Database of Lithuanian Nominal Phrases Dictionary is the first corpus-based dictionary of Lithuanian multi-word units.
The lexicon reflects a big variety of multi-word units: collocations, phrasal combinations, longer pieces of text (sometimes even several sentences). The identification of the nominal phrases is based on gravity counts in the 100m words Contemporary Corpus of Lithuanian Languages. The corpus reflects the written Lithuanian in the period of 1991-2002. The list of automatically identified MWU‘s was edited by linguists, only leaving meaningful and grammatically correct phrases that include at least one noun. The dictionary comprises almost 69 thousand nominal phrases.

Query


You can search for a specific word (word form), e.g. kompiuteris or kompiuterio, etc.
Adding of the beginning of the word, e.g. kompiuteris, will be queried with the phrase forms kompiuteris, kompiuteriais, kompiuterijos, kompiuterinių, etc.
Adding of the part of the word, e.g. kel, will be queried with the phrase forms keliu, iškelta, paskelbtas, pakelį, runkeliai, etc.
Adding of the end of the word, e.g. ris, will be queried with the phrase forms seseris, sandoris, duris, kuris, numeris, etc.

You can search for one or more of the word(s). You can search for parts of words indicating the stars (e.g. * nam nam * * nam *).
Finding of two or more word phrases, you can specify only those parts of those words (e.g. nam * gamyb* ).
You can search for a word with spaces, e.g., space, namas space, then there will queried phrases with words befor and after namas.
Adding of the lemma of the word, e.g. ministras will be queried phrases with other forms of this lemma, e.g. ministro, ministrą, ministru, etc.
You can search for the first word of the phrase, e.g., adding atominė, will be queried as atominė bomba, atomine elektrinė, atominė energetika, etc.
A B C Č D E Ę Ė F G H I Į Y J K L M N O P R S Š T U Ų Ū V Z Ž X

Query according to morphological features
Query according to morphological features(BETA)

Results
Phrase addition to leftPhrasePhrase addition to right
 DEKR DĖL VYSKUPŲ PASTORACINIŲ PAREIGŲ BAŽNYČIOJE  
 DEKRETAS DĖL VYSKUPŲ PASTORACINIŲ PAREIGŲ BAŽNYČIOJE  
 DIECEZINIO VYSKUPO  
 DIECEZINIS VYSKUPAS  
 DIEVO KULTO IR SAKRAMENTŲ TEIKIMO KONGREGACIJA VYSKUPŲ KONGREGACIJA  
 EUROPOS VYSKUPŲ KONFERENCIJŲ  
 EVANGELIKŲ LIUTERONŲ VYSKUPAS JONAS KALVANAS 
 KAIŠIADORIŲ VYSKUPAS JUOZAPAS MATULAITIS 
 KARDINOLŲ IR VYSKUPŲ  
 KATALIKŲ BAŽNYČIOS VYSKUPAMS  
 KITĄ LIETUVOS VYSKUPŲ KONFERENCIJOS posėdį numatyta surengti ... 
 LENKIJOS VYSKUPŲ KONFERENCIJOS GENERALINIS SEKRETORIUS VYSKUPAS  
 LIETUVOS VYSKUPAI  
 LIETUVOS VYSKUPŲ KONFERENCIJA  
 LIETUVOS VYSKUPŲ KONFERENCIJAI  
 LIETUVOS VYSKUPŲ KONFERENCIJOS GENERALINIS SEKRETORIUS  
 LIETUVOS VYSKUPŲ KONFERENCIJOS PIRMININKAS SIGITAS TAMKEVIČIUS 
 LIETUVOS VYSKUPŲ KONFERENCIJOS SEKRETORIATAS  
 LIETUVOS VYSKUPŲ KONFERENCIJOS  
 LIETUVOS VYSKUPŲ  
 PANEVĖŽIO VYSKUPAS JUOZAS PREIKŠAS 
 PANEVĖŽIO VYSKUPO KAZIMIERO PALTAROKO  
 PASAK VYSKUPO  
 SAKĖ VYSKUPAS  
 TELŠIŲ VYSKUPAS ANTANAS VAIČIUS; AUGZILIARAS JONAS KAUNECKAS 
 TELŠIŲ VYSKUPO ANTANO VAIČIAUS 
 VADOVAVO VILKAVIŠKIO VYSKUPAS J ŽEMAITIS MIC 
 ARKIVYSKUPAS AUDRYS JUOZAS BAČKIS LIETUVOS VYSKUPŲ KONFERENCIJOS PIRMININKAS KUN GINTARAS GRUŠAS  
 VILKAVIŠKIO VYSKUPAS JUOZAS ŽEMAITIS; RIMANTAS NORVILA 
 VILKAVIŠKIO VYSKUPO JUOZO ŽEMAIČIO 
 VILNIAUS VYSKUPAS  
 VILNIAUS VYSKUPO  
 VILNIAUS VYSKUPU  
 VYSKUPAI IR KUNIGAI  
 VYSKUPAMS KUNIGAMS  
 VYSKUPO M VALANČIAUS BLAIVYSTĖS SĄJŪDIS  
 VYSKUPO M VALANČIAUS BLAIVYSTĖS SĄJŪDŽIO  
 VYSKUPO MOTIEJAUS VALANČIAUS BLAIVYSTĖS SĄJŪDŽIO  
 VYSKUPUS IR KUNIGUS  
 VYSKUPŲ IR KUNIGŲ  
 VYSKUPŲ KONFERENCIJA  
 VYSKUPŲ KONFERENCIJOMS  
 VYSKUPŲ KONFERENCIJOS PIRMININKAS  
 VYSKUPŲ KONFERENCIJOS  
 VYSKUPŲ KONFERENCIJŲ  
 VYSKUPŲ SINODAS  
 VYSKUPŲ SINODO  
 ĮVYKUSIAME LIETUVOS VYSKUPŲ KONFERENCIJOS POSĖDYJE DALYVAVO ... 
 ŠIAULIŲ VYSKUPAS EUGENIJUS BARTULIS 
 ŽEMAIČIŲ VYSKUPAS  
 ŽEMAIČIŲ VYSKUPO