Database of Lithuanian Nominal Phrases Dictionary is the first corpus-based dictionary of Lithuanian multi-word units.
The lexicon reflects a big variety of multi-word units: collocations, phrasal combinations, longer pieces of text (sometimes even several sentences). The identification of the nominal phrases is based on gravity counts in the 100m words Contemporary Corpus of Lithuanian Languages. The corpus reflects the written Lithuanian in the period of 1991-2002. The list of automatically identified MWU‘s was edited by linguists, only leaving meaningful and grammatically correct phrases that include at least one noun. The dictionary comprises almost 69 thousand nominal phrases.

Query


You can search for a specific word (word form), e.g. kompiuteris or kompiuterio, etc.
Adding of the beginning of the word, e.g. kompiuteris, will be queried with the phrase forms kompiuteris, kompiuteriais, kompiuterijos, kompiuterinių, etc.
Adding of the part of the word, e.g. kel, will be queried with the phrase forms keliu, iškelta, paskelbtas, pakelį, runkeliai, etc.
Adding of the end of the word, e.g. ris, will be queried with the phrase forms seseris, sandoris, duris, kuris, numeris, etc.

You can search for one or more of the word(s). You can search for parts of words indicating the stars (e.g. * nam nam * * nam *).
Finding of two or more word phrases, you can specify only those parts of those words (e.g. nam * gamyb* ).
You can search for a word with spaces, e.g., space, namas space, then there will queried phrases with words befor and after namas.
Adding of the lemma of the word, e.g. ministras will be queried phrases with other forms of this lemma, e.g. ministro, ministrą, ministru, etc.
You can search for the first word of the phrase, e.g., adding atominė, will be queried as atominė bomba, atomine elektrinė, atominė energetika, etc.
A B C Č D E Ę Ė F G H I Į Y J K L M N O P R S Š T U Ų Ū V Z Ž X

Query according to morphological features
Query according to morphological features(BETA)

Results
Phrase addition to leftPhrasePhrase addition to right
 DARBO ŽMONIŲ DEPUTATŲ TARYBOS VYKDOMOJO KOMITETO  
 DARBO ŽMONIŲ DEPUTATŲ TARYBŲ VYKDOMŲJŲ KOMITETŲ  
 DĖL SUTIKIMO VYKDYTI VIEŠĄJĮ PIRKIMĄ IŠ VIENINTELIO ŠALTINIO  
 DĖL SUTIKIMO VYKDYTI VIEŠĄJĮ PIRKIMĄ  
 FINANSINĖS VEIKLOS KONTROLĘ VYKDO LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBĖS KONTROLĖS INSTITUCIJOS LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJA  
 FINANSŲ MINISTERIJA SAVIVALDYBĖS VYKDOMOJI INSTITUCIJA  
 FUNKCIJOMS VYKDYTI  
negali VYKDYTI SAVO PAREIGŲ  
 IŠDUODANT LEIDIMĄ VYKDYTI SPRENDIMĄ TEISMUI  
 JUMS LIUDIJANT PRISIEKIU BŪTI IŠTIKIMAS LIETUVOS RESPUBLIKAI PRISIEKIU GERBTI IR VYKDYTI JOS ĮSTATYMUS  
 JURIDINIŲ IR FIZINIŲ ASMENŲ TURINČIŲ TEISĘ VYKDYTI PRIVALOMĄJĮ asmenų darbuotojų 
 KITOMS SU REGIONINIO PARKO VEIKLA SUSIJUSIOMS PRIEMONĖMS VYKDYTI  
 KONTROLIUOTI KAIP VYKDOMAS ŠIS NUTARIMAS  
 KONTROLIUOTI KAIP VYKDOMAS ŠIS ĮSAKYMAS  
 KONTROLĘ VYKDO ... 
 LEIDIMAS VYKDYTI DIDMENINĘ PREKYBĄ ALKOHOLINIAIS GĖRIMAIS ĮSKAITANT ALŲ AR TIK ALUMI  
 LEIDIMUS VYKDYTI OPERACIJAS SU VERTYBINIAIS POPIERIAIS  
 LEIDIMĄ VYKDYTI OPERACIJAS SU VERTYBINIAIS POPIERIAIS  
 LEIDIMŲ VYKDYTI OPERACIJAS SU VERTYBINIAIS POPIERIAIS  
 LEIDŽIA ĮSAKYMUS IR ĮSAKYMAIS PATVIRTINTUS KITUS TEISĖS AKTUS TIKRINA KAIP JIE VYKDOMI  
 LTOK VYKDOMASIS KOMITETAS  
 NUSTATO JOS FUNKCIJAS ORGANIZUOJANT IR VYKDANT kitus rinkimus ir referendumą 
 NUSTATYTĄJA TVARKA STATYBOS IR REKONSTRAVIMO DARBAI REGIONINIAME PARKE GALI BŪTI VYKDOMI TIK TURINT LEIDIMĄ IŠDUOTĄ ĮGALIOTOS STATYBOS PRIEŽIŪROS TARNYBOS  
 PAŽYMĄ KAD VYKDOMI ĮSIPAREIGOJIMAI MUITINEI IR SUMOKĖTI MOKESČIAI  
 PRIEŽIŪRĄ IR KONTROLĘ PAGAL KOMPETENCIJĄ VYKDO APLINKOS APSAUGOS KULTŪROS VERTYBIŲ APSAUGOS KONTROLĖS STATYBŲ PRIEŽIŪROS IR MIŠKŲ INSPEKCIJOS BEI REGIONINIO PARKO TARNYBOS  
 PRIEŽIŪRĄ VYKDO ... 
 PRIEŽIŪRĄ VYKDO VALSTYBINĖ VISUOMENĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS TARNYBA  
 PRIVALOMUS VYKDYTI NURODYMUS  
 PRIŽIŪRI KAIP VYKDOMAS ŠIS ĮSTATYMAS  
 PROGRAMAI VYKDYTI  
 PROGRAMOMS VYKDYTI  
 REGIONINIO PARKO FUNKCIJOMS VYKDYTI  
 REGIONINIO PARKO TERITORIJOS APSAUGOS IR NAUDOJIMO PRIEŽIŪRĄ BEI KONTROLĘ PAGAL KOMPETENCIJĄ VYKDO ... 
 SAVIVALDOS VYKDOMOSIOMS INSTITUCIJOMS  
 SAVIVALDOS VYKDOMOSIOS INSTITUCIJOS  
 SAVIVALDOS VYKDOMŲJŲ INSTITUCIJŲ MINISTERIJŲ KITŲ VYRIAUSYBĖS ĮSTAIGŲ APSKRIČIŲ VALDYTOJŲ  
 SAVIVALDOS VYKDOMŲJŲ INSTITUCIJŲ  
 SAVIVALDYBĖS TARYBOS VYKDOMOJO ORGANO  
 SPRENDIMAS TURI BŪTI PRIPAŽINTAS IR VYKDOMAS  
 STATYBOS IR REKONSTRAVIMO DARBAI REGIONINIAME PARKE GALI BŪTI VYKDOMI TIK TURINT LEIDIMĄ IŠDUOTĄ ĮGALIOTOS STATYBOS PRIEŽIŪROS TARNYBOS  
 STEIGĖJAS ARBA VIETOS SAVIVALDOS VYKDOMOJI INSTITUCIJA  
 STEIGĖJO ARBA VIETOS SAVIVALDOS VYKDOMOSIOS INSTITUCIJOS  
 SUSITARIANČIOSIOS ŠALIES KURIOS TERITORIJOJE SPRENDIMAS TURI BŪTI PRIPAŽINTAS IR VYKDOMAS  
 SUTEIKIANČIO TEISĘ VYKDYTI DIDMENINĘ PREKYBĄ ALKOHOLINIAIS GĖRIMAIS ĮSKAITANT ALŲ  
 TEISINGUMĄ LIETUVOS RESPUBLIKOJE VYKDO TIK TEISMAI  
 TEISĖJAS IR TEISMAI VYKDYDAMI TEISINGUMĄ YRA NEPRIKLAUSOMI  
 VALSTYBINĘ APLINKOS APSAUGOS KONTROLĘ VYKDANČIŲ PAREIGŪNŲ TEISĖTŲ NURODYMŲ NEVYKDYMO  
 VALSTYBINĘ MIŠKŲ KONTROLĘ VYKDANČIŲ PAREIGŪNŲ TEISĖTŲ NURODYMŲ NEVYKDYMO  
 VALSTYBINĘ PRIEŽIŪRĄ VYKDO ... 
 VALSTYBĖS VALDŽIOS INSTITUCIJŲ IR SAVIVALDOS VYKDOMŲJŲ INSTITUCIJŲ  
 VIETOS SAVIVALDOS VYKDOMOJI INSTITUCIJA  
 VIETOS SAVIVALDOS VYKDOMOSIOMS INSTITUCIJOMS  
 VIETOS SAVIVALDOS VYKDOMOSIOS INSTITUCIJOS  
 VYKDANT PRIVATIZAVIMĄ IR ŽEMĖS REFORMĄ  
 VYKDANT STATYBOS DARBUS  
 VYKDANT TARNYBINES PAREIGAS  
 VYKDANT TEISINGUMĄ  
 VYKDANT ŽEMĖS REFORMĄ  
 VYKDANTYSIS DIREKTORIUS  
 VYKDANČIOJO DIREKTORIAUS  
 VYKDO IR KVOTOS ORGANŲ VEIKLĄ KONTROLIUOJA ... 
 VYKDO TEISINGUMĄ  
 VYKDO ŠIAS FUNKCIJAS  
 VYKDOMA DIDMENINĖ PREKYBA ALKOHOLINIAIS GĖRIMAIS  
 VYKDOMA POLITIKA  
 VYKDOMAJAI VALDŽIAI  
 VYKDOMAJAM KOMITETUI  
 VYKDOMAJAME KOMITETE  
 VYKDOMASIS DIREKTORIUS  
 VYKDOMASIS KOMITETAS  
 VYKDOMIEJI KOMITETAI  
 VYKDOMOJI VALDŽIA  
 VYKDOMOJO KOMITETO NARIAI  
 VYKDOMOJO KOMITETO NARIU  
 VYKDOMOJO KOMITETO NARYS ARTŪRAS POVILIŪNAS 
 VYKDOMOJO KOMITETO PIRMININKAS  
 VYKDOMOJO KOMITETO PIRMININKU  
 VYKDOMOJO KOMITETO POSĖDIS  
 VYKDOMOJO KOMITETO POSĖDYJE  
 VYKDOMOJO KOMITETO POSĖDŽIO  
 VYKDOMOJO KOMITETO  
 VYKDOMOS POLITIKOS  
 VYKDOMOS REFORMOS  
 VYKDOMOSIOMS INSTITUCIJOMS DĖL JŲ RENGIMO IR ĮGYVENDINIMO  
 VYKDOMOSIOS INSTITUCIJOS  
 VYKDOMOSIOS POLICIJOS  
 VYKDOMOSIOS VALDŽIOS ATSTOVAI  
 VYKDOMOSIOS VALDŽIOS  
 VYKDOMĄ POLITIKĄ  
 VYKDOMĄJĄ VALDŽIĄ  
 VYKDOMĄJĮ KOMITETĄ  
 VYKDOMĄJĮ RAŠTĄ  
 VYKDOMŲ FUNKCIJŲ  
 VYKDOMŲJŲ INSTITUCIJŲ  
 VYKDOMŲJŲ KOMITETŲ  
 VYKDYDAMA JAI PAVESTAS FUNKCIJAS  
 VYKDYDAMA JAI PAVESTUS UŽDAVINIUS  
 VYKDYDAMA LIETUVOS RESPUBLIKOS ĮSTATYMĄ DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS APSKRITIES VALDYMO ĮSTATYMO ĮGYVENDINIMO  
 VYKDYDAMAS TARNYBINES PAREIGAS  
 VYKDYDAMI LIETUVOS RESPUBLIKOS Vyriausybės ... 
 VYKDYDAMI TARNYBINES PAREIGAS  
 VYKDYTI DIEVO VALIĄ  
 VYKDYTI KOVINES UŽDUOTIS  
 VYKDYTI REFORMAS  
 VYKDYTI RINKIMŲ AGITACIJĄ  
 VYKDYTI SAVO FUNKCIJAS  
 VYKDYTI SAVO FUNKCIJŲ  
 VYKDYTI SAVO MISIJĄ  
 VYKDYTI SAVO PAREIGAS  
 VYKDYTI SAVO ĮSIPAREIGOJIMUS  
 VYKDYTOS AGRARINĖS REFORMOS PADARINIŲ  
 VYKDYTŲ JAI PAVESTUS UŽDAVINIUS  
 Į AUKCIONĄ VYKDANČIOS TARNYBOS NURODYTĄ SĄSKAITĄ  
 ĮRAŠYTI ŽODŽIUS VIETOS SAVIVALDOS VYKDOMOJI INSTITUCIJA  
 ĮRAŠYTI ŽODŽIUS VIETOS SAVIVALDOS VYKDOMOSIOS INSTITUCIJOS  
 ĮSTATYMŲ LEIDŽIAMOSIOS IR VYKDOMOSIOS VALDŽIOS  
 ATSISAKYMO VYKDYTI LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO RINKIMŲ ĮSTATYMĄ LIETUVOS AUKŠČIAUSIAJAM TEISMUI PANAIKINUS NETEISĖTUS VYRIAUSIOSIOS RINKIMŲ KOMISIJOS NUTARIMUS  
 AUKCIONĄ VYKDANČIOS TARNYBOS