS MOKESČIO LENGVATOS  
 PRIDĖTINĖS VERTĖS MOKESČIO PVM LENGVATOS  
 PRIDĖTINĖS VERTĖS MOKESČIO PVM  
 PRIDĖTINĖS VERTĖS MOKESČIO SUMA LITAIS PAGAL BENDRĄSIAS APVALINIMO TAISYKLES SUAPVALINTA IKI SVEIKO SKAIČIAUS  
 PRIDĖTINĖS VERTĖS MOKESČIO  
 PRIDĖTINĖS VERTĖS MOKESČIU  
 PRIDĖTINĖS VERTĖS MOKESČIUS  
 PRIDĖTINĖS VERTĖS MOKESČIŲ  
 PRIDĖTINĖS VERTĖS  
 PRIDĖTOSIOS VERTĖS MOKESTIS  
 PRIDĖTOSIOS VERTĖS MOKESTĮ  
 PRIDĖTOSIOS VERTĖS MOKESČIO  
 PRIDĖTOSIOS VERTĖS MOKESČIU  
 PRIPAŽINTI ŽMOGAUS GYVYBĖS PRASMĘ IR VERTĘ  
 PRIVATIZUOJAMŲ OBJEKTŲ ĮMONIŲ TURTO VERTĖS  
 RB LIKUTINĖ VERTĖ  
 REALIOSIOS VERTĖS METODU  
 REALIĄ VERTĘ  
 REMONTO DARBŲ VERTĖ PER MOKESTINĮ LAIKOTARPĮ  
 RINKOS VERTĖ  
 SANDORIO VERTĖ  
 SANDORIO VERTĖS METODAS NEGALI BŪTI TAIKOMAS  
 SANDORIO VERTĖS METODĄ  
 SANDORIO VERTĖS  
 SUMAŽINTA KAINA VERTĖ JEIGU ŠIE DAIKTAI SUNAUDOTI  
 SUMAŽINTA KAINA VERTĖ  
 SĄMATINĖ VERTĖ  
 SĄSKAITA FAKTŪRA IR PRIDĖTINĖS VERTĖS MOKESČIO (toliau vadinama - PVM sąskaita - faktūra) 
 TAS MUITO ARBA MOKESČIO PAGRINDAS VERTĖ ARBA KIEKIS PAGAL KURĮ APSKAIČIUOJANT MUITAS ARBA MOKESTIS YRA DIDESNIS JEIGU IMPORTO MUITAS ARBA MOKESTIS MIŠRUS  
 TAS MUITO PAGRINDAS VERTĖ ARBA KIEKIS PAGAL KURĮ APSKAIČIUOJANT MUITAS YRA DIDESNIS JEIGU EKSPORTO MUITAS MIŠRUS  
 TURTO DYDĮ IR VERTĘ  
 TURTO VERTĘ  
 TURTO VERTĖ  
 TURTO VERTĖS NUSTATYMO  
 TURTO VERTĖS  
 VALSTYBEI PRIKLAUSANČIŲ AKCIJŲ VERTĖ  
 VEISLINĖS VERTĖS  
 VERTYBINIAI POPIERIAI IŠPERKAMI APMOKANT JŲ TURĖTOJAMS VISĄ NOMINALIĄ VERTĘ ŠIŲ VERTYBINIŲ POPIERIŲ PARDAVIMO AUKCIONE PRIIMAMOS KONKURENTINĖS IR NEKONKURENTINĖS PARAIŠKOS  
 VERTĖ ARBA KIEKIS  
 VERTĖ NEVIRŠIJA ... 
 VERTĖ YRA MAŽESNĖ UŽ ŠIUO METU GALIOJANTĮ minimalų deklaravimui priklausančio turto kainos dydį 
 VERTĖS NUSTATYMO  
 VIDAUS RINKOJE NESKAIČIUOJAMAS PRIDĖTINĖS VERTĖS MOKESTIS  
 ATIMAMOS IŠ SANDORIO VERTĖS TIK TUOMET KAI ... 
 ĮMONĖS VERTĖS NUSTATYMO  
 ĮMONĖS VERTĖS  
 ĮSISENĖJUSIŲ SKOLŲ BIUDŽETUI ĮSTATYME NUMATYTUS JURIDINIŲ ASMENŲ PELNO FIZINIŲ ASMENŲ PAJAMŲ BEI PRIDĖTINĖS VERTĖS MOKESČIUS IR BENDRĄJĮ AKCIZĄ ĮVYKDĖ  
 ĮTRAUKIAMOS Į PREKIŲ MUITINĘ VERTĘ  
 ŠIO ŽEMĖS SKLYPO PLOTO IR VERTĖS DALĮ  
 ŠIOJE DALYJE NURODOMA PREKIŲ MUITINĖ VERTĖ  
 ŠIOJE DALYJE NURODOMA VERTĖ  
 ŠIUO ATVEJU PREKIŲ MUITINĖ VERTĖ TURI BŪTI PATIKSLINTA  
 ŠIĄ SUMĄ REIKIA PRIDĖTI PRIE PREKIŲ MUITINĖS VERTĖS  
 ŽMOGAUS VERTĖS  
 BALANSINĖ VERTĖ  
 BALANSINĖ VERTĖ  
 BALANSINĖS VERTĖS  
 BE PRIDĖTINĖS VERTĖS MOKESČIO  
 BENDRA LIKUTINĖ VERTĖ  
 BET KOKIOS VERTĖS VIENOS AR KITOS RŪŠIES