Database of Lithuanian Nominal Phrases Dictionary is the first corpus-based dictionary of Lithuanian multi-word units.
The lexicon reflects a big variety of multi-word units: collocations, phrasal combinations, longer pieces of text (sometimes even several sentences). The identification of the nominal phrases is based on gravity counts in the 100m words Contemporary Corpus of Lithuanian Languages. The corpus reflects the written Lithuanian in the period of 1991-2002. The list of automatically identified MWU‘s was edited by linguists, only leaving meaningful and grammatically correct phrases that include at least one noun. The dictionary comprises almost 69 thousand nominal phrases.

Query


You can search for a specific word (word form), e.g. kompiuteris or kompiuterio, etc.
Adding of the beginning of the word, e.g. kompiuteris, will be queried with the phrase forms kompiuteris, kompiuteriais, kompiuterijos, kompiuterinių, etc.
Adding of the part of the word, e.g. kel, will be queried with the phrase forms keliu, iškelta, paskelbtas, pakelį, runkeliai, etc.
Adding of the end of the word, e.g. ris, will be queried with the phrase forms seseris, sandoris, duris, kuris, numeris, etc.

You can search for one or more of the word(s). You can search for parts of words indicating the stars (e.g. * nam nam * * nam *).
Finding of two or more word phrases, you can specify only those parts of those words (e.g. nam * gamyb* ).
You can search for a word with spaces, e.g., space, namas space, then there will queried phrases with words befor and after namas.
Adding of the lemma of the word, e.g. ministras will be queried phrases with other forms of this lemma, e.g. ministro, ministrą, ministru, etc.
You can search for the first word of the phrase, e.g., adding atominė, will be queried as atominė bomba, atomine elektrinė, atominė energetika, etc.
A B C Č D E Ę Ė F G H I Į Y J K L M N O P R S Š T U Ų Ū V Z Ž X

Query according to morphological features
Query according to morphological features(BETA)

Results
Phrase addition to leftPhrasePhrase addition to right
 BUS SKAIČIUOJAMI TIK KAIP VIENAS BALSAS  
 BUVO VIENAS IŠ NEDAUGELIO  
eina IŠ VIENO KAMBARIO Į KITĄ  
 BVP VIENAM GYVENTOJUI  
gali palaikyti VIENI SU KITAIS TIESIOGINĮ RYŠĮ  
 DAR VIENA APLINKYBĖ  
 DAR VIENA GALIMYBĖ  
 DAR VIENA NAUJIENA  
 DAR VIENA NAUJOVĖ  
 DAR VIENA PASTABA  
 DAR VIENA PROBLEMA  
 DAR VIENAI KADENCIJAI  
 DAR VIENAS ASPEKTAS  
 DAR VIENAS BŪDAS  
 DAR VIENAS DALYKAS  
 DAR VIENAS PAVYZDYS  
 DAR VIENAS SMŪGIS  
 DAR VIENAS ŽINGSNIS  
 DAR VIENAS ŽMOGUS  
 DAR VIENĄ DALYKĄ  
 DAR VIENĄ PERGALĘ  
 DAR VIENĄ SMŪGĮ  
 DAR VIENĄ ĮVARTĮ  
 DAR VIENĄ ŽINGSNĮ  
 DAUGIAU KAIP IŠ VIENO SANDĖLIO  
 DAUGIAU NEI VIENĄ  
 DEVYNERIEMS METAMS IR TIK VIENAI KADENCIJAI  
 DU AR KELI ŽEMĖS SKLYPAI GALI BŪTI SUJUNGTI Į VIENĄ ŽEMĖS SKLYPĄ  
 DĖL VIENOS PRIEŽASTIES  
 DĖL VIENŲ AR KITŲ PRIEŽASČIŲ  
kaime PAS VIENĄ ŪKININKĄ  
kaip VIENĄ IŠ GALIMŲ variantų 
kibo VIENAS KITAM Į ATLAPUS  
kilnojo IŠ VIENOS PARAPIJOS Į KITĄ  
 GALIMA SUSKAIČIUOTI ANT VIENOS RANKOS PIRŠTŲ  
 GALIMA TAISYTI TIK VIENĄ KARTĄ  
kraustytis IŠ VIENOS ŠALIES Į KITĄ  
 GAVO MAŽIAU NEI PO VIENĄ PROCENTĄ  
likau VIENA KAIP PIRŠTAS  
 GYVENA DAUGIAU NEGU VIENA ŠEIMA  
 GYVENA VIENOS SUSITARIANČIOSIOS ŠALIES TERITORIJOJE  
mokestis už normatyvinį suvartoto karšto vandens kiekį ... LITRAI PER PARĄ VIENAM ASMENIUI BUTUOSE KURIUOSE NEĮRENGTOS VONIOS  
muitinės transportu UŽ VIENĄ VALANDĄ įskaitant kelionę 
 IKI VIENO MĖNESIO  
 IR VIENU IR KITU ATVEJU  
 IŠ TŪKSTANČIO IR VIENOS NAKTIES  
 IŠ VIENO STRAIPSNIO Į KITĄ  
 IŠ VIENOS DARBO VIETOS Į KITĄ  
 IŠEITIS VIENA  
 IŠGIRSTI NORS VIENĄ BET GYVĄ žodelį 
 JEI JAME YRA DAUGIAU NEGU VIENAS LAPAS  
 JEI NE VIENA APLINKYBĖ  
 JEI PREKĖS GABENAMOS TAIKANT MUITINIO TRANZITO PROCEDŪRĄ IŠ VIENOS TRANSPORTO PRIEMONĖS Į KITĄ  
 JEI PRIEŠ TAI JAM NORS VIENĄ KARTĄ PER PASKUTINIUOSIUS dvylika mėnesių buvo taikytos drausminės nuobaudos 
pagal ... dydį TENKANTĮ VIENAM GYVENTOJUI  
 KALENDORINIAIS METAIS GALIMA TAIKYTI TIK VIENĄ paskirstymo būdą 
pajamų suma TENKANTI VIENAM ŽMOGUI PER MĖNESĮ  
pajamų TENKANČIŲ VIENAM ŠEIMOS NARIUI  
palinkėkite VIENI KITIEMS RAMYBĖS  
 KARŠTO VANDENS KIEKIS VIENAM GYVENTOJUI  
parduotas UŽ VIENĄ LITĄ  
paspaudė VIENAS KITAM RANKAS  
patvirtinti taikomąjį minimalų gyvenimo lygį ... LITUS PER MĖNESĮ VIENAM LIETUVOS RESPUBLIKOS gyventojui 
 KITA SUSITARIANČIOJI ŠALIS TURI ATSAKYTI Į ŠĮ PRAŠYMĄ NE VĖLIAU KAIP PER VIENĄ MĖNESĮ ŠIS TERMINAS DĖL SVARBIŲ PRIEŽASČIŲ GALI BŪTI PRATĘSTAS  
pereina IŠ VIENŲ RANKŲ Į KITAS  
perkelti; keliavo IŠ VIENOS VIETOS Į KITĄ  
perkraunamos IŠ VIENOS TRANSPORTO PRIEMONĖS Į KITĄ  
perėjimas IŠ VIENO GYVENIMO Į KITĄ  
primerkė; užmerkė VIENĄ AKĮ  
produktas; kiekis TENKANTIS VIENAM GYVENTOJUI  
siuntinėjo IŠ VIENO KABINETO Į KITĄ  
spaudė VIENI KITIEMS RANKAS  
stoti Į VIENĄ GRETĄ  
sujungti Į VIENĄ VISUMĄ  
surikiuoti; sudėlioti Į VIENĄ EILĘ  
 LIKUS VIENAI DIENAI IKI rinkimų; kompensacijų mokėjimo pradžios 
 LIKUS VIENAM TURUI  
 LIKĘS VIENAS IŠ SUTUOKTINIŲ  
 MAKSIMALIOS PASKOLOS SUMOS VIENAM SKOLININKUI NORMATYVO  
 MAKSIMALIOS PASKOLOS SUMOS VIENAM SKOLININKUI  
sėdi UŽ VIENO STALO  
teikti VIENA KITAI PAGALBĄ  
 MUITO SUMA LITAIS IR CENTAIS UŽ VIENĄ LAIKINAI IŠVEŽTŲ PERDIRBTI PREKIŲ KIEKIO MATAVIMO VIENETĄ  
 MUITO SUMA LITAIS IR CENTAIS UŽ VIENĄ PREKIŲ KIEKIO MATO VIENETĄ  
veikia VIENA KRYPTIMI  
vidaus produkto TENKANČIO VIENAM GYVENTOJUI  
 NAMUOSE BUTUOSE KURIUOSE GYVENA VIENAS ASMUO  
 NE MAŽIAU KAIP VIENĄ TREČDALĮ  
 NE REČIAU KAIP VIENĄ KARTĄ PER MĖNESĮ  
 NE VIENAS ŽMOGUS  
 NE VIENOJE VIETOJE  
 NE VIENU ATVEJU  
 NE VIENU METU  
 NE VIENUS METUS  
 NE VIENĄ DEŠIMTMETĮ  
 NE VIENĄ DEŠIMTĮ  
 NE VIENĄ DIENĄ  
 NE VIENĄ KARTĄ  
 NE VIENĄ KNYGĄ  
 NE VIENĄ MĖNESĮ  
 NE VIENĄ PERGALĘ  
 NE VIENĄ TŪKSTANTĮ  
 NE VIENĄ ŠIMTMETĮ  
 NE VIENĄ ŠIMTĄ  
 NE VĖLIAU KAIP PER VIENĄ MĖNESĮ  
 NEI VIENOS AKCIJOS  
 NORMATYVINĮ VANDENS KIEKĮ VIENAM GYVENTOJUI  
šilumos kainai CENTO UŽ VIENĄ ŠILUMOS kilovatvalandę 
 NUO VIENO ŠONO ANT KITO  
žaidimas Į VIENUS VARTUS  
žaidimą Į VIENĄ KREPŠĮ  
žiūri; žvelgė VIENAS KITAM Į AKIS  
žiūrėti Į VIENĄ TAŠKĄ  
 PAGAL VIENOS SUSITARIANČIOSIOS ŠALIES ĮSTATYMUS  
 PAGAL VIENĄ SUTARTĮ  
 PAGAL VIENĄ VERSIJĄ  
 PAJAMOS VIENAM ŠEIMOS NARIUI YRA MAŽESNĖS UŽ VALSTYBĖS REMIAMAS  
 PATEIKSIU TIK VIENĄ PAVYZDĮ  
 PER VIENĄ DIENĄ  
 PER VIENĄ MĖNESĮ  
 PER VIENĄ NAKTĮ  
 PER VIENĄ PARĄ  
 PER VIENĄ SAVAITĘ  
 PER VIENĄ VAKARĄ  
 PERĖJIMAS IŠ VIENOS būklės į kitą; sistemos į kitą; formos į kitą 
 PIRMAVO TAI VIENA TAI KITA KOMANDA  
 PO VIENU STOGU  
 PO VIENĄ BALĄ  
 PO VIENĄ EGZEMPLIORIŲ  
 PRIE VIENO STALO  
Lietuvos Respublikos piliečiu TAMPA VIENAS IŠ TĖVŲ  
 REIKIA VIENĄ KARTĄ išsiaiškinti 
 SKAIČIUOJANT VIENAM GYVENTOJUI  
 SUMA NEGALI BŪTI MAŽESNĖ KAIP VIENAS TŪKSTANTIS  
 SUSITARIANČIOSIOS ŠALYS PRANEŠA VIENA KITAI  
 SUTRAUKTI Į TĄ VIENĄ POSAKĮ  
 TAI VIENA IŠ PRIEŽASČIŲ KODĖL ... 
 TAI VIENAS DALYKAS ANTRAS DALYKAS ... 
 TAI VIENOJE TAI KITOJE VIETOJE  
 TAI VIENOS TAI KITOS KOMANDOS NAUDAI  
 TAI Į VIENĄ TAI Į KITĄ PUSĘ  
 TAIS ATVEJAIS KAI PREKĖS GABENAMOS IŠ VIENOS MUITINĖS ĮSTAIGOS Į KITĄ NE PER LIETUVOS RESPUBLIKOS MUITŲ TERITORIJĄ  
 TAPS VIENU KŪNU  
 TARP VIENOS SUSITARIANČIOSIOS ŠALIES INVESTITORIAUS  
 TEGUL VISI BUS VIENA KAIP TU TĖVE MANYJE IR AŠ TAVYJE  
 TEORIJOS YRA SKIRTINGOS VIENA KITĄ PAPILDANČIOS  
 TIEK IŠ VIENOS TIEK IR IŠ KITOS PUSĖS  
 TIEK IŠ VIENOS TIEK IŠ KITOS PUSĖS  
 TIEK VIENU TIEK KITU ATVEJU  
 TRANZITU PER VIENOS SUSITARIANČIOS ŠALIES TERITORIJĄ  
 TRYS PRIEŠ TRIS Į VIENĄ KREPŠĮ  
 TURI VIENĄ BALSĄ  
 TURI VIENĄ GALĄ TAI TURI BŪTI IR ANTRAS  
 TŪKSTANTIS IR VIENA NAKTIS  
 TŪKSTANČIO IR VIENOS NAKTIES  
 UŽTRAUKIA BAUDĄ NUO PENKIŲ ŠIMTŲ IKI VIENO TŪKSTANČIO LITŲ  
 UŽTRAUKIA BAUDĄ PILIEČIAMS IKI VIENO ŠIMTO LITŲ IR PAREIGŪNAMS IKI TRIJŲ ŠIMTŲ LITŲ  
 UŽTRAUKIA BAUDĄ PILIEČIAMS NUO PENKIASDEŠIMTIES IKI DVIEJŲ ŠIMTŲ RUBLIŲ IR PAREIGŪNAMS NUO VIENO ŠIMTO IKI PENKIŲ ŠIMTŲ RUBLIŲ  
 VERTIMAS IŠ VIENOS KALBOS Į KITĄ  
 VERTIMO IŠ VIENOS KALBOS Į KITĄ  
 VIENA AKIMI dirstelėti; mato; žiūri; žvilgtelėti 
 VIENA AR KITA FORMA  
 VIENA AR KITA KRYPTIMI  
 VIENA AUSIMI girdėjo 
 VIENA BĖDA NE BĖDA  
 VIENA DALIS  
 VIENA DIDŽIAUSIŲ bėdų; blogybių; kliūčių; nelaimių; problemų; vertybių 
 VIENA DIDŽIAUSIŲ LIETUVOS alaus daryklų 
 VIENA DIDŽIAUSIŲ LIETUVOS PIENO PERDIRBIMO ĮMONIŲ  
 VIENA DIDŽIAUSIŲ PASAULYJE audito bendrovių 
 VIENA DIDŽIAUSIŲ ŠALIES ... 
 VIENA DIENA  
 VIENA EILE  
 VIENA GRUPĖ  
 VIENA IŠ DAUGELIO  
 VIENA IŠ GALIMYBIŲ  
 VIENA IŠ NEDAUGELIO  
 VIENA IŠ PAGRINDINIŲ PRIEŽASČIŲ  
 VIENA IŠ PRIELAIDŲ  
 VIENA IŠ PRIEŽASČIŲ KODĖL ... 
 VIENA IŠ PRIEŽASČIŲ  
 VIENA IŠ SUSITARIANČIŲJŲ ŠALIŲ  
 VIENA IŠ VERSIJŲ  
 VIENA KARTA  
 VIENA KITOS ATŽVILGIU  
 VIENA KOJA stovi; grabe; kape 
 VIENA MERGAITĖ  
 VIENA MERGINA  
 VIENA MINTIS  
 VIENA MOTERIS  
 VIENA MOTERIŠKĖ  
 VIENA PAGRINDINIŲ PROBLEMŲ  
 VIENA PRIEŽASČIŲ  
 VIENA PUSĖ  
 VIENA RANKA duoda; apkabino 
 VIENA SVARBIAUSIŲ PROBLEMŲ  
 VIENA TEMA  
 VIENA TRANSPORTO PRIEMONE  
 VIENA VALANDA atgal 
 VIENA VALANDA Į PRIEKĮ  
 VIENA ŠEIMA  
 VIENAI AKCIJAI  
 VIENAI AR KITAI GRUPEI  
 VIENAI AR KITAI SRIČIAI  
 VIENAI DARBO VIETAI  
 VIENAI DIENAI  
 VIENAI GRUPEI  
 VIENAI IŠ TŲ ĮMONIŲ  
 VIENAI IŠ ŠALIŲ  
 VIENAI KARVEI  
 VIENAI MOTERIAI  
 VIENAI NAKČIAI  
 VIENAI PARAI  
 VIENAI ŠEIMAI  
 VIENAIS ATVEJAIS  
 VIENAIS METAIS  
 VIENAM AR KELIEMS ASMENIMS  
 VIENAM ASMENIUI  
 VIENAM BUVUSIAM SAVININKUI  
 VIENAM DARBUOTOJUI  
 VIENAM GALE KABLYS  
 VIENAM GYVENTOJUI TENKA ... 
 VIENAM GYVENTOJUI  
 VIENAM HEKTARUI  
 VIENAM IŠ TĖVŲ  
 VIENAM KILOGRAMUI  
 VIENAM LIGONIUI  
 VIENAM MĖNESIUI  
 VIENAM NAMŲ ŪKIO NARIUI  
 VIENAM SEIMO NARIUI  
 VIENAM SKOLININKUI  
 VIENAM STUDENTUI  
 VIENAM TIKSLUI  
 VIENAM VAIKUI  
 VIENAM VAKARUI  
 VIENAM ŠEIMOS NARIUI PER MĖNESĮ  
 VIENAM ŠEIMOS NARIUI  
 VIENAM ŽMOGUI  
 VIENAME ASMENYJE  
 VIENAME BUTE  
 VIENAME GALE KABLYS  
 VIENAME GALE  
 VIENAME HEKTARE  
 VIENAME INTERVIU  
 VIENAME KAIME  
 VIENAME KAMBARYJE  
 VIENAME KAUNO bare; bute 
 VIENAME KORPUSE  
 VIENAME KVADRATINIAME KILOMETRE  
 VIENAME KVADRATINIAME METRE  
 VIENAME LAIŠKE  
 VIENAME MIESTE  
 VIENAME NAME  
 VIENAME STRAIPSNYJE  
 VIENAME VILNIAUS bute 
 VIENAS ASMUO  
 VIENAS BERNIUKAS  
 VIENAS DALYKAS  
 VIENAS DEPUTATAS  
 VIENAS DIEVAS TEŽINO  
 VIENAS GERIAUSIŲ VISŲ LAIKŲ LIETUVOS krepšininkų; lenktynininkų; futbolininkų 
 VIENAS IŠ BŪDŲ  
 VIENAS IŠ DAUGELIO  
 VIENAS IŠ JO PAVADUOTOJŲ  
 VIENAS IŠ NEDAUGELIO  
 VIENAS IŠ SUTUOKTINIŲ YRA VIENOS SUSITARIANČIOSIOS ŠALIES O ANTRASIS KITOS SUSITARIANČIOSIOS ŠALIES PILIETIS IR VIENAS IŠ JŲ GYVENA VIENOS ŠALIES O ANTRASIS KITOS SUSITARIANČIOSIOS ŠALIES TERITORIJOJE  
 VIENAS IŠ TĖVŲ AR SENELIŲ YRA LIETUVIAI  
 VIENAS IŠ TĖVŲ ĮTĖVIŲ GLOBĖJŲ  
 VIENAS IŠ TĖVŲ  
 VIENAS JAUNUOLIS  
 VIENAS JUOKAS  
 VIENAS KAREIVIS  
 VIENAS KITO ATŽVILGIU  
 VIENAS KLAUSIMAS  
 VIENAS KOMPIUTERIS  
 VIENAS KONSERVATORIŲ LYDERIŲ ANDRIUS KUBILIUS 
 VIENAS KVADRATINIS METRAS  
 VIENAS KŪNAS IR VIENA DVASIA  
 VIENAS LAUKE NE KARYS  
 VIENAS LITAS  
 VIENAS MALONUMAS  
 VIENAS MANO BIČIULIS  
 VIENAS MANO PAŽĮSTAMAS  
 VIENAS MOKINYS  
 VIENAS PAREIGŪNAS  
 VIENAS PASKUTINIŲJŲ  
 VIENAS PAŽĮSTAMAS  
 VIENAS SEIMO NARYS  
 VIENAS SVARBIAUSIŲ DALYKŲ  
 VIENAS SVARBIAUSIŲ UŽDAVINIŲ  
 VIENAS SVARBIAUSIŲ VEIKSNIŲ  
 VIENAS UŽPUOLIKAS  
 VIENAS VADOVŲ  
 VIENAS VAIKAS  
 VIENAS VAIKINAS  
 VIENAS VYRAS  
 VIENAS VYRIŠKIS  
 VIENAS YRA VIENOS O ANTRASIS KITOS SUSITARIANČIOSIOS ŠALIES PILIETIS  
 VIENAS ŽINGSNIS  
 VIENAS ŽMOGUS  
 VIENAS ŽODIS  
 VIENAS ŽYMIAUSIŲ LIETUVOS dvasininkų; politikų 
 VIENI JUOKAI  
 VIENI NIEKAI  
 VIENI ŽMONĖS  
 VIENIEMS METAMS  
 VIENO AR KITO DALYKO  
 VIENO ASMENS  
 VIENO AUKŠTO  
 VIENO BALSO PERSVARA  
 VIENO DALYKO  
 VIENO HEKTARO  
 VIENO IŠ SUTUOKTINIŲ  
 VIENO IŠ TĖVŲ  
 VIENO KAMBARIO BUTAS  
 VIENO KAMBARIO BUTE  
 VIENO KAMBARIO BUTĄ  
 VIENO KAMBARIO  
 VIENO KILOMETRO  
 VIENO KUBINIO METRO  
 VIENO KVADRATINIO METRO  
 VIENO LITO  
 VIENO MODELIO  
 VIENO MĖNESINIO ATLYGINIMO DYDŽIO PREMIJĄ  
 VIENO MĖNESIO ATLYGINIMO DYDŽIO PREMIJĄ  
 VIENO MĖNESIO  
 VIENO NAMŲ ŪKIO  
 VIENO PAVADINIMO  
 VIENO PAVEIKSLO  
 VIENO RATO  
 VIENO SAKINIO  
 VIENO TIKSLO  
 VIENO TIPO  
 VIENO VAIKO  
 VIENO VARIANTO  
 VIENO ŪKININKO  
 VIENO ŽMOGAUS  
 VIENOJ PUSĖJ  
 VIENOJ RANKOJ  
 VIENOJ VIETOJ  
 VIENOJE AR KITOJE SITUACIJOJE  
 VIENOJE BARIKADŲ PUSĖJE  
 VIENOJE EILUTĖJE  
 VIENOJE EILĖJE  
 VIENOJE GRETOJE  
 VIENOJE IŠ LIETUVOS BANKŲ ĮSTAIGŲ  
 VIENOJE KAMEROJE  
 VIENOJE KAUNO kavinėje; mokykloje 
 VIENOJE KLASĖJE  
 VIENOJE KNYGOJE  
 VIENOJE KOMANDOJE  
 VIENOJE LINIJOJE  
 VIENOJE LOVOJE  
 VIENOJE PALATOJE  
 VIENOJE PATALPOJE  
 VIENOJE PUSĖJE  
 VIENOJE RANKOJE  
 VIENOJE SOSTINĖS parduotuvių; bendrovėje; sankryžoje 
 VIENOJE TELEVIZIJOS LAIDOJE  
 VIENOJE VALSTYBĖJE  
 VIENOJE VIETOJE  
 VIENOJE ĮMONĖJE  
 VIENOJE ŠALYJE  
 VIENOMIS KOJINĖMIS  
 VIENOS AR KITOS GRUPĖS  
 VIENOS AR KITOS POLITINĖS JĖGOS  
 VIENOS AR KITOS RŪŠIES  
 VIENOS AR KITOS ŠALIES  
 VIENOS DALIES  
 VIENOS DIDŽIAUSIŲ Lietuvos ...; šalies ... 
 VIENOS DIDŽIAUSIŲ LIETUVOJE ... 
 VIENOS DIDŽIAUSIŲ LIETUVOS ALAUS DARYKLŲ  
 VIENOS DIENOS  
 VIENOS FIRMOS  
 VIENOS GRUPĖS  
 VIENOS IŠ SUSITARIANČIŲ ŠALIŲ  
 VIENOS IŠ SUSITARIANČIŲJŲ ŠALIŲ pilietis 
 VIENOS IŠ SUSITARIANČIŲJŲ ŠALIŲ TERITORIJOJE  
 VIENOS IŠ ŠALIŲ  
 VIENOS KRYPTIES  
 VIENOS LYTIES  
 VIENOS MOKYKLOS  
 VIENOS MOTERS  
 VIENOS NAKTIES  
 VIENOS PARTIJOS  
 VIENOS PIRMŲJŲ  
 VIENOS PUSĖS  
 VIENOS RŪŠIES  
 VIENOS SAVAITĖS  
 VIENOS SPALVOS  
 VIENOS SUSITARIANČIOS ŠALIES PASKIRTAJAI AVIAKOMPANIJAI  
 VIENOS SUSITARIANČIOS ŠALIES PASKIRTOJI AVIAKOMPANIJA  
 VIENOS SUSITARIANČIOSIOS ŠALIES INVESTITORIAUS KITOS SUSITARIANČIOSIOS ŠALIES TERITORIJOJE  
 VIENOS SUSITARIANČIOSIOS ŠALIES INVESTITORIŲ INVESTICIJOMS  
 VIENOS SUSITARIANČIOSIOS ŠALIES PILIEČIAI KITOS SUSITARIANČIOSIOS ŠALIES TERITORIJOJE  
 VIENOS SUSITARIANČIOSIOS ŠALIES TERITORIJOJE  
 VIENOS SUSITARIANČIOSIOS ŠALIES  
 VIENOS TAUTOS  
 VIENOS VALANDOS TRUKMĖS  
 VIENOS VALANDOS  
 VIENOS VALSTYBĖS  
 VIENOS ĮMONĖS  
 VIENOS ŠALIES  
 VIENOS ŠEIMOS  
 VIENOSE RANKOSE  
 VIENU AR KITU ASPEKTU  
 VIENU AR KITU ATVEJU  
 VIENU AR KITU BŪDU  
 VIENU AR KITU KLAUSIMU  
 VIENU ATSIKVĖPIMU  
 VIENU ATVEJU  
 VIENU BALSU  
 VIENU GALU  
 VIENU IR TUO PAČIU METU  
 VIENU KARTU  
 VIENU LAIKU  
 VIENU LITRU  
 VIENU MAUKU  
 VIENU METU  
 VIENU MOSTU  
 VIENU PRISĖDIMU  
 VIENU PROCENTU  
 VIENU RATU  
 VIENU SAKINIU  
 VIENU SMŪGIU  
 VIENU SYKIU  
 VIENU TAŠKU  
 VIENU TIESIOGINIU SANDORIU  
 VIENU TREČDALIU  
 VIENU ŠŪVIU NUŠAUTI DU ZUIKIUS  
 VIENU ŠŪVIU  
 VIENU ŽODŽIU  
 VIENUS METUS  
 VIENĄ AKIMIRKĄ  
 VIENĄ DALYKĄ  
 VIENĄ DEGTUKĄ  
 VIENĄ DIENĄ  
 VIENĄ EGZEMPLIORIŲ  
 VIENĄ GRAŽIĄ pavasario dieną; naktį; vasaros dieną 
 VIENĄ GRAŽIĄ DIENĄ  
 VIENĄ IR TĄ PATĮ klausimą; žodį 
 VIENĄ IR TĄ PATĮ ASMENĮ  
 VIENĄ IŠ DAUGELIO  
 VIENĄ KAMBARĮ  
 VIENĄ KARTĄ PER METUS  
 VIENĄ KARTĄ PER MĖNESĮ  
 VIENĄ KARTĄ PER SAVAITĘ  
 VIENĄ KARTĄ VISIEMS LAIKAMS  
 VIENĄ KARTĄ  
 VIENĄ KITĄ KARTĄ  
 VIENĄ KITĄ LITĄ  
 VIENĄ KOJĄ  
 VIENĄ LITĄ  
 VIENĄ MINUTĘ  
 VIENĄ MĖNESĮ  
 VIENĄ NAKTĮ  
 VIENĄ PAGRINDINIŲ VAIDMENŲ  
 VIENĄ PAVAKARĘ  
 VIENĄ POPIETĘ  
 VIENĄ RANKĄ  
 VIENĄ RYTĄ  
 VIENĄ SAVAITĘ  
 VIENĄ SEKMADIENĮ  
 VIENĄ SYKĮ  
 VIENĄ VAIKĄ  
 VIENĄ VAKARĄ  
 VIENĄ VALANDĄ  
 VIENĄ VALGOMĄJĮ ŠAUKŠTĄ MIŠINIO UŽPILTI STIKLINE VERDANČIO VANDENS  
 VIENĄ VASARĄ  
 VIENĄ ĮVARTĮ  
 VIENĄ ŽMOGŲ  
 VIENĄ ŽODĮ  
 VIENŲ METŲ  
 VIEŠO KONKURSO BŪDU DALYVAUJA TIK VIENAS PIRKĖJAS  
 VISI TURIME VIENĄ DIEVĄ  
 ATITEKO VIENAM ŽAIDĖJUI  
 YRA VIENOS IŠ SUSITARIANČIŲJŲ ŠALIŲ PILIETIS  
 Į VIENĄ AR KITĄ PUSĘ  
 Į VIENĄ BŪRĮ susirinko 
 Į VIENĄ KRŪVĄ suplakti 
 Į VIENĄ PUSĘ pakrypo 
 Į VIENĄ VIETĄ pretenduoja 
 Į VIENĄ Į KITĄ PUSĘ  
 ŠILUMINĖ ENERGIJA TIEKIAMA IŠ VIENOS dujofikuotos katilinės 
 ŠIMTAS IR VIENA NAKTIS  
 ŽENGTI DAR VIENĄ ŽINGSNĮ  
 ŽENGĖ DAR VIENĄ ŽINGSNĮ  
atsilieka VOS VIENU TAŠKU  
 ATSISKAITO PAGAL VIENĄ SĄSKAITĄ  
aš jums duodu NAUJĄ ĮSAKYMĄ KAD JŪS VIENAS KITĄ mylėtumėte 
 BALSAVIMO METU KIEKVIENAS NARYS TURI VIENĄ BALSĄ  
blaškytis NUO VIENO KRAŠTUTINUMO prie kito 
 BENT VIENAS KAMBARYS  
 BENT VIENĄ KARTĄ  
 BENT VIENĄ VAIKĄ INVALIDĄ  
 BET KOKIOS VERTĖS VIENOS AR KITOS RŪŠIES  
 BEVEIK VIENU METU