Database of Lithuanian Nominal Phrases Dictionary is the first corpus-based dictionary of Lithuanian multi-word units.
The lexicon reflects a big variety of multi-word units: collocations, phrasal combinations, longer pieces of text (sometimes even several sentences). The identification of the nominal phrases is based on gravity counts in the 100m words Contemporary Corpus of Lithuanian Languages. The corpus reflects the written Lithuanian in the period of 1991-2002. The list of automatically identified MWU‘s was edited by linguists, only leaving meaningful and grammatically correct phrases that include at least one noun. The dictionary comprises almost 69 thousand nominal phrases.

Query


You can search for a specific word (word form), e.g. kompiuteris or kompiuterio, etc.
Adding of the beginning of the word, e.g. kompiuteris, will be queried with the phrase forms kompiuteris, kompiuteriais, kompiuterijos, kompiuterinių, etc.
Adding of the part of the word, e.g. kel, will be queried with the phrase forms keliu, iškelta, paskelbtas, pakelį, runkeliai, etc.
Adding of the end of the word, e.g. ris, will be queried with the phrase forms seseris, sandoris, duris, kuris, numeris, etc.

You can search for one or more of the word(s). You can search for parts of words indicating the stars (e.g. * nam nam * * nam *).
Finding of two or more word phrases, you can specify only those parts of those words (e.g. nam * gamyb* ).
You can search for a word with spaces, e.g., space, namas space, then there will queried phrases with words befor and after namas.
Adding of the lemma of the word, e.g. ministras will be queried phrases with other forms of this lemma, e.g. ministro, ministrą, ministru, etc.
You can search for the first word of the phrase, e.g., adding atominė, will be queried as atominė bomba, atomine elektrinė, atominė energetika, etc.
A B C Č D E Ę Ė F G H I Į Y J K L M N O P R S Š T U Ų Ū V Z Ž X

Query according to morphological features
Query according to morphological features(BETA)

Results
Phrase addition to leftPhrasePhrase addition to right
 BUNKERĮ IR VISUS JAME BUVUSIUS PARTIZANUS  
 BŪTINŲJŲ VAISTŲ IR MEDICINOS PAGALBOS PRIEMONIŲ KURIŲ VISOS IŠLAIDOS AR JŲ DALIS AMBULATORINIO GYDYMO METU KOMPENSUOJAMOS IŠ VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO AR VALSTYBĖS BIUDŽETO LĖŠŲ BEI SAVIVALDYBIŲ BIUDŽETŲ LĖŠŲ  
 BŪTINŲJŲ VAISTŲ IR MEDICINOS PAGALBOS PRIEMONIŲ KURIŲ VISOS IŠLAIDOS AR JŲ DALIS KOMPENSUOJAMA IŠ VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO IR LIETUVOS VALSTYBĖS BIUDŽETO BEI SAVIVALDYBIŲ BIUDŽETŲ  
 D ŽUTAUTAS ŽAIDĖ VISAS RUNGTYNES D ČESNAUSKIS NERUNGTYNIAVO  
gerkite IŠ JOS VISI NES TAI YRA MANO KRAUJAS  
 DARBO VIETA PAREIGOS IR VISAS DARBO UŽMOKESTIS  
 DAUGIAU KAIP PUSĖS VISŲ SEIMO NARIŲ BALSŲ DAUGUMA  
 DEDA VISAS PASTANGAS  
 DIEVAS BŪTŲ VISKAS VISAME KAME  
 DIRBA VISU PAJĖGUMU  
 DIRBA VISĄ PARĄ  
išplinta; pasklido PO VISĄ KŪNĄ  
išplinta; pasklido PO VISĄ ORGANIZMĄ  
išplito; išsibarstė; pasklido PO VISĄ ŠALĮ  
išplito; pasklido; ieškojo PO VISĄ PASAULĮ  
 DRAUDŽIU ĮVEŽTI Į LIETUVĄ VISŲ RŪŠIŲ GYVULIUS IR PAUKŠČIUS JŲ PRODUKTUS BEI ŽALIAVAS IŠ AFRIKOS AZIJOS PIETŲ IR ŠIAURĖS AMERIKOS ŽEMYNŲ  
 DRAUDŽIU ĮVEŽTI Į LIETUVĄ VISŲ RŪŠIŲ GYVULIUS IR PAUKŠČIUS JŲ PRODUKTUS BEI ŽALIAVAS IŠ AZIJOS AFRIKOS PIETŲ IR ŠIAURĖS AMERIKOS ŽEMYNŲ TURKIJOS KINIJOS IZRAELIO JORDANIJOS  
 DĖJO VISAS PASTANGAS  
 DĖS VISAS PASTANGAS  
 DĖTI VISAS PASTANGAS  
 EIKITE IR PADARYKITE MANO MOKINIAIS VISŲ TAUTŲ ŽMONES KRIKŠTYDAMI  
 EIKITE IR PADARYKITE MANO MOKINIAIS VISŲ TAUTŲ ŽMONES  
 EIKITE Į VISĄ PASAULĮ  
 EITI SAVO PAREIGAS IR BŪTI VISIEMS LYGIAI teisingas 
 ETAPŲ IR VISŲ GAUTŲ REZULTATŲ ĮVERTINIMAS KAIP PAGRINDAS  
 FUTBOLO NAUJIENOS IŠ VISO PASAULIO  
 GALI BŪTI PATEIKTI VISI DUOMENYS  
 GAMTA VISŲ NAMAI  
 GAMYBA KURIOJE VISOS PANAUDOTOS MEDŽIAGOS KLASIFIKUOJAMOS KITOJE POZICIJOJE NEGU PREKĖ  
 GAVO DAUGIAU KAIP PUSĘ VISŲ RINKIMUOSE DALYVAVUSIŲ RINKĖJŲ BALSŲ  
kvailas PER VISĄ PILVĄ  
 GERIAUSIAS VISŲ LAIKŲ LIETUVOS KREPŠININKAS  
muitinė IMASI VISŲ BŪTINŲ PRIEMONIŲ KAD PASKIRTIES ĮSTAIGOJE būtų įmanoma identifikuoti prekes ir nustatyti visus su jomis atliktus veiksmus 
 IMAMAS NUO VISŲ PREKIŲ GAMYBOS IR PASLAUGŲ TEIKIMO  
 IMASI VISŲ BŪTINŲ PRIEMONIŲ ĮSKAITANT PREKIŲ sulaikymą 
 IMTIS VISŲ PRIEMONIŲ  
 INFORMUOJA VISAS TARPTAUTINĖS DARBO ORGANIZACIJOS NARES  
 IŠ VISO PASAULIO  
 IŠ VISOS ŠIRDIES linkime; dėkoju 
 IŠ VISŲ JĖGŲ stengiasi; kovoti; laikėsi; priešinosi; grumtis 
 IŠ VISŲ KAMPŲ žvelgia 
 IŠ VISŲ LIETUVOS KAMPELIŲ  
 IŠ VISŲ PUSIŲ apsupti; apžiūri; puolamas 
 IŠBRAUKIAMAS IŠ VISŲ KANDIDATŲ SĄRAŠŲ  
nusidriekė; nuskambėjo; nuvilnijo PER VISĄ EUROPĄ  
 JUNGTIES SU DIEVU IR VISOS ŽMONIŲ GIMINĖS  
 KAD DIEVAS BŪTŲ VISKAS VISAME KAME  
 KARAS VISŲ TĖVAS VISŲ KARALIUS  
 KARO PADĖTĮ VISOJE VALSTYBĖJE AR JOS DALYJE  
 KARO PADĖTĮ VISOJE VALSTYBĖJE ARBA JOS DALYJE  
 KARTU SU VISAIS GEROS VALIOS ŽMONĖMIS  
 KARTĄ IR VISIEMS LAIKAMS  
 KARTĄ VISIEMS LAIKAMS  
paplito PO VISĄ EUROPĄ  
paraiška SU VISAIS DOKUMENTAIS  
 KELIAI IR GATVĖS SU VISAIS JŲ ELEMENTAIS  
pasklido; paplito; keliauti PO VISĄ KRAŠTĄ  
pasklido; važinėjo PO VISĄ LIETUVĄ  
 KIJEVO IR VISOS RUSIOS  
 KOMISIJOS DARBE GALI DALYVAUTI VISI  
 KREIPTIS Į VISŲ NUOSAVYBĖS FORMŲ ĮMONIŲ ĮSTAIGŲ ORGANIZACIJŲ VADOVUS DĖL APLINKYBIŲ IR SĄLYGŲ  
 KREPŠINIO NAUJIENOS IŠ EUROPOS IR VISO PASAULIO  
 KULTŪROS ĮSTAIGĄ SU VISAIS REIKIAMAIS DOKUMENTAIS  
 KVIEČIAME VISUS GEROS VALIOS ŽMONES  
 LENKIJOS LIETUVOS ŽEMAIČIŲ IR VISOS RUSIOS  
 LIEKA BALSUOTI UŽ VISĄ ĮSTATYMĄ  
spausti PO VISĄ AIKŠTELĘ  
 LIETUVOJE KAIP IR VISOJE EUROPOJE  
 LIKO VISAM GYVENIMUI  
 LRYTAS LT VISA MEDŽIAGA PATEIKTA ŠIAME LAIKRAŠTYJE YRA ŠIO LAIKRAŠČIO NUOSAVYBĖ KOPIJUOTI PLATINTI BE UAB LIETUVOS RYTAS SUTIKIMO DRAUDŽIAMA  
 MASKVOS IR VISOS RUSIJOS  
 MASKVOS IR VISOS RUSIOS PATRIARCHAS ALEKSIJUS II  
tempė PER VISĄ KAIMĄ  
traukdamas IŠ VISŲ PLAUČIŲ  
 MOKYMOSI VISĄ GYVENIMĄ  
 MOKYTIS VISĄ GYVENIMĄ  
vaistas NUO VISŲ LIGŲ  
važinėti PO VISĄ MIESTĄ  
 MUMS VISĄ LAIKĄ BUVO SAKOMA ... 
įgijo VISAS TAUTOS ATSTOVO teises 
 NE TIK LIETUVOJE BET IR VISAME PABALTIJYJE  
 NEPAISANT VISŲ PASTANGŲ  
 NEPAISANT VISŲ SUNKUMŲ  
įveikti VISAS NEGANDAS  
 NUSTATYTA TVARKA IŠPIRKTI VISAS VALSTYBEI PRIKLAUSANČIAS AKCIJAS  
žiūrėti VISIEMS Į AKIS  
 PAGAL VISAS TAISYKLES  
 PARODA IŠ ŠVENTOSIOS ŽEMĖS Į VISAS TAUTAS  
 PASAULIEČIAMS IR VISIEMS GEROS VALIOS ŽMONĖMS  
 PASIRAŠO VISI POSĖDYJE DALYVAVĘ komisijos nariai 
 PASISAKOME UŽ TAI KAD BŪTŲ SUDARYTOS SĄLYGOS KIEKVIENAM VAIKUI MOKYTIS GIMTĄJA KALBA VISŲ LYGIŲ mokyklose 
 PATEIKTI VISĄ JŲ TURIMĄ INFORMACIJĄ  
 PATVIRTINANT VISŲ AKCIJŲ PASIRAŠYMĄ  
 PER VISAS RUNGTYNES  
 PER VISUS METUS  
 PER VISĄ GYVENIMĄ sukauptas ... 
 PER VISĄ ISTORIJĄ  
 PER VISĄ LIETUVĄ nuvilnijo 
 PER VISĄ MIESTĄ  
 PER VISĄ NAKTĮ  
 PER VISĄ PASAULĮ nuskambėjo 
 PER VISĄ SAVO GYVENIMĄ  
 PER VISĄ SAVO KARJERĄ  
 PER VISĄ SIENĄ  
 PER VISĄ SOVIETMETĮ  
 PER VISĄ ŽIEMĄ  
 PER VISĄ ŽMONIJOS ISTORIJĄ  
 AGENTŪROS VISOS LIETUVOS VAIKAI  
 PO VISĄ PASAULĮ išblaškyti 
 PRANOKO VISUS LŪKESČIUS  
 PRAŠAU VISUS DEPUTATUS SĖSTI Į VIETAS  
 PRISIEKIU VISOMIS IŠGALĖMIS STIPRINTI LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBĘ SĄŽININGAI TARNAUTI TĖVYNEI DEMOKRATIJAI  
 REGISTRO DUOMENIMIS TURI TEISĘ NAUDOTIS VISI JURIDINIAI IR FIZINIAI ASMENYS  
 RINKIMUOSE DALYVAVO MAŽIAU KAIP PUSĖ VISŲ RINKĖJŲ  
 SKAMBINTI VISAIS VARPAIS  
 SKELBKITE EVANGELIJĄ VISAI KŪRINIJAI  
 SKIRTUMO TARP VISŲ ŠEIMOS PAJAMŲ IR NUSTATYTŲ šeimai minimalių pajamų 
 ANT VISO PASAULIO  
 SPORTAS VISIEMS  
 SU VISA ŠEIMA persikėlė 
 SU VISAIS PRIEDAIS  
 SU VISOMIS SMULKMENOMIS pasakojo 
 SUDARYTOS VISOS SĄLYGOS  
ant palinkusio karklo VISOS OŽKOS LIPA  
 SUSIDARĘS SKIRTUMAS TARP VISOS PASKOLOS IR PASKOLOS DALIES  
 TAD EIKITE IR PADARYKITE MANO MOKINIAIS VISŲ TAUTŲ ŽMONES  
 TEGUL VISI BUS VIENA KAIP TU TĖVE MANYJE IR AŠ TAVYJE  
 TEIGINIAI IR VISA KITA KAS GALIOJA  
 TURI BŪTI NURODYTI VISŲ PATEIKTŲ MUITINIAM TIKRINIMUI DOKUMENTŲ PAVADINIMAI NUMERIAI  
 TURI VISAS GALIMYBES  
apsijuokti PRIEŠ VISĄ PASAULĮ  
 TĖVYNĖ VISA RUSIJA  
 UŽDAROSIOMS AKCINĖMS BENDROVĖMS KURIŲ VISOS AKCIJOS PRIKLAUSO VALSTYBEI  
 VAKAR VISĄ DIENĄ  
 ARTIMIAUSIU METU JAM PATEIKTI VISĄ SU TUO SUSIJUSIĄ INFORMACIJĄ  
 VERTYBINIAI POPIERIAI IŠPERKAMI APMOKANT JŲ TURĖTOJAMS VISĄ NOMINALIĄ VERTĘ ŠIŲ VERTYBINIŲ POPIERIŲ PARDAVIMO AUKCIONE PRIIMAMOS KONKURENTINĖS IR NEKONKURENTINĖS PARAIŠKOS  
 VIENAS GERIAUSIŲ VISŲ LAIKŲ LIETUVOS krepšininkų; lenktynininkų; futbolininkų 
 VIENĄ KARTĄ VISIEMS LAIKAMS  
atkreipia; traukė VISŲ DĖMESĮ  
 VISA ARBA BEVEIK VISA VEIKLA  
 VISA ATNAUJINTI KRISTUJE  
 VISA BAŽNYČIA  
 VISA BENDRUOMENĖ  
 VISA BĖDA KAD ... 
 VISA EILĖ  
 VISA ESYBE  
 VISA EUROPA  
 VISA GALVA aukštesnis 
 VISA GATVĖ  
 VISA GERKLE šaukia; rėkia; plyšauja 
 VISA GIMINĖ  
 VISA GRUPĖ  
 VISA INFORMACIJA APIE pacientą 
 VISA INFORMACIJA APIE TĄ DIENĄ  
 VISA JĖGA žaisti; trenkė 
 VISA KAS YRA DANGUJE IR ŽEMĖJE  
 VISA KLASĖ  
 VISA KOMANDA  
 VISA LAIMĖ KAD ... 
 VISA LAIMĖ  
 VISA LIETUVA  
 VISA LIETUVIŲ TAUTA  
 VISA MEDŽIAGA  
 VISA PASKIRTA VALSTYBINĖ SOCIALINIO DRAUDIMO INVALIDUMO PENSIJA  
 VISA SALĖ  
 VISA SAVO BŪTYBE  
 VISA SAVO ESYBE  
 VISA SIELA  
 VISA SISTEMA  
 VISA TAUTA  
 VISA VALDŽIA  
 VISA ŠALIS  
 VISA ŠEIMA  
 VISA ŠEIMYNA  
 VISA ŠI ISTORIJA  
 VISA ŠIRDIMI  
 VISA ŽMONIJA  
 VISAI BAŽNYČIAI  
 VISAI DIENAI  
 VISAI EUROPAI  
 VISAI KLASEI  
 VISAI KŪRINIJAI  
 VISAI LIETUVAI  
 VISAI LIETUVIŲ TAUTAI  
 VISAI SAVAITEI  
 VISAI TAUTAI  
 VISAI VALSTYBEI  
 VISAI VISUOMENEI  
 VISAI ŠALIAI  
 VISAI ŠEIMAI  
 VISAI ŽMONIJAI  
 VISAI ŽMONIŲ GIMINEI  
 VISAIS AMŽIAIS  
 VISAIS ASPEKTAIS  
 VISAIS ATVEJAIS  
 VISAIS ATŽVILGIAIS  
 VISAIS BALSAIS  
 VISAIS BŪDAIS  
 VISAIS FRONTAIS  
 VISAIS GALIMAIS BŪDAIS  
 VISAIS KETURIAIS RATAIS  
 VISAIS KITAIS ATVEJAIS  
 VISAIS KLAUSIMAIS  
 VISAIS LAIKAIS  
 VISAIS LYGIAIS  
 VISAIS METŲ LAIKAIS  
 VISAIS POŽIŪRIAIS  
 VISAIS RŪPIMAIS KLAUSIMAIS  
 VISAIS SVARSTYTAIS KLAUSIMAIS REKTORATAS PRIĖMĖ ATITINKAMUS NUTARIMUS  
 VISAIS SVARSTYTAIS KLAUSIMAIS REKTORATAS PRIĖMĖ ATITINKAMUS SPRENDIMUS  
 VISAIS VARPAIS skambina 
 VISAIS ĮMANOMAIS BŪDAIS  
 VISAIS ŠIAIS ATVEJAIS  
 VISAM AMŽIUI  
 VISAM GYVENIMUI  
 VISAM KAIMUI  
 VISAM KRAŠTUI  
 VISAM LAIKUI  
 VISAM LIKUSIAM GYVENIMUI  
 VISAM MIESTUI  
 VISAM MĖNESIUI  
 VISAM PASAULIUI  
 VISAME BALTIJOS REGIONE  
 VISAME CIVILIZUOTAME PASAULYJE  
 VISAME KAIME  
 VISAME KRAŠTE  
 VISAME KŪNE  
 VISAME MIESTE  
 VISAME PASAULYJE ŽINOMAS ... 
 VISAME PASAULYJE ŽINOMŲ ... 
 VISAME PASAULYJE  
 VISAME PLOTE  
 VISAS APLINKYBES  
 VISAS AUGALAS  
 VISAS BŪRYS  
 VISAS DURIS  
 VISAS GALIMYBES  
 VISAS GYVENIMAS  
 VISAS GYVENIMO SRITIS  
 VISAS IŠ KARTO ARBA DALIMIS  
 VISAS IŠLAIDAS SUSIJUSIAS SU ... 
 VISAS IŠLAIDAS  
 VISAS JO GYVENIMAS  
 VISAS JOS GYVENIMAS  
 VISAS JĖGAS atiduoti; sukaupė 
 VISAS KAIMAS  
 VISAS KLIŪTIS  
 VISAS KOMPLEKSAS  
 VISAS KRAŠTAS  
 VISAS KŪNAS  
 VISAS LIETUVOS aukštąsias mokyklas; įmones; mokyklas; moteris 
 VISAS MANO GYVENIMAS  
 VISAS MIESTAS  
 VISAS MIESTELIS  
 VISAS NAMAS  
 VISAS PASAULIS  
 VISAS PASTANGAS  
 VISAS PROBLEMAS  
 VISAS PULKAS  
 VISAS RUNGTYNES ŽAIDĘS ... 
 VISAS RUNGTYNES ŽAIDĖ ... 
 VISAS RUNGTYNES  
 VISAS SAVO JĖGAS  
 VISAS SAVO SANTAUPAS  
 VISAS SMULKMENAS  
 VISAS SĄLYGAS  
 VISAS TAUTAS  
 VISAS TRIS DIENAS  
 VISAS TRIS PERGALES  
 VISAS TURTAS  
 VISAS VARŽOVES  
 VISAS VILTIS  
 VISAS ŠALIES politines partijas 
 VISI ASMENYS LYGŪS  
 VISI BE IŠIMTIES  
 VISI DAIKTAI  
 VISI DALYVIAI  
 VISI DARBAI  
 VISI DOKUMENTAI  
 VISI GYVENTOJAI  
 VISI JOS PILIEČIAI TURI TEISĘ Į TEISMINĘ GYNYBĄ  
 VISI KALBOS DUOMENYS  
 VISI KELIAI VEDA Į ROMĄ  
 VISI KELIAI  
 VISI LANGAI  
 VISI LIETUVIAI  
 VISI LIETUVOS GYVENTOJAI  
 VISI LIETUVOS RESPUBLIKOS piliečiai 
 VISI LIETUVOS RESPUBLIKOS JURIDINIAI IR FIZINIAI ASMENYS  
 VISI LIGONIAI  
 VISI MOKINIAI  
 VISI PASAULIO įvykiai; daiktai; bankai 
 VISI PILIEČIAI  
 VISI SEIMO NARIAI  
 VISI TURIME VIENĄ DIEVĄ  
 VISI TURĖJO GERĄ PROGĄ SUSIPAŽINTI  
 VISI VAIKAI  
 VISI VYRAI  
 VISI ŠEIMOS NARIAI  
 VISI ŠIE DALYKAI  
 VISI ŠIE FAKTAI  
 VISI ŠIE IR PANAŠŪS DALYKAI  
 VISI ŽMONĖS  
 VISIEMS BE IŠIMTIES  
 VISIEMS DALYVIAMS  
 VISIEMS DARBUOTOJAMS  
 VISIEMS DEPUTATAMS  
 VISIEMS GEROS VALIOS ŽMONĖMS  
 VISIEMS GYVENIMO ATVEJAMS  
 VISIEMS GYVENTOJAMS  
 VISIEMS JURIDINIAMS IR FIZINIAMS ASMENIMS  
 VISIEMS KRIKŠČIONIMS  
 VISIEMS LAIKAMS  
 VISIEMS LIETUVIAMS  
 VISIEMS LIETUVOS GYVENTOJAMS  
 VISIEMS LIETUVOS PILIEČIAMS  
 VISIEMS LIETUVOS RESPUBLIKOS žmonėms; juridiniams ir fiziniams asmenims 
 VISIEMS LIETUVOS ŽMONĖMS  
 VISIEMS METAMS  
 VISIEMS PILIEČIAMS  
 VISIEMS SEIMO NARIAMS  
 VISIEMS VAIKAMS  
 VISIEMS VARTOTOJAMS  
 VISIEMS VISUOMENĖS NARIAMS  
 VISIEMS VISUOMENĖS SLUOKSNIAMS  
 VISIEMS Į AKIS krito ... 
 VISIEMS ŠALIES piliečiams 
 VISIEMS ŠALIES GYVENTOJAMS  
 VISIEMS ŪKIO SUBJEKTAMS IR FIZINIAMS ASMENIMS BE ATSKIRŲ LEIDIMŲ  
 VISIEMS ŪKIO SUBJEKTAMS  
 VISIEMS ŽMONĖMS  
 VISO GYVENIMO  
 VISO KAIMO  
 VISO KAPITALO ARBA NUO PAJAMŲ AR KAPITALO DALIES  
 VISO KRAŠTO  
 VISO KŪNO  
 VISO MIESTO  
 VISO ORGANIZMO  
 VISO PASAULIO AKIVAIZDOJE  
 VISO PASAULIO  
 VISO REGIONO  
 VISO SAVO GYVENIMO  
 VISOJ LIETUVOJ  
 VISOJE APYLINKĖJE  
 VISOJE EUROPOJE  
 VISOJE IMPERIJOJE  
 VISOJE LIETUVOJE  
 VISOJE LIETUVOS DIDŽIOJOJE KUNIGAIKŠTYSTĖJE  
 VISOJE LIETUVOS RESPUBLIKOS TERITORIJOJE  
 VISOJE LIETUVOS TERITORIJOJE  
 VISOJE PLANETOJE  
 VISOJE RESPUBLIKOJE  
 VISOJE RUSIJOS IMPERIJOJE  
 VISOJE RYTŲ EUROPOJE  
 VISOJE RYTŲ IR VIDURIO EUROPOJE  
 VISOJE SOVIETŲ SĄJUNGOJE  
 VISOJE VIDURIO IR RYTŲ EUROPOJE  
 VISOJE ŠALIES TERITORIJOJE  
 VISOJE ŠALYJE  
 VISOJE ŽEMĖJE  
 VISOM IŠGALĖM  
 VISOM VAIVORYKŠTĖS SPALVOM  
 VISOMIS IŠGALĖMIS STENGĖSI  
 VISOMIS IŠGALĖMIS  
 VISOMIS JĖGOMIS  
 VISOMIS KRYPTIMIS  
 VISOMIS PRASMĖMIS  
 VISOMIS PRIEMONĖMIS  
 VISOMIS VAIVORYKŠTĖS SPALVOMIS  
 VISOMIS ĮMANOMOMIS PRIEMONĖMIS  
 VISOMS BALTIJOS ŠALIMS  
 VISOMS BE IŠIMTIES  
 VISOMS GYVENIMO SRITIMS  
 VISOMS GYVOMS BŪTYBĖMS  
 VISOMS KOMANDOMS  
 VISOMS LIETUVOS Respublikos ministerijoms 
 VISOMS MOKYKLOMS  
 VISOMS MOTERIMS  
 VISOMS PARTIJOMS  
 VISOMS POLITINĖMS JĖGOMS  
 VISOMS POLITINĖMS PARTIJOMS  
 VISOMS TAUTOMS  
 VISOMS TRIMS BALTIJOS VALSTYBĖMS  
 VISOMS TRIMS ŠALIMS  
 VISOMS VALSTYBĖMS  
 VISOMS ĮMONĖMS  
 VISOMS ŠALIMS  
 VISOS ANTROJO TIPO MINOS  
 VISOS ARBA TAM TIKRA DALIS IŠLAIDŲ  
 VISOS BAŽNYČIOS  
 VISOS BE IŠIMTIES  
 VISOS BENDRUOMENĖS  
 VISOS DIENOS  
 VISOS DIEVO TAUTOS  
 VISOS DURYS  
 VISOS EUROPOS  
 VISOS EVANGELIJOS  
 VISOS GALIMYBĖS  
 VISOS GRUPĖS  
 VISOS GYVOS BŪTYBĖS  
 VISOS KALBOS  
 VISOS KINIJOS LIAUDIES ATSTOVŲ SUSIRINKIMO  
 VISOS KLASĖS  
 VISOS KOMANDOS  
 VISOS KŪRINIJOS  
 VISOS LIETUVIŲ TAUTOS  
 VISOS LIETUVOS MASTU  
 VISOS LIETUVOS VAIKAI  
 VISOS LIETUVOS  
 VISOS MOKYKLOS  
 VISOS MOTERYS  
 VISOS ORGANIZACIJOS  
 VISOS PANAUDOTOS MEDŽIAGOS KLASIFIKUOJAMOS KITOJE POZICIJOJE NEGU PREKĖ  
 VISOS PANAUDOTOS MEDŽIAGOS KLASIFIKUOJAMOS  
 VISOS PARTIJOS  
 VISOS PASTANGOS  
 VISOS PLANETOS  
 VISOS PREKĖS KURIOMS NUSTATYTAS AKCIZAS  
 VISOS PRIEMONĖS  
 VISOS PROBLEMOS  
 VISOS RESPUBLIKOS  
 VISOS RUSIJOS  
 VISOS SISTEMOS  
 VISOS TAUTOS  
 VISOS TRYS ŠALYS  
 VISOS VALDŽIOS  
 VISOS VALSTYBĖS EUROPOS TARYBOS NARĖS KONVENCIJOS  
 VISOS VALSTYBĖS  
 VISOS VISUOMENĖS  
 VISOS VYRIAUSYBĖS  
 VISOS ĮMONĖS  
 VISOS ŠALIES MASTU  
 VISOS ŠALIES  
 VISOS ŠALYS  
 VISOS ŠEIMOS  
 VISOS ŠIOS PRIEMONĖS  
 VISOS ŽEMĖS  
 VISOS ŽMONIJOS  
 VISOSE APSKRITYSE  
 VISOSE BALTIJOS VALSTYBĖSE  
 VISOSE BALTIJOS ŠALYSE  
 VISOSE EUROPOS VALSTYBĖSE  
 VISOSE GYVENIMO SFEROSE  
 VISOSE GYVENIMO SRITYSE  
 VISOSE LIETUVOS BAŽNYČIOSE  
 VISOSE MOKYKLOSE  
 VISOSE PASAULIO DALYSE  
 VISOSE PASAULIO ŠALYSE  
 VISOSE SRITYSE  
 VISOSE TRIJOSE BALTIJOS VALSTYBĖSE  
 VISOSE TRIJOSE BALTIJOS ŠALYSE  
 VISOSE VALSTYBĖSE  
 VISOSE VYSKUPIJOSE  
 VISOSE ŠALYSE  
 VISU BALSU  
 VISU BŪRIU  
 VISU FRONTU  
 VISU GARSU  
 VISU GRAŽUMU  
 VISU GREIČIU  
 VISU GRIEŽTUMU  
 VISU GROŽIU  
 VISU KŪNU  
 VISU PAJĖGUMU  
 VISU RIMTUMU  
 VISU RYŠKUMU  
 VISU SAVO GYVENIMU  
 VISU SMARKUMU  
 VISU SVORIU  
 VISU ŠIMTU PROCENTŲ  
 VISU ŪGIU  
 VISUOSE DALYKUOSE  
 VISUOSE FRONTUOSE  
 VISUOSE KRAŠTUOSE  
 VISUOSE LIETUVOS pašto ir bankų skyriuose; miestuose; rajonuose; kampeliuose; miesteliuose; regionuose 
 VISUOSE LIETUVOS REGIONUOSE  
 VISUOSE LIETUVOS RESPUBLIKOS miškuose 
 VISUOSE LYGIUOSE  
 VISUOSE PASAULIO žemynuose 
 VISUOSE PASAULIO KAMPELIUOSE  
 VISUOSE PASAULIO KRAŠTUOSE  
 VISUOSE VARIANTUOSE  
 VISUOSE ŪKIUOSE  
 VISUOSE ŽEMYNUOSE  
 VISUR IR VISAIS LAIKAIS  
 VISUS BE IŠIMTIES  
 VISUS DAIKTUS  
 VISUS DALYKUS  
 VISUS DARBUS  
 VISUS DEPUTATUS  
 VISUS DOKUMENTUS  
 VISUS DUOMENIS APIE ... 
 VISUS KAMPUS  
 VISUS KELIUS  
 VISUS KLAUSIMUS  
 VISUS LIETUVOS gyventojus 
 VISUS LIETUVOS ŽMONES  
 VISUS METUS  
 VISUS MOKESČIUS  
 VISUS MOKSLO METUS  
 VISUS PASAULIO kampelius; žemynus 
 VISUS PINIGUS  
 VISUS REIKALAVIMUS  
 VISUS REIKALINGUS DOKUMENTUS  
 VISUS REIKALUS  
 VISUS REIKIAMUS DOKUMENTUS  
 VISUS RŪPESČIUS  
 VISUS SAVO SUGEBĖJIMUS  
 VISUS SUNKUMUS  
 VISUS VAIKUS  
 VISUS VARŽOVUS  
 VISUS VISUOMENĖS SLUOKSNIUS  
 VISUS ŠIUOS DALYKUS  
 VISUS ŠIUOS METUS  
 VISUS ŽMONES  
 VISĄ AMŽIŲ  
 VISĄ ATSAKOMYBĘ  
 VISĄ BŪRĮ  
 VISĄ DARBĄ  
 VISĄ DEŠIMTMETĮ  
 VISĄ DIENĄ  
 VISĄ DĖMESĮ  
 VISĄ EILĘ  
 VISĄ EUROPĄ  
 VISĄ GYVENIMĄ BUVAU ... 
 VISĄ GYVENIMĄ BUVO ... 
 VISĄ GYVENIMĄ DIRBAU ... 
 VISĄ GYVENIMĄ DIRBĘS ... 
 VISĄ GYVENIMĄ  
 VISĄ INFORMACIJĄ APIE įvykį 
 VISĄ INFORMACIJĄ  
 VISĄ JO GYVENIMĄ  
 VISĄ KALTĘ SUVERSTI ... 
 VISĄ KALTĘ  
 VISĄ KELIĄ  
 VISĄ KOMPLEKSĄ  
 VISĄ KRAŠTĄ  
 VISĄ KRŪVĄ  
 VISĄ KŪNĄ  
 VISĄ LAIKĄ TURI BŪTI  
 VISĄ LAIKĄ  
 VISĄ LIETUVOS Didžiąją Kunigaikštystę 
 VISĄ LIETUVĄ  
 VISĄ LIKUSĮ GYVENIMĄ  
 VISĄ MAČĄ  
 VISĄ MEDŽIAGĄ  
 VISĄ MIESTĄ  
 VISĄ MĖNESĮ  
 VISĄ NAKTĮ  
 VISĄ NAMĄ  
 VISĄ NAVIGACIJOS laiką; laikotarpį 
 VISĄ ORGANIZMĄ  
 VISĄ PARĄ  
 VISĄ PASAULĮ  
 VISĄ PIRMĄJĮ KĖLINĮ  
 VISĄ PLUOŠTĄ  
 VISĄ PRAĖJUSIĄ SAVAITĘ  
 VISĄ PUSDIENĮ  
 VISĄ SAVAITGALĮ  
 VISĄ SAVAITĘ  
 VISĄ SAVO AMŽIŲ  
 VISĄ SAVO ENERGIJĄ  
 VISĄ SAVO GYVENIMĄ  
 VISĄ SAVO LAIKĄ  
 VISĄ SAVO TURTĄ  
 VISĄ SEZONĄ  
 VISĄ SISTEMĄ  
 VISĄ SUMĄ  
 VISĄ TAUTĄ  
 VISĄ TEISYBĘ  
 VISĄ TIESĄ  
 VISĄ TURTĄ  
 VISĄ VAKARĄ  
 VISĄ VALANDĄ  
 VISĄ VALDŽIĄ  
 VISĄ VASARĄ  
 VISĄ ŠALĮ  
 VISĄ ŠEIMĄ  
 VISĄ ŠIĄ SAVAITĘ  
 VISĄ ŠĮ LAIKĄ  
 VISĄ ŽEMĘ  
 VISĄ ŽEMĖS RUTULĮ  
 VISĄ ŽIEMĄ  
 VISĄ ŽMOGAUS kūną; būtį; esmę; gyvenimą; organizmą 
 VISĄ ŽMONIJĄ  
 VISŲ AKIVAIZDOJE  
 VISŲ AMŽIAUS GRUPIŲ  
 VISŲ AUKŠTŲJŲ MOKYKLŲ  
 VISŲ BE IŠIMTIES  
 VISŲ DAIKTŲ  
 VISŲ DALYKŲ  
 VISŲ DALYVIŲ  
 VISŲ DARBŲ  
 VISŲ EPOCHŲ  
 VISŲ GRANDŽIŲ  
 VISŲ GRUPIŲ  
 VISŲ GYVENTOJŲ  
 VISŲ GYVŲ BŪTYBIŲ  
 VISŲ KARIUOMENĖS RŪŠIŲ  
 VISŲ KARTŲ  
 VISŲ KATEGORIJŲ  
 VISŲ KLASIŲ  
 VISŲ KRIKŠČIONIŲ  
 VISŲ LABUI  
 VISŲ LAIKŲ  
 VISŲ LIETUVIŲ  
 VISŲ LIETUVOS miškų 
 VISŲ LIETUVOS PILIEČIŲ  
 VISŲ LIETUVOS RESPUBLIKOJE ESANČIŲ VALSTYBĖS INSTITUCIJŲ DARBUOTOJUS  
 VISŲ LIETUVOS RESPUBLIKOS piliečių 
 VISŲ LIETUVOS ŽMONIŲ  
 VISŲ LYGIŲ  
 VISŲ MARKIŲ  
 VISŲ METŲ  
 VISŲ MOKSLŲ  
 VISŲ MOKYKLŲ  
 VISŲ NUOSAVYBĖS FORMŲ ĮMONIŲ ĮSTAIGŲ IR ORGANIZACIJŲ BEI FIZINIŲ ASMENŲ  
 VISŲ NUOSAVYBĖS FORMŲ  
 VISŲ NUOSTABAI  
 VISŲ PAKOPŲ  
 VISŲ PANAUDOTŲ MEDŽIAGŲ  
 VISŲ PARTIJŲ  
 VISŲ PILIEČIŲ  
 VISŲ POLITINIŲ JĖGŲ  
 VISŲ REIŠKINIŲ  
 VISŲ RELIGIJŲ  
 VISŲ RŪŠIŲ KELEIVINIU TRANSPORTU  
 VISŲ RŪŠIŲ TRANSPORTO PRIEMONIŲ IR KELEIVIŲ  
 VISŲ RŪŠIŲ ĮMONIŲ SAVININKAI ARBA JŲ VADOVAI  
 VISŲ RŪŠIŲ ĮMONĖS ĮSTAIGOS IR ORGANIZACIJOS  
 VISŲ RŪŠIŲ  
 VISŲ SAVO GALIMYBIŲ  
 VISŲ SEIMO NARIŲ BALSŲ DAUGUMA SLAPTU BALSAVIMU  
 VISŲ SEIMO NARIŲ  
 VISŲ SPALVŲ  
 VISŲ SRIČIŲ  
 VISŲ TAUTYBIŲ  
 VISŲ TAUTŲ  
 VISŲ TIPŲ  
 VISŲ TRANSPORTO PRIEMONIŲ NUMERIAI  
 VISŲ TRIJŲ BALTIJOS VALSTYBIŲ  
 VISŲ TRIJŲ BALTIJOS ŠALIŲ  
 VISŲ TRIJŲ VALSTYBIŲ  
 VISŲ TRIJŲ ŠALIŲ  
 VISŲ VALDŽIŲ  
 VISŲ VALSTYBIŲ  
 VISŲ VARTOTOJŲ BE ŠILUMOS APSKAITOS PRIETAISŲ  
 VISŲ VISUOMENĖS SLUOKSNIŲ  
 VISŲ ŠALIŲ PROLETARAI VIENYKITĖS  
 VISŲ ŠALIŲ  
 VISŲ ŠEIMOS NARIŲ  
 VISŲ ŠVENTŲJŲ IR VĖLINIŲ  
 VISŲ ŠVENTŲJŲ  
 VISŲ ŽEMYNŲ  
 VISŲ ŽMONIŲ  
 VISŲ ŽVAIGŽDŽIŲ RUNGTYNĖSE  
 VISŲ ŽVAIGŽDŽIŲ  
 YRA PRIVALOMAS VISOMS LIETUVOS MUITINĖS įstaigoms 
 YRA PRIVALOMI VISIEMS LIETUVOS RESPUBLIKOS JURIDINIAMS IR FIZINIAMS ASMENIMS  
 Į VISAS KETURIAS PUSES  
 Į VISAS PUSES sklido 
 Į VISAS ŠALIS  
 Į VISUS KLAUSIMUS atsakė 
 ŪKININKAVIMO SĄLYGAS VISIEMS ŪKIO SUBJEKTAMS  
 ŽAIDĖ VISAS RUNGTYNES  
 ATSAKO VISU SAVO TURTU  
 ATSAKYSIU Į VISUS LAIŠKUS  
 ATSAKYTI PRIEŠ DIEVĄ PRIEŠ SĄŽINĘ IR PRIEŠ VISĄ VISUOMENĘ  
atskirti; atsitverti; izoliuoti NUO VISO PASAULIO  
 BEVEIK VISAIS ATVEJAIS  
 BEVEIK VISAS RUNGTYNES  
 BEVEIK VISOJE LIETUVOJE  
 BEVEIK VISĄ DIENĄ  
 BEVEIK VISĄ EUROPĄ  
 BEVEIK VISĄ GYVENIMĄ  
 BEVEIK VISĄ LAIKĄ  
 BEVEIK VISĄ LIETUVĄ  
 BEVEIK VISŲ ŠALIŲ SAUSUMOS KARIUOMENIŲ GINKLUOTĖJE