Database of Lithuanian Nominal Phrases Dictionary is the first corpus-based dictionary of Lithuanian multi-word units.
The lexicon reflects a big variety of multi-word units: collocations, phrasal combinations, longer pieces of text (sometimes even several sentences). The identification of the nominal phrases is based on gravity counts in the 100m words Contemporary Corpus of Lithuanian Languages. The corpus reflects the written Lithuanian in the period of 1991-2002. The list of automatically identified MWU‘s was edited by linguists, only leaving meaningful and grammatically correct phrases that include at least one noun. The dictionary comprises almost 69 thousand nominal phrases.

Query


You can search for a specific word (word form), e.g. kompiuteris or kompiuterio, etc.
Adding of the beginning of the word, e.g. kompiuteris, will be queried with the phrase forms kompiuteris, kompiuteriais, kompiuterijos, kompiuterinių, etc.
Adding of the part of the word, e.g. kel, will be queried with the phrase forms keliu, iškelta, paskelbtas, pakelį, runkeliai, etc.
Adding of the end of the word, e.g. ris, will be queried with the phrase forms seseris, sandoris, duris, kuris, numeris, etc.

You can search for one or more of the word(s). You can search for parts of words indicating the stars (e.g. * nam nam * * nam *).
Finding of two or more word phrases, you can specify only those parts of those words (e.g. nam * gamyb* ).
You can search for a word with spaces, e.g., space, namas space, then there will queried phrases with words befor and after namas.
Adding of the lemma of the word, e.g. ministras will be queried phrases with other forms of this lemma, e.g. ministro, ministrą, ministru, etc.
You can search for the first word of the phrase, e.g., adding atominė, will be queried as atominė bomba, atomine elektrinė, atominė energetika, etc.
A B C Č D E Ę Ė F G H I Į Y J K L M N O P R S Š T U Ų Ū V Z Ž X

Query according to morphological features
Query according to morphological features(BETA)

Results
Phrase addition to leftPhrasePhrase addition to right
 DAUGIAU KAIP VIENERIEMS METAMS  
 DVIDEŠIMT VIENERIŲ METŲ  
 IKI VIENERIŲ METŲ  
 ILGALAIKIS TURTAS PO VIENERIŲ METŲ  
nuteistam VIENERIEMS METAMS ŠEŠIEMS MĖNESIAMS NUO LIKUSIOS BAUSMĖS ATLEISTI LYGTINAI PASKIRIANT VIENERIŲ METŲ BANDOMĄJĮ LAIKĄ  
nuteistas VIENERIUS METUS KALĖTI  
 JIS PER VIENERIUS METUS ANTRĄ KARTĄ PADARĖ pažeidimą, susijusį su šia licencijuojama veikla 
 LAISVĖS ATĖMIMO BAUSMĘ SUMAŽINTI VIENERIAIS METAIS ŠEŠIAIS MĖNESIAIS  
 LICENCIJOS IŠDUOTOS VIENERIŲ METŲ LAIKOTARPIUI  
 MOTINYSTĖS TĖVYSTĖS PAŠALPA IKI VAIKUI SUKAKS VIENERI METAI  
 NE ILGESNIAM KAIP VIENERIŲ METŲ LAIKOTARPIUI  
 NE ILGIAU KAIP VIENERIEMS METAMS  
 NE MAŽIAU KAIP VIENERIUS METUS IKI JO MIRTIES  
 NE MAŽIAU KAIP VIENERIUS METUS ŠIE DOKUMENTAI ATIDUODAMI Į ARCHYVĄ  
 NE VIENERI METAI  
 NE VIENERIUS METUS  
 NUO VIENERIŲ IKI TREJŲ METŲ AMŽIAUS  
 NĖ VIENERIŲ RUNGTYNIŲ  
 PER VIENERIAS RUNGTYNES  
 PER VIENERIUS METUS  
 PO VIENERIŲ METŲ BET NE ILGIAU KAIP PER DVEJUS METUS  
 PO VIENERIŲ METŲ  
 PRIIMAMI NE ANKSČIAU KAIP PO VIENERIŲ METŲ  
 TRISDEŠIMT VIENERIŲ METŲ  
 VAIKO NUO VIENERIŲ IKI TREJŲ METŲ PRIEŽIŪROS  
 VAIKO PRIEŽIŪROS ATOSTOGŲ IKI VAIKUI SUKAKS VIENERI METAI  
 VIENERI METAI  
 VIENERIAS RUNGTYNES  
 VIENERIEMS METAMS IR ŠEŠIEMS MĖNESIAMS  
 VIENERIEMS METAMS  
 VIENERIUS METUS  
 VIENERIŲ METUKŲ  
 VIENERIŲ METŲ DARBO STAŽĄ PAGAL SPECIALYBĘ  
 VIENERIŲ METŲ IR TRIJŲ MĖNESIŲ  
 VIENERIŲ METŲ LAIKOTARPIUI  
 VIENERIŲ METŲ LAISVĖS ATĖMIMO BAUSMĘ  
 VIENERIŲ METŲ SUKAKTĮ  
 VIENERIŲ METŲ TRUKMĖS  
 VIENERIŲ METŲ  
 BAUDŽIAMAS LAISVĖS ATĖMIMU IKI VIENERIŲ METŲ ARBA PATAISOS DARBAIS IR BAUDA AR BE BAUDOS ARBA TIK BAUDA  
 BAUDŽIAMAS LAISVĖS ATĖMIMU IKI VIENERIŲ METŲ IR BAUDA ARBA TIK BAUDA