Database of Lithuanian Nominal Phrases Dictionary is the first corpus-based dictionary of Lithuanian multi-word units.
The lexicon reflects a big variety of multi-word units: collocations, phrasal combinations, longer pieces of text (sometimes even several sentences). The identification of the nominal phrases is based on gravity counts in the 100m words Contemporary Corpus of Lithuanian Languages. The corpus reflects the written Lithuanian in the period of 1991-2002. The list of automatically identified MWU‘s was edited by linguists, only leaving meaningful and grammatically correct phrases that include at least one noun. The dictionary comprises almost 69 thousand nominal phrases.

Query


You can search for a specific word (word form), e.g. kompiuteris or kompiuterio, etc.
Adding of the beginning of the word, e.g. kompiuteris, will be queried with the phrase forms kompiuteris, kompiuteriais, kompiuterijos, kompiuterinių, etc.
Adding of the part of the word, e.g. kel, will be queried with the phrase forms keliu, iškelta, paskelbtas, pakelį, runkeliai, etc.
Adding of the end of the word, e.g. ris, will be queried with the phrase forms seseris, sandoris, duris, kuris, numeris, etc.

You can search for one or more of the word(s). You can search for parts of words indicating the stars (e.g. * nam nam * * nam *).
Finding of two or more word phrases, you can specify only those parts of those words (e.g. nam * gamyb* ).
You can search for a word with spaces, e.g., space, namas space, then there will queried phrases with words befor and after namas.
Adding of the lemma of the word, e.g. ministras will be queried phrases with other forms of this lemma, e.g. ministro, ministrą, ministru, etc.
You can search for the first word of the phrase, e.g., adding atominė, will be queried as atominė bomba, atomine elektrinė, atominė energetika, etc.
A B C Č D E Ę Ė F G H I Į Y J K L M N O P R S Š T U Ų Ū V Z Ž X

Query according to morphological features
Query according to morphological features(BETA)

Results
Phrase addition to leftPhrasePhrase addition to right
 DIDŽIAUSIA VERTYBĖ  
 DIREKCIJOS SUDĖTYJE GALI BŪTI ĮSTEIGTI GAMTOSAUGOS KULTŪROS VERTYBIŲ APSAUGOS BEI KITI SKYRIAI  
 DOROVINIŲ VERTYBIŲ  
 DRAUGE SU VERTYBĖMIS KURIAS JI ĮKŪNIJA IR SKATINA  
 DVASINES VERTYBES  
 DVASINIŲ VERTYBIŲ  
 DVASINĖMIS VERTYBĖMIS  
 DVASINĖMS VERTYBĖMS  
 DVASINĖS VERTYBĖS  
 ETINIŲ VERTYBIŲ  
 GALI BŪTI TIK TOS VERTYBĖS KURIOS YRA NUOSAVYBĖS TEISĖS  
 GAMTOS IR KULTŪROS VERTYBIŲ  
 GYVENIMO VERTYBES  
 IDĖJŲ IR VERTYBIŲ  
 KAPŲ ĮRAŠYMO Į LIETUVOS RESPUBLIKOS NEKILNOJAMŲJŲ KULTŪROS VERTYBIŲ REGISTRĄ  
 KETVERIEMS METAMS DIRBTI DARBĄ SUSIJUSĮ SU MATERIALINIŲ VERTYBIŲ APSKAITA  
 KILNOJAMŲJŲ KULTŪROS VERTYBIŲ APSAUGOS  
 KILNOJAMŲJŲ KULTŪROS VERTYBIŲ KONSERVAVIMO IR RESTAURAVIMO  
 KILNOJAMŲJŲ KULTŪROS VERTYBIŲ  
 KITOS MATERIALINĖS VERTYBĖS  
 KRIKŠČIONIŠKAS VERTYBES  
 KRIKŠČIONIŠKOMIS VERTYBĖMIS  
 KRIKŠČIONIŠKĄSIAS VERTYBES  
 KRIKŠČIONIŠKŲJŲ VERTYBIŲ  
 KULTŪRINES VERTYBES  
 KULTŪRINIŲ VERTYBIŲ  
 KULTŪRINĘ VERTĘ IR VISUOMENINĘ REIKŠMĘ KULTŪROS VERTYBES IR KULTŪROS PAMINKLUS  
 KULTŪROS IR MENO VERTYBES  
 KULTŪROS IR MENO VERTYBIŲ  
 KULTŪROS MINISTERIJOS KULTŪROS VERTYBIŲ APSAUGOS DEPARTAMENTAS  
 KULTŪROS MINISTERIJOS KULTŪROS VERTYBIŲ APSAUGOS DEPARTAMENTO LEIDIMĄ  
 KULTŪROS MINISTERIJOS KULTŪROS VERTYBIŲ APSAUGOS DEPARTAMENTO  
 KULTŪROS VERTYBES IR KULTŪROS PAMINKLUS  
 KULTŪROS VERTYBES  
 KULTŪROS VERTYBIŲ APSAUGOS DEPARTAMENTAS  
 KULTŪROS VERTYBIŲ APSAUGOS DEPARTAMENTO DIREKTORIUS J GLEMŽA 
 KULTŪROS VERTYBIŲ APSAUGOS DEPARTAMENTO DIREKTORĖ DIANA VARNAITĖ 
 KULTŪROS VERTYBIŲ APSAUGOS DEPARTAMENTO  
 KULTŪROS VERTYBIŲ APSAUGOS DEPARTAMENTUI  
 KULTŪROS VERTYBIŲ APSAUGOS KONTROLĖS TARNYBA MIŠKŲ BEI STATYBŲ PRIEŽIŪROS INSPEKCIJOS  
 KULTŪROS VERTYBIŲ APSAUGOS KONTROLĖS TARNYBOS  
 KULTŪROS VERTYBIŲ APSAUGOS  
 KULTŪROS VERTYBIŲ TVARKYMO KONSERVAVIMO IR RESTAURAVIMO  
 KULTŪROS VERTYBIŲ  
 KULTŪROS VERTYBĖ  
 KULTŪROS VERTYBĖMIS  
 KULTŪROS VERTYBĖMS IŠSAUGOTI PAGAL TIKSLINES PROGRAMAS  
 KULTŪROS VERTYBĖMS  
 KULTŪROS VERTYBĖS  
 LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTERIJOS KULTŪROS VERTYBIŲ APSAUGOS DEPARTAMENTO  
 LIETUVOS RESPUBLIKOS NEKILNOJAMŲJŲ KULTŪROS VERTYBIŲ REGISTRAS STATINIŲ SĄRAŠAS  
 LIETUVOS RESPUBLIKOS NEKILNOJAMŲJŲ KULTŪROS VERTYBIŲ REGISTRAS  
 LIETUVOS RESPUBLIKOS NEKILNOJAMŲJŲ KULTŪROS VERTYBIŲ  
sulaukėme KULTŪROS VERTYBIŲ APSAUGOS DEPARTAMENTO KAUNO TERITORINIO PADALINIO tarpininkavimo 
 MATERIALINES VERTYBES  
 MATERIALINIŲ IR DVASINIŲ VERTYBIŲ  
 MATERIALINIŲ VERTYBIŲ IR LĖŠŲ  
 MATERIALINIŲ VERTYBIŲ  
 MATERIALINĖMIS VERTYBĖMIS  
 MATERIALINĖMS VERTYBĖMS  
 MATERIALINĖS VERTYBĖS  
 MENO AR KITOKIŲ VERTYBIŲ  
 MENO VERTYBES  
 MENO VERTYBIŲ  
 MENO VERTYBĖS  
 MORALINES VERTYBES  
 MORALINIŲ VERTYBIŲ  
 MORALINĖS VERTYBĖS  
 MUITAI APSKAIČIUOJAMI APMOKESTINAMŲ PREKIŲ IR KITŲ VERTYBIŲ  
 MUZIEJINIŲ VERTYBIŲ  
 MUZIEJINIŲ VERTYBIŲ  
 NEKILNOJAMOSIOS KULTŪROS VERTYBĖS  
 NEKILNOJAMĄSIAS KULTŪROS VERTYBES  
 NEKILNOJAMŲ KULTŪROS VERTYBIŲ APSAUGOS ĮSTATYMO ĮGYVENDINIMO  
 NEKILNOJAMŲJŲ KULTŪROS VERTYBIŲ APSAUGOS HIGIENOS PRIEŠGAISRINĖS APSAUGOS DARBO SAUGOS  
 NEKILNOJAMŲJŲ KULTŪROS VERTYBIŲ APSAUGOS  
 NEKILNOJAMŲJŲ KULTŪROS VERTYBIŲ TVARKYMO DARBŲ  
 NEKILNOJAMŲJŲ KULTŪROS VERTYBIŲ  
 PAŽINTINEI REKREACIJAI PLĖTOTI REGIONINIO PARKO VERTYBĖMS JŲ APSAUGAI POPULIARINTI PARKUI REKLAMUOTI  
 PAŽINTINEI REKREACIJAI PLĖTOTI REGIONINIO PARKO VERTYBĖMS JŲ APSAUGAI POPULIARINTI  
 PINIGŲ IR MATERIALINIŲ VERTYBIŲ SAUGOJIMO VIETAS  
 PREKES IR VERTYBES  
 PREKIŲ IR KITŲ VERTYBIŲ  
 PREKĖS IR KITOS VERTYBĖS  
 PRIEŽIŪRĄ IR KONTROLĘ PAGAL KOMPETENCIJĄ VYKDO APLINKOS APSAUGOS KULTŪROS VERTYBIŲ APSAUGOS KONTROLĖS STATYBŲ PRIEŽIŪROS IR MIŠKŲ INSPEKCIJOS BEI REGIONINIO PARKO TARNYBOS  
 PROPAGUOJA KULTŪROS VERTYBES  
 REGIONINIO PARKO TERITORIJA PAGAL GAMTOS IR KULTŪROS VERTYBES JO POBŪDĮ APSAUGOS FORMAS IR NAUDOJIMO GALIMYBES SKIRSTOMA Į konservacinę, apsauginę, rekreacinę 
 REGIONINIO PARKO TERITORIJOS TVARKYMO GAMTOS IR KULTŪROS VERTYBIŲ APSAUGOS PROGRAMOMS REALIZUOTI  
 REGIONINIO PARKO ŽEMĖS NAUDOTOJAI KITI FIZINIAI IR JURIDINIAI ASMENYS PRIVALO LAIKYTIS VEIKLOS APRIBOJIMŲ NUSTATYTŲ LIETUVOS RESPUBLIKOS SAUGOMŲ TERITORIJŲ ĮSTATYME LIETUVOS RESPUBLIKOS NEKILNOJAMŲJŲ KULTŪROS VERTYBIŲ APSAUGOS ĮSTATYME BEI KITUOSE ĮSTATYMUOSE REGIONINIO PARKO PLANAVIMO SCHEMOJE SPECIALIOSIOSE ŽEMĖS IR MIŠKO NAUDOJIMO SĄLYGOSE SAUGOMŲ TERITORIJŲ NUOSTATUOSE BEI KITUOSE TEISĖS AKTUOSE  
 REGIONINIO PARKO ŽEMĖS NAUDOTOJAI KITI JURIDINIAI IR FIZINIAI ASMENYS PRIVALO LAIKYTIS VEIKLOS APRIBOJIMŲ NUSTATYTŲ LIETUVOS RESPUBLIKOS SAUGOMŲ TERITORIJŲ ĮSTATYME LIETUVOS RESPUBLIKOS NEKILNOJAMŲJŲ KULTŪROS VERTYBIŲ APSAUGOS ĮSTATYME BEI KITUOSE ĮSTATYMUOSE REGIONINIO PARKO PLANAVIMO SCHEMOJE  
 AMŽINĄSIAS VERTYBES  
 AMŽINŲJŲ VERTYBIŲ  
 ANTIKVARINES VERTYBES  
 TARNYBOS ATSTOVAS SKIRIAMAS KULTŪROS MINISTERIJOS KULTŪROS VERTYBIŲ APSAUGOS DEPARTAMENTO DIREKTORIAUS  
 APLINKOS APSAUGOS MINISTERIJA KULTŪROS MINISTERIJA STATYBOS IR URBANISTIKOS MINISTERIJA ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJA IR KITOS MINISTERIJOS KULTŪROS MINISTERIJOS KULTŪROS VERTYBIŲ APSAUGOS DEPARTAMENTAS VILNIAUS APSKRITIES VALDYTOJO ADMINISTRACIJA  
 APLINKOS APSAUGOS MINISTERIJA KULTŪROS MINISTERIJA STATYBOS IR URBANISTIKOS MINISTERIJA ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJA IR KITOS MINISTERIJOS KULTŪROS MINISTERIJOS KULTŪROS VERTYBIŲ APSAUGOS DEPARTAMENTAS  
 APLINKOS APSAUGOS MINISTERIJOS KULTŪROS MINISTERIJOS KULTŪROS VERTYBIŲ APSAUGOS DEPARTAMENTO VILNIAUS APSKRITIES VALDYTOJO ADMINISTRACIJOS  
 APLINKOS APSAUGOS MINISTERIJOS KULTŪROS MINISTERIJOS KULTŪROS VERTYBIŲ APSAUGOS DEPARTAMENTO  
 APMOKESTINAMŲ PREKIŲ IR KITŲ VERTYBIŲ  
 TRADICINES VERTYBES  
 TRADICINIŲ VERTYBIŲ  
 VERTYBES BEI TIESĄ  
 VERTYBIŲ HIERARCHIJA  
 VERTYBIŲ HIERARCHIJOS  
 VERTYBIŲ HIERARCHIJĄ  
 VERTYBIŲ PERKAINOJIMAS  
 VERTYBIŲ PERKAINOJIMO  
 VERTYBIŲ SISTEMA  
 VERTYBIŲ SISTEMOS  
 VERTYBIŲ SISTEMĄ  
 VERTYBIŲ SKALĘ  
 VERTYBIŲ SKALĖ  
 VERTYBIŲ SKALĖJE  
 Į LIETUVOS RESPUBLIKOS NEKILNOJAMŲJŲ KULTŪROS VERTYBIŲ REGISTRĄ įrašyti 
 ĮRAŠYTOS Į LIETUVOS RESPUBLIKOS NEKILNOJAMŲJŲ KULTŪROS VERTYBIŲ REGISTRĄ  
 ŽMOGIŠKĄSIAS VERTYBES  
 ŽMOGIŠKŲJŲ VERTYBIŲ  
 ATĖMIMU TEISĖS PENKERIEMS METAMS DIRBTI DARBĄ SUSIJUSĮ SU MATERIALINIŲ VERTYBIŲ APSKAITA IR TVARKYMU  
 AUKOJAMOS LĖŠOS IR MATERIALINĖS VERTYBĖS