Database of Lithuanian Nominal Phrases Dictionary is the first corpus-based dictionary of Lithuanian multi-word units.
The lexicon reflects a big variety of multi-word units: collocations, phrasal combinations, longer pieces of text (sometimes even several sentences). The identification of the nominal phrases is based on gravity counts in the 100m words Contemporary Corpus of Lithuanian Languages. The corpus reflects the written Lithuanian in the period of 1991-2002. The list of automatically identified MWU‘s was edited by linguists, only leaving meaningful and grammatically correct phrases that include at least one noun. The dictionary comprises almost 69 thousand nominal phrases.

Query


You can search for a specific word (word form), e.g. kompiuteris or kompiuterio, etc.
Adding of the beginning of the word, e.g. kompiuteris, will be queried with the phrase forms kompiuteris, kompiuteriais, kompiuterijos, kompiuterinių, etc.
Adding of the part of the word, e.g. kel, will be queried with the phrase forms keliu, iškelta, paskelbtas, pakelį, runkeliai, etc.
Adding of the end of the word, e.g. ris, will be queried with the phrase forms seseris, sandoris, duris, kuris, numeris, etc.

You can search for one or more of the word(s). You can search for parts of words indicating the stars (e.g. * nam nam * * nam *).
Finding of two or more word phrases, you can specify only those parts of those words (e.g. nam * gamyb* ).
You can search for a word with spaces, e.g., space, namas space, then there will queried phrases with words befor and after namas.
Adding of the lemma of the word, e.g. ministras will be queried phrases with other forms of this lemma, e.g. ministro, ministrą, ministru, etc.
You can search for the first word of the phrase, e.g., adding atominė, will be queried as atominė bomba, atomine elektrinė, atominė energetika, etc.
A B C Č D E Ę Ė F G H I Į Y J K L M N O P R S Š T U Ų Ū V Z Ž X

Query according to morphological features
Query according to morphological features(BETA)

Results
Phrase addition to leftPhrasePhrase addition to right
eksponuoti ... MIESTO VISUOMENEI  
 CIVILIZUOTOS VISUOMENĖS  
 DALYVAUTI VISUOMENĖS GYVENIME  
 DAUGELIO MŪSŲ VISUOMENĖS NARIŲ  
integracija; kreiptis Į VISUOMENĘ  
 DEKRETAS DĖL VISUOMENĖS KOMUNIKAVIMO PRIEMONIŲ  
 DEMOKRATINEI VISUOMENEI  
 DEMOKRATINĖJE VISUOMENĖJE  
 DEMOKRATINĖS VISUOMENĖS  
 DEMOKRATINĖSE VISUOMENĖSE  
 DIDELĖS VISUOMENĖS DALIES  
 DIDŽIOJI VISUOMENĖS DALIS  
 DĖL PRAŠYMŲ PAIMTI ŽEMĘ VISUOMENĖS POREIKIAMS  
 DĖL TERITORIJŲ PLANAVIMO DOKUMENTŲ PROJEKTŲ SVARSTYMO SU VISUOMENE  
 DĖL ŽEMĖS SKLYPŲ PAĖMIMO VISUOMENĖS REIKMĖMS ĮKAINOJIMO  
 FEODALINĖS VISUOMENĖS  
 GAMTOS IR VISUOMENĖS  
 INDIVIDO IR VISUOMENĖS  
 INDUSTRINĖS VISUOMENĖS  
 INFORMACIJOS IR RYŠIŲ SU VISUOMENE  
 INFORMACINEI VISUOMENEI  
 INFORMACINĘ VISUOMENĘ  
 INFORMACINĖ VISUOMENĖ  
 INFORMACINĖS VISUOMENĖS KŪRIMO  
 INFORMACINĖS VISUOMENĖS PLĖTRA  
 INFORMACINĖS VISUOMENĖS PLĖTROS KOMISIJOS PIRMININKAS GINTAUTAS BABRAVIČIUS 
 INFORMACINĖS VISUOMENĖS PLĖTROS  
 INFORMACINĖS VISUOMENĖS PLĖTRĄ  
 INFORMACINĖS VISUOMENĖS  
 INFORMUOJA VISUOMENĘ APIE APLINKOS BŪKLĘ IR KOORDINUOJA  
 INFORMUOJA VISUOMENĘ APIE MINISTERIJOS VEIKLĄ JOS KOMPETENCIJAI PRISKIRTAIS KLAUSIMAIS  
 INFORMUOTI APIE TAI VISUOMENĘ  
 INFORMUOTI VISUOMENĘ APIE savo teises 
 INSPEKCIJĄ PRIE VALSTYBINĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS TARNYBOS  
 INTEGRACIJA Į VISUOMENĘ  
 INTEGRACIJOS Į VISUOMENĘ  
 INTEGRACIJĄ Į VISUOMENĘ  
 INTEGRUOTIS Į VISUOMENĘ  
nuslėpti; slėpė NUO VISUOMENĖS  
 KARIUOMENĖS IR VISUOMENĖS  
 KAUNO VISUOMENĖS SVEIKATOS CENTRO DUOMENIMIS  
 KAUNO VISUOMENĖS SVEIKATOS CENTRO  
paskelbti VISUOMENEI SVARSTYTI  
 KITOSE VISUOMENĖS INFORMAVIMO PRIEMONĖSE  
 KOMUNISTINĖS VISUOMENĖS  
 KULTŪRA IR VISUOMENĖ  
 KULTŪROS IR VISUOMENĖS VEIKĖJŲ  
 KULTŪROS IR VISUOMENĖS  
 KURIANT INFORMACINĘ VISUOMENĘ  
 LABDARAI KULTŪRAI ŠVIETIMUI IR KITIEMS VISUOMENEI NAUDINGIEMS REIKALAMS  
 LAISVOJE VISUOMENĖJE  
 LDK VISUOMENĖS  
 LIETUVIŲ VISUOMENĖ  
 LIETUVIŲ VISUOMENĖS  
... PASAULINĖS VISUOMENĖS KOMUNIKAVIMO PRIEMONIŲ DIENOS PROGA  
 LIETUVOS VISUOMENEI  
 LIETUVOS VISUOMENĘ  
 LIETUVOS VISUOMENĖ  
 LIETUVOS VISUOMENĖJE  
 LIETUVOS VISUOMENĖS IR POLITIKOS VEIKĖJAS  
 LIETUVOS VISUOMENĖS  
 MODERNIOS VISUOMENĖS  
 MODERNIOSIOS VISUOMENĖS  
 MOKSLO FINANSAVIMAS IR VISUOMENĖS RAIDA  
 MOKYKLOS IR VISUOMENĖS  
 NENORAS TAPTI ATVIRA VALSTYBE SU ATVIRA VISUOMENE  
 NEREGYS IR VISUOMENĖ  
 NUOSAVYBĖ GALI BŪTI PAIMAMA TIK ĮSTATYMO NUSTATYTA TVARKA VISUOMENĖS POREIKIAMS IR TEISINGAI ATLYGINAMA  
 NUOSTOLIUS ATSIRADUSIUS DĖL ŽEMĖS PAĖMIMO VISUOMENĖS POREIKIAMS  
 ORGANIŠKOS VISUOMENĖS  
 PADARYTA LIETUVOS RESPUBLIKOS VISUOMENĖS INFORMAVIMO ĮSTATYMO PROJEKTO PRIĖMIMO PERTRAUKA  
 PAIMTI ŽEMĘ VISUOMENĖS POREIKIAMS  
 PANEVĖŽIO APYGARDOS PROKURATŪROS NUSIKALTIMŲ VALSTYBEI IR VISUOMENĖS SAUGUMUI tyrimo skyriaus vyriausiasis prokuroras 
 PASIENIO POLICIJOS DEPARTAMENTO RYŠIŲ SU VISUOMENE poskyrio viršininkas 
 PATARĖJAS RYŠIAMS SU VISUOMENE  
 PER VISUOMENĖS INFORMAVIMO PRIEMONES  
 PERDUOTI PER VISUOMENĖS INFORMAVIMO PRIEMONES  
 PILIETINĘ VISUOMENĘ  
 PILIETINĖ VISUOMENĖ  
 PILIETINĖJE VISUOMENĖJE  
 PILIETINĖS VISUOMENĖS PAGRINDŲ  
 PILIETINĖS VISUOMENĖS  
 PIRMYKŠTĖS VISUOMENĖS  
 AKADEMINĖ VISUOMENĖ  
 AKADEMINĖS VISUOMENĖS  
 PLATESNEI VISUOMENEI  
 PLATESNIUS VISUOMENĖS SLUOKSNIUS  
 PLAČIAJAI VISUOMENEI  
 PLAČIOJI VISUOMENĖ  
 POPIEŽIŠKOJI VISUOMENĖS BENDRAVIMO PRIEMONIŲ TARYBA  
 POPIEŽIŠKOJI VISUOMENĖS KOMUNIKAVIMO PRIEMONIŲ TARYBA  
 PRAŠYMŲ PAIMTI ŽEMĘ VISUOMENĖS POREIKIAMS  
 PRIEŽIŪRĄ VYKDO VALSTYBINĖ VISUOMENĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS TARNYBA  
 RYŠIAI SU VISUOMENE  
 RYŠIAMS SU VISUOMENE  
 RYŠIUS SU VISUOMENE  
 RYŠIŲ SU VISUOMENE SKYRIAUS VYRIAUSIOJI SPECIALISTĖ  
 RYŠIŲ SU VISUOMENE SKYRIUS  
 RYŠIŲ SU VISUOMENE SPECIALISTĖ  
 RYŠIŲ SU VISUOMENE  
 SANTYKIŲ SU VISUOMENE  
 SPAUDOS IR KITŲ VISUOMENĖS INFORMAVIMO PRIEMONIŲ  
 SUPAŽINDINTI VISUOMENĘ SU ... 
 SVARSTYMO SU VISUOMENE  
 SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJOS RYŠIŲ SU VISUOMENE SKYRIAUS VYRIAUSIOJI SPECIALISTĖ  
 TAI PARODĖ VISUOMENĖS NUOMONĖS IR RINKOS TYRIMŲ CENTRO VILMORUS apklausa 
 TAI RODO VISUOMENĖS NUOMONĖS IR RINKOS TYRIMŲ CENTRO VILMORUS apklausa 
 TAM TIKROS VISUOMENĖS  
 TEISINGOS DARNIOS PILIETINĖS VISUOMENĖS IR TEISINĖS VALSTYBĖS  
 TERITORIJŲ PLANAVIMO DOKUMENTŲ PROJEKTŲ SVARSTYMO SU VISUOMENE  
 TO METO VISUOMENĖS  
apsaugoti VISUOMENĘ NUO ... 
 UŽDAROS VISUOMENĖS  
 APYGARDOS PROKURATŪROS NUSIKALTIMŲ VALSTYBEI IR VISUOMENĖS SAUGUMUI skyriuje 
 UŽTIKRINANT VIEŠĄJĄ TVARKĄ VISUOMENĖS RIMTĮ BEI SAUGUMĄ  
 VALDŽIOS IR VISUOMENĖS  
 VALSTYBEI IR VISUOMENEI  
 VALSTYBINIO VISUOMENĖS SVEIKATOS CENTRO DARBO KONTROLĖS IR KOORDINAVIMO  
 VALSTYBINIO VISUOMENĖS SVEIKATOS CENTRO DIREKTORIAUS  
 VALSTYBINIO VISUOMENĖS SVEIKATOS CENTRO  
 VALSTYBINIS VISUOMENĖS SVEIKATOS CENTRAS  
 VALSTYBINĖS AR SAVIVALDYBIŲ VISUOMENĖS INFORMAVIMO PRIEMONĖS  
 VALSTYBINĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS TARNYBOS PASIENIO KONTROLĖS POSTŲ  
 VALSTYBINĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS TARNYBOS PRIE SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJOS  
 VALSTYBINĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS TARNYBOS  
 VALSTYBĖS AR VISUOMENĖS  
 VALSTYBĖS IR VISUOMENĖS  
 ASMENS AR VISUOMENĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS  
 VIEŠAJAI TVARKAI IR VISUOMENĖS APSAUGAI  
 ASMENS IR VISUOMENĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮSTAIGŲ  
 ASMENS IR VISUOMENĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS  
 ASMENS IR VISUOMENĖS  
 VILIUS MISEVIČIUS KTU VISUOMENĖS INFORMAVIMO SKYRIAUS VEDĖJAS  
 ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS VISUOMENĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS  
 VILNIAUS VISUOMENĖS SVEIKATOS CENTRAS  
 VILNIAUS VISUOMENĖS SVEIKATOS CENTRO  
 VISAI VISUOMENEI  
 VISIEMS VISUOMENĖS NARIAMS  
 VISIEMS VISUOMENĖS SLUOKSNIAMS  
 VISOS VISUOMENĖS  
 VISUOMENEI IR VALSTYBEI  
 VISUOMENĖ PRIEŠ Larry Flyntą 
 VISUOMENĖ VERTINA ... 
 VISUOMENĖS AKYSE  
 VISUOMENĖS AR VALSTYBĖS INTERESUS  
 VISUOMENĖS ATSTOVAI  
 VISUOMENĖS ATŽVILGIU  
 VISUOMENĖS BENDRAVIMO PRIEMONIŲ  
 VISUOMENĖS BENDRAVIMO  
 VISUOMENĖS DALIAI  
 VISUOMENĖS DALIES  
 VISUOMENĖS DALIS  
 VISUOMENĖS DALĮ  
 VISUOMENĖS DĖMESIO  
 VISUOMENĖS DĖMESĮ  
 VISUOMENĖS GYVENIME  
 VISUOMENĖS GYVENIMO  
 VISUOMENĖS GYVENIMĄ  
 VISUOMENĖS INFORMAVIMO PRIEMONES  
 VISUOMENĖS INFORMAVIMO PRIEMONIŲ ATSTOVAI  
 VISUOMENĖS INFORMAVIMO PRIEMONIŲ ATSTOVAMS  
 VISUOMENĖS INFORMAVIMO PRIEMONIŲ ATŽVILGIU  
 VISUOMENĖS INFORMAVIMO PRIEMONIŲ IR LEIDYBOS  
 VISUOMENĖS INFORMAVIMO PRIEMONIŲ VALDYBOS PRIE TEISINGUMO MINISTERIJOS VIRŠININKAS Š VIPARTAS 
 VISUOMENĖS INFORMAVIMO PRIEMONIŲ VALDYBOS VIRŠININKAS Š VIPARTAS 
 VISUOMENĖS INFORMAVIMO PRIEMONIŲ  
 VISUOMENĖS INFORMAVIMO PRIEMONĖ  
 VISUOMENĖS INFORMAVIMO PRIEMONĖMIS  
 VISUOMENĖS INFORMAVIMO PRIEMONĖMS  
 VISUOMENĖS INFORMAVIMO PRIEMONĖS  
 VISUOMENĖS INFORMAVIMO PRIEMONĖSE  
 VISUOMENĖS INFORMAVIMO ĮSTATYMAS  
 VISUOMENĖS INFORMAVIMO ĮSTATYMO  
 VISUOMENĖS INFORMAVIMO ĮSTATYMĄ  
 VISUOMENĖS INFORMAVIMO  
 VISUOMENĖS INSTITUCIJŲ ADMINISTRAVIMO  
 VISUOMENĖS IR GAMTOS  
 VISUOMENĖS IR KULTŪROS  
 VISUOMENĖS IR POLITIKOS  
 VISUOMENĖS IR VALDŽIOS  
 VISUOMENĖS IR VALSTYBĖS  
 VISUOMENĖS KOMUNIKAVIMO ETIKA  
 VISUOMENĖS KOMUNIKAVIMO PRIEMONIŲ  
 VISUOMENĖS KOMUNIKAVIMO PRIEMONĖMIS  
 VISUOMENĖS KOMUNIKAVIMO PRIEMONĖS  
 VISUOMENĖS KOMUNIKAVIMO  
 VISUOMENĖS LABUI  
 VISUOMENĖS LĄSTELĖ  
 VISUOMENĖS LĖŠOMIS  
 VISUOMENĖS MOKSLŲ  
 VISUOMENĖS NARIAI  
 VISUOMENĖS NARIAIS  
 VISUOMENĖS NARIAMS  
 VISUOMENĖS NARIUS  
 VISUOMENĖS NARIŲ  
 VISUOMENĖS NUOMONĘ  
 VISUOMENĖS NUOMONĖ  
 VISUOMENĖS NUOMONĖS APKLAUSOS  
 VISUOMENĖS NUOMONĖS IR RINKOS TYRIMŲ CENTRAS VILMORUS  
 VISUOMENĖS NUOMONĖS IR RINKOS TYRIMŲ CENTRO VILMORUS  
 VISUOMENĖS NUOMONĖS TYRIMAS  
 VISUOMENĖS NUOMONĖS  
 VISUOMENĖS PARAMOS  
 VISUOMENĖS PASITIKĖJIMĄ  
 VISUOMENĖS POREIKIAMS TENKINTI  
 VISUOMENĖS POREIKIAMS  
 VISUOMENĖS POREIKIUS  
 VISUOMENĖS POŽIŪRĮ Į ... 
 VISUOMENĖS RAIDOS  
 VISUOMENĖS RAIDĄ  
 VISUOMENĖS SAUGUMĄ VIEŠĄJĄ TVARKĄ ŽMONIŲ SVEIKATĄ IR DOROVĘ  
 VISUOMENĖS SLUOKSNIAI  
 VISUOMENĖS SLUOKSNIAMS  
 VISUOMENĖS SLUOKSNIO  
 VISUOMENĖS SLUOKSNIS  
 VISUOMENĖS SLUOKSNIUI  
 VISUOMENĖS SLUOKSNIUOSE  
 VISUOMENĖS SLUOKSNIUS  
 VISUOMENĖS SLUOKSNIŲ  
 VISUOMENĖS SUSIDOMĖJIMĄ  
 VISUOMENĖS SVEIKATAI  
 VISUOMENĖS SVEIKATOS CENTRAI IR JŲ FILIALAI  
 VISUOMENĖS SVEIKATOS CENTRAI  
 VISUOMENĖS SVEIKATOS CENTRAS  
 VISUOMENĖS SVEIKATOS CENTRE  
 VISUOMENĖS SVEIKATOS CENTRO DIREKTORIUS GINTAUTAS KLIGYS 
 VISUOMENĖS SVEIKATOS CENTRO MIKROBIOLOGIJOS LABORATORIJOS VEDĖJA  
 VISUOMENĖS SVEIKATOS CENTRO SPECIALISTAI  
 VISUOMENĖS SVEIKATOS CENTRO  
 VISUOMENĖS SVEIKATOS CENTRU  
 VISUOMENĖS SVEIKATOS CENTRUI  
 VISUOMENĖS SVEIKATOS CENTRŲ  
 VISUOMENĖS SVEIKATOS MONITORINGO  
 VISUOMENĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪRA  
 VISUOMENĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS PASLAUGAS  
 VISUOMENĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ TEIKIMO  
 VISUOMENĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS PRIEMONIŲ  
 VISUOMENĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS TARNYBAI PRIE SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJOS  
 VISUOMENĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS TEISĖS AKTŲ PAŽEIDIMUS  
 VISUOMENĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮSTAIGŲ  
 VISUOMENĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS  
 VISUOMENĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪRĄ  
 VISUOMENĖS SVEIKATOS SAUGOS  
 VISUOMENĖS SVEIKATOS  
 VISUOMENĖS SĄMONĖJE  
 VISUOMENĖS SĄMONĖS  
 VISUOMENĖS VEIKĖJA  
 VISUOMENĖS VEIKĖJAI  
 VISUOMENĖS VEIKĖJAS  
 VISUOMENĖS VEIKĖJO  
 VISUOMENĖS VEIKĖJUI  
 VISUOMENĖS VEIKĖJUS  
 VISUOMENĖS VEIKĖJĄ  
 VISUOMENĖS VEIKĖJŲ  
 VISUOMENĖS VYSTYMOSI  
 VISUS VISUOMENĖS SLUOKSNIUS  
 VISŲ VISUOMENĖS SLUOKSNIŲ  
 ĮSTAIGOSE AR ORGANIZACIJOSE TAIP PAT VALSTYBINĖSE AR SAVIVALDYBIŲ VISUOMENĖS INFORMAVIMO PRIEMONĖSE  
 ATKREIPTI VISUOMENĖS DĖMESĮ Į ... 
 ĮVAIRIŲ VISUOMENĖS SLUOKSNIŲ  
 ŠEIMAI IR VISUOMENEI  
 ŠEIMOJE IR VISUOMENĖJE  
 ŠEIMOS IR VISUOMENĖS  
 ŠIUOLAIKINĖJE VISUOMENĖJE  
 ŠIUOLAIKINĖS VISUOMENĖS  
 ŠVIESTI VISUOMENĘ  
 ŽEMĖS PAĖMIMO VISUOMENĖS POREIKIAMS ŽEMĖTVARKOS PROJEKTĄ  
 ŽINIŲ VISUOMENĖS  
 ŽMOGAUS IR VISUOMENĖS  
 ŽMOGUI IR VISUOMENEI  
 ŽMOGUS IR VISUOMENĖ  
 ŽMONIŲ VISUOMENĖS  
 ŽYMIĄ ŽALĄ VALSTYBĖS AR VISUOMENĖS INTERESAMS  
 ATSAKYTI PRIEŠ DIEVĄ PRIEŠ SĄŽINĘ IR PRIEŠ VISĄ VISUOMENĘ  
 ATSTOVAS RYŠIAMS SU VISUOMENE  
 ATSTOVĖ RYŠIAMS SU VISUOMENE  
atsižvelgiant Į VISUOMENĖS poreikius; interesus 
 ATVIRA VISUOMENĖ IR JOS PRIEŠAI  
 ATVIRA VISUOMENĖ  
 ATVIROJE VISUOMENĖJE  
 ATVIROS VISUOMENĖS  
atstovė ryšiams SU VISUOMENE  
 BAŽNYČIA IR VISUOMENĖ  
 BAŽNYČIAI IR VISUOMENEI  
 BAŽNYČIOS IR VISUOMENĖS  
 BENDRAVIMO SU VISUOMENE  
dirbti VISUOMENEI NAUDINGĄ DARBĄ