Duomenų bazę sudaro 72 264 žodžių formos: 11 522 būdvardžiai, 30 134 bendriniai daiktavardžiai, 530 įvardžių, 473 skaitvardžiai, 28 273 veiksmažodžiai (12 162 asmenuojamosios formos, 3 183 bendratys, 10 777 dalyviai, 1 047 pusdalyviai, 1 104 padalyviai), 1 332 prieveiksmiai. Internete prieinamoje morfemikos bazėje kol kas nepateikiami tikriniai daiktavardžiai, dalelytės, jungtukais, prielinksniai, jaustukai, ištiktukai.
Plačiau

Paieška Morfemų sąrašas Apie projektą
Kai vykdoma paieška pagal žodį, galima taip pat ieškoti su *, pvz., kav*.